Свободни работни места РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Свободни работни места

 
Дата Училище / Детска градина/ Звено Длъжност Договор Срок за подаване
на документи
Контакти за
допълнителна информация
           
 26.02.2020г. ДГ № 5 "Червената шапчица" - град Търговище  Помощник - възпитател чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ  до 13.00 часа на 28.02.2020г. 0601/6 49 42
0888150614
 
 25.02.2020г. Трето ОУ "П.Р.Славейков" - град Търговище  Учител по английски език чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ до 10.00 часа на 28.02.2020г.  0601/6 54 39
24.02.2020г. ПГТХВТ "Алеко Константинов" - град Търговище  Пазач - портиер чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ  до 11.00 часа на 02.03.2020г.  0601/6 20 37
18.02.2020г.  ОУ "Л.Каравелов" - град Попово  Психолог чл. 67, ал.1, т.1 от КТ до 20.02.2020г. 0608/4 27 74
17.02.2020г. ОУ - село Зелена Морава Шофьор на училищен автобус чл. 67, ал.1, т.1 от КТ до 21.02.2020г. 06047/22 31
 17.02.2020г. Трето ОУ "П.Р.Славейков" - град Търговище  Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап  Чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ  до 10.00 часа на 20.02.2020г.  0601/6 54 74
060186 54 39
 
 14.02.2020г. Първо СУ "Св.Седмочисленици" - град Търговище  Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап Чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ  до 19.02.2020г.   0601/6 30 70
 12.02.2020г.  ПТГ "Цар Симеон Велики" - град Търговище  Учител по физика и астрономия Чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ  до 15.00 часа на 14.02.2020г.  0601/6 38 12
 11.02.2020г. Първо СУ "Св. Седмочисленици" - град Търговище  Учител по биология и ЗО Чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ до 10.00 часа на 13.02.2020г. 0601/6 30 70
 10.02.2020г.  ОУ - село Зелена Морава  Шофьор на училищен автобус чл. 67, ал.1, т.1 от КТ  до 17.02.2020г.  06047/22 31
  05.02.2020г.  СУ - град Антоново  Шофьор на училищен автобус чл. 67, ал.1, т.1 от КТ  до 14.02.2020г.  06071/22 73
 05.02.2020г. Първо ОУ "Христо Ботев" - град Търговище  Учител в ГЦОУД в начален етап чл. 67, ал.1, т.1 от КТ  до 07.02.2020г.  0601/6 23 70
  27.01.2020г.  РЦПППО - област Търговище Ресурсен учител  за община Попово - на 4 часа чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ до 15.00 часа на 05.02.2020г. 0601/6 44 64
 24.01.2020г. Четвърто ОУ "Иван Вазов" - град Търговище  Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ до 15.30 часа на 28.01.2020г. 0601/6 49 85
0601/6 49 92
 
 17.01.2020г. ПГИИ "Джон Атанасов" - град Търговище  Учител по физика чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ  до 30.01.2020г.  0601/6 36 59
 15.01.2020г. ПГ по земеделие - град Търговище  Психолог - на 4 часа чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ - по проект  до 14.00 часа на 28.01.2020г. 0601/6 42 84
0601/6 28 06
 
 14.01.2020г.  ОУ - село Дралфа Учител в  начален етап с английски език чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ  до 16.01.2020г.  0893349239
13.01.2020г.  РЦПППО - град Търговище  Ресурсен учител за община Търговище чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ до 15.00 часа на 16.01.20120г.  0601/6 44 64
10.01.2020г.  ОУ - село Плъстина  Завеждащ административна служба чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ  до 15.00 часа на 14.01.20120г.  0885246860
06.01.2020г. Първо СУ "Св.Седмочисленици" - град Търговище  Чистач-хигиенист чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ  до 08.01.2020г.  0601/6 30 70
06.01.2020г. СУ "Васил Левски" - град Опака Учител в начален етап чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ до 08.01.2020г. 0876838192
02.01.2020г. ПГ по икономическа информатика - град Търговище  Учител по физика чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ до 06.01.2020г.  0601/6 36 59
02.01.2020г. Второ ОУ "Никола Йонков Вапцаров" - град Търговище  Шофьор на автобус чл. 68, ал.1, т.3 от КТ до 16.00 часа на 03.01.2020г.  0893349240
02.01.2020г. Първо ОУ "Христо Ботев" - град Търговище Чистач чл. 68, ал.1, т.1 от КТ до 10.00 часа на 06.01.2020г.  0601/62370
30.12.2019г. Второ ОУ "Никола Йонков Вапцаров" - град Търговище  Огняр чл. 67 и във връзка с чл. 70 от КТ до 02.01.2020г.  0893349240
20.12.2019г. ОУ "Васил Левски" - с. Крепча Прислужник чл. 68, ал.1, т.1 от КТ и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ до 10.00 часа на 06.01.2020г. 0899745861
20.12.2019г. ОУ "Васил Левски" - с. Крепча Учител по история и цивилизации и география и икономика - 1/2 щат чл. 68, ал.1, т.3 от КТ до 10.00 часа на 06.01.2020г. 0899745861
 20.12.2019г.  ОУ "Христо Ботев" - с. Камбурово  Образователен медиатор по проект чл. 68, ал.1, т.1 от КТ и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ  до 10.01.2020г.  0877611905
 18.12.2019 г. Първо СУ "Св. Седмочисленици"- гр. Търговище  Учител по английски език чл. 68, ал.1, т.3 от КТ и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ до 12.00 часа на 08.01.2020 г.   0601/6 30 70
 16.12.2019г. Детска градина "Лястовичка" - град Попово  Помощник - възпитател чл. 67, ал.1, т.1 от КТ и във връзка с чл. 70  до 12.00 часа на 18.12.2019г. 0879208854
0608/4 25 48
 09.12.2019г. ПГ по туризъм и хранително-вкусови технологии "Алеко Константинов" - град Търговище  Учител по немски език чл. 67, ал.1, т.1 от КТ и във връзка с чл. 70  до 12.12. 2019г.  0601/6 20 37
04.12.2019г. ОУ "Св. Климент Охридски" - град Попово  Учител в начален етап  чл.68, ал.1 т.3 от КТ  до 15.00 часа на 16.12.2019г.  0608/4 34 18
 03.12.2019г.  ДГ "Слънце" - град Попово  Огняр  чл.68, ал.1 т.3 от КТ до 13.00 часа на 05.12.2019г.  0608/4 27 63
 02.12.2019г. ПГ по туризъм и хранително-вкусови технологии"Алеко Константинов" - град Търговище  Лектор по музика  чл. 111 от КТ  до 05.12.2019г.  0601/6 20 37
 29.11.2019г. Четвърто ОУ "Иван Вазов" - град Търговище Учител в прогимназиален етап по история и география  чл.68, ал.1 т.3 от КТ до 15.00 часа на 03.12.2019г. 0601/6 49 85
0601/6 49 92
 
 28.11.2019г. Детска градина № 2 "Усмивка" - село Камбурово  Помощник- възпитател чл.68, ал.1 т.1 и във връзка с чл.70 от КТ до 16.00 часа  на 01.12.2019г.  08988232424
27.11.2019г. Детска градина "Здравец" - град Попово Помощник- възпитател чл.68, ал.1 т.1 от КТ по проект до 16.00 часа  
на 29.11.2019г.
0608/4 35 22
26.11.2019г. Детска градина "Зарайск" - село Зараево Учител в ДГ за група в село Светлен чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ до 14.00 часа  
на 29.11.2019г.
0899198264
25.11.2019г. Детска градина №2 "Усмивка" - село Камбурово Ресурсен учител чл.68, ал.1 т.1 от КТ по проект до 12.00 часа  
на 29.11.2019г.
 0608/5 71 91
25.11.2019г. Детска градина №1 "Радост" - град Омуртаг Помощник на учителя чл.68, ал.1 т.1 от КТ по проект до 12.00 часа  
на 29.11.2019г.
 0605/8 70 82
18.11.2019г. ПГ по туризъм и хранително-вкусови технологии  Образователен медиатор чл.68, ал.1, т.1 от КТ и във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ  до 21.11.2019г.  0601/6 20 37
15.11.2019г. ПГ по транспорт и лека промишленост - град Омуртаг  Чистач/хигиенист чл. 68, ал.1 от КТ  до 25.11.2019г. 0605/6 22 17
0877911310
 
15.11.2019г. Обединено училище - село Макариополско Шофьор на училищен автобус чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ до 12.00 часа  
на 19.11.2019г.
 0887172486
15.11.2019г. ПГ по икономическа информатика - град Търговище  Учител по физика чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ до 19.11.2019г. - вкл.  0601/6 36 59
14.11.2019г. ЦСОП - град Търговище  Учител чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ до 18.11.2019г. - вкл.  0601/6 34 83
08.11.2019г. Детска градина №2 "Усмивка " - село Камбурово Чистач в ДГ село Веренци чл.67 и във връзка с чл. 70 от КТ до 12.00 часа  
на 12.11.2019г.
 0898232424
06.11.2019г.  ОУ "Христо Ботев" - село Садина Учител по Български език и литература - 0,5 щат чл.67, ал.1, и във връзка с чл. 70 от КТ до 12.00 часа  
на 11.11.2019г.
 0885499495
06.11.2019г. Детска градина "Пчелица" - град Търговище Логопед чл.68, ал.1 т.1 от КТ по проект до 12.00 часа  
на 08.11.2019г.
 0601/6 39 72
06.11.2019г. Детска градина "Здравец" - град Попово Психолог чл.68, ал.1 т.1 от КТ по проект до 16.00 часа  
на 11.11.2019г.
 0608/4 35 22
05.11.2019г. НУ "Д-р Петър Берон" - село Изворово Чистач чл.67, ал.1, и във връзка с чл. 70 от КТ  до 08.11.2019г.  0885398412
04.11.2019г. ОУ "Христо Ботев" - село Камбурово Технически секретар чл.68, ал.1 т.1 и във връзка с чл.70, ал.1 от КТ до 15.11.2019г.  0877611905
04.11.2019г. ОУ "Христо Ботев" - село Камбурово Прислужник чл.68, ал.1 т.1 и във връзка с чл.70, ал.1 от КТ  до 08.11.2019г.  0877611905
04.11.2019г. ОУ "Христо Ботев" - село Камбурово  Образователен медиатор чл.68, ал.1 т.1 и във връзка с чл.70 от КТ по проект до 16.00 часа  
на 14.11.2019г.
 0877611905
04.11.2019г. ОУ "Г.С.Раковски" - село Голямо Ново  Портиер чл.67, ал.1 т.1 от КТ  до 07.11.2019г.  06064/22 73
04.11.2019г. Детска градина №11 "Звънче " - град Търговище Учител за група в село Г.Соколово чл.67, ал.1, т.1 и във връзка с чл. 70 от КТ до 12.00 часа  
на 06.11.2019г.
0894451231
0895520485
31.10.2019г. ОУ "Д-р Петър Берон" - село Плъстина Чистач - 0,5 щат чл. 68, ал.1, т. 2 от КТ до 12.00 часа  
на 04.11.2019г.
0885246860
29.10.2019г. ОУ "Васил Левски" - село Крепча Учител ГЦОУД в начален етап чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ до 10.00 часа  
на 04.11.2019г.
0899745861
28.10.2019г. ДГ "1 юни" - село Руец Помощник - възпитател за група в село Кралево чл.68, ал.1 т.1 от КТ по проект до 12.00 часа  
на 01.11.2019г.
0894451233
06024/22 25
28.10.2019г. ЦСОП - град Търговище Възпитател -  Специална педагогика,сурдопедагогика чл.67, ал.1, т.1 и във връзка с чл. 70 ал.1 от КТ до 01.11.2019г. - вкл.  0601/6 34 83
25.10.2019г. ОУ "Никола Вапцаров" - град Попово  Шофьор на автобус чл.67, ал.1, т.1 от КТ и във връзка с чл. 70  до 30.10.2019г.  0608/4 23 42
25.10.2019г. Детска градина №9 "Приказка " - град Търговище Помощник на учителя чл.68, ал.1 т.1 от КТ по проект до 30.10.2019г. 0894451230
0894451271
25.10.2019г. Детска градина №9 "Приказка" - град Търговище Логопед - 0,5 щат чл.68, ал.1 т.1 от КТ по проект до 30.10.2019г. 0894451230
0894451271
25.10.2019г. Детска градина №5 "Червената шапчица" - град Търговище Помощник - възпитател чл.68, ал.1 т.1 от КТ по проект до 14.00 часа  
на 01.11.2019г.

0601/6 49 42
0888150614
 
25.10.2019г. Детска градина №7 "Снежанка" - град Търговище Логопед - 0,5 щат за група в с.Маково чл.68, ал.1 т.1 от КТ по проект до 16.00 часа  
на 30.10.2019г.
0894451228
0894451267
25.10.2019г. Детска градина №7 "Снежанка" - град Търговище Психолог - 0,5 щатза група в с.Маково чл.68, ал.1 т.1 от КТ по проект до 16.00 часа  
на 30.10.2019г.
0894451228
0894451267
24.10.2019г. Детска градина №8 "Слънце" - град Търговище Помощник - възпитател чл.68, ал.1 от КТ по проект до 12.00 часа  
на 30.10.2019г.
0894451229
0601/6 25 06
24.10.2019г. Детска градина №8 "Слънце" - град Търговище Психолог чл.68, ал.1 от КТ по проект до 12.00 часа  
на 30.10.2019г.
0894451229
0601/6 25 06
24.10.2019г. Детска градина №8 "Слънце" - град Търговище Логопед - 0,5 щат чл.68, ал.1 от КТ по проект до 12.00 часа  
на 30.10.2019г.
0894451229
0601/6 25 06
24.10.2019г. Детска градина №6 "Пролет" - град Търговище  Огняр чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70 ал.1 от КТ до 12.00 часа  
на 28.10.2019г.
0984454227
22.10.2019г.  ОУ - село Светлен  Учител ГЦОУД в начален етап чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ до 12.00 часа  
на 25.10.2019г.
 06030/24-38
21.10.2019г. ЦПЛР - Обединен детски комплекс - град Търговище Учител по спортни дейности и туризъм -         треньор - спортна гимнастика чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70 от КТ до 14.00 часа
на 23.10.2019г.

0601/6 34 35
0893377043
 
21.10.2019г. Детска градина №1 "Веселушко" - град Търговище Психолог чл.68, ал.1 от КТ по проект до 12.00 часа
на 28.10.2019г.
0601/6 35 38
21.10.2019г. Детска градина №1 "Веселушко" - град Търговище Помощник на учителя чл.68, ал.1 от КТ по проект до 12.00 часа
на 28.10.2019г.
0601/6 35 38
21.10.2019г. ДГ "Първи юни" - село Макариополско Помощник на учителя - 0,5 щат за група в с. Макариополско и 0,5 щат за група в с. Надарево чл.68, ал.1 т.1 от КТ по проект до 12.00 часа
на 24.10.2019г.
06026/22 40
0894451235
21.10.2019г. Детска градина №6 "Пролет" - град Търговище Помощник на учителя чл.68, ал.1 т.1 от КТ по проект до 12.00 часа
на 23.10.2019г.
0984454227
21.10.2019г. Детска градина №6 "Пролет" - град Търговище Психолог - 0,5 щат чл.68, ал.1 т.1 от КТ по проект до 12.00 часа
на 23.10.2019г.
0984454227
18.10.2019г. Четвърто ОУ "Иван Вазов" - град Търговище Учител начален етап -  /лектор индивидуално обучение/ - 258 часа  чл.111 от КТ до 12.00 часа
на 23.10.2019г.

0601/6 49 85
0601/6 49 92
 
18.10.2019г. Детска градина "Пчелица" - град Търговище  Психолог - 0,5 щат чл.68, ал.1 т.1 от КТ по проект до 12.00 часа
на 25.10.2019г.
0601/6 39 72
18.10.2019г. Детска градина №3 "Зравец" - град Търговище Психолог чл.68, ал.1 т.1 от КТ по проект до 12.00 часа
на 25.10.2019г.
0877632987
16.10.2019г. ПГИИ "Джон Атанасов" - град Търговище Учител по Английски език чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ до 25.10.2019г. 0601/6 36 59
16.10.2019г. ОУ "Христо Ботев" - село Лиляк Чистач чл.68, ал.1 т.3 от КТ до 13.30 часа
на 20.10.2019г.
 0895509185
16.10.2019г. Детска градина № "Осми март" - град Търговище Помощник на учителя чл.68, ал.1 т.1 от КТ по проект до 14.00 часа
на 21.10.2019г.
0601/6 24 60
16.10.2019г. Детска градина № "Осми март" - град Търговище Психолог чл.68, ал.1 т.1 от КТ по проект до 14.00 часа
на 21.10.2019г.
0601/6 24 60
16.10.2019г. Детска градина №2 "Осми март" - град Търговище Логопед - 0,5 щат  чл.68, ал.1 т.1 от КТ по проект до 14.00 часа
на 21.10.2019г.
0601/6 24 60
15.10.2019г. Детска градина "Слънце" - град Попово Ресурсен учител чл.68, ал.1 т.1 от КТ по проект до 14.00 часа
на 18.10.2019г.
0608/4 27 63
15.10.2019г. Детска градина "Здравец" - град Попово Помощник на учителя чл.68, ал.1 т.1 от КТ по проект до 16.00 часа
на 18.10.2019г.
0608/4 35 22
15.10.2019г. Детска градина №5 "Червената шапчица" - град Търговище Логопед - 0,5 щат чл.68, ал.1 от КТ по проект до 14.00 часа
на 21.10.2019г.
0601/6 49 42
0888150614
15.10.2019г. Детска градина №5 "Червената шапчица" - град Търговище Психолог чл.68, ал.1 от КТ по проект до 14.00 часа
на 21.10.2019г.
0601/6 49 42
0888150614
15.10.2019г. Детска градина №5 "Червената шапчица" - град Търговище Помощник - възпитател чл.68, ал.1от КТ по проект до 14.00 часа
на 21.10.2019г.
0601/6 49 42
0888150614
15.10.2019г. Детска градина №5 "Червената шапчица" - град Търговище Помощник на учителя чл.68, ал.1 от КТ по проект до 14.00 часа
на 21.10.2019г.

0601/6 49 42
0888150614
 
11.10.2019г. Детска градина №3 "Зравец" - град Търговище Помощник на учителя чл.68, ал.1 т.1 по проект до 12.00 часа
на 18.10.2019г.
0877632987
11.10.2019г. Детска градина №3 "Зравец" - град Търговище Психолог чл.68, ал.1 т.1 по проект до 12.00 часа
на 18.10.2019г.
0877632987
11.10.2019г. Детска градина №11 "Звънче" - град Търговище Помощник на учителя - 1 място за група в кв. Въбел и 2 места за група в гр.Търговище чл.68, ал.1 т.1 и във връзка с чл.70 от КТ по проект до 12.00 часа
на 18.10.2019г.
0894451231
0895520485
11.10.2019г. Детска градина "Пчелица" - град Търговище Помощник на учителя чл.68, ал.1 т.1 по проект до 12.00 часа
на 18.10.2019г.
 0601/6 39 72
11.10.2019г. Детска градина "Пчелица" - град Търговище Помощник - възпитател за село Вардун чл.68, ал.1 т.1 по проект до 12.00 часа
на 18.10.2019г.
 0601/6 39 72
11.10.2019г. Детска градина "Пчелица" - град Търговище  Психолог  чл.68, ал.1 т.1 по проект до 12.00 часа
на 18.10.2019г.
 0601/6 39 72
11.10.2019г. Детска градина "Лястовичка" - град Попово Помощник на учителя чл.68, ал.1 т.1 по проект до 12.00 часа
на 16.10.2019г.
0879208854
0608/4 25 48
11.10.2019г. Детска градина "Лястовичка" - град Попово Психолог чл.68, ал.1 т.1 по проект до 12.00 часа
на 16.10.2019г.
0879208854
0608/4 25 48
08.10.2019г Първо СУ"Св. Седмочисленици"- гр. Търговище  Чистач - хигиенист чл. 67, ал.1 от КТ и във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ до 12.00 часа
на 25.10.2019г.
 0601/6 30 70
07.10.2019г. РЦПППО Ресурсен учител за община Омуртаг чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ до 14.00 часа на 10.10.2019г. 0601/6 44 64
 07.10.2019г.  РЦПППО  Ресурсен учител за община Търговище чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ до 14.00 часа на 10.10.2019г.  0601/6 44 64
03.10.2019г. ОУ "Н. Й. Вапцаров" - с. Врани кон Възпитател - 2 места на 6 часа чл. 67, ал. 1, т.1 от КТ до 17:00 часа
на 08.10.2019 г.
 0899128388
02.10.2019г. Първо СУ "Свети Седмочисленици" - град Търговище  Учител ГЦОУД в начален етап чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ до 12.00 часа
на 04.10.2019г.
0601/6 30 70
01.10.2019г. Обединено училище - село Макариополско  Педагогически съветник чл. 67 ал.1 т.1от КТ до 12.00 часа
на 03.10.2019г.
0887172486
01.10.2019г. ЦПЛР - Обединен детски комплекс - град Търговище  Кариерен консултант чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70 от КТ до 12.00 часа
на 11.10.2019г.

0601/6 34 35
0893377043
 
01.10.2019г.  ОУ "Христо Ботев" - село Лиляк  Педагогически съветник - 4 часа чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ до 13.30 часа
на 03.10.2019г.
0895509185
30.09.2019г.  РЦПППО Ресурсен учител за община Търговище чл.68, ал.1 т.3 от КТ до 14.00 часа
на 04.10.2019г.
0601/6 44 64
30.09.2019г.  РЦПППО Главен счетоводител чл.68, ал.1 т.3 от КТ до 15.00 часа
на 03.10.2019г.
0601/6 44 64
27.09.2019г.  СУ "Васил Левски" - град Опака  Учител в начален етап чл.68 (1) т.3от КТ до 16.00 часа
на 30.09.2019г.
0876838192
27.09.2019г. Първо ОУ "Христо Ботев" - град Търговище  Учител ГЦОУД в начален етап чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70 от КТ до 17.00 часа
на 30.09.2019г.
 0601/6 23 70
26.09.2019г. ОУ "П. Хилендарски" - село Надарево Образователен медиатор - 4 часа чл.68, ал.1 т.1 и във връзка с чл.70 от КТ по проект
до 13.30 часа
на 30.09.2019г.
 
 0896649179
26.09.2019г. ОУ "Никола Йонков Вапцаров" - село Врани кон  Чистач чл. 67 ал.1 т.1 от КТ до 27.09.2019г. - вкл.  0899128388
25.09.2019г. ОУ "Отец Паисий"  - село Подгорица Образователен медиатор чл.68, ал.1 т.1от КТ по проект до 27.09.2019г. - вкл.  0879254343
25.09.2019г. ЦСОП - град Търговище  Чистач чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70 ал.1  от КТ до 27.09.2019г. - вкл.  0601/6 34 83
25.09.2019г. ОУ "Христо Ботев" - село Вардун  Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап чл.68, ал.1 т.3 от КТ до 27.09.2019г. 0889405227
25.09.2019г. ОУ "Христо Ботев" - село Вардун  Образователен медиатор чл.68, ал.1 т.1от КТ по проект до 27.09.2019г. 0889405227
 25.09.2019г. Второ НУ "Васил Левски" - град Омуртаг  Образователен медиатор чл.68, ал.1 т.1 и във връзка с чл.70 от КТ по проект
до 10.00 часа
на 27.09.2019г.
 
0605/6 22 58
 25.09.2019г. НУ "Д-р Петър Берон" - село Изворово Образователен медиатор - 4 часа чл.68, ал.1 т.1 и във връзка с чл.70 от КТ по проект до 30.09.2019г. 0885398412
 25.09.2019г. ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" - село Драгановец Образователен медиатор - 4 часа чл.68, ал.1 т.1 от КТ по проект до 30.09.2019г. 0879393444
 25.09.2019г. ОУ "Никола Йонков Вапцаров" - село Трескавец Образователен медиатор - 4 часа чл.68, ал.1 т.1 и във връзка с чл.70, ал.1 от КТ по проект до 27.09.2019г. 0885398406
 24.09.2019г. Профилирана гимназия "Симеон Велчев" - град Омуртаг Учител по география и икономика чл.68 т.3 от КТ до 30.09.2019г.  0605/6 25 38
 24.09.2019г.  ОУ "Васил Левски" - село Крепча  Медиатор - 4 часа чл.68, ал.1 т.1 от КТ по проект до 10.00 часа
на 27.09.2019г.
 0899745861
 24.09.2019г. ОУ "Никола Йонков Вапцаров" - село Врани кон  Психолог - 4 часа седмично  чл.111 от КТ до 17.00 часа
на 26.09.2019г.
 0899128388
 24.09.2019г. ОУ "Никола Йонков Вапцаров" - село Врани кон  Образователен медиатор - 4 часа чл.68, ал.1 т.1 и във връзка с чл.70 от КТ по проект до 17.00 часа
на 26.09.2019г.
 0899128388
 20.09.2019г. ОУ "Георги Стойков Раковски" - село Голямо Ново  Образователен медиатор  чл.68, ал.1 т.1 от КТ  до 25.09.2019г.  06064/22 73
 20.09.2019г. ОУ "Акад. Даки Йорданов" - град Омуртаг  Социален работник - 4 часа чл.68, ал.1 т.1 и във връзка с чл.70 от КТ по проект  до 27.09.2019г. 0879364441
0605/6 36 38
19.09.2019г. Професионална гимназия по земеделие - град Търговище  Образователен медиатор - 4 часа чл.68, ал.1 т.1 и във връзка с чл.70, ал.1 от КТ по проект до 14.00 часа
на 26.09.2019г.

0601/6 42 84
0601/6 28 06
 
19.09.2019г.  ЦСОП - град Търговище  Възпитател чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70 ал.1  от КТ до 24.09.2019г. - вкл.  0601/6 34 83
19.09.2019г. Професионална гимназия по електротехника и стоителство - град Търговище  Възпитател в общежитие чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70 от КТ до 24.09.2019г.  0601/6 49 41
19.09.2019г. Обединено училище - село Макариополско  Образователен медиатор - 4 часа чл.68, ал.1 т.1 от КТ по проект до 12.00 часа
на 25.09.2019г.
 0887172486
19.09.2019г. ДГ №11 "Звънче" - град Търговище Логопед - 0,5 щат чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70 от КТ до 12.00 часа
на 24.09.2019г.
0894451231
0895520485
19.09.2019г. СУ "Васил Левски" - град Опака  Чистач чл.68 (1) т.3 от КТ до 12.00 часа
на 24.09.2019г.
 0879267038
19.09.2019г. ОУ "Никола Йонков Вапцаров" село Стеврек  Образователен медиатор - 4 часа чл.68, ал.1 т.1 и във връзка с чл.70 ал.1 от КТ по проект до 26.09.2019г. 0885398414
18.09.2019г. Първо СУ "Св. Седмочисленици" - град Търговище Лектор по немски език чл.114 и във връзка с чл.70, ал.1 от КТ до 12.00 часа
на 20.09.2019г.
0601/6 30 70
 18.09.2019г.  ОУ "Отец Паисий" - село Водица Социален работник - непълен работен ден чл.68, ал.1 т.1 от КТ по проект до 12.00 часа
на 20.09.2019г.
0879300339
 18.09.2019г. ПТГ "Цар Симеон Велики" - град Търговище  Чистач чл.68, ал.1, т.3 до 12.00 часа
на 18.09.2019г.
 0601/6 38 12
17.09.2019г. ЦПЛР - Обединен детски комплекс  Кариерен консултант чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70 от КТ до 12.00 часа
на 26.09.2019г.

