left-shadow
Проект КПРПС РИО Търговище

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

Проект КПРПС

Обогатяване на дигиталните компетенции на учителите Обогатяване на дигиталните компетенции на учителите

На 29.06.2020 г. се проведе обучение на тема „Използване на облачни технологии в учебния процес. Работа с Office 365 по Проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“.
2020-06-30 12:50:32

Обучение по Проект BG05М20Р001-2.010 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти” Обучение по Проект BG05М20Р001-2.010 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”

финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г. проведено на 7 и 8.03.2020 г. в с. Черневци, област Габрово.
2020-03-12 09:55:00

Обучение по Проект BG05М20Р001-2.010 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г. в гр. Велико Търново Обучение по Проект BG05М20Р001-2.010 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г. в гр. Велико Търново

На 22 и 23.02.2020 г. в гр. Велико Търново петнадесет специални педагози от ЦСОП гр. Търговище, седем представители на ОУ ”Христо Ботев” с. Ломци и двама от ОУ „Отец Паисий” с. Водица участваха в обучение
2020-02-24 14:49:40

Обучение по Проект BG05М20Р001-2.010 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г. в гр. Велико Търново Обучение по Проект BG05М20Р001-2.010 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г. в гр. Велико Търново

На 11 и 12 януари 2020 г. в гр. Велико Търново се проведе обучение на 20 учители от Основно училище „Академик Даки Йорданов”, гр. Омуртаг.
2020-01-13 12:50:09

 На 16.11.2019 г. и 17.11.2019 г., в гр. Русе, се проведе обучение по Проект BG05М20Р001-2.010 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г. На 16.11.2019 г. и 17.11.2019 г., в гр. Русе, се проведе обучение по Проект BG05М20Р001-2.010 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г.


2019-11-20 14:54:06

В периода 16.11.2019 г. до 17.11.2019 г., се проведе обучение по Проект BG05М20Р001-2.010 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти” В периода 16.11.2019 г. до 17.11.2019 г., се проведе обучение по Проект BG05М20Р001-2.010 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”

в КК „Свети свети Константин и Елена” и в него участваха всички педагогически специалисти от ДГ №2 „Усмивка” с. Камбурово, община Омуртаг
2019-11-20 11:59:26

Обучение по проект Обучение по проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"

Поредното обучение от втората кампания по Дейност 1 по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти", финансиран по ОП НОИР 2014 - 2020 г. се проведе в К.К. Албена в периода 08.08 - 10.08.2019 г.
2019-08-13 10:17:41

Обучение по проект Обучение по проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"

В периода 15 – 17.07.2019 г. в гр. Приморско се проведе обучение от втората кампания по Дейност 1 по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"
2019-07-19 10:09:01

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ" в гр.Велико Търново


2019-07-09 11:57:08

Обучение по проект КПРПС Търговище Обучение по проект КПРПС Търговище


2019-07-03 15:05:44Страница: 2 от 3

down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2021, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Проект КПРПС
right-shadow