ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 ОТ 8 ЮНИ 2018 Г. РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 ОТ 8 ЮНИ 2018 Г.

Заповед за определяне на районите за работа на  екипите за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на Заповед за определяне на районите за работа на екипите за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на

деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст в област Търговище

Отчет за изпълнение на дейностите по Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането Отчет за изпълнение на дейностите по Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането

от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

Заповед за определяне на екипите за съвместна работа на институциите по обхващане и включване Заповед за определяне на екипите за съвместна работа на институциите по обхващане и включване

в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст в област Търговище

Образователен медиатор от област Търговище с награда от министъра на образованието и науката Образователен медиатор от област Търговище с награда от министъра на образованието и науката

Днес, 22.04.2020 г., началникът на Регионалното управление на образованието в Търговище г-жа Елка Станчева връчи награда на ученика Божидар, който е образователен медиатор в Основно училище „Георги Бенковски“ с. Беломорци.

Отчет за изпълнение на дейностите по Механизъм за съвместна работа на институциите Отчет за изпълнение на дейностите по Механизъм за съвместна работа на институциите

по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

Обучение на членовете на екипите за обхват Обучение на членовете на екипите за обхватДекларация - образец Декларация - образецСъстав и райони за работа на екипите за съвместна работа на институциите Състав и райони за работа на екипите за съвместна работа на институциите

Заповед за определяне на районите за работа на екипите за съвместна работа на институциите за обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст и техните ръководители и график за посещения по домовете

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 ОТ 8 ЮНИ 2018 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 ОТ 8 ЮНИ 2018 Г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 от 8 ЮНИ 2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възрастНА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 ОТ 8 ЮНИ 2018 Г.