0601/6 34 35
0893377043
 
16.09.2019г. ОУ "Свети Климент Охридски"- град Попово  Образователен медиатор - 4 часа чл.68, ал.1 т.1 от КТ по проект до 16.00 часа
на 24.09.2019г.
 0608/4 34 18
16.09.2019г. ОУ  "Н. Й. Вапцаров" - село Стеврек  Лектор по математика - 144 часа чл.111 от КТ до 30.06.2020 г.  0885398414
16.09.2019г. ПГТХВТ "Алеко Константинов" - град Търговище Образователен медиатор чл.68, ал.1 т.1 и във връзка с чл.70 ал.1 от КТ по проект до 16.00 часа
на 19.09.2019г.
0601/6 20 37
16.09.2019г. Второ ОУ "Никола Йонков Вапцаров" - град Търговище  Ресурсен учител чл. 67 и във връзка с чл. 70 от КТ до 10.00 часа
на 19.09.2019г.
 0893349240
16.09.2019г. Второ СУ "Проф.Никола Маринов" - град Търговище  Чистач чл.68, ал.1, т.3 и във връзка с чл.70 ал.1 от КТ до 16.00 часа
на 18.09.2019г.
0601/6 49 60
16.09.2019г. Първо СУ "Св. Седмочисленици" - град Търговище Портиер чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70 от КТ до 12.00 часа
на 19.09.2019г.
0601/6 30 70
16.09.2019г. Първо СУ "Св. Седмочисленици" - град Търговище  Завеждащ административна служба чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70 от КТ до 12.00 часа
на 19.09.2019г.
0601/6 30 70
13.09.2019г. ОУ "Христо Ботев" - село Зелена морава Образователен медиатор чл.68, ал.1 т.1 и във връзка с чл.70 от КТ по проект до 10.00 часа
на 20.09.2019г.
06047/22 31
 13.09.2019г.  РЦПППО Ресурсен учител за Община Омуртаг - 2 места чл.68, ал.1, т.3 до 14.00 часа
на 18.09.2019г.
 0601/6 44 64
 13.09.2019г. Първо ОУ "Христо Ботев" -град Търговище Логопед - на непълно работно време             /4 часа/ чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70 ал.1  от КТ до 10.00 часа
на 17.09.2019г.
 0601/6 23 70
 12.09.2019г.  Детска градина - град Антоново Учител в детска градина - група в гр. Антоново чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70 ал.1  от КТ  до 16.09.2019г.  0885398401
  12.09.2019г. Спортно училище "Никола Симов" - град Търговище  Учител спортна подготовка /футбол/ чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70 ал.1  от КТ до 12.00 часа
на 17.09.2019г.
 0884341763
 12.09.2019г. ОУ "Св.св.Кирил и Методий" - село Драгановец  Учител ГЦОУД в начален етап чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70 ал.1  от КТ  до 16.09.2019г.  0879393444
 12.09.2019г.  ОУ "Христо Ботев" - село Лиляк Образователен медиатор чл.68, ал.1 т.1 и във връзка с чл.70, ал.1 от КТ по проект до 13.30 часа
на 20.09.2019г.
 0895509185
 12.09.2019г.  Първо СУ "Св. Седмочисленици" - град Търговище  Чистач чл.68, ал.1, т.3 и във връзка с чл.70 ал.1 от КТ до 12.00 часа
на 16.09.2019г.
 0601/6 30 70
 12.09.2019г.  РЦПППО - град Търговище  Слухово-речев рехабилитатор чл.68, ал.1, т.3 и във връзка с чл.70 от КТ до 16.30 часа
на 16.09.2019г.
 0601/6 44 64
 11.09.2019г. ОУ "Антон Страшимиров" - село Светлен Образователен медиатор чл.68, ал.1 т.1 и във връзка с чл.70 от КТ по проект до 12.00 часа
на 20.09.2019г.
06030/24 38
  11.09.2019г. Второ ОУ "Никола Йонков Вапцаров" - град Търговище Психолог - на непълно работно време на 1 час на длъжността чл. 67 и във връзка с чл. 70 от КТ до 12.00 часа
на 13.09.2019г.
0893349240
  11.09.2019г.  ОУ "Христо Ботев" - село Садина  Учител по Български език и Литература чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70 от КТ до 12.00 часа
на 13.09.2019г.
 0885499495
  11.09.2019г. Първо начално училище "Хр.Смирненски" - град Омуртаг  Учител ЦОУД в начален етап чл.68, ал.1 т.1  до 13.09.2019г.  0605/6 25 28
  11.09.2019г. СУ " Св.св. "Кирил и Методий" - град Антоново Образователен медиатор чл.68, ал.1 т.1 и във връзка с чл.70 от КТ по проект до 16.00 часа
на 13.09.2019г.
 0878113523
 10.09.2019г. ОУ "Георги Бенковски" - село Беломорци Образователен медиатор чл.68, ал.1 т.1 и във връзка с чл.70 от КТ по проект до 15.00 часа
на 19.09.2019г.
0605/6 48 47
0887163547
 10.09.2019г. ОУ "Георги Бенковски" - село Беломорци  Лектор по Химия и ООС - 54 часа  чл.111 от КТ до 15.00 часа
на 16.09.2019г.

0605/6 48 47
0887163547
 
 10.09.2019г. Четвърто ОУ "Иван Вазов" - град Търговище  Чистач чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ  до 13.09.2019г.
0601/6 49 85
0601/6 49 92
 10.09.2019г. ДГ №3 "Здравец" - град Търговище Учител в ДГ №3 "Здравец" - Търговище в с.Дралфа - 2 места чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ до 14.00 часа
на 13.09.2019г.
0601/6 3298
0894451225
 10.09.2019г. ОУ "Св.св.Кирил и Методий"- село Дралфа Образователен  медиатор чл.68, ал.1  т.1 от КТ до 12.00 часа
на 13.09.2019г.
0893349239
 10.09.2019г. ОУ "Св.св.Кирил и Методий"- село Дралфа  Лектор  по ФВС - 136 часа чл.68, ал.1  т.2 от КТ до 11.00 часа
на 13.09.2019г.
 0893349239
 10.09.2019г.  ОУ "Христо Ботев" - село Садина  Учител по История и цивилизации чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70 от КТ до 17.00 часа
на 12.09.2019г.
 0885499495
10.09.2019г. Професионална гимназия по селско стопанско "Никола Пушкаров" - град Попово  Помощник възпитател в общежитие чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70 от КТ до 12.00 часа
на 12.09.2019г.
 0879060093
09.09.2019г. ДГ "Слънце" - град Попово Помощник-готвач чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70 от КТ до 12.09.2019г. 0886126945
 09.09.2019г.  ДГ "Слънце" - град Попово  Логопед чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70 от КТ  до 12.09.2019г.  0886126945
 09.09.2019г. ОУ "Акад. Даки Йорданов" - град Омуртаг Образователен медиатор чл.68, ал.1 т.1 и във връзка с чл.70 от КТ по проект до 16.00 часа
на 13.09.2019г.
0879364441
0605/6 36 38
 09.09.2019г. ОУ "Христо Ботев" - село Зелена морава  Учител по История и цивилизации чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70 от КТ до 10.00 часа
на 11.09.2019г.
06047/22 31
 09.09.2019г. ОУ "Христо Ботев" - село Зелена морава Учител ГЦОУД в начален етап чл.68, ал.1  т.1 от КТ до 10.00 часа
на 11.09.2019г.
06047/22 31
 09.09.2019г. ДГ №2"Усмивка" - село Камбурово Помощник-възпитател в ДГ в с.Церовище - непълно работно време - 6 часа чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70 от КТ до 16.00 часа
на 12.09.2019г.
0898232424
 09.09.2019г. ДГ №2"Усмивка" - село Камбурово Помощник-възпитател в ДГ с.Врани кон - непълно работно време - 6 часа чл. 67 и във връзка с чл. 70 от КТ до 16.00 часа
на 12.09.2019г.
0898232424
 09.09.2019г. ДГ №2"Усмивка" - село Камбурово Учител в ДГ с.Обител в с.Пъдарино в с.Веренци - 3 места чл. 67 и във връзка с чл. 70 от КТ до 16.00 часа
на 12.09.2019г.
 0898232424
  09.09.2019г. ОУ "Антон Страшимиров" - село Светлен Учител ГЦОУД в прогимназиален  етап чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70 от КТ до 12.00 часа
на 13.09.2019г.
06030/24 38
 09.09.2019г.  ЦСОП - град Търговище  Учител със деца със СОП чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70 от КТ  до 12.09.2019г.  0601/6 34 83
 09.09.2019г. Второ ОУ "Никола Йонков Вапцаров" - град Търговище Образователен медиатор чл.68, т.1 от КТ по проект до 10.00 часа
на 12.09.2019г.
0893349240
 09.09.2019г. ОУ "Отец Паисий" - село Подгорица Учител в подготвителна група чл.68, ал.1, т.3 от КТ до 12.09.2019г.  0879254343
 09.09.2019г. ОУ "Отец Паисий" - село Подгорица  Учител по Български език и Литература чл.68, ал.1, т.3 от КТ до 12.09.2019г.  0879254343
 09.09.2019г.  СУ "Васил Левски" - град Опака  Учител по Математика чл. 67 ал.1 т.1 от КТ до 16.00 часа
на 11.09.2019г.
 0876838192
 09.09.2019г.  СУ "Васил Левски" - град Опака Учител в група за целодневна организация на учебния ден в прогимназиален етап чл. 67 ал.1 т.1 от КТ до 16.00 часа
на 11.09.2019г.
 0876838192
 09.09.2019г.  Първо СУ "Св. Седмочисленици" - град Търговище Учител в начален етап чл.68, ал.1, т.3 и във връзка с чл.70, ал.1 от КТ до 12.00 часа
на 11.09.2019г.
0601/6 30 70
 09.09.2019г.  Първо СУ "Св. Седмочисленици" - град Търговище Учител ГЦОУД в начален  етап чл.68, ал.1, т.3 и във връзка с чл.70, ал.1 от КТ до 12.00 часа
на 11.09.2019г.
0601/6 30 70
 09.09.2019г. ОУ "Никола Йонков Вапцаров" - село Стеврек Лектор по Математика - 144 часа чл.111 до 16.00 часа
на 13.09.2019г.
0885398414
 09.09.2019г. Второ начално училище "Васил Левски" - град Омуртаг Домакин/управител на училищен стол чл.68, ал.1, т.3 и във връзка с чл.70 от КТ до 10.00 часа
на 11.09.2019г.
 0605/6 22 58
 09.09.2019г. Второ начално училище "Васил Левски" - град Омуртаг Чистач чл.68, ал.1, т.3 и във връзка с чл.70 от КТ до 10.00 часа
на 11.09.2019г.
 0605/6 22 58
 09.09.2019г. Второ начално училище "Васил Левски" - град Омуртаг Учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап чл.68, ал.1, т.3 и във връзка с чл.70 от КТ до 10.00 часа
на 11.09.2019г.
 0605/6 22 58
 09.09.2019г. ОУ " Алеко Константинов" - село Голямо Градище Учител по чужд език /английски/ в начален етап чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ до 16.00 часа
на 12.09.2019г.
0888396689
0877396690
 09.09.2019г. ОУ " Алеко Константинов" - село Голямо Градище  Учител по История и цивилизации чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ до 16.00 часа
на 12.09.2019г.
0888396689
0877396690
 09.09.2019г. ОУ " Алеко Константинов" - село Голямо Градище Лектор по Биология и здравно образование, Химия и ООС, ЧП - 361 часа чл.114 или чл.111 и във връзка с чл.70 ал.1 от КТ до 16.00 часа
на 12.09.2019г.
0888396689
0877396690
 09.09.2019г. ОУ " Алеко Константинов" - село Голямо Градище Лектор по Български език и литература - 384 часа чл.114 или чл.111 и във връзка с чл.70 ал.1 от КТ до 16.00 часа
на 12.09.2019г.
0888396689
0877396690
 09.09.2019г. ОУ " Алеко Константинов" - село Голямо Градище  Лектор по Математика - 358 часа чл.114 или чл.111 и във връзка с чл.70 ал.1 от КТ до 16.00 часа
на 12.09.2019г.
0888396689
0877396690
 09.09.2019г. ЦПЛР - Обединен комплекс - град Търговище Учител по Изобразително изкуство чл.68, ал.1, т.3 до 12.00 часа
на 13.09.2019г.
0601/6 3435
0893377043
 09.09.2019г. ДГ "Лястовичка" -  град Попово Логопед чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70 от КТ до 12.00 часа
на 12.09.2019г.
0879208854
0608/4 25 48
 09.09.2019г. ДГ "Зарайск" - село Зараево Учител в детска градина за група в с.Ломци в с.Водица в с.Зараево - 3 места чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70 от КТ 11.09.2019г. 0879208864
 09.09.2019г. ДГ "Зарайск" - село Зараево Учител в детска градина за група в с.Водица чл.68, ал.1, т.3 и във връзка с чл.70 от КТ 11.09.2019г. 0879208864
 09.09.2019г. ДГ №2"Усмивка" - село Камбурово Учител в детска градина за група в с. Врани кон чл.68, ал.1, т.3 и във връзка с чл.70 от КТ до 16.00 часа
на 12.09.2019г.
0898232424
 03.09.2019г. Второ СУ "Проф.Никола Маринов" - град Търговище Учител ЦОУД в начален етап - 2 места чл.68, ал.1, т.3 и във връзка с чл.70 ал.1 от КТ до 12.00 часа
на 09.09.2019г.
 0601/6 49 60
 03.09.2019г. Обединено училище - село Макариополско Учител по Английски език чл.68, ал.1, т.3 и във връзка с чл.70 ал.1 от КТ до 12.00 часа
на 05.09.2019г.
0887172486
 03.09.2019г. Детска градина "Лястовичка" - град Попово  Учител в детска градина чл.68, ал.1, т.3 и във връзка с чл.70 от КТ до 12.00 часа
на 09.09.2019г.
0879208854
0608/4 25 48
03.09.2019г. Първо СУ "Св. Седмочисленици" - град Търговище Заместник директор по административно - стопанската дейност чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ до 12.00 часа
на 09.09.2019г.
0601/6 30 70
 03.09.2019г.  Първо СУ "Св. Седмочисленици" - град Търговище  Чистач чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ до 12.00 часа
на 09.09.2019г.
0601/6 30 70
 03.09.2019г. Професионална гимназия по земеделие - град Търговище  Учител по История и цивилизации чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70 от КТ до 14.00 часа
на 10.09.2019г.
0601/6 42 84
0601/6 28 06
 03.09.2019г.  ОУ "Н.Й.Вапцаров" - град Попово Лектор по Биология - 72 часа и Химия - 108 часа чл.68, ал.1, т.2 от КТ до 11.09.2019г.   0608/4 23 42
 02.09.2019г. Професионална гимназия по земеделие - град Търговище Учител по Икономика чл.68, ал.1, т.3 от КТ до 14.00 часа
на 10.09.2019г.
0601/6 42 84
0601/6 28 06
 02.09.2019г. Професионална гимназия по земеделие - град Търговище  Учител по География и икономика чл.68, ал.1, т.3 от КТ до 14.00 часа
на 10.09.2019г.

0601/6 42 84
0601/6 28 06
 
 02.09.2019г. Първо ОУ " Христо Ботев"  - град Търговище Чистач чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ до 10.00 часа
на 05.09.2019г.
0601/6 23 70
 02.09.2019г. Първо ОУ " Христо Ботев"  - град Търговище Учител ГЦОУД в прогимназиален  етап чл.68, ал.1, т.3 от КТ до 10.00 часа
на 05.09.2019г.
0601/6 23 70
 02.09.2019г. Първо ОУ " Христо Ботев"  - град Търговище Учител по Изобразително изкуство в прогимназиален етап чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ до 10.00 часа
на 05.09.2019г.
0601/6 23 70
 02.09.2019г.  ДГ "Осми март" - град Търговище  Учител в детска градина - 2 места чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70 от КТ до 12.00 часа
на 09.09.2019г.

0601/6 24 40
0894451224
 
 02.09.2019г. ПГТХВТ "Алеко Константинов" - град Търговище Продавач на павилион чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70 от КТ до 15.00 часа
на 05.09.2019г.
0601/6 31 17
0601/6 20 37
 02.09.2019г. ПГТХВТ "Алеко Константинов" - град Търговище Лектор по Руски език - 160 часа  чл.111 от КТ до 15.00 часа
на 05.09.2019г.
0601/6 31 17
0601/6 20 37
 02.09.2019г. ПГТХВТ "Алеко Константинов" - град Търговище Учител по професионална подготовка - ХВП - практическо обучение чл.68, ал.1, т.3 от КТ до 15.00 часа
на 05.09.2019г.
0601/6 31 17
0601/6 20 37
 02.09.2019г. ПГТХВТ "Алеко Константинов" - град Търговище  Учител по Български език и Литература чл.68, ал.1, т.3 от КТ до 15.00 часа
на 05.09.2019г.
0601/6 31 17
0601/6 20 37
 02.09.2019г. ПГТХВТ "Алеко Константинов" - град Търговище Учител по Физическо възпитание и спорт чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ до 15.00 часа
на 05.09.2019г.
0601/6 31 17
0601/6 20 37
 02.09.2019г. ПГТХВТ "Алеко Константинов" - град Търговище Учител по Философия чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ до 15.00 часа
на 05.09.2019г.
0601/6 31 17
0601/6 20 37
 02.09.2019г. ПГТХВТ "Алеко Константинов" - град Търговище Лектор по Музика - 162 часа  чл.111 от КТ до 15.00 часа
на 05.09.2019г.
0601/6 31 17
0601/6 20 37
 02.09.2019г. ПГТХВТ "Алеко Константинов" - град Търговище Лектор по Изобразително изкуство - 162 часа  чл.111 от КТ до 15.00 часа
на 05.09.2019г.

0601/6 31 17
0601/6 20 37
 
 02.09.2019г. ОУ "Христо Ботев"- село Камбурово Образователен медиатор чл.68, ал.1, т.1 - по проект до 16.00 часа
на 08.09.2019г.
 0877611905
02.09.2019г. ОУ "Св.св.Кирил и Методий" - село Драгановец  Учител ГЦОУД чл.68, ал.3 от КТ  до 10.09.2019г.  0879393444
 02.09.2019г.  ОУ "Васил Левски" - село Крепча Лектор по История и цивилизации и География и икономика - 382 часа  чл.111 от КТ  до 05.09.2019г.  0899745861
 02.09.2019г. Професионална гимназия по селско стопанско "Никола Пушкаров" - град Попово Лектор Професионално направление - Горско стопанство -252 часа  чл.111 от КТ до 12.00 часа
на 04.09.2019г.
 0879060093
 02.09.2019г. Професионална гимназия по селско стопанско "Никола Пушкаров" - град Попово Учител Професионално направление - Растениевъдство и животновъдство - практика чл. 67 и във връзка с чл. 70 от КТ до 12.00 часа
на 04.09.2019г.
 0879060093
 02.09.2019г. ОУ "Антон Страшимиров" - село Светлен  Учител по Български език и Литература чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70 от КТ
до 12.00 часа
на 09.09.2019г.
 
 06030/24 38
 02.09.2019г. ОУ "П. Хилендарски" - село Надарево Учител по Английски език в прогимназиален етап чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70 от КТ  до 05.09.2019г.  0896649179
 30.08.2019г. ОУ "Христо Ботев" - село Ломци  Учител по Математика чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ до 12.00 часа
на 04.09.2019г.
 0879208755
29.09.2019г. Четвърто ОУ "Иван Вазов" - град Търговище Учител ЦОУД в прогимназиален  етап чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ до 14.30 часа
на 04.09.2019г.
0601/6 49 85
0601/6 49 92
29.09.2019г. Четвърто ОУ "Иван Вазов" - град Търговище Учител ЦОУД в начален етап чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ до 14.30 часа
на 04.09.2019г.
0601/6 49 85
0601/6 49 92
  29.09.2019г. Четвърто ОУ "Иван Вазов" - град Търговище Учител в прогимназиален етап БЕЛ - 0.5 щат  чл.111 от КТ до 14.30 часа
на 04.09.2019г.
0601/6 49 85
0601/6 49 92
  29.09.2019г. Четвърто ОУ "Иван Вазов" - град Търговище Лектор по ФВС - 128 часа  чл.111 от КТ
до 14.30 часа
на 04.09.2019г.
 

0601/6 49 85
0601/6 49 92
 
  29.09.2019г. ОУ "Христо Ботев"- село Камбурово  Учител в начален етап чл.68, ал.1, т.3 от КТ
до 16.00 часа
на 09.09.2019г.
 
 0877611905
  29.09.2019г. ОУ "Христо Ботев"- село Камбурово  Огняр чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ  до 09.09.2019г.  0877611905
 29.09.2019г. Второ ОУ "Никола Йонков Вапцаров" - град Търговище Образователен медиатор - 2 места на непълно работно време - 4 часа чл. 67 и във връзка с чл. 70 от КТ до 10.00 часа
на 05.09.2019г.
0893349240
 29.09.2019г. Второ ОУ "Никола Йонков Вапцаров" - град Търговище Ресурсен учител чл. 67 и във връзка с чл. 70 от КТ до 10.00 часа
на 05.09.2019г.
0893349240
 29.09.2019г. Второ ОУ "Никола Йонков Вапцаров" - град Търговище  Шофьор на училищен автобус чл.68, ал.1, т.3 и във връзка с чл.70 ал.1 от КТ до 10.00 часа
на 05.09.2019г.
 0893349240
  29.08.2019г. Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост - град Омуртаг Образователен медиатор чл. 67 ал.1 и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ до 13.09.2019г.
0605/6 22 17
0877911310
 
 29.08.2019г. Първо СУ "Св. Седмочисленици" - град Търговище Чистач чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ до 12.00 часа
на 02.09.2019г.
 0601/6 30 70
 28.08.2019г. ДГ №9 "Приказка" - град Търговище Учител в детска градина - 2 места чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ до 16.00 часа
на 30.08.2019г.
 0894451230
 28.08.2019г. Второ ОУ "Никола Йонков Вапцаров" - град Търговище Лектор по изобразително изкуство - 305 часа годишно чл.68, ал.1, т.2 от КТ  до 30.08.2019г.  0893349240
27.08.2019г. Трето ОУ "П.Р.Славейков" - град Търговище Учител ЦОУД в начален етап чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ до 10.00 часа
на 09.09.2019г.
 0601/6 54 39
27.08.2019г. Трето ОУ "П.Р.Славейков" - град Търговище Образователен медиатор чл.68, ал.1, т.1 - по проект до 10.00 часа
на 20.09.2019г.
 0601/6 54 39
  27.08.2019г. Трето ОУ "П.Р.Славейков" - град Търговище Лектор по Биология и здравно образование чл.111 от КТ до 12.00 часа
на 10.09.2019г.
 0601/6 54 39
  27.08.2019г. Трето ОУ "П.Р.Славейков" - град Търговище  Лектор по Физическо възпитание и спорт  чл.111 от КТ до 10.00 часа
на 09.09.2019г.
 0601/6 54 39
  27.08.2019г. Обединено училище - село Макариополско  Шофьор на училищен автобус чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ до 12.00 часа
на 29.08.2019г.
 0887172486
  27.08.2019г. ОУ "Св.св.Кирил и Методий" - село Дралфа  Шофьор на училищен автобус чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ до 12.00 часа
на 09.09.2019г.
 0893349239
  27.08.2019г.  ДГ "Пчелица" - град Търговище  Работник-кухня чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ до 12.00 часа
на 30.08.2019г.
 0601/6 39 72
 27.08.2019г. Първо СУ "Св. Седмочисленици" - град Търговище Заместник директор по административно - стопанската дейност чл.68, ал.1, т.3 и във връзка с чл.70 ал.1 от КТ
до 15.00 часа
на 30.08.2019г.
 
 0601/6 30 70
  26.08.2019г. ДГ №1 "Веселушко" - град Търговище Работник в кухня чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ до 29.08.2019г. 0601/6 35 38
0894451223
  26.08.2019г. ДГ №1 "Веселушко" - град Търговище Помощник-възпитател чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ до 12.00 часа
на 29.08.2019г.
0601/6 35 38
0894451223
  26.08.2019г. ДГ №1 "Веселушко" - град Търговище Учител в детска градина за група в с. Търновца чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ до 12.00 часа
на 30.08.2019г.

0601/6 35 38
0894451223
 
  26.08.2019г.  ДГ "Първи юни" - село Руец  Учител в детска градина - село Руец чл.68, ал.1, т.3 и във връзка с чл.70  от КТ до 12.00 часа
на 29.08.2019г.

06024/22 25         0894451233
  26.08.2019г. ОУ "Л.Каравелов" - град Попово  Учител ГЦОУД в начален етап - 2 места чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ
до 12.00 часа
на 05.09.2019г.
 
0608/4 2774
  26.08.2019г. ДГ №11 "Звънче" - град Търговище  Учител в детска градина за сграда "Радост" чл.68, ал.1, т.3 и във връзка с чл.70  от КТ до 13.00 часа
на 29.08.2019г.
0894451231
0895520485
  26.08.2019г. ДГ "Първи юни" - село Макариополско Учител в детска градина за група в с. Надарево чл.68, ал.1, т.3 и във връзка с чл.70  от КТ до 12.00 часа
на 29.08.2019г.

06026/22 40
0894451235
 
 26.08.2019г. Основно училище "Христо Ботев" - село Лиляк Учител по Физическо възпитание и спорт чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ до 13.30 часа
на 10.09.2019г.
 0895509185
 23.08.2019г.  Основно училище "П.Хилендарски" - село Надарево  Чистач чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ до 12.00 часа
на 30.08.2019г.
 0896649179
 20.08.2019г. Професионална гимназия по селско стопанство "Никола Пушкаров" - град Попово  Учител по История чл. 67, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70 от КТ до 12.00 часа
на 26.08.2019г.
 0879060093
 20.08.2019г. Професионална гимназия по селско стопанско "Никола Пушкаров" - град Попово  Учител по Химия и опазване на околната чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70 от КТ до 12.00 часа
на 26.08.2019г.
 0879060093
  20.08.2019г. Професионална гимназия по селско стопанско "Никола Пушкаров" - град Попово  Учител по Руски език чл.68 ал.1 т.1 от Кодекса на труда
до 12.00 часа
на 26.08.2019г.
 
 0879060093
  20.08.2019г. Професионална гимназия по електротехника и строителство - град Търговище Учител теоретично обучение - геодезия чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ  до 10.09.2019г. 0601/6 49 41
  20.08.2019г. Професионална гимназия по електротехника и строителство - град Търговище  Чистач чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ  до 03.09.2019г.  0601/6 49 41
 20.08.2019г. Спортно училище "Никола Симов" - град Търговище Учител спортна подготовка /вдигане на тежести/ - 0,5 щат чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ
до 16.00часа
на 27.08.2019г.
 
 0884341763
19.08.2019г. Първо СУ "Св. Седмочисленици" - град Търговище Учител по Химия и опазване на околната чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ до 12.00 часа
на 23.08.2019г.
0601/6 30 70
19.08.2019г. Първо СУ "Св. Седмочисленици" - град Търговище Учител ГЦОУД в прогимназиален етап чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ до 12.00 часа
на 23.08.2019г.
0601/6 30 70
 19.08.2019г.  Първо СУ "Св. Седмочисленици" - град Търговище  Чистач чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ
до 12.00 часа
на 23.08.2019г.
 
 0601/6 30 70
 19.08.2019г.  ДГ "Първи юни" - село Руец  Помощник-възпитател - група в с. Баячево чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70 от КТ
до 12.00 часа
на 22.08.2019г.
 
0894451233
0602/4 22 25
 16.08.2019г.  ОУ "Н.Й.Вапцаров" - град Попово  Работник поддръжка чл.68 ал.1 т.1 и във връзка с чл.70,ал.1 от КТ  до 22.08.2019г.  0608/4 2342
16.08.2019г. Професионална гимназия по техника и лека промишленост - град Попово Чистач чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ до 12.00 часа
на 29.08.2019г.
 0879956305
 16.08.2019г. Професионална гимназия по техника и лека промишленост - град Попово  Учител по Български език и Литература чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ до 12.00 часа
на 29.08.2019г.
 
 0879956305
 15.08.2019г. ОУ "Свети Климент Охридски"- град Попово Учител ГЦОУД в прогимназиален етап чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ до 15.00 часа
на 23.08.2019г.

0608/4 34 18
 
 15.08.2019г. ОУ "Свети Климент Охридски"- град Попово  Учител в начален етап чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ до 15.00 часа
на 23.08.2019г.
 
0608/4 34 18
 12.08.2019г. Детска градина № 9 "Приказка" - град Търговище  Учител в детска градина - 2 места чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ до 14.08.2019г.  0894451230
12.08.2019г. Начално училище - село Изворово  Чистач чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ  до 19.08.2019г.  0885398412
 07.08.2019г. Детска градина № 7 "Снежанка" - град Търговище  Учител в детска градина за група в с. Маково чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ от 02.09.2019г.
до 05.09.2019г.
0894451228
0894451267
07.08.2019г. Спортно училище "Никола Симов" - град Търговище Учител по български език и литература чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ до 16.08.2019г.
 
