left-shadow
Образци на документи РИО Търговище

down-shadow
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище

Образци на документи

 ИСКАНЕ ЗА НВО, ДЗИ ИСКАНЕ ЗА НВО, ДЗИ


2020-11-25 17:39:20

ДОКЛАД за определяне на еднократно допълнително трудово възнаграждение на директора ДОКЛАД за определяне на еднократно допълнително трудово възнаграждение на директора


2020-11-25 17:37:18

ДОКЛАД за определяне на допълнително трудово възнаграждение на директора за 24-ти май, 15 септември, Коледа ДОКЛАД за определяне на допълнително трудово възнаграждение на директора за 24-ти май, 15 септември, Коледа


2020-11-25 17:35:06

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО


2020-11-25 17:31:06

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В БАНКА КАДРИ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В БАНКА КАДРИ


2020-11-25 17:29:06

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК 1 ДЕН ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК 1 ДЕН


2020-11-25 17:25:43

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК В ПЕРИОД ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК В ПЕРИОД


2020-11-25 17:21:39

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

за признаване на квалификация от началника на РУО - Приложение №16 към чл.51, ал. 1 НА НAРЕДБА №15/22.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
2019-06-28 14:02:43

КАРТА КАРТА

за отчитане на вътрешноинституционална квалификация
2019-06-28 13:57:01

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

за класиране и насочване в профилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионално образование на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със СОП по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства
2019-04-23 14:45:16Страница: 1 от 1
1

down-shadow
down-shadow

календар

 

  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
down-shadow2
2021, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Образци на документи
right-shadow