left-shadow
Прием в VIII клас РИО Търговище

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

Прием в VIII клас

Заповед № РД 06-138/14.09.2020 г. на началника на РУО - Търговище Заповед № РД 06-138/14.09.2020 г. на началника на РУО - Търговище

за утвърдения реализиран държавен план-прием за учебната 2020/2021 година по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища на областно ниво
2020-09-14 14:35:44

Брой записани ученици за учебната 2020/2021 година по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, Брой записани ученици за учебната 2020/2021 година по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии,

в средните и обединените училища на областно ниво както следва:
2020-09-11 11:36:17

Свободни места след трети етап на класиране в училищата на област Търговище Свободни места след трети етап на класиране в училищата на област Търговище


2020-07-31 16:19:13

Седмокласниците могат да проверят резултатите от трети етап на класиране на сайта: https://priem.mon.bg/ Седмокласниците могат да проверят резултатите от трети етап на класиране на сайта: https://priem.mon.bg/


2020-07-30 09:11:02

Брой на незаетите места след втори етап на класиране в училищата на област Търговище Брой на незаетите места след втори етап на класиране в училищата на област Търговище


2020-07-23 12:48:33

Седмокласниците могат да проверят резултатите от втори етап на класиране на сайта: https://priem.mon.bg/ Седмокласниците могат да проверят резултатите от втори етап на класиране на сайта: https://priem.mon.bg/

Статистика за минимален и максимален бал по паралелки
2020-07-20 11:51:39

Седмокласниците могат да проверят резултатите от първи етап на класиране на сайта: https://priem.mon.bg/ Седмокласниците могат да проверят резултатите от първи етап на класиране на сайта: https://priem.mon.bg/


2020-07-13 10:15:29

Online кандидатстване след VII клас Online кандидатстване след VII клас


2020-06-30 11:02:25

И н ф о р ма ц и я за дейностите по приемане на ученици след завършен VII клас в държавни и общински училища за учебната 2020/2021 г. съгласно наредба № 10/01.09.2016 г. И н ф о р ма ц и я за дейностите по приемане на ученици след завършен VII клас в държавни и общински училища за учебната 2020/2021 г. съгласно наредба № 10/01.09.2016 г.


2020-06-29 13:56:11

Заповед на началника на РУО – Търговище за определяне на училища, в които ще се приемат документи за участие в класиране за прием на ученици в 8 клас Заповед на началника на РУО – Търговище за определяне на училища, в които ще се приемат документи за участие в класиране за прием на ученици в 8 клас

за учебната 2020/2021 година.
2020-06-19 09:33:42Страница: 1 от 5

down-shadow
down-shadow 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Прием в VIII клас
right-shadow