07.08.2019г. Спортно училище "Никола Симов" - град Търговище  Учител по Химия и опазване на околната среда /180 часа/ и по Биология и ЗО /198 часа/ - 0.5 щат чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ до 16.08.2019г.  0884341763
01.08.2019г. Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост - град Омуртаг  Учител по Химия и опазване на околната среда - 0.5 щат  чл.67, ал.1 от КТ до 30.08.2019г.
0605/6 22 17
0877911310
 01.08.2019г. Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост - град Омуртаг   Учител по практическо обучение  чл.67, ал.1 от КТ до 30.08.2019г.  
0605/6 22 17
0877911310
 
30.07.2019г.  Профилирана гимназия "Христо Ботев" - град Попово Учител по Английски език чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ до 28.08.2019г.
0608/4 40 05
0878310303
 
30.07.2019г.
 Профилирана гимназия "Христо Ботев" - град Попово

Учител по Математика

чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ

до 28.08.2019г.

0608/4 40 05
0878310303
 29.07.2019г. ОУ "Д-р Петър Берон" - село Плъстина  ЗАС чл.68, ал.1, т.3 от КТ до 17.00 часа
на 31.07.2019г.
 
0885246860
 15.07.2019г. Първо ОУ " Христо Ботев"  - град Търговище  Учител ГЦОУД в начален етап чл. 67, ал.1, т.1 и във връзка с чл. 70 от КТ до 10.00 часа
на 04.09.2019г.
 
0601/6 23 70
12.07.2019г. ПГИИ "Джон Атанасов" - град Търговище Учител по Физическо възпитание и спорт - 0.5 щат чл. 67, ал.1, т.1 и във връзка с чл. 70/1/
от КТ
 до 02.08.2019г.
0601/6 36 59
12.07.2019г. ПГИИ "Джон Атанасов" - град Търговище Учител по История и цивилизация чл. 67, ал.1, т.1 и във връзка с чл. 70/1/
от КТ
 до 02.08.2019г.
0601/6 36 59
 12.07.2019г. ПГИИ "Джон Атанасов" - град Търговище  Учител по Химия и опазване на околната среда чл. 67, ал.1, т.1 и във връзка с чл. 70/1/
от КТ
 до 02.08.2019г.  
0601/6 36 59
 12.07.2019г. ПГИИ "Джон Атанасов" - град Търговище Лектор по Музика чл.111 от КТ до 02.08.2019г.
0601/6 36 59
 12.07.2019г. ПГИИ "Джон Атанасов" - град Търговище  Учител по Биология и здравно образование  чл.68, ал.1, т.3 от КТ  до 02.08.2019г.  
0601/6 36 59
 11.07.2019г. ОУ "Свети Климент Охридски" град Попово  Шофьор на МПС - категория D чл.68, ал.1, т.3 от КТ до 15.00 часа
на 16.08.2019г.

0608/4 34 18
0878497927
08.07.2019г. Обединено училище - село Макариополско  Учител по дървообработване чл. 67, ал.1, т.1 и във връзка с чл. 70 от КТ до 12.00 часа на 11.07.2019г.
0887172486
 08.07.2019г. Първо ОУ " Христо Ботев"  - гр. Търговище Учител ГЦОУД в прогимназиален етап чл. 67 във връзка с чл. 70 от КТ до 10.00 часа
на 30.08.2019г.
 
 
0601/6 23 70
 05.07.2019г. Второ СУ "Проф.Никола Маринов" - гр. Търговище Психолог чл. 67, ал.1, т.1 от КТ във връзка с чл. 70 от КТ до 16.00 часа
на 30.07.2019г.

 0601/6 49 60
 05.07.2019г. Второ СУ "Проф.Никола Маринов" - гр. Търговище Учител по Музика чл. 67, ал.1, т.1 от КТ във връзка с чл. 70 от КТ до 16.00 часа
на 30.07.2019г.

 0601/6 49 60
  05.07.2019г. Второ СУ "Проф.Никола Маринов" - гр. Търговище Учител по Българси език и Литература - 2 места чл. 67, ал.1, т.1 от КТ във връзка с чл. 70 от КТ до 16.00 часа
на 30.07.2019г.
 

 0601/6 49 60
 05.07.2019г. ОУ " Христо Ботев " - село Ломци   Чистач - 2 места чл.68, ал.1, т.1 във връзка с чл. 70 от КТ до 19.07.2019г.
 0879208755
 01.07.2019г. ОУ "Свети Климент Охридски " - град Попово  Чистач чл.68, ал.1, т.3 и във връзка с чл. 70 от КТ до15.00 часа на 5.07.2019г.
 0608/4 34 18
 26.06.2019г. Първо СУ "Св. Седмочисленици" - град Търговище Учител по английски език чл. 67, ал.1, т.1 от КТ във връзка с чл. 70 от КТ до 11.30 часа на 28.06.2019г.  
0601/6 30 70
25.06.2019г. Първо СУ "Св. Седмочисленици" - град Търговище Учител по ФВС чл. 67, ал.1, т.1 от КТ във връзка с чл. 70 от КТ до 11.30 часа на 28.06.2019г.
0601/6 30 70
 
25.06.2019г. Първо СУ "Св. Седмочисленици" - град Търговище Учител в ГЦОУД в начален етап -2 места чл. 67, ал.1, т.1 от КТ във връзка с чл. 70 от КТ до 11.30 часа на 28.06.2019г.
0601/6 30 70
 
25.06.2019г. Първо СУ "Св. Седмочисленици" - град Търговище Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап - 3 места чл. 67, ал.1, т.1 от КТ във връзка с чл. 70 от КТ до 11.30 часа на 28.06.2019г.
0601/6 30 70
 
25.06.2019г. Първо СУ "Св. Седмочисленици" - град Търговище  Учител по химия и ООС чл. 67, ал.1, т.1 от КТ във връзка с чл. 70 от КТ до 11.30 часа на 28.06.2019г.
0601/6 30 70
 11.06.2019г.  ДГ № 7 "Снежанка" - гр. Търговище  ЗАС в детска градина чл. 67, ал.1, т.1 от КТ във връзка с чл. 70 от КТ  до 17.06.2019г.
0894451228
 09.05.2019г.  ДГ - гр. Антоново  Детски учител - група в гр. Антоново чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ  до 10.05.2019г.  0889865248
 07.05.2019г. ОУ - село Голямо Градище  Главен счетоводител - на 4 часа чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ  до 09.05.2019г. 0888396689
0877396690
 23.04.2019г.  ОУ - село Камбурово  Образователен медиатор чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ и във връзка с чл. 70 от КТ  до 29.04.2019г.
 0877611905
 19.04.2019г. Първо СУ "Св.Седмочисленици" - град Търговище  Завеждащ административна служба чл. 67, ал.1, т. 1 от КТ, във връзка с чл. 70 от КТ до 12.00 часа на 24.04.2019г.  
0601/ 6 30 70
 16.04.2019г.  ДГ5 "Червената шапчица" - град Търговище  Учител в ДГ чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ до 14.00 часа на 19.04.2019г. 0601/6 49 42
0888150614
 
  15.04.2019г.  ОУ - село Голямо ново  Учител по ФВС чл. 67, ал.1, т. 1 от КТ  до 18.04.2019г.  06064/22 73
 10.04.2019г.  Трето ОУ "П.Р.Славейков" - град Търговище  Лектор по биология и здравно образование - 4 часа седмично чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ или чл. 111 от КТ  
0601/6 65 74
 
10.04.2019г.  ДГ "1 юни" - село Руец и филиали  Учител в ДГ - за група в с. Дългач чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ до 12.00 часа на 15.04.2019г. 06024/22 25
0894451233
 
 08.04.2019г.  ПГИИ "Джон Атанасов" - град Търговище  Учител по биология и физика чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ  до 11.04.2019г.  0601/6 36 59
  02.04.2019г. ПГТХВТ "Алеко Константинов" - град Търговище Учител по професионална подготовка - ХВП - практическо обучение чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ до 12.00 часа на 05.04.2019г. 0601/6 31 17
0601/6 20 37
 
 01.04.2019г.  Първо СУ "Св.Седмочисленици" - град Търговище  Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап чл. 67, ал.1от КТ и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ  до 14.00 часа на 05.04.2019г.  
0601/ 6 30 70
 29.03.2019г.  Второ Начално училище "Васил Левски" - град Омуртаг  Учител в ГЦОУД в начален етап чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ и във връзка с чл. 70   до 10.00 часа на 03.04.2019г.
 0605/6 22 58
 27.03.2019г.   Детска градина "Лястовичка" - град Попово  Детски учител чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ и във връзка с чл. 70   до 01.04.2019г.  0879208854
0608/4 25 48
 25.03.2019г.  Детска градина "Здравец" - град Попово  Помощник - възпитател чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ  до 27.03.2019г.  0608/4 35 22
 19.03.2019г.  ПГТрЛП- град Омуртаг  Образователен медиатор чл. 68, ал.1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ  до 22.03.2019г.  
0605/6 22 17
 15.03.2019г.  ОУ - с. Славяново Учител по Български език и литература чл. 68, ал.1, т. 2 от КТ  до 20.03.2019г.  0878533374
 15.03.2019г. ПГ по земеделие - гр. Търговище Учител теоретично обучение по икономика чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ до 12.00 часа на 20.03.2019г. 0601/6 42 84
  11.03.2019г. ПГ по земеделие - гр. Търговище Учител теоретично обучение по икономика чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ до 16.00 часа на 13.03.2019г.  0601/6 42 84
 06.03.2019г. Второ ОУ "Никола Вапцаров" - гр. Търговище  Образователен медиатор  Чл. 68 от КТ до 10.00 часа на 08.03.2019г  0893349240
 01.03.2019г. Второ СУ "Проф. Никола Маринов" - гр. Търговище  Учител в начален етап - ГЦОУД чл. 68, ал. 1, т.1 и във връзка с чл. 70 от КТ  до 16.00 часа на 08.03.2019г.  0601/ 6 49 60
 25.02.2019г.  Първо СУ "Св.Седмочисленици" - град Търговище Учител в прогимназиален етап - ГЦОУД Чл. 67, ал.1 от КТ и във връзка с чл. 70 от КТ до 14.00 часа на 28.02.2019г.  
0601/ 6 30 70
 22.02.2019г. ПГ по селско стопанство "Никола Пушкаров" - град Попово  Учител по руски език чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ  до 27.02.2019г.  0879060093
 21.02.2019г.  Детска градина № 1 "Веселушко" - град Търговище  Учител в ДГ чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ  до 12.00 часа на 25.02.2019г. 0601/6 35 38
0897246986
 
 18.02.2019г. Второ СУ "Проф. Никола Маринов" - гр. Търговище  Учител по физическо възпитание и спорт  чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ  до 12.00 часа на 21.02.2019г.  0601/6 49 60
 14.02.2019г. ОУ "Н. Вапцаров" - село Врани кон Заместник - директор по административно-стопанската дейност чл. 68, ал1, т.1 от КТ  до 16.02.2019г.  
0899128388
 13.02.2019г. Специално училище за ученици с увреден слух "Св.Иван Рилски" - град Търговище  Възпитател в общежитие чл. 68, ал1, т.1 от КТ  до 01.03.2019г.
0878992117
 13.02.2019г.  ОУ "Св.Климент Охридски"  Учител в начален етап - ЦОУД чл. 68 от КТ  до 15.00 часа на 20.02.2019г.  0608/4 34 18
 11.02.2019г.  ОУ - село Драгановец Учител в прогимназиален етап - ЦОУД чл. 68, ал1, т.1 от КТ до 15.02.2019г. 0879393444
 08.02.2019г. Първо СУ "Св.Седмочисленици" - град Търговище Учител в прогимназиален етап - ГЦОУД Чл. 67, ал.1, т.1 от КТ и във връзка с чл. 70 от КТ  до 12.02.2019г.  
 0601/6 30 70
 04.02.2019г.  Профилирана гимназия "Симеон Велчев" - град Омуртаг  Чистач чл. 68, ал1, т.1 от КТ  до 06.02.2019г.  
0605/6 25 38
 31.01.2019г.  ОУ - село Надарево Старши учител по математика и информационни технологии чл. 68, ал1, т.3 от КТ  до 10.00 часа на 04.02.2019г.  0896649179
30.01.2019г.  ОУ - село Зелена морава Учител в начален етап - ГЦОУД чл. 68, ал1, т.3 от КТ  до 10.00 часа на 01.02.2019г. 06047/22 31
 30.01.2019г.  ОУ - село Зелена морава  Старши учител в начален етап чл. 68, ал1, т.1 от КТ  до 10.00 часа на 01.02.2019г.  06047/22 31
 25.01.2019г.  ОУ - село Драгановец Учител в прогимназиален етап - ГЦОУД чл. 68, ал1, т.1 от КТ  до 04.02.2019г.  0879393444
 17.01.2019 г.  ЦПЛР-ОДК-Търговище  Кариерен консултант чл. 68, ал1, т.1 от КТ  до 12.00 часа на 21.01.2019г.  0893377037
14.01.2019 г. Трето ОУ "П.Р.Славейков" - гр. Търговище Старши учител, ресурсен чл. 68, ал.1, т.3 от КТ до 10.00 часа на 16.01.2019г. 0601/6 54 39
 14.01.2019 г. Регионален център за ПППО - гр. Търговище  Кинезитерапевт за община Омуртаг чл. 68, ал.3 от КТ  до 15.00 часа на 17.01.2019г.  0601/6 44 64
 09.01.2019 г. ЦСОП -град Търговище  Шофьор Чл. 67, ал.1, т.1 от КТ и във връзка с чл. 70 от КТ  до 16.01.2019г.
0601/6 34 83
0601/6 72 78
 
 09.01.2019 г.  ОУ - село Плъстина Учител в прогимназиален етап - ГЦОУД чл. 68, ал. 1, т. 3 и във връзка с чл. 70 от КТ  11.01.2019г.  
0885246860
 08.01.2019 г.  Първо СУ "Св.Седмочисленици" - град Търговище  Системен администратор Чл. 67, ал.1, т.1 от КТ и във връзка с чл. 70 от КТ  до 18.01.2019г.
 0601/6 30 70
 07.01.2019 г.  ДГ "Зарайск" - село Зараево учител, детска градина/старши учител, детска градина в група село Ломци  Чл. 68, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 70 от КТ от 08.01.2019 г. до 10.01.2019 г. в община Попово, стая касиер 0899198264
  04.01.2019 г.   ЦСОП - град Търговище   Учител на деца със СОП  Чл. 67, ал.1, т.1 от КТ и във връзка с чл. 70 от КТ  до 14.00 часа на 10.01.2019г.
0601/6 34 83
0601/6 7278
 02.01.2019 г.  ДГ "Лястовичка" - Попово Учител, детска градина/старши учител, детска градина  чл. 68, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 70 от КТ  от 03.01.2019 г. до 09.01.2019 г.  0879208854
 28.12.2018 г. ПГ по земеделие - Търговище  Заместник-директор учебна дейност  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 13,00 ч. на 31.12.2018 г.  0601/64284
 27.12.2018 г.  ОУ - с. Надарево Учител в прогимназиален етап - ГЦОУД  чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  до 10,00 ч. на 31.12.2018 г.  0893349266
 27.12.2018 г.  ОУ - с. Надарево Старши учител по математика и информационни технологии  чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  до 10,00 ч. на 31.12.2018 г.  0893349266
 20.12.2018 г. Трето ОУ "П.Р.Славейков" - град Търговище  Технически секретар Чл. 67, ал.1, т.1 от КТ и във връзка с чл. 70 от КТ  до 10.00 часа на 27.12.2018г.  
0601/6 65 74
 19.12.2018 г.  ДГ № 9 "Приказка" - град Търговище  Учител в ДГ Чл. 67, ал.1, т.1 от КТ и във връзка с чл. 70 от КТ  до 15.30 часа на 21.12.2018г.
0601/3 06 54
0894451230
 
 19.12.2018 г.  ЦСОП - град Търговище  Учител на деца със СОП Чл. 67, ал.1, т.1 от КТ и във връзка с чл. 70 от КТ  до 12.00 часа на 21.12.2018г.
0601/6 34 83
0601/6 7278
 
17.12.2018 г. Четвърто основно училище "Иван Вазов" - град Търговище Психолог с допълване на часове като ресурсен учител  чл. 67, ал.1 от КТ  до 12.30 часа на 20.12.2018г. 0601/6 49 85
0601/6 49 92
 17.12.2018 г.  Четвърто основно училище "Иван Вазов" - град Търговище  Ресурсен учител - 2 места  чл. 67, ал.1 от КТ  до 12.30 часа на 20.12.2018г. 0601/6 49 85
0601/6 49 92
 
 11.12.2018 г.   ОУ - село  Макариополско  Педагогически съветник - на 4 часа  Чл.68, ал.1, т.2от КТ   до 12.00 часа на 21.12.2018г.  0887172486
 11.12.2018 г.  СУ - град Антоново  Учител по Музика  Чл.68, ал.1, т.3 от КТ  до 18.12.2018г.  06071/22 73
10.12.2018 г.  ОУ - село Лиляк  Педагогически съветник - на 4 часа Чл.68, ал.1, т.2от КТ  до 13.30 часа на 21.12.2018г.  0895509185
06.12.2018 г. Второ ОУ - град Търговище Чистач Чл.68, ал.1, т.1 от КТ до 10.00 часа на 7.12.2018г. 0893349240
06.12.2018 г. ОУ - село Дралфа Чистач Чл.68, ал.1, т.1 от КТ до 11.00 часа на 11.12.2018г. 0893349239
 06.12.2018 г.  СУ - град Опака  Учител в начален етап Чл.68, ал.1, т.3 от КТ до 07.12.2018г. до 16.00 часа  0876838192
05.12.2018 г.   НУ"Д-р П. Берон", с.Изворово, общ. Антоново  Чистач Чл.68, ал.1, т.1 и във връзка с чл.70 от КТ  от 05.12.2018г. до 11.12.2018г.  0885398412
03.12.2018 Детска градина "Шестте ястребинчета"- гр. Антоново Готвач, детска градина - група с. Трескавец Чл.68, ал.1, т.2 и във връзка с чл.111 от КТ до 04.12.2018г. 0885398401
30.11.2018 г. ПГ по туризъми хранително-вкусови технологии - град Търговище  Технически секретар Чл. 67, ал.1, т.1 от кТ и във връзка с чл. 70 от КТ до 12.00 часа на 07.12.2018г.
0601/6 34 19
0601/6 20 37
 
27.11.2018 г.  ОУ- село Ломци  Счетоводител - на 6 часа чл.68, ал.1, т.1  във връзка с чл.70, ал.1 от КТ до 19.12.2018г.  060385/271
 26.11.2018 г. Второ СУ "Проф. Никола Маринов" - Търговище  Учител по английски език чл.68, ал.1, т.3  във връзка с чл.70, ал.1 от КТ до 16.00 часа на 03.12.2018г.  0601/64960
19.11.2018 г. ЦСОП- град Търговище  Учител със специална педагогика чл.67, ал.1, т.1  във връзка с чл.70, ал.1 от КТ до 14.00 часа на 23.11.2018г. 0601/63483
0601/67278
 
19.11.2018 г. ЦПЛР- Обединен детски комплекс- Търговище Кариерен консултант чл.68, ал.1, т.1 от КТ до 29.11.2018г. 0601/64538
12.11.2018 г. ПГТХВТ- град Търговище Учител по български език и литература чл.68, ал.1, т.1 от КТ до 12.00 часа на 16.11.2018г. 0601/63117
0601/63419
0601/62037
12.11.2018 г. ОУ- село Крепча Учител по математика и информационни технологии в прогимназиален етап чл.68, ал.1, т.3 от КТ до 10.00 часа на 15.11.2018г.  0899745861
09.11.2018 г.  ОУ- село Драгановец Учител в ГЦОУД в начален етап чл.68, ал.1, т.3 от КТ до 13.11.2018г.  0879393444
07.11.2018 г.  ОУ- село Плъстина Учител в ГЦОУД в начален етап чл.68, ал.1, т.3 от КТ до 09.11.2018г.  0885246860
05.11.2018 г. Четвърто основно училище "Иван Вазов" - град Търговище Чистач - на 4 часа чл.68, ал.1, т.1 от КТ до 14.30 часа на 07.11.2018г. 0601/64985
0601/64992
05.11.2018 г. Четвърто основно училище "Иван Вазов" - град Търговище Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап чл.68, ал.1, т.3 от КТ до 14.30 часа
на 07.11.2018г.
0601/64985
0601/64992
05.11.2018 г. Второ СУ "Проф. Никола Маринов" - град  Търговище Учител по български език и литература чл.67, ал.1, т.1  във връзка с чл.70, ал.1 от КТ до 14.00 часа
на 09.11.2018г.
 0601/64960
31.10.2018 г. ПГИИ- град Търговище Огняр чл.68, ал.1, т.1  във връзка с чл.70, ал.1 от КТ до 02.11.2018г.  0601/63659
 30.10.2018 г. Първо ОУ  "Христо Ботев" - град Търговище Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап чл.67, във връзка с чл.70 от КТ до 17.00 часа
на 31.10.2018г.
 0601/62370
29.10.2018 г. ПГ по земеделие- град Търговище Лектор по информационни технологии- 174 часа чл.68, ал.1, т.2 до 14.00 часа
на 31.10.2018г.
0601/64284
0601/62806
29.10.2018 г.  ПГСС- град Попово  Продавач в павилион чл.68, ал.1, т.1  във връзка с чл.70 от КТ до 12.00 часа
на 31.10.2018г.
 0879060093
 26.10.2018 г. ДГ "Пчелица"- град Търговище  Работник-кухня чл.67, ал.1, т.1  във връзка с чл.70, ал.1 от КТ до 12.00 часа
на 31.10.2018г.
 0601/63972
 24.10.2018 г.  СУ - Опака  Учител в начален етап чл.68, ал.1, т.3 от КТ до 25.10.2018г.  0878298071
24.10.2018 г. ДГ "Зарайск" - село Зараево Учител в ДГ чл.68, ал.1, т.3 от КТ до 26.10.2018г.  0879208864
24.10.2018 г.  ПГСС- град Попово  Учител по английски език чл.68, ал.1, т.3 във връзка с чл.70 от КТ до 26.10.2018г.  0879060093
24.10.2018 г. ДГ №9 "Приказка"- град Търговище Учител в ДГ чл.67, ал.1, т.1  във връзка с чл.70, ал.1 от КТ до 15.30 часа
на 26.10.2018г.
0601/30654
0894451230
22.10.2018 г. ДГ №2 " Усмивка" - село Камбурово Огняр- на 6 часа чл.68, ал.1, т.1 във връзка с чл.70 от КТ до 26.10.2018г.
0898232424
22.10.2018 г.  ОУ - село Ломци Счетоводител - на 4 часа чл.68, ал.1, т.1 във връзка с чл.70 от КТ до 19.12.2018г.  
060385/271
 15.10.2018 г. ДГ "Първи юни" - село Руец Помощник-възпитател - група в село Овчарово чл.68, ал.1, т.3 във връзка с чл.70 от КТ до 18.10.2018г. 0894451233
 
12.10.2018 г. ПГСС "Никола Пушкаров" - град Попово Помощник- възпитател в общежитие чл.68, ал.1, т.1 във връзка с чл.70 от КТ до 19.10.2018г.
 0879060093
10.10.2018 г. Четвърто основно училище "Иван Вазов" - град Търговище Чистач - на 4 часа чл. 68, ал.1, т. 2 от КТ до 14.30 часа
на 12.10.2018г.
 0601/64985
0601/64992
 09.10.2018 г. ПГСС "Никола Пушкаров" - град Попово  Животновъд чл.68, ал.1, т.1 във връзка с чл.70 от КТ  до 18.10.2018г.
0879060093
09.10.2018 г. ОУ "Св. Климент Охридски"- град Попово  Учител по английски език чл.67 от КТ до 15.00 часа
на 17.10.2018г.
0608/43418
0878497927
08.10.2018 г. РЦПППО- град Търговище Ерготерапевт за село Голямо Градище- на 4 часа чл.68, ал.1, т.1 във връзка с чл.70 от КТ до 12.00 часа
на 11.10.2018г.
0601/64464
08.10.2018 г. РЦПППО- град Търговище Ерготерапевт за община Попово чл.68, ал.1, т.1 във връзка с чл.70 от КТ до 12.00 часа
на 11.10.2018г.
0601/64464
08.10.2018 г. РЦПППО- град Търговище  Ерготерапевт за община Омуртаг чл.68, ал.1, т.1 във връзка с чл.70 от КТ до 12.00 часа
на 11.10.2018г.
 0601/64464
08.10.2018 г.  ДГ "Здравец" - град Попово Учител в ДГ чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ до 16.00 часа
на 10.10.2018г.
 0608/43522
 04.10.2018 г.  СУ - град Опака Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап чл. 68, ал.1, т. 2 от КТ до 15.00 часа
на 05.10.2018г.
 0878298071
 03.10.2018 г.  ОУ- село Надарево  Учител по география и икономика чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ до 15.06.2019г.  0896649179
 01.10.2018 г.  ОУ-  село Подгорица  Учител в подготвителна група чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ до 03.10.2018г.  0879254343
26.09.2018 г.  ПГЕС - град Търговище  Чистач чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ до 12.00 часа
на 01.10.2018г.
 0601/64941
26.09.2018 г.  ДГ " Зарайск" - село Зараево Домакин- на 4 часов работен ден-група в село Водица чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ до 28.09.2018г.  0879208864
25.09.2018 г. ОУ- село Врани кон Учител по английски език- непълно работно време- 5 часа чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ до 10.00 часа
на 27.09.2018г.
 0899128388
25.09.2018 г. ОУ- село Надарево  Учител по география и икономика чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ до 13.30 часа
на 28.09.2018г.
 0896649179
25.09.2018 г. РЦПППО- град Търговище Психолог за общини Омуртаг и Антоново чл.68, ал.1, т.1 във връзка с чл.70 от КТ до 15.00 часа
на 28.09.2018г.

0601/64464
25.09.2018 г. РЦПППО- град Търговище Кинезитерапевт за град Попово чл.68, ал.1, т.1 във връзка с чл.70 от КТ до 15.00 часа
на 28.09.2018г.

0601/64464
25.09.2018 г. РЦПППО- град Търговище Ерготерапевт за община Търговище чл.68, ал.1, т.1 във връзка с чл.70 от КТ до 15.00 часа
на 28.09.2018г.

0601/64464
25.09.2018 г. РЦПППО- град Търговище Ерготерапевт за общини Попово и Опака чл.68, ал.1, т.1 във връзка с чл.70 от КТ до 15.00 часа
на 28.09.2018г.
 
0601/64464
25.09.2018 г. ПТГ "Цар Симеон Велики"- град Търговище Работник поддръжка чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ до 10.00 часа
на 28.09.2018г.
 0601/63812
25.09.2018 г. ПТГ "Цар Симеон Велики"- град Търговище Учител по физическо възпитание и спорт- на 7 часа чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ до 10.00 часа
на 28.09.2018г.
 
0601/63812
25.09.2018 г. ОУ - село Драгановец Учител по български език и литература с допълване по английски език чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ до 28.09.2018г.  
0879393444
20.09.2018 г. ДГ №2 " Усмивка" -
с. Камбурово
Учител в ДГ- група в с. Врани кон и група в с. Пъдарино - 2 места чл.68, ал.1, т.1 във връзка с чл.70 от КТ до 25.09.2018г.
0898232424
20.09.2018 г. ДГ №2 " Усмивка" -
с. Камбурово
Учител в ДГ- група в с. Врани кон - 2 места чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ до 25.09.2018г.  0898232424
20.09.2018 г. ДГ №2 " Усмивка" -
с. Камбурово
Учител в ДГ- група в с. Плъстина - 2 места чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ
чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ
до 25.09.2018г.
 0898232424
19.09.2018 г. ПГЕС - град Търговище Лектор по практика-строителство-234 часа чл.68, ал.1, т.2 във връзка с чл.70 от КТ до 21.09.2018г.
 0601/64941
19.09.2018 г. СУ " Васил Левски" - град Опака  Учител по математика чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ до 12.00 часа
на 21.09.2018г.
 0878298071
19.09.2018 г.  ОУ - село Камбурово  Образователен медиатор чл.68, ал.1, т.1  във връзка с чл.70 от КТ до 16.00 часа
на 21.09.2018г.

 0877611905
18.09.2018 г. ПГЕС - град Търговище  Възпитател в общежитие чл.68, ал.1, т.1  във връзка с чл.70 от КТ до 25.09.2018г.
0601/64941
18.09.2018 г.   ОУ - село Драгановец Учител по български език и литература с допълване по английски език чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ до 21.09.2018г.  
0879393444
18.09.2018 г. ОУ "Акад.  Даки Йорданов"- град Омуртаг  Огняр чл.67, ал.1, т.1  във връзка с чл.70 от КТ до 16.00 часа
на 25.09.2018г.
 
