left-shadow
Национални програми РИО Търговище

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

Национални програми

Екипи за ръководене, координиране и отчитане на регионално ниво на дейностите по националните програми за развитие на образованието. Екипи за ръководене, координиране и отчитане на регионално ниво на дейностите по националните програми за развитие на образованието.


2020-11-06 13:27:29

Кандидатстване по Модул 2 на Национална програма „Мотивирани учители“ 2020 г., приета с РМС № 285/30.04.2020 г. Кандидатстване по Модул 2 на Национална програма „Мотивирани учители“ 2020 г., приета с РМС № 285/30.04.2020 г.


2020-11-06 13:10:25

Кандидатстване по Модул 2 на Национална програма „Мотивирани учители“ 2020 г., приета с РМС № 285/30.04.2020 г. Кандидатстване по Модул 2 на Национална програма „Мотивирани учители“ 2020 г., приета с РМС № 285/30.04.2020 г.


2020-06-11 12:24:51

Екипи за ръководене, координиране и отчитане на регионално ниво на дейностите по националните програми за развитие на образованието. Екипи за ръководене, координиране и отчитане на регионално ниво на дейностите по националните програми за развитие на образованието.


2020-05-19 10:00:02

ПГ „Христо Ботев“ гр. Попово в мобилност по НП „Иновации в действие“ ПГ „Христо Ботев“ гр. Попово в мобилност по НП „Иновации в действие“

От 13.11 до 15.11.2019 група от 6 учители и 2 ученици от Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гр. Попово посети иновативната ПМГ „Академик Иван Гюзелев“ гр. Габрово като дейност по Национална програма „Иновации в действие“.
2019-11-19 10:07:55

Обмяна на добри практики между ОУ Обмяна на добри практики между ОУ "Л. Каравелов", гр. Попово и СУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Пловдив по НП "Иновации в действие"

На 14-15.11.2019г. екип учители и ученици от ОУ „Любен Каравелов“, гр. Попово посети СУ „Св.св. Кирил и Методий“, гр. Пловдив. Посещението бе осъществено по НП „Иновации в действие“.
2019-11-18 16:37:52

Иновативни училища от Търговище и Хисаря обмениха добри практики Иновативни училища от Търговище и Хисаря обмениха добри практики

Учители и ученици от Първо СУ "Св. Седмочисленици" в Търговище посетиха Хисаря, където споделиха опит и добри практики в обучението. Обменът със СУ "Христо Смирненски" се осъществи по националната програма "Иновации в действие".
2019-11-18 16:15:36

ПГСС „Никола Пушкаров“ обмени иновативни образователни практики с ПГЗ „Тодор Рачински“ и ПГАТ „Цанко Церковски“ гр. Павликени ПГСС „Никола Пушкаров“ обмени иновативни образователни практики с ПГЗ „Тодор Рачински“ и ПГАТ „Цанко Церковски“ гр. Павликени

В периода 13-14 ноември 2019г. ученици и пед.специалисти от ПГСС „Никола Пушкаров“ - гр. Попово посети ПГЗ „Тодор Рачински“ гр. Генерал Тошево. Посещението бе планувано по НП „Иновации в действие“, като целта на срещата бе обмен на иновативни образователни практики между нашата гимназия, домакина и ПГАТ „Цанко Церковски“ гр. Павликени.
2019-11-15 11:18:58

Сътрудничество и обмяна на иновации между ПГТЛП гр. Попово и Образцова МГ „Акад. Кирил Попов“ гр. Пловдив Сътрудничество и обмяна на иновации между ПГТЛП гр. Попово и Образцова МГ „Акад. Кирил Попов“ гр. Пловдив

В периода 11–13.11.2019 г. ученици от IX „а“ клас на ПГТЛП гр. Попово, професия „Приложен програмист“, специалност „Приложно програмиране“ посрещнаха ученици от IX клас на Образцова МГ „Акад. Кирил Попов“ гр. Пловдив.
2019-11-13 17:15:07

ОУ „Г. Бенковски“ с. Беломорци посетиха  Иновативно обединено училище “Хр. Ботев“ с. Росен ОУ „Г. Бенковски“ с. Беломорци посетиха Иновативно обединено училище “Хр. Ботев“ с. Росен

В периода 31.10.2019 г.- 01.11.2019 г. група учители и ученици от ОУ „Г. Бенковски“ с. Беломорци посетиха Иновативно обединено училище “Хр. Ботев“ с. Росен, общ. Созопол, обл. Бургас във връзка с изпълнението на договореностите за сътрудничество и обмяна на иновации по НП „Иновации в действие“.
2019-11-08 21:29:56Страница: 1 от 2

down-shadow
down-shadow 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Национални програми
right-shadow