ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 ОТ 8 ЮНИ 2018 Г. РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 ОТ 8 ЮНИ 2018 Г.

Отчет за изпълнение на дейностите по Механизъм за съвместна работа на институциите Отчет за изпълнение на дейностите по Механизъм за съвместна работа на институциите

по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

Обучение на членовете на екипите за обхват Обучение на членовете на екипите за обхватДекларация - образец Декларация - образецСъстав и райони за работа на екипите за съвместна работа на институциите Състав и райони за работа на екипите за съвместна работа на институциите

Заповед за определяне на районите за работа на екипите за съвместна работа на институциите за обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст и техните ръководители и график за посещения по домовете

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 ОТ 8 ЮНИ 2018 Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 ОТ 8 ЮНИ 2018 Г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 от 8 ЮНИ 2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възрастНА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 ОТ 8 ЮНИ 2018 Г.