0605/63638
18.09.2018 г. ДГ "Слънце" - град Попово Помощник-възпитател- на 4 часа чл.68, ал.1, т.1  във връзка с чл.70 от КТ до 20.09.2018г.
0608/42763
18.09.2018 г. ДГ "Слънце" - град Попово  Помощник-готвач- на 4 часа чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ до 20.09.2018г.  0608/42763
18.09.2018 г. ДГ " Шестте ястребинчета"- град Антоново  Помощник- възпитател в ДГ чл.67, ал.1, т.1  във връзка с чл.70 от КТ  до 19.09.2018г.  
0885398401
17.09.2018 г. ОУ - село Стеврек Учител по математика чл.68, ал.1, т.1  във връзка с чл.70, ал.1 от КТ до 12.00 часа
на 15.06.2019г.

0885398414
17.09.2018 г. Второ СУ "Проф. Никола Маринов" - Търговище  Учител по изобразително изкуство чл.67, ал.1, т.1  във връзка с чл.70, ал.1 от КТ до 20.09.2018г.  
0601/64960
17.09.2018 г. ПТГ "Цар Симеон Велики"- град Търговище Учител по практическо обучение- "Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника" чл. 68, ал.1, т. 2 от КТ до 16.00 часа
на 17.09.2018г.

0601/63812
0893656818
17.09.2018 г. ПТГ "Цар Симеон Велики"- град Търговище  Чистач чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ до 16.00 часа
на 17.09.2018г.
 0601/63812
14.09.2018 г.  ОУ- село Плъстина  Шофьор на автобус чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ до 18.09.2018г. 0885246860
13.09.2018 г. Първо ОУ "Христо Ботев" - Търговище  Логопед- на 4 часа чл. 68, ал.1, т. 2 от КТ до 17.00 часа
на 17.09.2018г.
 0601/62370
13.09.2018 г.  ЦПЛР- ОДК Търговище  Кариерен консултант чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ до 17.09.2018г.  0601/64538
13.09.2018 г.  ОУ- село Драгановец Учител по български език и литература с допълване по английски език чл. 68, ал.1, т. 3
от КТ
до 17.09.2018г.  
0879393444
12.09.2018 г. Второ ОУ "Н.Вапцаров" - Търговище Образователен медиатор чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ до 10.00 часа
на 14.09.2018г.
 0893349240
12.09.2018 г.  ОУ- село Ломци Учител в ГЦОУД в начален/прогимназиален етап чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ до 10.00 часа
на 14.09.2018г.
 0879208755
12.09.2018 г. ДГ "Здравец" - град Попово  Огняр чл.67, ал.1, т.1  във връзка с чл.70 от КТ до 16.00 часа
на 14.09.2018г.
 
0608/43522
12.09.2018 г. ОУ "Никола Йонков Вапцаров"- с. Трескавец  Готвач - на 4 часа чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ до 12.00 часа
на 17.09.2018г.
 060453/338
12.09.2018 г.  ОУ- село Светлен Учител в ГЦОУД в начален етап чл.68, ал.1, т.1  във връзка с чл.70 от КТ до 12.00 часа
на 14.09.2018г.
 
06030/2438
11.09.2018 г. ОУ- село Зелена морава Учител по физическо възпитание и спорт / допълва с часове по история и цивилизации - 208 часа и география и икономика- 174 часа/ чл. 68, ал.1, т. 3
от КТ
до 14.09.2018г.
 06047/2231
11.09.2018 г. ОУ- село Зелена морава Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ до 10.00 часа
на 14.09.2018г.
06047/2231
11.09.2018 г.  ОУ- село Зелена морава Учител по български език и литература чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ до 10.00 часа
на 14.09.2018г.
06047/2231
 11.09.2018 г.  СУ - гр. Антоново  Учител в начален етап чл. 68, ал.1, т.2 от КТ  до 12.00 часа на 13.09.2018г. 06071/22 73
11.09.2018 г. ОУ- село Голямо ново Учител по математика чл.67, ал.1, т.1  във връзка с чл.70 от КТ до 12.00 часа на 14.09.2018г.
 06064/2273
11.09.2018 г. ЦПЛР- Обединен детски комплекс- Търговище Учител по изобразително изкуство чл.68, ал.1, т.3 от КТ до 12.00 часа на 14.09.2018г. 0601/63435
0893377037
11.09.2018 г. ОУ "Никола Йонков Вапцаров" - град Попово Лектор  по биология и здравно образование- 144 часо и химия и опазване на околната среда- 108 часа чл.68, ал.1, т.2 от КТ до 14.09.2018г.  
0608/42342
11.09.2018 г. ОУ "Никола Йонков Вапцаров" - град Попово Лектор по история и цивилизации - 144 часа чл.68, ал.1, т.2 от КТ до 14.09.2018г.  0608/42342
11.09.2018 г. Трето ОУ "П. Р. Славейков" - Търговище Лектор по биология и здравно образование- 144 часа чл.68, ал.1, т.2 от КТ до 10.00 часа на 13.09.2018г.  0899938355
10.09.2018 г. ОУ- село Подгорица Учител по български език и литература чл.68, ал.1, т.3 от КТ до 13.09.2018г. 0879254343
10.09.2018 г.  ПГЕС - град Търговище  Лектор по музика- 36 часа чл. 114 във връзка с чл.70 от КТ до 14.09.2018г.  
0601/64941
10.09.2018 г. ПГЕС - град Търговище Лектор по физика и астрономия- 137 часа чл. 114 във връзка с чл.70 от КТ до 14.09.2018г.
0601/64941
10.09.2018 г. ПГЕС - град Търговище Лектор по руски език - 164 часа чл. 114 във връзка с чл.70 от КТ до 14.09.2018г.
0601/64941
10.09.2018 г. ДГ №9 " Приказка" Учител в ДГ - група село Лиляк чл.67, ал.1, т.1  във връзка с чл.70, ал.1 от КТ до 15.00 часа на 13.09.2018г. 0601/30654
0894451230
 10.09.2018 г.  Първо СУ "Св.Седмочисленици" - град Търговище Учител в ГЦОУД в начален етап чл.68, ал.1, т.1 от КТ  до 13.09.2018г.
 0601/63070
 10.09.2018 г.  ОУ- село Дралфа  Учител  в начален етап чл.68, ал.1, т.3 от КТ до 11.00 часа на 13.09.2018г. 0893349239
 10.09.2018 г.  ОУ- село Светлен Учител по български език и литература с допълване на часове по музика чл.68, ал.1, т.1  във връзка с чл.70 от КТ до 12.00 часа на 13.09.2018г.  
0896658667
 10.09.2018 г.  ОУ - село Зараево   Учител в ГЦОУД в начален етап чл.68, ал.1, т.1 от КТ до 12.00 часа на 13.09.2018г. 0877175588
10.09.2018 г. ОУ- село Славяново Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап чл.68, ал.1, т. 3  във връзка с чл.70 от КТ до 12.00 часа на 12.09.2018г.
0603/42225
 10.09.2018 г.  ОУ- село Славяново Лектор в прогимназиален етап - математика 316 часа, информационни технологии 70 часа чл.68, ал.1, т. 3  във връзка с чл.70 от КТ до 12.00 часа на 12.09.2018г.  
0603/42225
 07.09.2018 г.  ПГ по земеделие - гр. Търговище  Лектор по Английски език - 180 часа чл.68, ал.1, т.1 от КТ  до 14.00 часа на 11.09.2018г.
0601/6 42 84
0601/6 28 06
 
 05.09.2018 г. ПГЕС - град Търговище Учител по пратика- професионално направление "Електротехника и енергетика" чл.68, ал.1, т.1  във връзка с чл.70 от КТ от 07.09.2018г. до 12.09.2018г.  
0601/64941
 05.09.2018 г. Първо СУ "Св.Седмочисленици" - град Търговище  Учител в ГЦОУД в начален етап чл.68, ал.1, т.1  във връзка с чл.70, ал.1 от КТ до 10.09.2018г.
 0601/63070
 05.09.2018 г.  ОУ - с. Дралфа  Портиер чл.68, ал.1, т.1   от КТ до 12.00 часа на 10.09.2018г.  0893349239
05.09.2018 г. Второ СУ "Проф. Никола Маринов" - Търговище Учител  в начален етап чл.68, ал.1, т.3  във връзка с чл.70, ал.1 от КТ до 11.09.2018г.
0601/6 49 60
 05.09.2018 г.  Второ СУ "Проф. Никола Маринов" - Търговище  Учител в ГЦОУД в начален етап чл.68, ал.1, т.3  във връзка с чл.70, ал.1 от КТ до 11.09.2018г.
 0601/6 49 60
 05.09.2018 г.  ПГ по земеделие- град Търговище  Лектор по немски език - 108 часа  чл.68, ал.1, т.1   от КТ до 14.00 часа на 10.09.2018г.  0878657313
05.09.2018 г.  ОУ - село Крепча  Учител в ГЦОУД в начален етап чл.68, ал.1, т.1   от КТ  до 10.00 часа на 10.09.2018г.  0899745861
05.09.2018 г. ОУ "Никола Йонков Вапцаров" - с. Трескавец Лектор  по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда- 120 часа чл.68, ал.1, т.2   от КТ  до 12.00 часа на 12.09.2018г.  
0885398406
05.09.2018 г. ОУ "Никола Йонков Вапцаров" - с. Трескавец  Учител по математика чл.68, ал.1, т.3  във връзка с чл.70, ал.1 от КТ до 12.00 часа на 12.09.2018г.  
0885398406
05.09.2018 г. ОУ - с. Камбурово Учител в ГЦОУД в начален етап чл.68, ал.1, т.3  във връзка с чл.70 от КТ до 16.00 часа на 12.09.2018г.
0877611905
 05.09.2018 г. ОУ - с. Камбурово Учител по физическо възпитание и спорт чл.68, ал.1, т.1  във връзка с чл.70 от КТ  до 16.00 часа на 12.09.2018г.
 0877611905
  05.09.2018 г. ОУ "Никола Йонков Вапцаров" - с. Стеврек Лектор по математика- 136 часа чл.68, ал.1, т.1  във връзка с чл.70, ал.1 от КТ  до 12.00 часа на 14.09.2018г.  
0885398414
 04.09.2018 г.  Второ ОУ "Н.Вапцаров" - Търговище Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап чл.68, ал.1, т.1   от КТ  до 10.00 часа на 07.09.2018г.   0893349240
 04.09.2018 г.   ПГТХВТ-Търговище Учители практическо обучение - хранителни технологии и туризъм  - 2 места чл.68, ал.1, т.1   от КТ до 15.00 часа на 10.09.2018г. 0601/6 31 17
0601/6 34 19
0601/6 20 37
04.09.2018 г. ОУ - село Крепча Учител по история и цивилизации и география и икономика - на 4 часа чл.68, ал.1, т.1   от КТ до 10.00 часа на 10.09.2018г. 0899745861
 04.09.2018 г.  ОУ - село Крепча Учител по изобразително изкуство - на 4 часа чл.68, ал.1, т.1   от КТ до 10.00 часа на 10.09.2018г.  0899745861
04.09.2018 г. ПГЕС - град Търговище Учител по геодезия- теория и практика - лектор - 378 часа по теория и 156 часа по практика чл. 114 във връзка с чл.70 от КТ   до 11.09.2018г.
0601/64941
 04.09.2018 г.  ПГЕС - град Търговище Учител по теория и практика - строителство- лектор - 284 часа по теория и 154 часа по практика /часове в задочна форма на обучение/ чл. 114 във връзка с чл.70 от КТ   до 11.09.2018г.
 0601/64941
 04.09.2018 г.  ДГ " Зарайск" - с. Зараево  Учител в ДГ чл.68, ал.1, т.1  във връзка с чл.70, ал.1 от КТ  от 05.09.2018г. до 10.09.2018г.  
0879208864
04.09.2018 г. ДГ №2 " Усмивка" -
с. Камбурово
Помощник- възпитател - група в с. Врани кон чл.68, ал.1, т.1   от КТ  до 07.09.2018г. 0898232424
  04.09.2018 г.  ОУ - с. Лиляк  Учител в ГЦОУД в начален етап чл.68, ал.1, т.1   от КТ до 13.30 часа на 07.09.2018г. 0895509185
 03.09.2018 г. ДГ №3 " Здравец" - град Търговище Учител в ДГ - група в село Дралфа  чл.68, ал.1, т.1   от КТ  до 07.09.2018г. 0601/63298
0894451225
 03.09.2018 г.  ДГ №3 " Здравец" - град Търговище  Учител в ДГ  чл.68, ал.1, т.1   от КТ  до 07.09.2018г.  0601/63298
0894451225
03.09.2018 г.  ОУ "Акад.  Даки Йорданов"- град Омуртаг Учител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда чл.68, ал.1, т.1   от КТ  до 16.00 часа на 07.09.2018г.
0605/63638
03.09.2018 г.  ОУ "Акад.  Даки Йорданов"- град Омуртаг Учител в  ГЦОУД - 3 места чл.68, ал.1, т.1   от КТ  до 16.00 часа на 07.09.2018г.  
0605/63638
 03.09.2018 г.  ПГЕС - град Търговище  Учител по теория - строителство чл.68, ал.1, т.1  във връзка с чл.70 от КТ   до 11.09.2018г.  
0601/64941
03.09.2018 г. Второ начално училище
" Васил Левски" - град Омуртаг
Учител в начален етап чл.68, ал.1, т.3  във връзка с чл.70 от КТ до 10.00 часа на 07.09.2018г. 0605/62258
03.09.2018 г. Второ начално училище
" Васил Левски" - град Омуртаг
Учител по физическо възпитание и спорт - на 4 часа чл.68, ал.1, т.1  във връзка с чл.70 от КТ до 10.00 часа на 07.09.2018г. 0605/62258
03.09.2018 г. Второ начално училище
" Васил Левски" - град Омуртаг
Учител в ГЦОУД в начален етап чл.68, ал.1, т.3  във връзка с чл.70 от КТ до 10.00 часа на 07.09.2018г. 0605/62258
 03.09.2018 г.  ОУ - с. Плъстина  Чистач чл.68, ал.1, т.1  от КТ   до 05.09.2018г.  0885246860
03.09.2018 г. ДГ №1 "Радост" - град Омуртаг Учител в ДГ - група в  с. Долно Козарево чл.68, ал.1, т.3  във връзка с чл.70 от КТ  до 07.09.2018г.  0894502198
03.09.2018 г. ДГ №1 "Радост" - град Омуртаг Огняр чл.68, ал.1, т.1  във връзка с чл.70 от КТ  до 07.09.2018г.  0894502198
 03.09.2018 г.  ДГ №1 "Радост" - град Омуртаг  Учител в ДГ чл.68, ал.1, т.3  във връзка с чл.70 от КТ  до 07.09.2018г.  0894502198
  03.09.2018 г.  Второ СУ "Проф. Никола Маринов" - Търговище  Чистач чл. 68, ал. 1, т. 3 връзка с чл.70, ал.1 от КТ до 12.00 часа на 07.09.2018г.  0601/6 49 60
 03.09.2018 г.  Първо ОУ " Христо Ботев" - Търговище Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап чл.67, във връзка с чл.70 от КТ   до 17.00 часа на 05.09.2018г.  0601/62370
 03.09.2018 г.  ПГТЛП град Попово  Учител по български език и литература  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 12.00 часа на 07.09.2018г.  0879956305
 31.08.2018 г. ПТГ "Цар Симеон Велики" - гр. Търговище  Учител практическо обучение-пр.област "Транспорт" чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  до 07.09.2018г. 0601/6 38 12
0893656818
  31.08.2018 г. ПТГ "Цар Симеон Велики" - гр. Търговище  Учител практическо обучение -пр.област "Електроника, автоматика комуникационна и компютърна техника" чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  до 07.09.2018г.
0601/6 38 12
0893656818
 
 31.08.2018 г.  ПГСС - Попово  Учител по практика Професионално направление - Растениевъдство и животновъдство - ДВГ-инженер  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 12.00 часа на 05.09.2018г.  0879060093
 31.08.2018 г.  ОУ - с. Водица Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 12.00 часа на 07.09.2018г.  0878310300
30.08.2018 г. СУ - Антоново Учител в начален етап с английски език чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ до 04.09.2018г. 06071/22 73
 30.08.2018 г.  СУ - Антоново  Лектор по философия - 242 часа чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ до 04.09.2018г.  06071/22 73
 30.08.2018 г.  Второ ОУ "Н.Вапцаров" - Търговище  Чистач чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 12.00 часа на 04.09.2018г.  0893349240
30.08.2018 г. ОУ - с. Зараево Учител по физическо възпитание и спорт чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ  до 10.00 часа на 05.09.2018г. 0877175588
 30.08.2018 г.  ОУ - с. Зараево  Учител по история и цивилизации и география и икономика - 1/2 щат чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 10.00 часа на 05.09.2018г.  0877175588
30.08.2018 г. ДГ № 9  "Приказка" - Търговище  Учител в ДГ в група в с. Лиляк чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 16.00 часа на 03.09.2018г. 0601/ 3 06 54
0894451230
 30.08.2018 г. ДГ № 9  "Приказка" - Търговище  Учител в ДГ в група в гр. Търговище  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 16.00 часа на 03.09.2018г. 0601/ 3 06 54
0894451230
 
30.08.2018 г. ОУ - с. Зелена морава Учител по английски език чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 10.00 часа на 11.09.2018г. 06047/22 31
 30.08.2018 г.  ОУ - с. Зелена морава Учител по български език и литература чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  до 10.00 часа на 11.09.2018г.  06047/22 31
30.08.2018 г. СУ - Опака Учител по български език и литература - 1/2 щат чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  до 04.09.2018г.  0878298071
30.08.2018 г. СУ - Опака Учител по география и икономика - 1/2 щат чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  до 04.09.2018г.  0878298071
 30.08.2018 г.  СУ - Опака  Учител по математика чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  до 04.09.2018г.  0878298071
 29.08.2018 г. ПГТХВТ-Търговище Лектор по музика - 108 часа
Лектор по ИИ и Приложна декорация - 144 часа
чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 15.00 часа на 03.09.2018г. 0601/6 31 17
0601/6 34 19
0601/6 20 37
 29.08.2018 г. ПГТХВТ-Търговище Помощник - възпитател чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 15.00 часа на 03.09.2018г. 0601/6 31 17
0601/6 34 19
0601/6 20 37
  29.08.2018 г.  ПГТХВТ-Търговище Учители практическо обучение - хранителни технологии и туризъм - 2 места чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 15.00 часа на 03.09.2018г. 0601/6 31 17
0601/6 34 19
0601/6 20 37
 
 29.08.2018 г.  ДГ "Пчелица" - Търговище Помощник-възпитател в група в с. Вардун чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  до 15.00 часа на 04.09.2018г.  0601/6 39 72
 29.08.2018 г.  ОУ - с. Ломци  Учител по математика чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 31.08.2018г.  0879208755
28.08.2018 г. ОУ - с. Зелена морава Учител по география и икономика-204 часа чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ до 10.00 часа на 30.08.2018г. 06047/22 31
28.08.2018 г. ОУ - с. Зелена морава Учител по английски език чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 10.00 часа на 30.08.2018г. 06047/22 31
28.08.2018 г. ОУ - с. Зелена морава Учител по математика и физика чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 10.00 часа на 30.08.2018г. 06047/22 31
28.08.2018 г. ОУ - с. Зелена морава Учител в начален етап в ГЦОУД чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 10.00 часа на 30.08.2018г.  06047/22 31
 28.08.2018 г.  ОУ - с. Зелена морава  Учител в начален етап чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 10.00 часа на 30.08.2018г.  06047/22 31
28.08.2018 г. Спортно училище - Търговище Учител по биология и ЗО -198 часа и химия и ООС - 180 часа - на 1/2 щат чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 16.00 часа на 31.08.2018г. 0884341763
28.08.2018 г. Спортно училище - Търговище  Учител по спортна подготовка -свободна борба - 2 места чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 16.00 часа на 31.08.2018г. 0884341763
 28.08.2018 г. Спортно училище - Търговище  Учител по спортна подготовка - вдигане на тежести - на 4 часа чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 16.00 часа на 31.08.2018г. 0884341763
 28.08.2018 г.  Четвърто ОУ "Иван Вазов"- Търговище  Чистач - 1/2 щат чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  до 15.30 часа на 31.08.2018г 0601/6 49 85
0601/6 49 92
28.08.2018 г. Четвърто ОУ "Иван Вазов"- Търговище Учител по математика и информатика чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ до 12.00 часа на 31.08.2018г 0601/6 49 85
0601/6 49 92
28.08.2018 г. Четвърто ОУ "Иван Вазов"- Търговище Учител по БЕЛ - 1/2 щат чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ до 12.00 часа на 31.08.2018г 0601/6 49 85
0601/6 49 92
28.08.2018 г. Четвърто ОУ "Иван Вазов"- Търговище Учител / лектор по физика и астрономия - 108 часа чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ до 12.00 часа на 31.08.2018г. 0601/6 49 85
0601/6 49 92
 28.08.2018 г. Четвърто ОУ "Иван Вазов"- Търговище  Учител в начален етап в ГЦОУД  чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ до 13.00 часа на 31.08.2018г. 0601/6 49 85
0601/6 49 92
 
 28.08.2018 г.  ПГТЛП - Попово Учител по физическо възпитание и спорт - на 4 часа чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 31.08.2018г. 0879956305
 28.08.2018 г.  ПГТЛП - Попово  Ресурсен учител Чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ  до 31.08.2018г.  0879956305
28.08.2018 г. Второ СУ "Проф. Никола Маринов" - Търговище Учител по биология и здравно образование Чл. 68, ал. 1, т. 3 във връзка с чл.70 от КТ до 30.08.2018г.
0601/6 49 60
28.08.2018 г. Второ СУ "Проф. Никола Маринов" - Търговище Учител по хореография Чл. 67, ал. 1, т. 1 във връзка с чл.70 от КТ до 30.08.2018г.
0601/6 49 60
28.08.2018 г. Второ СУ "Проф. Никола Маринов" - Търговище Учител в начален етап в ГЦОУД чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 04.09.2018г. 0601/6 49 60
 28.08.2018 г. Второ СУ "Проф. Никола Маринов" - Търговище Учители в начален етап в ГЦОУД -       2 места Чл. 68, ал. 1, т. 3 във връзка с чл.70 от КТ  до 04.09.2018г.  
0601/6 49 60
27.08.2018 г.  ОУ - с. Голямо ново  Учител в подготвителна група чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 05.09.2018г.  06064/22 73
 27.08.2018 г.   ДГ " Шестте ястребинчета"- Антоново  Учител в ДГ - село Стеврек  Чл. 67, ал. 1, т. 1 във връзка с чл.70 от КТ  до 10.09.2018г.  0885398401
 27.08.2018 г. Трето ОУ "П.Р.Славейков" - Търговище  Учител в ГЦУОД в начален етап  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 10.00 часа на 12.09.2018г.  0601/6 65 74
 24.08.2018 г.  ДГ " Шестте ястребинчета"- Антоново  Готвач в ДГ  Чл. 67, ал. 1, т. 1 във връзка с чл.70 от КТ  до 29.08.2018г.
 0885398401
24.08.2018 г. ДГ № 11 " Звънче" - Търговище Учител в ДГ - село Голямо Соколово  Чл. 67, ал. 1, т. 1 във връзка с чл.70 от КТ до 12.00 часа на 30.08.2018г.  0894451231
0895520485
24.08.2018 г. ДГ № 11 " Звънче" - Търговище Учител в ДГ-сграда
" Радост"
 Чл. 67, ал. 1, т. 1 във връзка с чл.70 от КТ до 12.00 часа на 30.08.2018г.  0894451231
 
24.08.2018 г. ДГ № 11 " Звънче" - Търговище Помощник-възпитател - сграда
" Радост"
Чл. 68, ал. 1, т. 3 във връзка с чл.70 от КТ до 12.00 часа на 30.08.2018г.  0894451231
0895520485
 24.08.2018 г.  ДГ № 11 " Звънче" - Търговище  Помощник-възпитател - сграда
" Славейче"
 Чл. 67, ал. 1, т. 1 във връзка с чл.70 от КТ  до 12.00 часа на 30.08.2018г.  0894451231
0895520485
 24.08.2018 г.  ЦПЛР- ОДК - Търговище  Кинезитерапевт/учител по лечебна физкултура  Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ   до 12.00 часа на 30.08.2018г.  0601/63435
0893377037
23.08.2018 г. ДГ-Руец Учител в детска градина-група в с.Дългач Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  до 12.00 часа на 30.08.2018г. 06024/22 25
0894451233
23.08.2018 г.  ДГ-Руец Учител в детска градина-група в с. Руец Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  до 12.00 часа на 30.08.2018г.
06024/22 25
0894451233
 22.08.2018 г.  ОУ - с. Макариополско  Педагогически съветник - на 4 часа  Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ   до 12.00 часа на 24.08.2018г.  0887172486
 22.08.2018 г.  ДГ - с. Зараево Готвач - помощник - възпитател в група в с. Ковачевец Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ във връзкас чл. 70 от КТ  до 24.08.2018г.  
0879208864
 22.08.2018 г.  ОУ - с. Лиляк  Педагогически съветник - на 4 часа Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 13.30 часа на 24.08.2018г.  0895509185
 21.08.2018 г. ПГСС- град Попово Учител по математика Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 29.08.2018 г.
до 12.00 ч.
0879060093
 21.08.2018 г.  ПГСС- град Попово Учител по физическо възпитание и спорт Чл. 68, ал. 1, т.3 от КТ до 29.08.2018 г.
до 12.00 ч.
 0879060093
 21.08.2018 г.  ПГСС- град Попово Учител по теория - туризъм Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 29.08.2018 г.
до 12.00 ч.
 0879060093
 21.08.2018 г.  ПГСС- град Попово Учител по практика - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 29.08.2018 г.
до 12.00 ч.
 0879060093
 21.08.2018 г.  ПГСС- град Попово Ресурсен учител Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 29.08.2018 г.
до 12.00 ч.
 0879060093
 21.08.2018 г.  ПГСС- град Попово Учител по история и цивилизация Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 29.08.2018 г.
до 12.00 ч.
 0879060093
 21.08.2018 г.  ПГСС- град Попово Учител по практика- растениевъдство и животновъдство - 3 места: в т.ч.: 1 инженер "Земеделска техника"; 1 инженер "Двигатели с вътрешно горене"; 1 агроном Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 29.08.2018 г.
до 12.00 ч.
 0879060093
 20.08.2018 г. ОУ " Н. Й. Вапцаров" - град Попово Чистач Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 24.08.2018 г. 0608/42342
 20.08.2018 г. ПГИИ- град Търговище Лектор по музика- 144 часа годишно Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  до 23.08.2018 г. 0601/63659
 20.08.2018 г. ПГИИ- град Търговище Учител по физическо възпитание и спорт Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 23.08.2018 г. 0601/63659
 20.08.2018 г.  ПГИИ- град Търговище  Учител по биология и здравно образование  Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 23.08.2018 г.  0601/63659
20.08.2018 г. ОУ " Христо Ботев" - село Лиляк Учител по математика Чл. 67, ал.1, т.1 от КТ и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ  от 21.08.2018г. до 24.08.2018г.
от 8.30 до 13.30 часа
0895509185
 20.08.2018 г.  ОУ " Христо Ботев" - село Лиляк  Лектор по физическо възпитание и спорт - 323 часа годишно  Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  от 21.08.2018г. до 24.08.2018г.
от 8.30 до 13.30 часа
 
 0895509185
 20.08.2018 г.  ОУ "Любен Каравелов" - град Попово  Учител в ГЦОУД Чл. 68, ал. 1,т.1 във връзка с чл. 70 от КТ  до 12.00 часа на 31.08.2018г.  
0608/42774
16.08.2018 г. Профилирана гимназия "Христо Ботев" - гр. Попово Учител по биология и здравно образование Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ от 16.08.2018 г. до 31.08.2018 г. 0608/44005
0878310303
16.08.2018 г. Профилирана гимназия "Христо Ботев" - гр. Попово Учител по физическо възпитание и спорт Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ от 16.08.2018 г. до 31.08.2018 г. 0608/44005
0878310303
 16.08.2018 г.  Профилирана гимназия "Христо Ботев" - гр. Попово  Учител по английски език  Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  от 16.08.2018 г. до 31.08.2018 г.  0608/44005
0878310303
 16.08.2018 г.  Първо СУ "Св.Седмочисленици" - Търговище  Учител по информатика и информационни технологии  Чл. 67, ал.1, т.1 от КТ и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ  от 16.08.2018 г. до 27.08.2018 г. до 16.00 ч.  
0601/6 30 70
 15.08.2018 г.   ЦСОП - Търговище  Учител с Начална училищна педагогика - 3 места  Чл. 67, ал.1, т.1 от КТ и във връзка с чл. 70 от КТ  от 15.08.2018 г. до 17.08.2018 г.  
0601/ 63483
 14.08.2018 г.  ОУ " Св. Климент Охридски" - гр. Попово  учител по английски език  Чл. 67 от КТ от 20.08.2018г. до 28.08.2018г. от 9.00  до  15.00 ч.  060843418                    
0878497927
 
