Регионално управление на образованието Търговище РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО

Регионално управление на образованието ТърговищеНАЙ-НОВИТЕ ПУБЛИКАЦИИ
Заповед №РД09-706/31.03.2020 г. на министъра на образованието и науката и образци на документи за организиране на дейностите по приемане на ученици 2020-06-01 16:36:37
Заповед №РД09-706/31.03.2020 г. на министъра на образованието и науката и образци на документи за организиране на дейностите по приемане на ученици
за учебната 2020/2021 година съгласно чл. 54, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование


ПРАВИЛА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ при организацията, провеждането 2020-06-01 16:06:47
ПРАВИЛА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ при организацията, провеждането
и оценяването на националните външни оценявания в края на VII клас през учебната 2019/2020 година
Отчет за изпълнение на дейностите по Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането 2020-06-01 15:45:55
Отчет за изпълнение на дейностите по Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането
от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст


Заповед за определяне на екипите за съвместна работа на институциите по обхващане и включване 2020-06-01 15:38:30
Заповед за определяне на екипите за съвместна работа на институциите по обхващане и включване
в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст в област Търговище


Обща информация за проект ОУД 2020-06-01 14:51:51
Обща информация за проект ОУД
На 15.10.2019 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ между Министерство на образованието и науката - конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР - управляващ орган на ОП НОИР
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 << Към мобилната версия >>
2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Регионално управление на образованието Търговище
Уеб дизайн:
E-Web.bg