left-shadow
Прием в VIII клас РИО Търговище

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

Прием в VIII клас

ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД за утвърждаване на държавния план-прием за учебната 2021/2022 година ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД за утвърждаване на държавния план-прием за учебната 2021/2022 година

по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища на областно ниво, както следва:
2021-03-17 15:48:29

Списък на неспециализираните училища - профилирани и професионални гимназии, средни и обединени училища, Списък на неспециализираните училища - профилирани и професионални гимназии, средни и обединени училища,

които ще осъществяват държавен план-прием в VIII клас от област Търговище
2021-01-18 09:55:51

Прогнозни целеви стойности за област Търговище Прогнозни целеви стойности за област Търговище


2021-01-05 12:07:24

STEM професии и профили STEM професии и профили


2021-01-05 12:05:42

Указания за планиране на ДПП в VІІІ клас в профилираните гимназии и в професионалните гимназии, Указания за планиране на ДПП в VІІІ клас в профилираните гимназии и в професионалните гимназии,

в паралелките за профилирана подготовка в средните училища и в професионалните гимназии или в паралелките за професионална подготовка в обединените училища
2021-01-05 12:03:37

 Заповед № РД09-2121/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) Заповед № РД09-2121/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО)

в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2020/2021 и на графици на дейности (публ. 31.08.2020 г.)
2021-01-05 11:58:00

Заповед № РД 06-138/14.09.2020 г. на началника на РУО - Търговище Заповед № РД 06-138/14.09.2020 г. на началника на РУО - Търговище

за утвърдения реализиран държавен план-прием за учебната 2020/2021 година по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища на областно ниво
2020-09-14 14:35:44

Брой записани ученици за учебната 2020/2021 година по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, Брой записани ученици за учебната 2020/2021 година по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии,

в средните и обединените училища на областно ниво както следва:
2020-09-11 11:36:17

Свободни места след трети етап на класиране в училищата на област Търговище Свободни места след трети етап на класиране в училищата на област Търговище


2020-07-31 16:19:13

Седмокласниците могат да проверят резултатите от трети етап на класиране на сайта: https://priem.mon.bg/ Седмокласниците могат да проверят резултатите от трети етап на класиране на сайта: https://priem.mon.bg/


2020-07-30 09:11:02Страница: 1 от 5

down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2021, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Прием в VIII клас
right-shadow