 13.08.2018 г.  ОУ- с. Плъстина  Чистач/хигиенист  Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 14.08.2018 г. 0885246860
 09.08.2018 г.  ОУ - Славяново Шофьор - работник поддръжка  Чл. 68, ал. 1,т.3 във връзка с чл. 70 от КТ  до 12.00 часа на 31.08.2018 г.
06034/2225
 09.08.2018 г.  ОУ - Славяново  Учител в начален етап  Чл. 68, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 70 от КТ  до 12.00 часа на 31.08.2018 г.
 06034/2225
 08.08.2018г.  ПТГ - Търговище Учител по биология и здравно образование и с часове по география и икономика Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  до 29.08.2018г.  0893656818
 08.08.2018г.  ПГТЛП -Попово  Учител теоретично обучение в професионално направление "Компютърни науки"  Чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70 от КТ  до 27.08.2018г.
 0879956305
06.08.2018г. ПГТЛП - Омуртаг Учител по теория на професията- машинен инженер Чл.68, ал.1, т.1
от КТ
до 31.08.2018г. 0605/6 22 17
 0877911310
06.08.2018г. ПГТЛП - Омуртаг Учител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда  Чл.68, ал.1, т.1
от КТ
до 31.08.2018г. 0605/6 22 17
 0877911310
06.08.2018г. ПГТЛП - Омуртаг Учител по английски език  Чл.68, ал.1, т.1
от КТ
до 31.08.2018г. 0605/6 22 17
 0877911310
 06.08.2018г. ПГТЛП - Омуртаг  Учител по физическо възпитание и спорт  Чл.68, ал.1, т.1
от КТ
 до 31.08.2018г.  0605/6 22 17
 0877911310
 01.08.2018г.  ЦСОП - Търговище  Чистач- 3 места  Чл.68, ал.1, т. 2 от КТ  до 08.08.2018г.   0601/ 63483
 31.07.2018г.  ДГ № 7 "Снежанка" - Търговище  Учител в детска градина Чл. 67, ал.1, т.1 от КТ и във връзка с чл. 70 от КТ до 16.00 часа на 03.08.2018г. в сградата на ДГ № 9 - Търговище  
0894451228
 30.07.2018г.  Първо ОУ "Христо Ботев" - Търговище Специалист с контролни функции, въвеждане на данни Чл. 67, ал.1, т.1 от КТ и във връзка с чл. 70 от КТ  до 16.00 часа на 01.08.2018г. в сградата на 3 ОУ - Търговище  
0601/6 23 70
 30.07.2018г. ОУ - с. Макариополско  Учител по английски език Чл. 68, ал.1, т.3 от КТ и във връзка с чл. 70  до 12.00 часа на 30.08.2018г.  
0887172486
  27.07.2018г.  ОУ -с. Дралфа  Шофьор на училищен автобус Чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  до 14.00 часа на 03.08.2018г.  0893349239
 05.07.2018г.  ОУ -с. Дралфа  Шофьор на училищен автобус Чл. 68, ал.1, т.3 от КТ до 14.00 часа на 27.07.2018г.  0893349239
05.07.2018г. Второ ОУ "Н.Вапцаров" - Търговище Ресурсен учител Чл. 67, ал.1, т.1 от КТ  до 10.00 часа на 12.07.2018г. 0893349240
05.07.2018г. Второ ОУ "Н.Вапцаров" - Търговище Учител в подготвителна група  Чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  до 12.07.2018г. 0893349240
 05.07.2018г.  Второ ОУ "Н.Вапцаров" - Търговище  Учител по математика  Чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  до 12.07.2018г.  0893349240
 04.07.2018г.  ЦСОП - Търговище  Пазач  Чл. 67, ал.1, т.1 и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ  до 06.07.2018г.  0601/6 34 83
  02.07.2018г.   ОУ - с. Водица  Шофьор-работник поддръжка Чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  до 03.08.2018г.  0878310300
 21.06.2018г.  Първо СУ "Св.Седмочисленици" - Търговище Учител по физическо възпитание и спорт  Чл. 67, ал.1, т.1 и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ  до 02.07.2018г.  
0601/6 30 70
19.06.2018г. Първо СУ "Св.Седмочисленици" - Търговище Учител по български език и литература Чл. 67, ал.1, т.1 и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ до 02.07.2018г.
0601/6 30 70
19.06.2018г.  Първо СУ "Св.Седмочисленици" - Търговище Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап - 3 места Чл. 67, ал.1, т.1 и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ до 02.07.2018г.
 0601/6 30 70
19.06.2018г.  Първо СУ "Св.Седмочисленици" - Търговище Учител по английски език Чл. 68, ал.1, т.3 от КТ и във връзка с чл. 70 до 02.07.2018г.
 0601/6 30 70
19.06.2018г.  Първо СУ "Св.Седмочисленици" - Търговище Учител по английски език Чл. 67, ал.1, т.1 и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ до 02.07.2018г.
 0601/6 30 70
19.06.2018г.  Първо СУ "Св.Седмочисленици" - Търговище Учител в ГЦОУД в начален етап Чл. 68, ал.1, т.1 от КТ и във връзка с чл. 70 до 02.07.2018г.  
0601/6 30 70
19.06.2018г.  Първо СУ "Св.Седмочисленици" - Търговище Учител в ГЦОУД в начален етап Чл. 67, ал.1, т.1 и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ  до 02.07.2018г.  0601/6 30 70
 19.06.2018г.  Първо СУ "Св.Седмочисленици" - Търговище  Учител по математика - 2 места Чл. 67, ал.1, т.1 и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ  до 02.07.2018г.  
0601/6 30 70
 28.05.2018г.  ОУ - с. Водица  шофьор-работник поддръжка Чл. 68, ал.1, т.1 от КТ до 08.06.2018г.  0878310300
  10.05.2018г.  ДГ № 5 "Червената шапчица" - гр. Търговище  Помощник - възпитател Чл. 67, ал.1 от КТ и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ  до 20.05.2018г.  0894451226
0601/6 49 42
 02.05.2018г.  ОУ - с. Лиляк   Учител в ГЦОУД в начален етап Чл. 68, ал.1, т.2 от КТ  до 04.05.2018г.  0895509185
 30.04.2018г.  Второ СУ "Проф. Никола Маринов" - гр. Търговище  Учител по история и цивилизация Чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  до 08.05.2018г.  0601/6 49 60
 19.04.2018г.  ДГ "Слънце" - гр. Попово  Помощник - възпитател Чл. 68, ал.1, т.3 от КТ до 30.04.2018г.  0608/4 27 63
 19.04.2018г.  Първо СУ "Св.Седмочисленици" - гр. Търговище  Завеждащ административна служба Чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  до 12.00 часа на 30.04.2018г.  0601/6 30 70
 16.04.2018г.  ДГ 2 - с. Камбурово  Учител в детска градина Чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  до 18.04.2018г. 0898232424
 16.04.2018г.  ОУ - с. Дралфа  Шофьор на училищен автобус Чл. 68, ал.1, т.2 от КТ  до 19.04.2018г.  0893349239
 04.04.2018г.  ДГ - с. Зараево  Учител, детска градина Чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  до 10.04.2018г.  0879208864
  19.03.2018г.  ДГ 11 "Звънче" - Търговище  Детски учител Чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  до 12.00 ч„аса на 23.03.2018г.  0894451231
 19.03.2018г. ОУ - с. Стеврек  Учител в начален етап  Чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  до 13.00 часа на 23.03.2018г.  0885398414
19.03.2018г. Детска градина "Слънце" - гр. Попово Помощник-възпитател Чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  до 21.03.2018г. 0608/4 27 53
 19.03.2018г. Детска градина - с. Камбурово  Учител в детска градина - в. с. Плъстина Чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  до 21.03.2018г.  0898232424
 16.03.2018г.  Профилирана гимназия "Христо Ботев" - гр. Попово  Учител по география и икономика Чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  до 19.03.2018г.  0878310303
  12.03.2018г. ОУ "Н.Вапцаров" - с. Стеврек  Учител в начален етап Чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  до 13.00 часа на 16.03.2018г. 0885398414
 06.03.2018г. ОУ "Н.Вапцаров" - с. Стеврек  Учител в начален етап Чл. 68, ал.1, т.3 от КТ и във връзка с чл. 70 от КТ  до 09.03.2018г.
0885398414
 01.03.2018г.  Второ СУ "Проф. Никола Маринов"-Търговище   Учител в ГЦОУД в начален етап Чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  до 12.00 часа на 07.03.2018г.  0601/6 49 60
  26.02.2018г.  Второ СУ "Проф. Никола Маринов" - Търговище  Учител по ФВС Чл. 68, ал.1, т.3 от КТ до 10.00 часа на 01.03.2018г.   0601/6 49 60
 21.02.2018г.  ОУ - с. Зараево  Чистач на 4 часа  Чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  до 12.00 часа на 28.02.2018г.  0877175588
 21.02.2018г.  Първо СУ "Св. Седмочисленици" - Търговище Учител по информатика и информационни технологии Чл. 67, ал.1, т.1, от КТ и във връзка с чл. 70 от КТ  до 23.02.2018г.  
0601/6 30 70
21.02.2018г. Детска градина гр. Антоново Детски учител за група в с. Стеврек Чл. 68, ал.1, т.3 от КТ до 23.02.2018г. 0885398401
 21.02.2018г.  Детска градина "Лястовичка" - гр. Попово  Детски учител Чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  до 12.00 часа на 23.02.2018г. 0878694506
0879208854
 14.02.2018г.  Второ СУ "проф.Н.Маринов"-Търговище Учител по български език и литература  чл. 67, ал.1, т.1 от КТ и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ  до 10.00 часа на 19.02.2018г.  
0601/6 49 60
 12.02.2018г.  ОУ - с. Светлен Учител ГЦОУД в прогимназиален етап  Чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  до 14.02.2018г.  06030/24 38
 07.02.2018г.  ЦСОП - Търговище  огняр - 2 броя  чл. 68, ал. 1, т. 1 - 30.04.2018 г.  до 14,00 ч. на 09.02.2018 г.  0601/ 63483, 67278
05.02.2018г. Второ ОУ "Н.Вапцаров" - Търговище ЗАС  Чл. 68, ал.1, т.3 от КТ до 12.00 часа на 08.02.2018г. 0893349240
 05.02.2018г.  ЦПЛР - ОДК - Търговищше  Учител по изобразително изкуство  Чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  до 14.00 часа на 07.02.2018г.  0601/6 34 35
0893377037
 
02.02.2018г. ПГЕС - Търговище Учител практическои теоретично обучение от професионално направление електротехника и енергетика - 257 часа  чл. 114 от КТ до явяване на кандидат, отговарящ на изискванията
0601/6 49 41
 02.02.2018г.  ПГЕС - Търговище  Учител практическо обучение - строителство  чл. 114 от КТ до явяване на кандидат, отговарящ на изискванията  
0601/6 49 41
31.01.2018г.  ЦСОП - Търговище Учител - Специална педагогика, Педагогика Чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  до 14.00 часа на 05.02.2018г. 0601/6 34 83
0601/6 72 78
 31.01.2018г.  ЦСОП - Търговище  Рехабилитатор Чл. 68, ал.1, т.2 от КТ  до 14.00 часа на 05.02.2018г. 0601/6 34 83
0601/6 72 78
 
 30.01.2018г.  Второ ОУ "Н.Вапцаров" - гр. Търговище Учител ГЦОУД в прогимназиален етап  Чл. 68, ал.1, т.1 от КТ до 10.00 часа на 02.02.2018г.  0893349240
 30.01.2018г.  ОУ - с. Водица Учител ГЦОУД в прогимназиален етап Чл. 68, ал.1, т.1 от КТ и чл. 4  до 12.00 часа на 02.02.2018г.  0878310300
  30.01.2018г.  ЦСОП - Търговище Учител-специалност: Специална педагогика, Начална педагогика, Предучилищна педагогика Чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  до 14.00 часа на 02.02.2018г. 0601/6 34 83
0601/6 72 78
 
 29.01.2018г.  ПГЕС-Търговище Учител практическои теоретично обучение от професионално направление електротехника и енергетика - 257 часа Чл. 68, ал.1, т.1 от КТ и чл. 114 от КТ до 31.01.2018г.
 0601/6 49 41
 25.01.2018г. ПГТЛП - Омуртаг  Училищен психолог - на 4 часа  Чл. 68, ал.1, т.1 от КТ и във връзка с чл. 70  до 31.01.2018г.  
0605/6 22 17
 25.01.2018г.  ОУ"Акад.Даки йорданов" - гр. Омуртаг  Училищен психолог - на 4 часа Чл. 68, ал.1, т.1 от КТ и във връзка с чл. 70  до 12.30 часа на 31.01.2018г.  0605/6 36 38
24.01.2018г.   ПГТХВТ - Търговище  Чистач-хигиенист Чл. 68, ал.1, т.1 от КТ и във връзка с чл. 70  до 12.00 часа на 26.01.2018г.  0601/6 31 17
0601/6 20 37
 
24.01.2018г.  ОУ - с. Зелена морава  Учител в начален етап Чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  до 10.00  часа на 26.01.2018г.  06047/ 22 31
 22.01.2018г.  IV ОУ "Иван Вазов"-гр. Търговище  Старши учител в ГЦОУД в прогимназиален етап Чл. 68, ал.1, т.3 от КТ до 13.00 часа на 25.01.2018г.  0601/6 49 85
 22.01.2018г.  Първо СУ"Св.Седмочисленици" - гр. Търговище Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап Чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  до 12.00 часа на 24.01.2018г.  0601/6 30 70
19.01.2018г.  ДГ - гр. Антоново Касиер - домакин - за група в с. Изворово на 4 часа   Чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  до 23.01.2018г.  0885398401
 19.01.2018г.  ДГ "Слънце" - гр. Попово  Учител, детска градина  Чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  до 23.01.2018г.  0608/4 27 63
 18.01.2018г.  Второ СУ"Проф.Н.Маринов" - Търговище  Учител в ГЦОУД в начален етап  Чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  до 12.00 часа на 22.01.2018г.  0601/6 49 60
  18.01.2018г.  Първо ОУ "Христо Ботев" - гр. Търговище  Логопед - на 4 часа  Чл. 68, ал.1, т.2 от КТ  до 10.00 часа на 22.01.2018г. 0601/6 23 70
 17.01.2018г.  Първо СУ "Св. Седмочисленици" - Търговище  Учител в ГЦОУД в начален етап Чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  до 12.00 часа на 19.01.2018г.  0601/6 30 70
 16.01.2018г.  ОУ - с. Славяново Учител по математика с часове по ИТ, Английски език и Изобразително изкуство  чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  до 19.01.2018г.  0603/4 22 25
087853 33 74
 
 12.01.2018г. IV ОУ "Иван Вазов"-гр. Търговище  Старши учител в ГЦОУД в прогимназиален етап чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  до 13.00 часа на 16.01.2018г.  060186 49 85
 12.01.2018г.  ОУ - Камбурово  Старши начален учител  чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  до 16.01.2018г.  0877611905
 12.01.2018г.  ПГТЛП - Попово  Учител теоретично обучение в професионално обучение "Производствени технологии - текстил, облекло, обувки и кожи" чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  до 15.01.2018г.  
0879956305
 11.01.2018г.  ДГ № 9 "Приказка" - Търговище  Работнвик поддръжка сгради  чл. 68, ал.1, т.1 от КТ и във връзка с чл. 70 от КТ   до 12.00 часа на 15.01.2018г.  0601/3 06 54
0894451230
 
 09.01.2018г.  Второ НУ "В.Левски"- Омуртаг  Учител по ФВС-на 4 часа чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  до 12.00 часа на 10.01.2018г.  0605/6 22 58
 09.01.2018г.  Трето ОУ "П.Р.Славейков" - Търговище  Учител по английски език чл. 68, ал.1, т.3 от КТ до 12.00 часа на 12.01.2018г.  0601/6 65 74
05.01.2018г. Детска градина №1 "Радост" - гр. Омуртаг Помощник-възпитател чл. 68, ал.1, т.3 от КТ до 08.01.2018г. 0894502198
  05.01.2018г.  Детска градина №1 "Радост" - гр. Омуртаг  Помощник-възпитател  чл. 68, ал.1, т.1 от КТ и във връзка с чл. 70 от КТ  до 08.01.2018г.  
0894502198
  04.01.2018г.  ДГ №9"Приказка" - Търговище  Работник поддръжка сгради - 0,5 щат чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  до 10.01.2018г.  0601/3 06 54
0894451230
 
 04.01.2018г.  ЦПЛР-ОДК- Търговище  Кариерен консултант-2 места чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  до 12.00 часа на 09.01.2018г.  0601/6 34 35
 03.01.2018г.  ОУ - с. Крепча  Учител по български език и литература чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  до 08.01.2018г.  0899745861
 03.01.2018г.  ОУ - с. Подгорица Учител по български език и литература  чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  до 08.01.2018г.  0879254343
 20.12.2017г.  ДГ "Слънце" - Попово  помощник възпитател  чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ  до 22.12.2017г.  0608/4 27 63
15.12.2017г. ДГ 11 "Звънче" - Търговище Психолог чл. 67, ал.1, т.1 от КТ до 19.12.2017г.  0894451231
15.12.2017г. ДГ 11 "Звънче" - Търговище Ресурсен учител чл. 67, ал.1, т.1 от КТ до 19.12.2017г.  0894451231
 15.12.2017г.  ДГ 11 "Звънче" - Търговище  Логопед - 0,5 щат чл. 67, ал.1, т.1 от КТ  до 19.12.2017г.  0894451231
14.12.2017г. Трето ОУ"П.Р.Славейков" - Търговище Ресурсен учител - 3 места  чл. 68, ал.1, т.1 от КТ до 10.00 часа на 19.12.2017г. 0601/6 65 74
14.12.2017г. Трето ОУ"П.Р.Славейков" - Търговище Логопед  чл. 68, ал.1, т.1 от КТ до 10.00 часа на 19.12.2017г. 0601/6 65 74
 14.12.2017г. Трето ОУ"П.Р.Славейков" - Търговище  Училищен психолог   чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  до 10.00 часа на 19.12.2017г.  0601/6 65 74
14.12.2017г. ОУ"Св.Климент Охридски"-Попово Ресурсен учител - 3 места  чл. 68, ал.1, т.1 от КТ до 21.12.2017г. 0608/4 34 18
14.12.2017г. ОУ"Св.Климент Охридски"-Попово Логопед  чл. 68, ал.1, т.1 от КТ до 21.12.2017г. 0608/4 34 18
  14.12.2017г.  Второ ОУ "Н.Вапцаров"-Търговище  ЗАС  чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  до 12.00 часа на 20.12.2017г.  0893349240
 13.12.2017г.  РЦПППО-Търговище  Ресурсен учител  чл. 67, ал.1, т.1 от КТ и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ до 14.00 часа на 05.01.2018г.  060164464
13.12.2017г. Първо СУ - Търговище Психолог  чл. 67, ал.1, т.1 от КТ и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ до 12.00 часа на 22.12.2017г.
0601/6 30 70
13.12.2017г. Първо СУ - Търговище Ресурсен учител - 2 места  чл. 67, ал.1, т.1 от КТ и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ до 12.00 часа на 22.12.2017г.
0601/6 30 70
 13.12.2017г.  Първо СУ - Търговище  логопед  чл. 67, ал.1, т.1 от КТ и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ  до 12.00 часа на 22.12.2017г.  
0601/6 30 70
  08.12.2017г.  ОУ -с. Славяново  лектор по БЕЛ - 204 часа  чл.68, ал.1, т.2 от КТ  до 15.06.2018г.  0899724182
 07.12.2017г.  НУ - с. Изворово  готвач - на 2 часа чл. 111 и във връзка с чл. 68, ал.1, т.1от КТ  до 8.12.2017г.  0885398412
04.12.2017г. ДГ - гр. Антоново готвач за група в с. Изворово - на 4 часа чл. 68, ал.1, т.1от КТ до 07.12.2017г. 0885398401
04.12.2017г. ДГ - гр. Антоново домакин за група в с. Изворово - на 4 часа чл. 68, ал.1, т.1от КТ  до 07.12.2017г. 0885398401
 04.12.2017г.  ДГ - гр. Антоново  пом.-възпитател в група в с. Изворово - на 4 часа чл. 68, ал.1, т.1от КТ  до 07.12.2017г.  0885398401
 04.12.2017г.  ОУ - с. Водица  Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап  чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  до 12.00 часа на 07.12.2017г.  0878310300
 04.12.2017г.  СУ "Васил Левски" - гр. Опака  Огняр  чл. 68, ал.1, т.2 от КТ  до 12.00 часа на06.12.2017г.  0879267038
 29.11.2017г.  Четвърто ОУ "Иван Вазов"-Търговище  Чистач хигиенист чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  до 14.00 часа на 01.12.2017г. 0601/6 49 85
 27.11.2017г. ДГ № 2 Усмивка -с. Камбурово Учител в ДГ в група в с. Плъстина чл. 68, ал.1, т.3 от КТ до 30.11.2017г. 08988232424
 27.11.2017г.  Първо НУ - Омуртаг  Работник в кухня  чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  до 29.11.2017г.  0605/6 25 28
 24.11.2017г.  ОУ - с. Голямо Ново  Учител по математика чл. 68, ал.1, т.3 от КТ   до 28.11.2017г.  06064/22 73
 21.11.2017г.  ОУ - Ломци  Общ работник, изпълняващ задълженията и на огняр  чл. 68, ал.1, т.2 от КТ  до 23.11.2017г.  060385/271
  17.11.2017г.  ОУ - с. Славяново  Лектор по БЕЛ - 204 часа годишно чл. 68, ал.1, т.2 от КТ  до 20.11.2017г.  0899724182
 15.11.2017г. Второ ОУ "Н.Вапцаров"-Търговище ЗАС  чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  до 12.00 часа на 27.11.2017г.  0893349240
 10.11.2017г.   Първо СУ "Св.Седмочисленици" - гр. Търговище  Учител по английски език Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ и във връзка с чл. 70,ал.1 от КТ  до 16.00 часа на 15.11.2017г.
 0601/6 30 70
 08.11.2017г.  Първо СУ "Св.Седмочисленици" - гр. Търговище  Психолог  Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ и във връзка с чл. 70,ал.1 от КТ  до 16.00 часа на 16.11.2017г.  
0601/6 30 70
06.11.2017г. Второ СУ "Проф. Н. Маринов" - Търговище Учител в група за целодневна организация на учебния ден - начален етап Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ до 12,00 часа на 08.11.2017 г. 0601/6 49 60
31.10.2017г. ОУ "Г. С. Раковски" - с. Голямо ново огняр на водогрейни и парни котли на течно гориво (газьол) и природен газ метан чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ до 08.11.2017г. 06064/2273
 26.10.2017г.  ДГ "Лястовичка"- гр. Попово  Домакин/помощник-възпитател за допълнителна сграда на ул. "Марко Николов" № 2  чл. 67, ал.1, т.1  и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ  до 12.00 часа на 30.10.2017г.  
0608/4 25 48
 26.10.2017г.  Второ ОУ "Н.Й.Вапцаров" - гр. Търговище  Ресурсен учител-на 2 часа  чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  до 10.00 часа на 31.10.2017г.  0893349240
  24.10.2017г.  Четвърто ОУ "Иван Вазов" -гр. Търговище Учител в ГЦОУД в начален етап  чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  до 14.00 часа на 26.10.2017г.  0601/6 49 92
 23.10.2017г.  Детска градина № 8 "Слънце" гр. Търговище  Учител в ДГ чл. 67, ал.1, т.1  и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ до 12.00 часа на 26.10.2017г. 0601/6 25 06
0894451229
 
 17.10.2017г.  ПТГ - гр. Търговище Учител по история и цивилизация  чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  до 15.00 часа на 27.10.2017г.  0601/6 38 12
 17.10.2017г. ОУ "Св. Кл. Охридски" - гр. Попово  Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 15.00 часа на 25.10.2017г.  0608/4 34 18
 16.10.2017г. СУ - гр. Антоново Учител в начален етап с английски език  чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  до 24.10.2017г.  06071/22 73
  16.10.2017г.  ПГ по селско стопанство - гр. Попово  Педагогически съветник чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 12.00 часа на 20.10.2017г.  0879060093
 16.10.2017г.  ОУ - с. Славяново  Учител по математика чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  до 16.00 часа на 18.09.2017г.  06034/22 25
 11.10.2017г. ОУ "Св. Климент Охридски" - гр. Попово Учител по физическо възпитание и спорт  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 15.00 часа на 25.10.2017г. 0608/ 4 34 18
 11.10.2017г.  Първо ОУ "Хр. Ботев"- гр. Търговище Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 13.10.2017г.  0601/6 23 70
09.10.2017г. Първо СУ "Св.Седмочисленици" - гр. Търговище Портиер с допълнителни функции на работник поддръжка чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 12.10.2017г. 0601/6 30 70
09.10.2017г. ОУ - с. Плъстина Учител по български език и литература чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ до 10.10.2017г 060451/487
09.10.2017г. ОУ - с. Плъстина Учител по история и цивилизация с допълване на часове по музика чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 10.10.2017г 060451/487
 09.10.2017г.  ДГ -с. Зараево Учител детска градинав група в с. Ломци чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 12.10.2017г  0879208864
 09.10.2017г.  ПГ по земеделие - гр. Търговище Старши учител практическо обучение
Специалност: учител по практика по трактори и селскостопански машини
 
чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  до 09.10.2017г.  0601/6 42 84
 06.10.2017г.  Трето ОУ - Търговище  чистач чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  до 10.00 часа на 10.10.2017г.  0601/6 65 74
  06.10.2017г.  ДГ № 5 "Червената шапчица"-група в с. Драгановец Учител в детска градина за група в ДГ Драгановец  чл. 67 от КТ във връзка с чл. 70 от КТ  до 13.10.2017г.  0894451226
 06.10.2017г.  ДГ "Здравец" - гр. Попово  Учител детска градина  чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ до 14.00 часа на 10.10.2017г.  0608/4 35 22
06.10.2017г. Второ СУ "Проф. Н. Маринов" - Търговище Чистач чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ до 12,00 ч. на 10.10.2017г. 0601/6 49 60
 03.10.2017г.  ОУ - с. Дралфа  Чистач/хигиенист - 0,5 щат  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 10.10.2017г.  0893 349 239
02.10.2017г. ДГ № 3 "Здравец" - гр. Търговище Учител детска градина чл. 68, ал. 4 от КТ до 06.10.2017г. 0601/ 6 32 98
0894 451 234
02.10.2017г. ПГ по земеделие - гр. Търговище Учител инженер земеделска техника - 1/2 щат чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 12.00 часа на 03.10.2917г. 0601/6 42 84
02.10.2017г.  ОУ - с. Плъстина  Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 03.10.2017г. 06045/ 487
 02.10.2017г.  ОУ - с. Плъстина  Учител в ГЦОУД в начален етап чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 03.10.2017г.  06045/ 487
  28.09.2017г.  РЦПППО- гр. Търговище Рехабилитатор/кинезетерапевт/ - на 4 часа  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ,във връзка с чл. 70 от КТ  до 15.00 часа на 05.10.2017г.  0601/6 44 64
  27.09.2017г.  ДГ "Здравец"- гр. Попово  домакин/помощник-възпитател чл. 68, ал. 1, т.3 от КТ  до 29.09.2017г.  0608/4 35 22
 26.09.2017г.  ОУ - с. Голямо ново  Учител в подготвителна група чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 28.09.2017г.  06064/22 73
 26.09.2017г.  ЦСОП - гр. Търговище Старши учител, специалност Специална педагогика чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  до 29.09.2017г.  0601/6 34 83
25.09.2017г. Четвърто ОУ "Иван Вазов" - гр. Търговище Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап чл. 68, ал. 1, т.3 от КТ до 15.00 часа на 27.09.2017г. 0601/ 6 49 92
  25.09.2017г.  ЦСОП - гр. Търговище  чистач - 2 места чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ до 28.09.2017г.  0601/ 6 34 83
  20.09.2017г.  Първо СУ "Св.Седмочисленици" - гр. Търговище  Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ и във връзка с чл. 70  до 15.00 часа на 25.09.2017г.  
0601/6 30 70
 20.09.2017г.  ОУ - с. Надарево  Учител по математика  чл. 68, ал. 1, т.3 от КТ  21.09.2017г.  0887216128
 20.09.2017г.  ДГ № 3 "Здравец" - гр. Търговище  Огняр  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 26.09.2017г.  0601/6 32 98
0894 451 234
 
