Доклад за определяне на еднократно допълнително трудово възнаграждение на директора РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО




Доклад за определяне на еднократно допълнително трудово възнаграждение на директора

Споразумение за сътрудничество и съвместна дейност Споразумение за сътрудничество и съвместна дейност



 Предварителна информация по чл. 15, ал. 3 от Наредба №10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Предварителна информация по чл. 15, ал. 3 от Наредба №10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование



ДОКЛАД ДОКЛАД

за промяна в Списък-образец, указания в кои случаи се попълва и изисквания за декларация към доклада

План за квалификационна дейност План за квалификационна дейност



ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО



Искане НВО/ДЗИ Искане НВО/ДЗИ



Фабрична номерация Фабрична номерация



Образец за платен годишен отпуск Образец за платен годишен отпуск



Заявление за вписване в банка кадри Заявление за вписване в банка кадри



Доклад за определяне на допълнително трудово възнаграждение на директора за официални празници Доклад за определяне на допълнително трудово възнаграждение на директора за официални празници



Доклад за определяне на еднократно допълнително трудово възнаграждение на директора Доклад за определяне на еднократно допълнително трудово възнаграждение на директора

Доклад за определяне на еднократно допълнително трудово възнаграждение на директора



НА ВНИМАНИЕТО НА:




АНКЕТА


Да направим училището
привлекателно!


Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.






2018, Всички права запазени.
Доклад за определяне на еднократно допълнително трудово възнаграждение на директора