 20.09.2017г. СУ - гр. Опака  Чистач-хигиенист чл. 68, ал. 1, т.2 от КТ  до 12.00 часа на 25.09.2017г.  06039/23 00
20.09.2017г. ДГ - гр. Антоново Учител детска градина в група в гр. Антоново чл. 68, ал. 1, т.3 от КТ до 21.09.2017г.
0885398401
 20.09.2017г.  ДГ - гр. Антоново Учител детска градина в група в гр. Антоново чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ и във връзка с чл. 70  до 21.09.2017г.
0885398401
 19.09.2017г. СУ - гр. Антоново   Учител ГЦОУД в начален етап чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ и във връзка с чл. 70 до 21.09.2017г.  
06071/22 73
 19.09.2017г.  Детска градина № 3 "Здравец"- гр. Търговище  Учител детска градина чл. 68, ал. 1, т.3 от КТ  до 21.09.2017г.  0601/6 32 98
0894 451 234
 
 18.09.2017г.  Трето ОУ "П.Р.Славейков" - гр. Търговище  Учител по Физическо възпитание и спорт чл. 68, ал. 1, т.3 от КТ  до 10.00 часа на 21.09.2017г.  0601/6 54 39
 18.09.2017г. ОУ - с. Врани кон Учител по Български език и литература чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 21.09.2017г.  0899128388
 18.09.2017г. Първо СУ "Св.Седмочисленици" - гр. Търговище Учител в ГЦОУД  в прогимназиален етап чл. 67, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 70 от КТ  до 12.00 часа на 20.09.2017г.  0601/6 30 70
15.09.2017г. ОУ - с. Стеврек Лектор по математика - 170 часа чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ и чл. 70 от КТ до 15.06.2018г. 0885398414
 15.09.2017г. Първо ОУ "Христо Ботев" - гр. Търговище /в сградата на 3 ОУ - Търговище/  Учител в ГЦОУД в начален етап чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ и чл. 70 от КТ  до 10.00 часа на 19.09.2017г.  0879208879
 14.09.2017г. ОУ - с. Врани кон  Шофьор на училищен автобус  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 15.09.2017г.  0899128388
 14.09.2017г.  ОУ - с. Трескавец  Готвач на 6 часа  чл. 68, ал. 1, т.3 от КТ  до 12.00 часа на 17.09.2017г.  060453/338
14.09.2017г.  Първо СУ "Св. Седмочисленици" - гр. Търговище Старши учител по английски език чл. 67, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 70 от КТ до 16.00 часа на 19.09.2017г.  0601/ 6 30 70
14.09.2017г.  Първо СУ "Св. Седмочисленици" - гр. Търговище Старши учител по български език и литература чл. 67, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 70 от КТ до 16.00 часа на 19.09.2017г.  0601/ 6 30 70
14.09.2017г.  Първо СУ "Св. Седмочисленици" - гр. Търговище Учител по информационни технологии чл. 67, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 70 от КТ до 12.00 часа на 19.09.2017г.  0601/ 6 30 70
 14.09.2017г.  Първо СУ "Св. Седмочисленици" - гр. Търговище  Учител по математика  чл. 67, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 70 от КТ  до 16.00 часа на 19.09.2017г.  0601/ 6 30 70
 13.09.2017г. Второ ОУ "Н. Вапцаров"- гр. Търговище Логопед чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 12.00 часа на 14.09.2017г.  0893349240
           
 13.09.2017г. Второ ОУ "Н. Вапцаров"- гр. Търговище  Чистач  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 12.00 часа на 14.09.2017г.  0893349240
 12.09.2017г. ОУ - с. Ломци  Учител в ГЦОУД в начален етап  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 13.09.2017г.  0879208755
12.09.2017г. ДГ  -гр. Антоново Учител детска градина-за група в с. Стеврек  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 15.09.2017г. 0885398401
12.09.2017г. ДГ  -гр. Антоново пом.-възпитател-домакин-на 6 часа -за група в с. Изворово  чл. 68, ал. 1, т.3 от КТ  до 15.09.2017г. 0885398401
12.09.2017г. ДГ  -гр. Антоново Учител детска градина-за група в с. Трескавец  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 15.09.2017г. 0885398401
 12.09.2017г.  ОУ - с. Драгановец Учител по Български език и литература с допълване на часове по Английски език  чл. 68, ал. 1, т.3 от КТ  до 15.09.2017г.  
0879 393 444
  12.09.2017г. Първо ОУ "Христо Ботев" - гр. Търговище   Учител в ГЦОУД в начален етап чл. 68, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 70 от КТ  до 10.00 часа на 14.09.2017г.  
0879208879
 12.09.2017г.  ОУ - Голямо Градище  Учител в ГЦОУД в начален етап чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 15.09.2017г.  0888396689
0877396690
 12.09.2017г.  ОУ - Голямо Градище  Учител по  география и икономика- 1/4 щат чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 15.09.2017г. 0888396689
0877396690
11.09.2017г. СУ - гр. Антоново Учител в начален етап чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  до 14.09.2017г. 06071/22 73
 11.09.2017г.  ПГИИ - гр.Търговище  Лектор по музика - 72 часа чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  до 13.09.2017г.  0601/6 36 59
11.09.2017г. ПГ по електротехника и строителство Лектор по музика - 18 часа чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 13.09.2017г.  0601/6 49 41
11.09.2017г. ПГ по електротехника и строителство Лектор теоретично обучение - строителство - 468 часа  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 13.09.2017г.  0601/6 49 41
11.09.2017г. ПГ по електротехника и строителство Лектор практическо обучение - строителство - 339 часа  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 13.09.2017г.  0601/6 49 41
11.09.2017г. ПГ по електротехника и строителство Лектор по руски език - 184 часа  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 13.09.2017г.  0601/6 49 41
11.09.2017г. ПГ по електротехника и строителство Лектор теоретично обучение - строителство - 465 часа  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 13.09.2017г.  0601/6 49 41
 11.09.2017г. ПГ по електротехника и строителство Лектор по физика - 195 часа  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 13.09.2017г.  0601/6 49 41
11.09.2017г. ПГ по техника и лека промишленост -гр. Попово Огняр чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 10.00 часа на 13.09.2017г. 0879956305
 11.09.2017г. ПГ по техника и лека промишленост -гр. Попово Учител по теория в професионално направление "Производствени технологии -текстил, облекло, обувки и кожи" чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 10.00 часа на 13.09.2017г.
0879956305
 11.09.2017г. Второ ОУ "Н.Вапцаров" - гр. Търговище Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап чл. 67 от КТ до 13.09.2017г.  0893349240
 11.09.2017г. Второ ОУ "Н.Вапцаров" - гр. Търговище Учител в подготвителна група чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 13.09.2017г.  0893349240
  11.09.2017г. Второ ОУ "Н.Вапцаров" - гр. Търговище  Учител по математика чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 13.09.2017г.  0893349240
 11.09.2017г.  ДГ № 3 "Здравец" - гр. Търговище Учител детска градина - в група в с. Дралфа чл. 68, ал. 1, т.3 от КТ  до 14.09.2017г.  0601/6 32 98
0894451 234
 
 08.09.2017г.  Трето ОУ - Търговище  Шофьор на автобус чл. 68, ал. 1, т.3 от КТ  до 10.00 часа на 14.09.2017г.  0893693144
  08.09.2017г.  ОУ - с. Надарево  Учител в ГЦОУД - прогимназиален етап - специалност БЕЛ чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 10.00 часа на 13.09.2017г.  0896649179
 08.09.2017г.  ОУ - с. Крепча  Учител по ФВС-на 4 часа  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 13.09.2017г.  0899745861
 08.09.2017г. ОУ - с. Подгорица  Учител в подготвителна група чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 13.09.2017г.  0879254343
 07.09.2017г.  ОУ - с. Вардун Лектор по английски език - 340 часа годишно чл. 68, ал. 1, т.2 от КТ  до 13.00 часа на 12.09.2017г.  0889405227
07.09.2017г. ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Дралфа Учител в ГЦОУД в начален етап чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 14.09.2017г. до 11:00 часа 0893349239
07.09.2017г. ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Дралфа Учител по ФВС-1/2 щат чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 14.09.2017г. до 11:00 часа 0893349239
07.09.2017г. ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Дралфа Учител по английски език в прогимназиален и начален етап-1/2 щат чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 14.09.2017г. до 11:00 часа 0893349239
07.09.2017г. ОУ "Георги С. Раковски" - с. Голямо Ново Учител в прогимназиален етап ГЦОУД чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 12.09.2017г. 06064/2273
  07.09.2017г. ОУ "Георги С. Раковски" - с. Голямо Ново  Учител по английски език V - VII клас-1/2 щат чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 11.09.2017г.  06064/2273
 07.09.2017г. Основно училище "Никола Йонков Вапцаров" - с. Трескавец Лектор по Химия и ООС и Биология и ЗО - 120 часа чл. 68, ал. 1, т.2 от КТ до 12:00 на 11.09.2017г. 0885398406
 07.09.2017г. Професионална гимназия по земеделие - гр. Търговище  Учител по английски език чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 08.09.2017г - 12:00 часа при секретарката  0601/64284
 07.09.2017г. Първо ОУ "Христо Ботев" - гр. Търговище  Учител по английски език  чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  до 10.00 часа на 11.09.2017г.  0879208879
 07.09.2017г. ДГ № 6 "Пролет" - гр. Търговище Учител детска градина - за група в с. Росина чл. 67, ал.1, т.1 от КТ във връзка с чл. 70 от КТ  до 11.09.2017г. 0601/6 38 95
0894 451 227
 
 05.09.2017г  ОУ "Н.Вапцаров" - гр. Попово Учител в ГЦОУД - прогимназиален етап-специалност БЕЛ или математика чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 11.09.2017г.  0608/4 23 42
05.09.2017г  ДГ №9 "Приказка" - гр. Търговище Учител в ДГ - група в с. Лиляк  чл. 67, ал.1, т.1 от КТ във връзка с чл. 70 от КТ до 11.09.2017г. 0601/3 06 54
0894451230
05.09.2017г  ДГ №9 "Приказка" - гр. Търговище Учител в ДГ чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ до 11.09.2017г.  0601/3 06 54
0894451230
 05.09.2017г  ДГ №9 "Приказка" - гр. Търговище  Учител в ДГ - 2 места  чл. 67, ал.1, т.1 от КТ във връзка с чл. 70 от КТ до 11.09.2017г.  0601/3 06 54
0894451230
 
05.09.2017г СУ "Св. Св. Кирил и Методий"- гр. Антоново Лектор по философия - 260 часа чл. 68, ал. 1, т.2 от КТ до 08.09.2017г. 06071/2273
05.09.2017г СУ "Св. Св. Кирил и Методий"- гр. Антоново Учител в ГЦОУД - прогимназиален етап чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ до 08.09.2017г. 06071/2273
05.09.2017г. СУ "Св. Св. Кирил и Методий"- гр. Антоново Учител в начален етап с английски език чл. 68, ал. 1, т.2 от КТ до 08.09.2017г. 06071/2273
05.09.2017г. Начално училище "Д-р Петър Берон" - с. Изворово  Учител в ГЦОУД в начален етап чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  до 14.09.2017г.  0885398412
 05.09.2017г.  ОУ - с. Стеврек  Лектор по математика - 17 часа годишно  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 12.00 часа на 14.09.2017г.  0885398414
05.09.2017г. Средно училище - гр. Опака Учител по география и икономика - 1/2 щат - 349 часа чл. 68, ал. 1, т.2 от КТ  до 12.00 часа на 11.09.2017г. 06039/23 00
 05.09.2017г. Средно училище - гр. Опака Учител по български език и литература-384 часа БЕЛ и 318 часа предмети от философския цикъл  чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  до 12.00 часа на 11.09.2017г.
06039/23 00
05.09.2017г. ДГ № 1 "Радост" - гр. Омуртаг Учител в детска градина-за група в с. Долно Козарево чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  до 08.09.2017г. 0894502198
 05.09.2017г. ДГ № 1 "Радост" - гр. Омуртаг  Учител в детска градина  чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  до 08.09.2017г.  0894502198
04.09.2017г. ОУ - с. Зелена морава Учител по математика чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 10.00 часа на 11.09.2017г. 06047/22 31
04.09.2017г. ОУ - с. Зелена морава Учител по английски език чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 10.00 часа на 11.09.2017г. 06047/22 31
04.09.2017г. ОУ - с. Зелена морава Лектор по география и икономика - 153 часа годишно  чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ до 10.00 часа на 11.09.2017г. 06047/22 31
 04.09.2017г.  ОУ - с. Зелена морава   Учител начален етап в ГЦОУД  чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ до 10.00 часа на 11.09.2017г.  06047/22 31
 04.09.2017г.  Детска градина - с. Камбурово Учител в детска градина-за група в с. Врани кон чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  до 07.09.2017г.  08988232424
 04.09.2017г. Четвърто основно училище "Иван Вазов" - гр. Търговище  Учител в ГЦОУД - прогимназиален етап-специалност БЕЛ или Физика  чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  до 12:00 ч. на 08.09.2017г. /вкл./  0601/64992
04.09.2017г. Професионална гимназия по земеделие - гр. Търговище Лектор по английски език-283 часа чл.67, ал.1,  т.1 от КТ до 07.09.2017г. 0601/64284
04.09.2017г. Детска градина №2 "Усмивка" с. Камбурово Помощник възпитател чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ до 07.09.2017г. 08988232424
04.09.2017г. Основно училище "Христо Ботев" - с. Макариополско Учител по математика чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ до 11.09.2017г - 12:00 часа 0887172486
 04.09.2017г. Основно училище "Христо Ботев" - с. Макариополско Учител по Български език и литература чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ до 07.09.2017г. - 12:00 часа  0887172486
04.09.2017г. Детска градина "Здравец" - гр. Попово Учител детска градина - 2 места чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ до 08.09.2017г.- 08:00- 12:00 часа 0608/43522
04.09.2017г. Детска градина "Здравец" - гр. Попово логопед чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ до 08.09.2017г. - до 16:00 часа 0608/43522
04.09.2017г. Детска градина "Здравец" - гр. Попово огняр чл.67, ал.1, т.1 от КТ до 08.09.2017г. - до 16:00 часа 0608/43522
04.09.2017г. Основно училище "Христо Ботев" с. Садина Шофьор на автобус чл.68, ал.1, т.2 от КТ до 12.09.2017г. 0885499495
04.09.2017г. Професионална гимназия по земеделие - гр. Търговище  Учител по Химия и опазване на околната среда- половин щат чл.67, ал.1, т.1 от КТ до 07.09.2017г.- 12:00 часа при секретарката  0601/64284
 04.09.2017г. Второ НУ "Васил Левски" - гр. Омуртаг  Учител в ГЦОУД в начален етап чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ до 10.00 часа на 08.09.2017г. 0883910146
  04.09.2017г.  ОУ - с. Лиляк Учител по математика и информационни технологии чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ до 08.09.2017г. 0895509185
  04.09.2017г.  ДГ № 6 "Пролет"-Търговище  Учител детска градина - 2 места чл. 67, ал. 1 и във връзка с чл. 70 от КТ  до 08.09.2017г. 0601/6 38 95
0894451227
 
 01.09.2017г.  ПТГ - гр. Търговище Учител по Английски език - на 6 часа/540 часа годишно  чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ  до 14.00 часа на 11.09.2017г.  0601/6 48 83
01.09.2017г. ОУ - с. Славяново  Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап чл. 68, ал.1, т. 2 от КТ до 05.09.2017г. 06034/22 25
01.09.2017г. ОУ - с. Славяново Лектор по Български език и литература - 204 часа чл. 68, ал.1, т. 2 от КТ до 05.09.2017г. 06034/22 25
 01.09.2017г.  ОУ "Любен Каравелов"-гр. Попово  Учител в ГЦОУД в начален етап чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ  до 12.00 часа на 11.09.2017г.  0608/4 6039
0884953731
 
01.09.2017г. Професионална гимназия по земеделие - гр. Търговище  Лектор по немски език - 288 часа чл. 68, ал.1, т. 1от КТ  до 05.09.2017г.  0601/64284
 
01.09.2017г. Основно училище "Христо Ботев" с. Ломци  Учител по ФВС чл. 68, ал.1, т. 1от КТ до 10 ч. на 04.09.2017г. 0879208755
 01.09.2017г. Основно училище "Христо Ботев" с. Ломци  Учител по математика и информатика чл. 68, ал.1, т. 1от КТ до 10 ч. на 04.09.2017г. 0879208755
01.09.2017г. Второ начално училище "Васил Левски" гр. Омуртаг Готвач чл. 68, ал.1, т. 1от КТ до 10 ч. на 08.09.2017г. 0888910146
01.09.2017г.. Професионална гимназия по земеделие - гр. Търговище Лектор по Изобразително изкуство-36 часа чл. 68, ал.1, т. 1от КТ до 04.09.2017г. 0601/64284

 
01.09.2017г. ДГ "Лястовичка" гр. Попово Огняр чл. 68, ал.1, т. 1от КТ до 07.09.2017г 0608/42548
0879208854
 01.09.2017г.  ДГ "Лястовичка" гр. Попово Старши учител детска градина- 2 места  чл. 68, ал.1, т. 1от КТ  до 07.09.2017г. 0608/42548
0879208854
 
01.09.2017г. Професионална гимназия по земеделие - гр. Търговище Учител по практическо обучение- растениевъдство чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ до 05.09.2017г.
0601/64284
 01.09.2017г.  Профилирана гимназия - гр. Омуртаг  Учител по Биология и ЗО  чл.68,ал.1,т.3 от КТ  до 07.09.2017г.  0605/62538
31.08.2017г. Профилирана гимназия - гр. Попово Учител по изобразително изкуство и по Технологии и предприемачество- на непълно работно време на 4 часа чл. 68, ал.1, т. 1от КТ до 05.09.2017г. 0608/4 40 05
0878310303
 31.08.2017г. Профилирана гимназия - гр. Попово Учител по английски език - на непълно работно време на 4 часа чл. 68, ал.1, т. 1от КТ  до 05.09.2017г. 0608/4 40 05
0878310303
 
  31.08.2017г.  Първо ОУ "Христо Ботев" -гр. Търговище Учител по биология и ЗО с допълване на норматива с часове по химия и ООС  чл. 67 от КТ  до 10.00 часа на 04.09.2017г.  0601/6 23 70
 31.08.2017г.  ПГИИ - Търговище  Учител по английски език чл. 68, ал. 1, т.1 от КТ  до 08.09.2017г.  0601/6 36 59
30.08.2017г.  Детска градина -с. Зараево Учител детска градина - в група в с . Славяново чл. 68, ал. 1, т.3 от КТ до 04.09.2017г. 0879208864
 30.08.2017г.  Детска градина -с. Зараево Учител детска градина - в група в с . Глогинка чл. 68, ал. 1, т.3 от КТ  до 04.09.2017г.  0879208864
30.08.2017г. ПГИЧЕ "Митрополит Андрей"- гр. Търговище Лектор по физическо възпитание и спорт - 62 часа годишно чл. 68, ал. 1, т. 2  или чл. 111 от КТ до 12.00 часа на 08.09.2017г. 0601/6 49 86
30.08.2017г. ПГИЧЕ "Митрополит Андрей"- гр. Търговище Лектор по физика и астрономия - 31 часа годишно чл. 68, ал. 1, т. 2  или чл. 111 от КТ до 12.00 часа на 08.09.2017г. 0601/6 49 86
30.08.2017г. ПГИЧЕ "Митрополит Андрей"- гр. Търговище Лектор по свят и личност - 62 часа годишно чл. 68, ал. 1, т. 2  или чл. 111 от КТ до 12.00 часа на 08.09.2017г. 0601/6 49 86
30.08.2017г. ПГИЧЕ "Митрополит Андрей"- гр. Търговище Лектор по история и цивилизация - 62 часа годишно чл. 68, ал. 1, т. 2  или чл. 111 от КТ до 12.00 часа на 08.09.2017г. 0601/6 49 86
30.08.2017г. ПГИЧЕ "Митрополит Андрей"- гр. Търговище Лектор по немски език - 155 часа годишно чл. 68, ал. 1, т. 2  или чл. 111 от КТ до 12.00 часа на 08.09.2017г. 0601/6 49 86
30.08.2017г. ПГИЧЕ "Митрополит Андрей"- гр. Търговище Лектор по английски език - 217 часа годишно чл. 68, ал. 1, т. 2  или чл. 111 от КТ до 12.00 часа на 08.09.2017г. 0601/6 49 86
 30.08.2017г. ПГИЧЕ "Митрополит Андрей"- гр. Търговище Лектор по география и икономика-31 часа годишно чл. 68, ал. 1, т. 2  или чл. 111 от КТ до 12.00 часа на 08.09.2017г.  0601/6 49 86
30.08.2017г. Детска градина - с. Камбурово Помощник - възпитател - домакин - в група в с. Церовище - на 6 часа чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 04.09.2017г. 08988232424
 30.08.2017г. Детска градина - с. Камбурово Готвач - помощник - възпитател - в група с. Церовище - на 6 часа чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 04.09.2017г. 08988232424
 30.08.2017г. ПГИИ - Търговище Учител по биология и ЗО чл. 68, ал. 1, т.3 от КТ 31.08.2017г 0601/6 36 59
  30.08.2017г.  ПГИИ - Търговище Учител по български език и литература чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 01.09.2017г. 0601/6 36 59
 30.08.2017г. Второ СУ "Проф. Никола Маринов" - гр. Търговище  Учител по ФВС чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 01.09.2017г.  0601/6 49 60
29.08.2017г. ОУ "Васил Левски" - с. Крепча Лектор по изобразително изкуство - 187 часа годишно чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ до 01.09.2017г. 0899745861
29.08.2017г. ОУ "Васил Левски" - с. Крепча Лектор по история и цивилизация и география и икономика - 340 часа годишно чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ до 01.09.2017г. 0899745861
 29.08.2017г.  ОУ "Васил Левски" - с. Крепча  Лектор по музика - 187 часа годишно чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  до 01.09.2017г.  0899745861
 29.08.2017г.  4 ОУ "Иван Вазов" - Търговище  Учител по английски език  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 12.00 часа на 04.09.2017г.  0601/6 49 85
 0601/6 49 92
 
29.08.2017г. ОУ "Васил Левски" - с. Крепча Учител в начален етап - 2 места чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 01.09.2017г. 0899745861
 29.08.2017г. ОУ "Васил Левски" - с. Крепча  Прислужник чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ до 01.09.2017г.  0899745861
 29.08.2017г.  ПГ по техника и лека промишленост - гр. Попово  Учител по информатика и ИТ чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 10.00 часа на 31.08.2017г.  0879956305
28.08.2017 г. ПГ по техника и лека промишленост - гр. Попово Учител по английски език чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 31.08.2017г. 0879956305
 28.08.2017 г. ПГ по техника и лека промишленост - гр. Попово  Учител по биология и ЗО чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 31.08.2017г.  0879956305
 28.08.2017 г. Четвърто ОУ "Иван Вазов"- гр. Търговище Учител в ГЦОУД в начален етап чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  до 12 часа на 01.09.2017г. 0601/6 49 85
0601/6 49 92
 28.08.2017 г. Четвърто ОУ "Иван Вазов"- гр. Търговище Учител по Физика и астрономия - лектор - 102 часа годишно чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  до 12 часа на 01.09.2017г. 0601/6 49 85
0601/6 49 92
 28.08.2017 г. Четвърто ОУ "Иван Вазов"- гр. Търговище Учител по история и цивилизация чл. 68, ал. 1, т.3 от КТ  до 12 часа на 01.09.2017г. 0601/6 49 85
0601/6 49 92
 28.08.2017 г. Четвърто ОУ "Иван Вазов"- гр. Търговище Шофьор на училищен автобус - 1/2 щат чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  до 12 часа на 01.09.2017г. 0601/6 49 85
0601/6 49 92
  28.08.2017 г. Четвърто ОУ "Иван Вазов"- гр. Търговище  Учител по БЕЛ - 1/2 щат чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  до 12 часа на 01.09.2017г. 0601/6 49 85
0601/6 49 92
 
 28.08.2017 г. Център за специална образователна подкрепа - гр. Търговище Старши учител със специалност Начална педагогика чл. 67, ал.1, т. 1 във връзка с чл. 70 от КТ  до 31.08.2017г.  0601/6 34 83
28.08.2017 г. ПТГ "Цар Симеон Велики" -гр. Търговище Старши учител по Физика и астрономия чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 15.00 часа на 31.08.2017г. 0601/6 38 12
28.08.2017 г. ПТГ "Цар Симеон Велики" -гр. Търговище Учител по ФВС чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 15.00 часа на 31.08.2017г. 0601/6 38 12
28.08.2017 г. ПТГ "Цар Симеон Велики" -гр. Търговище Ръководител на направление Информационни и комуникационни технологии чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 14.00 часа на 11.09.2017г. 0601/6 38 12
 28.08.2017 г.  ПТГ "Цар Симеон Велики" -гр. Търговище Лектор по География и икономика - 324 часа годишно чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ до 15.00 часа на 31.08.2017г.  0601/6 38 12
28.08.2017 г. ОУ "Св.св.Кирил и Методий"-с. Зараево Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 10.00 часа на 08.09.2017г. 0877175588
28.08.2017 г. ОУ "Св.св.Кирил и Методий"-с. Зараево Учител в ГЦОУД в начален етап-2 места чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 10.00 часа на 08.09.2017г. 0877175588
28.08.2017 г. ОУ "Св.св.Кирил и Методий"-с. Зараево Учител по ФВС - 1/2 щат чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ до 10.00 часа на 08.09.2017г. 0877175588
 28.08.2017 г. ОУ "Св.св.Кирил и Методий"-с. Зараево Учител по История и цивилизации и География и икономика - 1/2 щат чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ до 10.00 часа на 08.09.2017г.  0877175588
 28.08.2017 г.  Второ ОУ"Н.Вапцаров"-Търговище  Огняр-работник поддръжка  чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ  до 31.08.2017г.  0893349240
28.08.2017 г. ОУ "Христо Ботев"-с. Камбурово Учител в ГЦОУД в начален етап чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ до 10.00 часа на 08.09.2017г. 0877611905
 28.08.2017 г. ОУ "Христо Ботев"-с. Камбурово  Учител в начален етап чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  до 10.00 часа  01.09.2017г.  0877611905
25.08.2017 г. ПГ по селско стопанство - гр. Попово Учител по английски език чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 31.08.2017г.  0879060093
25.08.2017 г. ПГ по селско стопанство - гр. Попово Учител по математика чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 31.08.2017г.  0879060093
25.08.2017 г. ПГ по селско стопанство - гр. Попово Учител практическо обучение - ПН-Пътувания, туризъм и свободно време чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 29.08.2017г.  0879060093
25.08.2017 г. ПГ по селско стопанство - гр. Попово Учител по физика и астрономия и Химия и ООС чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 30.08.2017г.  0879060093
 25.08.2017 г. ПГ по селско стопанство - гр. Попово Учител практическо обучение - ПН-Пътувания, туризъм и свободно време чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  до 31.08.2017г.  0879060093
24.08.2017 г. ПГТХВТ-Търговище Учител по музика и изобразително изкуство-лектор- музика - 54 ч., ИИ - 54 ч.,Приложно декорация-36ч. чл. 67, ал. 1, т. 2 от КТ  до 10.00 часа на 31.08.2017г. 0601/6 31 17
0601/6 34 19
0601/6 20 37
24.08.2017 г. ПГТХВТ-Търговище Учител по информатика и информационни технологии чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ  до 10.00 часа на 31.08.2017г. 0601/6 31 17
0601/6 34 19
0601/6 20 37
24.08.2017 г. ПГТХВТ-Търговище Учител по практика готварство чл. 67, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 70 от КТ  до 10.00 часа на 31.08.2017г. 0601/6 31 17
0601/6 34 19
0601/6 20 37
 24.08.2017 г.  ПГТХВТ-Търговище Учител по професионална подготовка-ХВП-практическо обучение чл. 67, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 70 от КТ  до 10.00 часа на 31.08.2017г. 0601/6 31 17
0601/6 34 19
0601/6 20 37
 
24.08.2017 г. Второ СУ "Проф. Никола Маринов" - Търговище учител/старши учител по музика чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ до 12,00 ч. на 29.08.2017 г. 0601/64960
24.08.2017г. Второ СУ "Проф. Никола Маринов" - Търговище Учител/старши учител по български език и литература чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 12,00 ч. на 29.08.2017 г. 0601/64960
  24.08.2017г.  Детска градина -с. Руец  Учител в детска градина чл. 68, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 70 от КТ до 30.08.2017г.  06024/22 25
0894451233
 
 22.08.2017г. Детска градина № 1 - гр. Търговище  Учител в детска градина чл. 67, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 70 от КТ  до 29.08.2017г.  0601/6 35 38
0894451223
 
 21.08.2017г. Детска градина № 7 - гр. Търговище  Учител в детска градина чл. 67, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 70 от КТ  до 07.09.2017г.  0601/64819, 0894451228
 18.08.2017г.  ОУ "Христо Ботев" - с. Лиляк Лектор по физическо възпитание и спорт Чл. 68, ал.1, т. 2 от КТ  до 13.30 часа на 04.09.2017г.  0895509185
16.08.2017г. ПГ по транспорт и лека промишленост - гр. Омуртаг Учител по Философия Чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ  до 08.09.2017г. 0877911310
0605/6 22 17
16.08.2017г. ПГ по транспорт и лека промишленост - гр. Омуртаг Учител по География и икономика Чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ  до 08.09.2017г. 0877911310
0605/6 22 17
16.08.2017г. ПГ по транспорт и лека промишленост - гр. Омуртаг Учител по Руски език Чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ  до 08.09.2017г. 0877911310
0605/6 22 17
16.08.2017г. ПГ по транспорт и лека промишленост - гр. Омуртаг Учител по Английски език Чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ  до 08.09.2017г. 0877911310
0605/6 22 17
16.08.2017г. ПГ по транспорт и лека промишленост - гр. Омуртаг Учител по Физика и математика Чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ  до 08.09.2017г. 0877911310
0605/6 22 17
  16.08.2017г. ПГ по транспорт и лека промишленост - гр. Омуртаг Учител по Физическо възпитание и спорт Чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ  до 08.09.2017г. 0877911310
0605/6 22 17
 14.08.2017г. Второ СУ "Проф. Н. Маринов" - гр. Търговище  Учител по английски език - 2 места Чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ до 12.00 часа на 25.08.2017г.  0601/6 49 60
 14.08.2017г.  Трето ОУ "П.Р.Славейков" - гр. Търговище Заместник-директор по учебната дейност Чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ  до 10.00 часа на 17.08.2017г.  0893693144
02.08.2017г. ОУ "Св.Кл.Охридски"-Попово Ресурсен учител чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ до 25.08.2017г. 0608/4 34 18
02.08.2017г. ОУ "Св.Кл.Охридски"-Попово Учител ЦДО-начален етап чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ до 25.08.2017г. 0608/4 34 18
 02.08.2017г. ОУ "Св.Кл.Охридски"-Попово  Учител по ФВС чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ  до 25.08.2017г.  0608/4 34 18
31.07.2017г. Първо СУ "Св.Седмочисленици"- Търговище Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап-спец.математика или БЕЛ или Англ.език или ИЦ или БЗО или информатика и ИТ чл. 67, ал.1, т.1 от КТ до 12.00 часа на 07.08.2017г. до 12.00 часа на 07.08.2017г.
31.07.2017г. Първо СУ "Св.Седмочисленици"- Търговище Учител в ГЦОУД в начален етап -
2 места
чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ до 12.00 часа на 07.08.2017г. до 12.00 часа на 07.08.2017г.
 31.07.2017г.  Първо СУ "Св.Седмочисленици"- Търговище Учител в ГЦОУД в начален етап -
2 места
чл. 67, ал.1, т.1 от КТ до 12.00 часа на 07.08.2017г. 0601/6 30 70
 31.07.2017г.  Първо СУ "Св.Седмочисленици"- Търговище Портиер с функции на работник поддръжка чл. 67, ал.1, т.1 от КТ до 12.00 часа на 07.08.2017г. 0601/6 30 70
 31.07.2017г.  Първо СУ "Св.Седмочисленици"- Търговище  Чистач/хигиенист чл. 67, ал.1, т.1 от КТ до 12.00 часа на 07.08.2017г.  0601/6 30 70
 26.07.2017г.  Профилирана гимназия "Христо Ботев" - Попово Учител по български език и литература чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ до 31.08.2017г. 0608/4 44 05
0878310303
  26.07.2017г.  Профилирана гимназия "Христо Ботев" - Попово  Учител по физическо възпитание и спорт  чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ  до 31.08.2017г.  0608/4 44 05
0878310303
 
 21.07.2017г. Профилирана гимназия "Симеон Велчев" - Омуртаг Учител по история и цивилизация чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ до 31.08.2017г. 0605/6 25 38
 21.07.2017г. Профилирана гимназия "Симеон Велчев" - Омуртаг Учител по английски език чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ до 31.08.2017г. 0605/6 25 38
 21.07.2017г.  Профилирана гимназия "Симеон Велчев" - Омуртаг Учител по руски език с допълване по изобразително изкуство чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ  до 31.08.2017г.  0605/6 25 38
 05.07.2017г.  ОУ"Св.Кл.Охридски"-Попово  Шофьор на училищен автобус  чл. 67 от КТ до 15.00 часа на 10.08.2017г.  0608/4 34  18
 30.06.2017г.  Първо СУ-Търговище Учител по Български език и литература чл. 67,ал.1, т.1 от КТ  до 07.07.2017г.  0601/6 30 70
28.06.2017г. Първо СУ-Търговище Учител по Физическо възпитание и спорт чл. 67,ал.1, т.1 от КТ до 05.07.2017г.  0601/6 30 70
 28.06.2017г.  Първо СУ-Търговище  Учител по Английски език чл. 67,ал.1, т.1 от КТ  до 05.07.2017г.  0601/6 30 70
 19.06.2017г.  ДГ "Зарайск"-с. Зараево  Електротехник поддръжка на сгради  чл. 68, ал.1, т.1 във връзка с чл. 70 от КТ  до 23.06.2017г.
 0879208864
19.06.2017г. ОУ-с.Трескавец  Главен счетоводител-на 4 часа чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ до 23.06.2017 г. 0885398406
 19.06.2017г.  ОУ - с. Стеврек  Главен счетоводител-на 4 часа чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ до 23.06.2017 г.  0885398406
16.06.2017г.  НУ - Изворово  Главен счетоводител - на 2 часа  чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ до 23.06.2017 г. 0885398412
 07.06.2017г. НУ - . Изворово Главен счетоводител-на 2 часа чл.68, ал.1, т. 3 от КТ до 15.06.2017г. 0885398412
 07.06.2017г. ОУ - с. Стеврек Главен счетоводител-на 4 часа чл.68, ал.1, т. 3 от КТ до 12.00 часа на 15.06.2017г. 0885398406
 07.06.2017г.  ОУ-с.Трескавец  Главен счетоводител-на 4 часа чл.68, ал.1, т. 3 от КТ  до 12.00 часа на 15.06.2017г.  0885398406
15.05.2017г. Детска градина-с. Руец Помощник-възпитател в ДГ, група в с. Овчарово чл. 67, ал.1, т.1 във връзка с чл. 70 от КТ до 12.00 часа на 19.05.2017г. 06024/22 25
0894451233
 15.05.2017г.  Детска градина-с. Руец  Учител в ДГ,в група в с. Овчарово чл.68, ал.1, т. 2 от КТ във връзка с чл. 70  до 12.00 часа на 18.05.2017г. 06024/22 25
0894451233
 
  26.04.2017г.  Четвърто ОУ "Иван Вазов" - Търговище Секретар чл. 67, ал.1, т.1 от КТ във връзка с чл. 70  до 28.04.2017г.  
0601/6 49 92
 26.04.2017г.  ДГ"Лястовичка"-Попово  готвач-помощник-възпитател чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ  до 05.05.2017г.  0608/4 25 48
 25.04.2017г.  Първо СУ-Търговище  ст.учител по английски език чл. 67, ал.1, т.1 от КТ до 12.00 часа на 05.05.2017г.  0601/6 30 70
 21.04.2017г.  ОУ - с. Беломорци  учител по руски език чл. 68, ал.1, т. 3от КТ  до 24.04.2017г. 0605/648 47
0887163547
 
 12.04.2017г.  ДГ "Слънце" - град Попово  Завеждащ административна служба чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ  до 20.04.2017г.  
 10.04.2017г.  ПГ по транспорт и лека промишленост - гр. Омуртаг  Касиер чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ  до 18.04.2017г.  0877911310
  07.04.2017г.   Първо СУ "Св.Седмочисленици" - Търговище Учител в начален етап  чл. 67, ал.1, т. 1 от КТ до 12.00 часа на 13.04.2017г.  0601/ 6 30 70
   07.04.2017г.    Първо СУ "Св.Седмочисленици" - Търговище  Старши учител по математика   чл. 67, ал.1, т. 1 от КТ  до 12.00 часа на 13.04.2017г.  0601/ 6 30 70
  06.04.2017г.  Второ начално училище "Васил Левски" - гр.Омуртаг  Учител по английски език  чл. 68, ал. 1, т.3 от КТ  до 12.00 часа на 13.04.2017г.  0888910146
   04.04.2017г.   ОУ - с. Голямо ново  Учител по математика   чл. 68, ал.1, т.2 от КТ  до 07.04.2017г.  06064 2273
  03.04.2017г.  ПГ "Симеон Велчев"-гр.Омуртаг  Старши възпитател в общежитие  чл.68,ал.2 от КТ- до 30.06.2017г.  до 06.04.2017г.  0605/62538
 03.04.2017г.  ОУ - с. Стеврек Готвач - на 6 часа чл. 68, ал.1, т.1 от КТ във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ до 12.00 часа на 07.04.2017г.  088539814
 03.04.2017г.   ОУ - с. Стеврек  Домакин - на 4 часа  чл. 68, ал.1, т.1 от КТ във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ  до 12.00 часа  на 07.04.2017г.  088539814
   31.03.2017г.  Първо ОУ"Христо Ботев"-Търговище  Чистач чл. 68, ал.1, т.3 от КТ до 10.00 часа на 04.04.2017г.  0601/6 23 70
  29.03.2017г. Основно училище "Васил Левски" - с. Славяново  Завеждащ административна служба /ЗАС/ чл. 68, ал. 1, т.1 от КТ  03.04.2017г.  06034/2225
 28.03.2017г.  ОУ"Св.Климент Охридски"-Попово  Ресурсен учител  чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ  до 15.00 часа на 30.03.2017г  0608/4 34 18
  24.03.2017г. Второ ОУ "Н.Вапцаров" - Търговище  Логопед- на 2 часа дневно  чл. 68, ал.1, т.1  от КТ  от 28.03.2017г. до 30.03.2017г.  0893349240
 10.03.2017г. Второ ОУ "Н.Вапцаров" - Търговище  Ресурсен учител чл. 68, ал.1, т.1 от КТ във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ от 20.03.2017г. до 30.03.2017г.  
0893349240
 09.03.2017г.  СУ"Св.св.Кирил и Методий" - гр. Антоново  Ст.учител в цДО - прогимназиален етап чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ  до 13.03.2017г.  06071/22 73
 07.03.2017г. ОУ-с. Лиляк  Чистач-хигиенист чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ до 12.30 часа на 09.03.2017г.  0894451266
 06.03.2017г. Първо ОУ "Христо Ботев" - Търговище  Старши учител ЦДО в начален етап чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ до 10.00 часа на 08.03.2017г.  0893349255
 01.03.2017г. ДГ "1 юни"-с. Руец Детски учител чл. 68, ал.1, т.1 от КТ във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ до 12.00 часа на 06.03.2017г. 0894451233
06024/22 25
 01.03.2017г.  ОУ-с.Трескавец Учител по физическо възпитание и спорт чл. 68, ал.1, т.2 от КТ във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ до 12.00 часа на 06.03.2017г.  
0885398406
 27.02.2017г.  ПГИИ-Търговище  Учител по биология чл. 67, ал.1, т. 3 от КТ до 02.03.2017г.  0601/6 36 59
  24.02.2017г. Първо ОУ "Хр.Ботев" - Търговище  Завеждащ административна дейност  чл. 67, ал.1, т. 1 от КТ  до 10.00 часа на 28.02.2017г.  0601/62370
 23.02.2017г. ОУ - с. Зелена Морава  Учител по английски език чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ  до 10.00 часа на 28.02.2017г.  06047/22 31
22.02.2017г. ОУ - с. Надарево  Счетоводител-на 4 часа чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ и във връзка с чл. 70 до 12.00 часа на 27.02.2017г.
0896649179
 13.02.2017г.  ОУ-с. Светлен  лектор по музика - 105 часа  чл. 68, ал.1, т.2 от КТ до 12.00 часа на 15.02.2017г.  06030/2438
 09.02.2017г.  ПГТЛП - Омуртаг  Шофьор - 0.5 работно място чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ  до 14.02.2017г.  0877911310
 01.02.2017г.  Първо ОУ "Хр.ботев" - гр. Търговище  учител ЦДО в начален етап чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ  до 12.00 часа на 03.02.2017г.  0601/6 23 70
  18.01.2017г.  ОУ - с.Светлен   Учител в група за целодневна   организация на учебния ден в прогимназиален етап чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ и във връзка с чл. 70,  от КТ  до 13.00 часа на 23.01.2017г.  0896658667
06030 2438
 17.01.2017г.   Детска градина "1 юни"
- с. Руец
 Учител в детска градина - група в с.Дългач  Чл. 67, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 70 от КТ  до 11.00 часа на 20.01.2017г.  06024 2225
0894451233
 
   16.01.2017г.  Детска градина "Здравец"- гр.Попово  Помощник възпитател чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  до 16.00 часа на 18.01.2017г.  0608 43522
  16.01.2017г.  Второ начално училище "Васил Левски" - гр.Омуртаг  Учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап   чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ  до 12.00 часа на 19.01.2017г.  0888910146
 12.01.2017г.  Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров -гр.Попово  Главен счетоводител   чл. 68, ал. 1 и във връзка с чл. 70  до 18.01.2017г.  0879060090
 0879060093
  05.01.2017г.  Първо ОУ "Хр.Ботев" - Търговище  Лектор по английски език - 120 часа годишно чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  до 12.00 часа на 09.01.2017г.  0889152455
 04.01.2017г.  Детска градина № 3 "Здравец" - Търговище Помощник-възпитател  чл. 67, ал. 1 и във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ  до 12.00 часа на 09.01.2017г.  0877632987
03.01.2017г. РЦПППО - Търговище Кинезитерапевт- 4 часа чл. 68, ал.1, т. 2 от КТ до 14.00 часа на 12.01.2017г.  0601/6 44 64
 03.01.2017г.  РЦПППО - Търговище  Старши учител ресурсен чл. 68, ал.1, т. 2 от КТ до 14.00 часа на 12.01.2017г.  0601/6 44 64
03.01.2017г. ОУ "Л.Каравелов" - Попово Учител по математика чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ и във връзка с чл. 70 от КТ до 04.01.2017г.
0888283667
 27.12.2016  ОУ - с. Камбурово  Учител по ФВС  чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ  до 06.01.2017г.  0877611905
 21.12.2016г Детска градина "Слънце"-гр. Попово  Готвач детска кухня-1/2 щат  чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ до 12.00 часа на 23.12.2016г.  0886126945
19.12.2016г Трето ОУ "П.Р.Славейков"-Търговище Учител по английски език чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ до 29.12.2016г. 0601/6 54 39
 19.12.2016г  Второ ОУ "Н.Вапцаров" - Търговище  Чистач чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ до 21.12.2016г.  0893349240
 19.12.2016г  ПГ по земеделие - гр. Търговище  Електротехник - на 4 часа чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ до 12.00 часа на 21.12.2016г.  0878657313
 15.12.2016г.  ОУ - с.Стеврек  Шофьор на училищен автобус  Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ, във връзка с чл. 70,ал.1 от КТ  до 21.12.2016г.  088539814
 06.12.2016г.  Първо СУ "Св.Седмочисленици"-гр.Търговище  Работник поддръжка  чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ до 20.12.2016г.  
0601/6 30 70
 28.11.2016г.  ДГ "Слънце" - гр. Попово  Учител в детска градина чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ  до 30.11.2016г.  0608/4 27 63
 28.11.2016г.  ЦПЛР-Обединен детски комплекс Учител по музика-на 4 часа чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ  до 12.00 часа на 30.11.2016г.  0893377037
 22.11.2016г.  ДГ "Зарайск" - с. Зараево  Домакин-помощник-възпитател  чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ  до 24.11.2016г.  0879208864
    21.11.2016г.  ОУ- с.Трескавец  Учител по ФВС Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ, във връзка с чл. 70,ал.1 от КТ  до 12.00 часа на 23.11.2016г.  0885398406
   15.11.2016г.  Средно училище - "Васил Левски" -  гр. Опака   Огняр чл. 68, ал.1, т. 2 от КТ  до 12.00 часа на 18.11.2016г.   0879267038
  14.11.2016г.  Второ начално училище "Васил Левски" - гр.Омуртаг   Учител в начален етап - ФВС чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ   до 12.00 часа на 18.11.2016г.   0888910146
   10.11.2016г. Второ начално училище "Васил Левски" - гр.Омуртаг  Учител в начален етап   чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ  до 12.00 часа на 14.11.2016г.  0888910146
   09.11.2016г.  Второ ОУ "Н.Вапцаров" - гр. Търговище  Огняр - работник поддръжка  чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ  до 15.11.2016г.  0893349240
  08.11.2016г. ОУ"Св.Св.Кирил и Методий" - с. Зараево   ЗАТС  чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ  до 14:30 часа на 11.11.2016г.  0877175588
 08.11.2016г.  ДГ - с. Зараево Учител детска градина чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ  до 10.11.2016г.  0879208864
  07.11.2016г.  ДГ-с. Камбурово  Помощник-възпитател-на 4 часа чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ  до 09.11.2016г.  0898232424
 03.11.2016г.  Профилирана гимназия с изучаване на чужди езици - гр. Търговище  Учител по немски език - 0,5 щат чл. 67, ал.1, т.1 от КТ  до 12.00 часа на 07.11.2016г.  0878322650
 03.11.2016г. Средно училище - "Васил Левски" - гр. Опака  Огняр чл. 68, ал.1, т. 2 от КТ до 12.00 часа на 08.11.2016г.  0879267038
  27.10.2016г.  Детска градина "Зарайск" - с. Зараево  Учител/старши учител в детска градина - група в с.Светлен чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ  до 31.10.2016г.  0879 208 864
 25.10.2016г.  ОУ - с. Обител  огняр чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ до  27.10.2016г.  060451/991
 24.10.2016г.  Първо ОУ "Христо Ботев" -гр. Търговище  Учител по английски език чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ до  28.10.2016г.  0601/6 25 29
 14.10.2016г.  Първо ОУ "Христо Ботев" -гр. Търговище  Портиер чл. 68, ал.1, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ до 17.10.2016г.  0601/6 25 29
  10.10.2016г.  ПГЕС-Търговище  Огняр  чл. 68, ал.1, т. 1  до 24.10.2016г.  0601/6 49 41
 04.10.2016г.  Второ ОУ "Н.Вапцаров" - гр. Търговище  Огняр - работник поддръжка чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ до 07.10.2016г.  0893349240
 04.10.2016г.  ОУ "Св.Кл.Охридски" - гр. Попово  Шофьор на автобус  чл. 67 от КТ  до 15.00 часа на 25.10.2016г.  0608/4 34 18
 30.09.2016г.  Второ ОУ "Никола Йонков Вапцаров" - гр.Търговище  Учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап  Чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  до 10.00 часа на 03.10.2016г.  0893 349 240
 27.09.2016г. Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - област Търговище  Рехабилитатор/кинезетерапевт/-на 4 часа Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  до 14.00 часа на 30.09.2016г.  
060186 44 64
26.09.2016г. ОУ - с.Ломци Лектор по информационни технологии / информатика - 136 часа годишно Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 26.09.2016г  060385 / 271
26.09.2016г. ОУ - с.Ломци Лектор по български език и литература - 136 часа годишно   Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 26.09.2016г  060385 / 271
 26.09.2016г.  ОУ - с.Ломци Учител по изобразително изкуство -0,5 щат   Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 26.09.2016г  060385 / 271
 20.09.2016г.   ДГ "Слънце" - гр.Попово  Домакин/чистач-хигиенист  Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 12.00 часа на  26.09.2016г   0608/ 4 27 63
20.09.2016г. ОУ "Н.Вапцаров" - гр. Попово Учител в група за целодневна организация на учебния ден в прогимназиален етап Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ до 27.09.2016г
0608/4 23 42
20.09.2016г. ОУ "Н.Вапцаров" - гр. Попово Учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ до 27.09.2016г
0608/4 23 42
  20.09.2016г.  ОУ "Кл.Охридски"-гр. Попово  Ресурсен учител  Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 15.00 часа на 28.09.2016г.  0608/4 34 18
 20.09.2016г.  ОУ - с. Буйново Учител по Математика и информатика - прогимназиален етап Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 10.00 часа на 26.09.2016г.  0893349251
 19.09.2016г.  ОУ - с. Обител Учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап  Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  до 21.09.2016г.  060451/991
 19.09.2016г.  Детска градина "Зарайск" - с. Зараево Завеждащ административна служба Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ и във връзка с чл. 70 до 21.09.2016г.  0879208864
 19.09.2016г.  ОУ - с. Дралфа  Учител по ФВС-0,5 щат Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  до 12.30 часа на 21.09.2016г.  0893349239
 19.09.2016г.  Детска градина - гр. Антоново  Учител в детска градина - група в гр. Антоново Чл. 68, ал. 1, т. 3от КТ във връзка с чл. 70 от КТ  до 21.09.2016г.  0885398401
  19.09.2016г.   Първо СУ "Св.Седмочисленици" - Търговище   Чистач/хигиенист  Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ   до 12.00 часа на 28.09.2016г.  0601/6 30 70
  19.09.2016г.   ДГ "Слънце" - гр.Попово  Перач/чистач-хигиенист  Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ -  до 31.05.2017г.  до12.00 часа на 21.09.2016г.  0608/ 4 27 63
 19.09.2016г.  ДГ "Здравец" - гр.Попово  Учител/старши учител   Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  -  до 31.05.2017г.  до12.00 часа на 21.09.2016г.  0608/4 35 22
 19.09.2016г.  ДГ "Лястовичка" - гр.Попово   Учител/старши учител  Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ във връзка с чл. 70 от КТ - до 31.05.2017г.  до 12.00 часа на 21.09.2016г.  0608/4 25 48
 17.09.2016г.  Първо ОУ "Христо Ботев" - Търговище  работник поддръжка  Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 10.00 часа на 21.09.2016г.  0601/6 25 29
  16.09.2016г.  Първо СУ "Св.Седмочисленици" - Търговище  Чистач/хигиенист Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 12.00 часа на 21.09.2016г.  0601/6 30 70
 15.09.2016г.  ОУ - с. Руец Учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап  Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 14.00 часа на 17.09.2016г.  0893349249
 15.09.2016г.  ОУ - с. Крепча  Прислужник Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ във връзка с чл. 70 от КТ  до 17.00 часа на 19.09.2016г.  0899745861
 15.09.2016г.  ОУ - с.Водица  Чистач Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до12.00 часа на 19.09.2016г.  06038 62 72
  14.09.2016г.  ДГ № 11 "Звънче" - гр.Търговище  Ресурсен учител   чл. 68, ал.1, т. 2 - до 31.08.2017г.  до 12.00 часа на 17.09.2016г.  0894 451 231
 14.09.2016г.  ДГ № 3 - гр. Търговище  Учител в ДГ  Чл. 67, ал. 1, т. от КТ и във връзк а с чл. 70 от КТ  до 13.00 часа на 16.09.2016г. 0601/6 32 98
0894451238
 
14.09.2016г. ОУ - с. Голямо Градище Старши учител по география и икономика Чл. 67, ал. 1, т. 1от КТ до 16.09.2016г. 0888396689
0877396690
 14.09.2016г. Професионална техническа гимназия - гр. Търговище   Учител по руски език  чл. 68, ал.1, т. 3 - до 30.09.2016г.  до 10.00 часа на 16.09.2016г.  0601/6 38 12
 14.09.2016г.  ДГ № 9 "Приказка" -гр Търговище  Помощник-възпитател в група в  с. Лиляк - 0,5 щат  Чл. 67, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 70 от КТ  до 17.09.2016г.  0601/3 06 54
0894451230
 
 13.09.2016г.  ОУ - с. Стеврек  Лектор по математика - 170 часа годишно Чл. 68, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 70 от КТ  до 15.09.2017г.  0885398414
  13.09.2016г.  ОУ - с. Зелена Морава  Домакин  Чл. 68, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 70 от КТ  до 10.00 часа на 15.09.2016г.   06047/22 31
 13.09.2016г.   Първо ОУ "Христо Ботев" - гр.Търговище  Учител в група за целодневна организация на учебния ден - начален етап  чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  до 10.00 часа на 15.09.2016г.    0601/6 23 70
12.09.2016г. Средно училище - гр. Антоново Учител в начален етап Чл. 68, ал. 1, т. 2 и във връзка с чл. 70 от КТ до 14.09.2016г. 06071/ 2273
10.09.2016г.  ОУ - с.Дралфа  Учител по ФВС - 0.5 щат  чл. 68, ал.1, т.2 от КТ  до 12.30 часа на 14.09.2016г.  0893 349 239
  10.09.2016г.  ОУ - с.Дралфа   Учител в ПИГ - начален етап  чл. 68, ал.1, т.2 от КТ  до 12.30 часа на 14.09.2016г.  0893 349 239
  10.09.2016г.  ІІІ ОУ  "П.Славейков" - Търговище  Учител в ПИГ - начален етап чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  до 10.00 часа на 14.09.2016г.  0601 6 65 74
 10.09.2016г.  Първо средно училище "Св. Седмочисленици" - гр. Търговище  Логопед по проект "Подкрепа за равен достъп и личностно развитие" чл. 68, ал.1, т.2 от КТ  до 16.00 часа на 13.09.2016г.  0601/ 6 30 70
  09.09.2016г.  ОУ - с. Надарево  Учител в ПИГ - начален етап до 12.чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  до 12.00 часа на 13.09.2016г.  0896649179
 09.09.2016г.  ОУ - с. Беломорци  Учител по Химия и ООС, Физика и астрономия и ЧП - 0,5 щат  чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  до 14.09.2016г.  0605/6 48 47,
0887163547
 
09.09.2016г. Второ ОУ "Н.Вапцаров" - гр. Търговище лектор по биология и ЗО и Химия и ООС - 391 часа годишно  чл. 68, ал.1, т.2 от КТ до 12.09.2016г. 0893349240
09.09.2016г. Второ ОУ "Н.Вапцаров" - гр. Търговище Начален учител в ПИГ чл. 68, ал.1, т.1 от КТ до 12.00ч. на 12.09.2016г. 0893349240
09.09.2016г. Второ ОУ "Н.Вапцаров" - гр. Търговище Начален учител в ПИГ чл. 68, ал.1, т.3 от КТ до 12.00ч. на 12.09.2016г. 0893349240
 09.09.2016г. Второ ОУ "Н.Вапцаров" - гр. Търговище Учител в подготвителна група чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  до 12.09.2016г.  0893349240
 09.09.2016г. ОУ - с.Плъстина Лектор по  история и цивилизации - 238 часа годишно чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  до13.09.2016г.  0885 246 860
  09.09.2016г.  ОУ - с.Плъстина  Учител в ПИГ-прогимназиален етап-2 места    чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  до13.09.2016г.  0885 246 860
 09.09.2016г. ПГ "Хр. Ботев" - гр. Попово  Учител по ФВС - 0.5 щат   чл. 68, ал.1, т.1 от КТ до 14.09.2016г. 0608 4 40 05
0878310303
  09.09.2016г.  ОУ - с.Ломци  Учител по ФВС - 0.5 щат    чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  до 10.00 часа на 12.09.2016г.  0603 8 52 71
 09.09.2016г.  Основно училище "Акад. Даки Йорданов" - гр. Омуртаг  Учител по музика   чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  до 12.00 часа на 14.09.2016г.  0605 6 36 38
 08.09.2016г.  Основно училище "Н.Вапцаров" - Попово  Лектор по история и цивилизации - 255 часа годишно  чл. 68, ал.1, т.2 от КТ  до 13.09.2016г.   0608/4 23 42
 08.09.2016г.  Основно училище "Н.Вапцаров" - Попово  Лектор по биология и ЗО - 272 часа годишно чл. 68, ал.1, т.2 от КТ  до 13.09.2016г.   0608/4 23 42
 08.09.2016г.  Основно училище "Н.Вапцаров" - Попово  Лектор по физика и астрономия - 153 часа годишно чл. 68, ал.1, т.2 от КТ  до 13.09.2016г.   0608/4 23 42
 08.09.2016г.  Основно училище "Н.Вапцаров" - Попово  Учител по химия и ООС   чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  до 13.09.2016г.  0608/4 23 42
  08.09.2016г.  Спортно училище "Никола Симов" - гр.Търговище  Старши учител по биология и ЗО   чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  до 11.09.2016г.  0601 65 602
 08.09.2016г. ОУ - с. Дралфа  Учител в ПИГ в прогимназиален етап чл. 68, ал.1, т.2 от КТ  до 12.30 часа на 12.09.2016г.  0893349239
08.09.2016г. Средно училище - гр. Антоново Шофьор на училищен автобус  чл. 68, ал.1, т.1 от КТ до 10.09.2016г.  06071/22 73
 08.09.2016г. Средно училище - гр. Антоново Учител в начален етап с английски език  чл. 68, ал.1, т.2 от КТ  до 13.09.2016г.  06071/22 73
 08.09.2016г.  ОУ - с. Голямо ново  Учител в ПИГ - прогимназиален етап чл. 68, ал.1, т.2 от КТ  до 12.09.2016г.  06064/22 73
 08.09.2016г.  СУ - гр.Опака  Учител по информационни технологии чл. 68, ал.1, т.2 от КТ  до 12.00 часа на 09.09.2016г.  0876 599 704
  08.09.2016г.    Първо СУ "Св.Седмочисленици" - Търговище Учител в начален етап  чл.67, ал.1 ,т.1 от КТ  до 16.00 часа на 12.09.2016г.  0601 6 30 70
 08.09.2016г.  ДГ "Приказка" - гр.Търговище Помощник - възпитател в група с.Подгорица - 0.5 щат чл.67, ал.1 ,т.1 във връзка с чл.70 от КТ до 12.00 часа на 10.09.2016г. 0601 3 06 54
0894 451 230
  08.09.2016г.  ДГ "Приказка" - гр.Търговище  Помощник - възпитател в група с.Лиляк - 0.5 щат  чл.67, ал.1 ,т.1 във връзка с чл.70 от КТ  до 12.00 часа на 10.09.2016г.  0601 3 06 54
0894 451 230
 
 08.09.2016г.  ОУ - с.Драгановец  Старши учител в начален етап  чл.68, ал.1 ,т.1  от КТ  до 12.00 часа на 12.09.2016г.  0894 688 265
 07.09.2016г. ОУ "Св.Климент Охридски" - гр.Попово  Лектор по физкултура,треньор   чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  до 15.00 часа на 12.09.2016г.  06084 34 18
07.09.2016г. ДГ - гр.Антоново Учител в ДГ - за група с.Изворово чл.68,ал.1,т.1 във връзка с чл.70 от КТ  до 13.09.2016г. 0885 398 401
07.09.2016г. ДГ - гр.Антоново Учител в ДГ - за група с.Трескавец- 2 места чл.68,ал.1,т.1 във връзка с чл.70 и чл.68,ал.1,т.3 от КТ  до 13.09.2016г. 0885 398 401
 07.09.2016г.  ДГ - гр.Антоново  Учител в ДГ- за група с.Стеврек чл.68,ал.1,т.1 във връзка с чл.70 от КТ  до 13.09.2016г.  0885 398 401
 07.09.2016г.   СУ - гр.Антоново   Учител учител ПИГ - прогимназиален етап  чл.67,ал.1,т.1 от КТ  до 09.09.2016г.  06071 22 73
07.09.2016г.  НУ - с.Изворово  Учител в ПИГ - начален етап  чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  до 14.09.2016г.  0885 398 412
07.09.2016г.  СУ - гр.Антоново  Старши учител в ПИГ - прогимназиален етап  чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  до 09.09.2016г.  06071 22 73
07.09.2016г. СУ - гр.Опака Учител в ПИГ - начален етап чл. 68, ал.1, т.2 от КТ до 12.00 часа на 09.09.2016г. 0876 599 704
07.09.2016г. СУ - гр.Опака Лектор по География и икономика - 323 часа годишно чл. 68, ал.1, т.2 от КТ до 12.00 часа на 09.09.2016г. 0876 599 704
07.09.2016г. СУ - гр.Опака Учител по Български език и литература чл. 68, ал.1, т.3 от КТ до 12.00 часа на 09.09.2016г. 0876 599 704
 07.09.2016г. ОУ - с. Камбурово  Учител/старши учител ПИГ - прогимназиален етап  чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  до 12.09.2016г.  0877 611 905
07.09.2016г. ОУ - с. Трескавец Готвач-0.75 щат  чл.68,ал.1,т.2 във връзка с чл.70 от КТ до 10.09.2016г. 0885 398 406
07.09.2016г.  ОУ - с.Руец  Учител/старши учител ПИГ - прогимназиален етап  чл.68,ал.1,т.2  от КТ  до 12.00 часа на 12.09.2016г.  0893 349 249
07.09.2016г.  ОУ - с.Руец  Учител/старши учител по Английски език - 0.5 щат  чл.68,ал.1,т.2  от КТ  до 12.00 часа на 12.09.2016г.  0893 349 249
07.09.2016г.  ОУ - с.Руец  Учител/старши учител по Български език и литература  чл.68,ал.1,т.2  от КТ  до 12.00 часа на 12.09.2016г.  0893 349 249
 07.09.2016г.  ОУ - с.Руец  Учител/старши учител по Математика с допълване на преподавателска норма с часове по Физика и Информационни технологии  чл.68,ал.1,т.2  от КТ  до 12.00 часа на 12.09.2016г.  0893 349 249
 07.09.2016г. ОУ - с.Буйново Учител в ПИГ - прогимназиален етап чл.68,ал.1,т.3  от КТ до 12.00 часа на 10.09.2016г.  0893 349 251
  07.09.2016г.  ОУ - с.Буйново  Лектор по Английски език - 442 часа годишно   чл.68,ал.1,т.3  от КТ  до 12.00 часа на 10.09.2016г.  0893 349 251
 07.09.2016г. ДГ № 11 "Звънче" - гр.Търговище  Учител в ДГ на ул."Скопие"  чл.68,ал.1,т.3 във връзка с чл.70 от КТ  до 12.00 часа на 10.09.2016г.  0894 451 231
 07.09.2016г.  ОУ - с.Зараево Учител по История и цивилизация и География и икономика - 0.5 щат чл. 68, ал.1, т.1 от КТ до 10.00 часа на 12.09.2016г. 0877 175 588
 07.09.2016г.  ОУ - с.Зараево Учител по ФВС - 0.5 щат чл. 68, ал.1, т.1 от КТ до 10.00 часа на 12.09.2016г.  0877 175 588
 07.09.2016г.  ОУ - с.Зараево Учител в ПИГ - начален етап чл. 68, ал.1, т.1 от КТ до 10.00 часа на 12.09.2016г.  0877 175 588
  07.09.2016г.  ОУ - с.Зараево  Учител в ПИГ - прогимназиален етап чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  до 10.00 часа на 12.09.2016г.  0877 175 588
 07.09.2016г.  Второ начално училище - гр. Омуртаг Учител/старши учител в подготвителна група чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  до 12.00 часа на 10.09.2016г.  0888910146
07.09.2016г. ОУ - с. Крепча Учител в начален етап - 2 места чл. 68, ал.1, т.1 от КТ до 9.00 часа на 10.09.2016г. 0899745861
07.09.2016г. ОУ - с. Крепча Учител по ФВС чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  до 9.00 часа на 10.09.2016г. 0899745861
07.09.2016г. ОУ - с. Крепча Учител по английски език чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  до 9.00 часа на 10.09.2016г. 0899745861
07.09.2016г. ОУ - с. Крепча Учител в ПИГ - начален етап чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  до 9.00 часа на 10.09.2016г. 0899745861
 07.09.2016г.  ОУ - с. Крепча  Учител по история и цивилизация и География и икономика-0,5 щат чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  до 9.00 часа на 10.09.2016г.  0899745861
07.09.2016г.  ОУ - с. Водица Лектор по биология и ЗО,Химия и ООС-119 часа годишно чл. 68, ал.1, т.1 от КТ до 12.00 часа на 10.09.2016г. 0879393478
07.09.2016г.  ОУ - с. Водица  Учител в ПИГ -прогимназиален етап чл. 68, ал.1, т.3 от КТ до 12.00 часа на 10.09.2016г. 0879393478
  07.09.2016г.  ОУ - с. Водица  Учител в ПИГ - начален етап чл. 68, ал.1, т.1 от КТ до 12.00 часа на 10.09.2016г.  0879393478
  07.09.2016г.  ОУ - с. Стеврек  Технически изпълнител - 0,5 щат  чл. 68, ал.1, т.1 и във връзка с чл. 70 от КТ  до 10.00 часа на 10.09.2016г.  0885398414
 07.09.2016г.  ОУ - с. Врани кон  Лектор по английски език - 442 часа годишно  чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ  до 16.09.2016г.  0899128388
02.09.2016  ПГ по електротехника и строителство - гр. Търговище Лектор, практическо обучение - геодезия - 383 часа годишно чл. 144 от КТ  до 12.00 часа на 09.09.2016г. 0601/6 49 83
02.09.2016  ПГ по електротехника и строителство - гр. Търговище Лектор, теория и практика - строителство - 234 часа годишно чл. 144 от КТ  до 12.00 часа на 09.09.2016г. 0601/6 49 83
02.09.2016  ПГ по електротехника и строителство - гр. Търговище Лектор, теоретично обучение - строителство - 128 часа годишно чл. 144 от КТ  до 12.00 часа на 09.09.2016г. 0601/6 49 83
02.09.2016  ПГ по електротехника и строителство - гр. Търговище Лектор, практическо обучение - строителство - 124 часа годишно чл. 144 от КТ  до 12.00 часа на 09.09.2016г. 0601/6 49 83
02.09.2016  ПГ по електротехника и строителство - гр. Търговище Учител, теоретично обучение - строителство - 0,5 щат чл. 68, ал.1,т. 1 от КТ  до 12.00 часа на 09.09.2016г. 0601/6 49 83
02.09.2016  ПГ по електротехника и строителство - гр. Търговище Лектор, практическо обучение - електротехника - 400 часа годишно чл. 68, ал.1,т. 1 от КТ  до 12.00 часа на 09.09.2016г. 0601/6 49 83
02.09.2016  ПГ по електротехника и строителство - гр. Търговище Лектор по физика и астрономия - 177 часа годишно чл. 144 от КТ  до 12.00 часа на 09.09.2016г. 0601/6 49 83
 02.09.2016  ПГ по електротехника и строителство - гр. Търговище Лектор по руски език - 256 часа годишно  чл. 144 от КТ  до 12.00 часа на 09.09.2016г.  0601/6 49 83
02.09.2016  ЦПЛР-Обединен детски комплекс - гр. Търговище Учител по музика на 4 часа чл. 68, ал.1,т. 1 от КТ до 16.09.2016г.  0601/6 45 38
 02.09.2016  ЦПЛР-Обединен детски комплекс - гр. Търговище  Корепетитор на 4 часа  чл. 68, ал.1,т. 1 от КТ  до 12.00 часа на 16.09.2016г.  0601/6 45 38
 02.09.2016  ОУ - с. Обител  Домакин на 4 часа чл. 68, ал.1,т. 1 от КТ  до 09.09.2016г.  060451/991
 02.09.2016 Второ СУ "Проф.Н.Маринов" - гр. Търговище  Учител в ПИГ - начален етап  чл.68,ал.1,т.3 от КТ  до 12.00 часа на 09.09.2016г.  0601/6 49 60
 02.09.2016  Спортно училище -гр. Търговище  Учител по спортна подготовка /свободна борба/ - 2 места  чл. 68, ал.1,т. 1 от КТ  до 12.00 часа на 06.09.2016г.  0601/6 56 02
 02.09.2016  ПГ с изучаване на чужди езици "Митрополит Андрей" - гр. Търговище Лектор по физика и астрономия - 103 часа  чл. 68, ал.1,т. 2 от КТ до12.00 часа на 10.09.2016г.  0601/6 49 86
 02.09.2016  ПГ с изучаване на чужди езици "Митрополит Андрей" - гр. Търговище Лектор по български език и литература - 108 часа  чл. 68, ал.1,т. 2 от КТ до12.00 часа на 10.09.2016г.  0601/6 49 86
 02.09.2016  ПГ с изучаване на чужди езици "Митрополит Андрей" - гр. Търговище Лектор по география и икономика - 85 часа  чл. 68, ал.1,т. 2 от КТ до12.00 часа на 10.09.2016г.  0601/6 49 86
 02.09.2016  ПГ с изучаване на чужди езици "Митрополит Андрей" - гр. Търговище Лектор по химия и ООС и биология и ЗО - 144 часа  чл. 68, ал.1,т. 2 от КТ до12.00 часа на 10.09.2016г.  0601/6 49 86
 02.09.2016  ПГ с изучаване на чужди езици "Митрополит Андрей" - гр. Търговище Лектор по ФВС - 134 часа  чл. 68, ал.1,т. 2 от КТ до12.00 часа на 10.09.2016г.  0601/6 49 86
 02.09.2016   ПГ с изучаване на чужди езици "Митрополит Андрей" - гр. Търговище  Учител/ст.учител по немски език-0,5 щат  чл. 68, ал.1,т. 1 от КТ  до12.00 часа на 10.09.2016г.   0601/6 49 86
01.09.2016 Професионална техническа гимназия "Цар Симеон Велики" - гр. Търговище Учител по Английски език чл.68,ал.1,т.3 от КТ до 10.00. часа на 08.09.2016г.  0601/6 38 12
01.09.2016 Професионална техническа гимназия "Цар Симеон Велики" - гр. Търговище Старши учител по Физика и астрономия- 0,5 щат чл. 68, ал.1,т. 1 от КТ  до 10.00. часа на 08.09.2016г.  0601/6 38 12
 01.09.2016 Професионална техническа гимназия "Цар Симеон Велики" - гр. Търговище  Старши учител по ФВС - 0,5 щат  чл. 68, ал.1,т. 1 от КТ  до 10.00. часа на 08.09.2016г.  0601/6 38 12
  01.09.2016  Четвърто ОУ "Иван Вазов" - гр. Търговище  Шофьор на училищен автобус - 0,5 щат чл.68,ал.1,т.2 от КТ  до 09.09.2016г.  0601/6 49 92
 01.09.2016 Първо СУ "Св.Седмочисленици" - Търговище  Учител/ст.учител в група за целодневна организация на учебния ден-прогимназиален етап чл.68,ал.1,т.3 от КТ  до 16.00 часа на 07.09.2016г.  0601/6 30 70
 01.09.2016   Първо СУ "Св.Седмочисленици" - Търговище  Учител/ст.учител в група за целодневна организация на учебния ден-начален етап  чл.68,ал.1,т.3 от КТ  до 16.00 часа на 09.09.2016г.  0601/6 30 70
   01.09.2016  ПГ "Симеон Велчев" - гр.Омуртаг  Учител по биология и ЗО  чл.68,ал.1,т.3 от КТ  до 08.09.2016г.  0605/ 6 25 38
  01.09.2016   Основно училище "Акад. Даки Йорданов" - гр. Омуртаг Учител по английски език и история   чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ  до 12.00 часа на 09.09.2016г.  0605/6 36 38
 01.09.2016  ПГ по транспорт и лека промишленост - гр. Омуртаг  Чистач Хигиенист - 2 места  чл. 68, ал.1, т.1 и във връзка с чл. 70 от КТ  до 10.09.2016г.  0877911310
 31.08.2016 ПГ по техника и лека промишленост - гр. Попово Лектор по биология и химия - 315 часа чл.68,ал.1,т.2 от КТ до 06.09.2016г.  0879956305
0888913277
 31.08.2016  ОУ - с. Надарево Учител по география и икономика, с допълване на часове по история и цивилизации чл.68,ал.1,т.2 от КТ до 09.09.2016г.
 0896649179
31.08.2016  Детска градина - с. Руец Помощник-възпитател ДГ-с.Овчарово чл. 67, ал.1, т.1 и във връзка с чл. 70 от КТ до 09.09.2016г.
0894451233
 31.08.2016  Детска градина - с. Руец Помощник-възпитател ДГ-с. Кралево чл. 68, ал.1, т. 3 и във връзка с чл. 70 от КТ  до 09.09.2016г.  
0894451233
  30.08.2016  ПГ "Хр. Ботев" - гр. Попово  Учител по английски език  чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ  до 14.09.2016г.  0608/4 40 05
 30.08.2016  ЦПЛР-Обединен детски комплекс- гр. Търговище  Старши учител по хуманитарни и обществени дисциплини  чл.68,ал.1,т.1 от КТ  до 13.09.2016г.  0601/6 45 38
  30.08.2016  ОУ - с. Лиляк  Лектор по биология и ЗО,Химия и ООС и Човекът и природата - 376 часа годишно чл.68,ал.1,т.2 от КТ  до 134.30 часа на 10.09.2016г.  0894463897
 30.08.2016  Първо ОУ "Христо Ботев" - гр.Търговище  Лектор по химия и биология - 255 часа годишно  чл.68,ал.1,т.2 от КТ  до 12.00 часа на 02.09.2016г.   0601/6 23 70
 29.08.2016  ОУ - с. Камбурово Учител/ст.учител в начален етап ПИГ чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ  02.09.2016г. 0877611905
 29.08.2016 ОУ - с. Вардун  Учител по руски език чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ  до 12.30 часа на 02.09.2016г.  0897817102
29.08.2016 Четвърто ОУ "Иван Вазов"-гр. Търговище Чистач - 0,5 щат чл. 68, ал.1, т. 2 от КТ до 15.30 часа на 31.08.2016г. 0601/6 49 85
29.08.2016 Четвърто ОУ "Иван Вазов"-гр. Търговище Учител/ст.учител по ФВС чл. 68, ал.1, т.1 от КТ до 15.30 часа на 31.08.2016г. 0601/6 49 85
29.08.2016 Четвърто ОУ "Иван Вазов"-гр. Търговище Учител/ст.учител в начален етап ПИГ-3 места чл. 68, ал.1, т. 2 от КТ до 12.00 часа на 02.09.2016г. 0601/6 49 85
29.08.2016 Четвърто ОУ "Иван Вазов"-гр. Търговище Учител/ст.учител по Биология и химия и ООС чл. 68, ал.1, т. 2 от КТ до 12.00 часа на 02.09.2016г. 0601/6 49 85
29.08.2016 Четвърто ОУ "Иван Вазов"-гр. Търговище Учител/ст.учител по история и цивилизация - 0,5 щат чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ до 12.00 часа на 02.09.2016г. 0601/6 49 85
29.08.2016 Четвърто ОУ "Иван Вазов"-гр. Търговище Учител по музика - 0,5 щат чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ до 12.00 часа на 02.09.2016г. 0601/6 49 85
29.08.2016 Четвърто ОУ "Иван Вазов"-гр. Търговище Учител/ст.учител прогимназиален етап ПИГ чл.68,ал.1,т.2 от КТ до 12.00 часа на 02.09.2016г. 0601/6 49 85
 29.08.2016 Четвърто ОУ "Иван Вазов"-гр. Търговище  Лектор по физика и астрономия - 153 часа годишно чл.68,ал.1,т.2 от КТ  до 12.00 часа на 10.09.2016г.  0601/6 49 85
 29.08.2016  ПГ по транспорт и лека промишленост - гр. Омуртаг Лектор по философия-216 лекторски часа  чл. 114 от КТ  до 10.09.2016г.
0605/6 22 17
0877911310
 
 29.08.2016  Второ ОУ "Н.Вапцаров" - Търговище  чистач  чл.68,ал.1,т.3 от КТ  до 10.00 часа на 31.08.2016г.  0893349240
 29.08.2016  ОУ - с.Славяново   Шофьор на автобус  чл.68,ал.1,т.1 от КТ  до 12.09.2016г.  0899724182
 26.08.2016 ОУ - с. Надарево учител в ПИГ,прогимназиален етап чл.68,ал.1,т.2 от КТ до 09.09.2016г.  0896649179
  26.08.2016  ОУ - с. Надарево  Учител по български език и литература чл.68,ал.1,т.1 от КТ  до 09.09.2016г.  0896649179
 26.08.2016  ОУ - с. Вардун Учител по български език и литература чл.68,ал.1,т.3 от КТ  до 02.09.2016г.  0897817102
  26.08.2016 Професионална гимназия по земеделие - гр.Търговище Учител по български език и литература чл.68,ал.1,т.1 от КТ  до 13.00 часа на 30.08.2016г. 0601/6 42 84
 26.08.2016 Основно училище "Никола Йонков Вапцаров" - с.Трескавец Лектор по химия и ООС и биология и ЗО - 120 часа годишно чл.68,ал.1,т.2 от КТ до 05.09.2016г. 0885 398 406
 26.08.2016 Основно училище "Христо Ботев"- с.Ломци Учител/старши учител по математика и информатика чл.68,ал.1,т.1 от КТ  до 30.08.2016г.  06038/52 71
25.08.2016 Средно училище - гр. Антоново Лектор по философия - 224 часа годишно чл.68,ал.1,т.2 от КТ  до 31.09.2016г. 06071/22 73
 25.08.2016 Средно училище - гр. Антоново Лектор по химия и ООС-421 часа годишно чл.68,ал.1,т.2 от КТ  до 31.09.2016г.  06071/22 73
25.08.2016  Професионална гимназия по техника и лека промишленост - гр.Попово Лектор по английски език - 260 часа годишно чл.68,ал.1,т.1 от КТ до 01.09.2016г.  0879 95 63 05
0888 91 32 77
25.08.2016  Професионална гимназия по техника и лека промишленост - гр.Попово Учител/старши учител по практика в професионално направление "Производствени технологии - текстил,облекло,обувки и кожи" чл.68,ал.1,т.1 от КТ  до 29.08.2016г.  0879 95 63 05
0888 91 32 77
 25.08.2016  Професионална гимназия по техника и лека промишленост - гр.Попово  Учител/старши учител по математика  чл.68,ал.1,т.1 от КТ  до 29.08.2016г.  0879 95 63 05
0888 91 32 77
 
25.08.2016 ОУ - с. Стеврек Лектор по математика -170 часа чл.68,ал.1,т.1 от КТ до 14.00 часа на 01.09.2016г. 0885398414
25.08.2016 ОУ - с. Стеврек Възпитател в начален етап чл.68,ал.1,т.1 от КТ и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ  до 14.00 часа
на 30.08.2016г.
0885398414
 25.08.2016 ОУ - с. Стеврек  Начален учител чл.68,ал.1,т.1 от КТ и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ  до 14.00 часа
на 30.08.2016г.
 0885398414
 24.08.2016  Детска градина № 3 - Търговище  Учител ДГ  чл.68,ал.1,т.3 от КТ  до 12.00 часа на 26.08.2016г.  0894451238
0601/ 6 32 98
 24.08.2016  Основно училище "Акад. Даки Йорданов" - гр. Омуртаг Учител по български език и литература чл.68,ал.1,т.3 от КТ до 12.00 часа на 30.08.2016г. 0605/6 36 38
 24.08.2016  Основно училище "Акад. Даки Йорданов" - гр. Омуртаг Учител и ПИГ-2 места чл.68,ал.1,т.1 от КТ до 12.00 часа на 30.08.2016г. 0605/6 36 38
  24.08.2016  Основно училище "Акад. Даки Йорданов" - гр. Омуртаг  Учител по английски език и история  чл.68,ал.1,т.3 от КТ  до 12.00 часа на 30.08.2016г.  0605/6 36 38
 24.08.2016  Второ средно училище "Проф.Н.Маринов" - Търговище Учител/старши учител по музика чл.68,ал.1,т.3 от КТ  до 12.00 часа на 29.08.2016г.
0601/ 6 49 60
 24.08.2016  Второ средно училище "Проф.Н.Маринов" - Търговище  Учител по немски език - 72 лекторски часа чл.68,ал.1,т.2 от КТ  до 12.00 часа на 29.08.2016г.  0601/ 6 49 60
23.08.2016 ОУ - с. Славяново Учител по математика чл.68,ал.1,т.1 от КТ до 12.00 часа на 30.08.2016г. 0899724182
 23.08.2016  ОУ - с. Славяново  Лектор по български език и литература-204 часа чл.68,ал.1,т.2 от КТ  до 12.00 часа на 30.08.2016г.  0899724182
23.08.2016 ОУ - с. Зелена Морава Учител/старши учител по английски език чл.68,ал.1,т.1 от КТ до 10.00 часа на 07.09.2016г. 06047/22 31
23.08.2016 ОУ - с. Зелена Морава Лектор по география - 204 часа годишно чл.68,ал.1,т.2 от КТ до 10.00 часа на 02.09.2016г. 06047/22 31
 23.08.2016  ОУ - с. Зелена Морава  Учител/старши учител-ПИГ в начален етап чл.68,ал.1,т.3 от КТ до 10.00 часа на 07.09.2016г.  06047/22 31
23.08.2016  Помощно училище - интернат - гр. Търговище Учител-филиал Омуртаг
начална педагогика, с доп.квалификация специална педагогика
чл.68,ал.1,т.2 от КТ до 02.09.2016г. 0898663993
0894695279
 23.08.2016  Помощно училище - интернат - гр. Търговище  ЗАТС чл.68,ал.1,т.3 от КТ и във връзка с чл.70  до 31.08.2016г. 0898663993
0894695279
23.08.2016  ОУ - с. Светлен Учител по математика и информатика чл.68,ал.1,т.1 от КТ  до 12.00 часа на 29.08.2016г. 06030/24 38
 23.08.2016  ОУ - с. Светлен  Лектор по музика-238 часа годишно  чл.68,ал.1,т.2 от КТ  до 12.00 часа на 29.08.2016г.  06030/24 38
 23.08.2016  Първо СУ "Св.Седмочисленици" - Търговище Учител/Старши учител в ПИГ-начален етап  чл.68,ал.1,т.3 от КТ  до 30.08.2016г.  
0601/6 30 70
 22.08.2016  Детска Градина 7 "Снежанка" - Търговище  Учител в детска градина  чл.67,ал.1,т.1 от КТ и във връзка с чл.70  до 02.09.2016г.  0601/6 48 19
0894 451 228
 
22.08.2016  Първо СУ "Св.Седмочисленици" - Търговище Чистач/хигиенист чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ до 16.00часа на 30.08.2016г.  0601/6 30 70
 22.08.2016  Първо СУ "Св.Седмочисленици" - Търговище  Портиер  чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ  до 16.00 часа на 08.09.2016г.  0601/6 30 70
 18.08.2016  Професионална гимназия по земеделие - гр. Търговище  Учител по български език и литература - 0,75 щат  чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ  до 13.00 часа на 24.08.2016г.  0601/6 42 84
 18.08.2016 ОУ "Любен Каревелов"- гр.Попово  Учител в ПИГ трети клас чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ  26.08.2016г.  0608/4 27 74
17.08.2016 ПГ по туризъм и хранително-вкусови технологии - гр. Търговище Учител по професионална подготовка - ресторантьорство - теоретично обучение чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ  до 12.00 часа на 26.08.2016г.  0601/6 31 17, 0601/6 34 19, 0601/6 20 37
 17.08.2016 ПГ по туризъм и хранително-вкусови технологии - гр. Търговище Учител по професионална подготовка - ресторантьорство - практическо обучение чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ  до 12.00 часа на 26.08.2016г.  0601/6 31 17, 0601/6 34 19, 0601/6 20 37
 17.08.2016 ПГ по туризъм и хранително-вкусови технологии - гр. Търговище  Учител по английски език чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ  до 12.00 часа на 26.08.2016г.  0601/6 31 17, 0601/6 34 19, 0601/6 20 37
 16.08.2016  Първо СУ "Св.Седмочисленици" - Търговище Учител/Старши учител в ПИГ- прогимназиален етап чл.68,ал.1,т.2 от  КТ  до 16.00 часа на 30.08.2016г.  0601/6 30 70
 10.08.2016 Професионална гимназия  по транспорт и лека промишленост гр.Омуртаг Учител по теория на професията,професионално направление "Електротехника и енергетика" чл.67,ал.1,т.1 от КТ  до 29.08.2016г.  0877911310
 10.08.2016 Професионална гимназия  по транспорт и лека промишленост гр.Омуртаг Учител по практика на професията,професионално направление"Моторни превозни средства и въздухоплавателни апарати" чл. 68, ал.1 и във връзка с чл. 70 от КТ  до 29.08.2016г.  0877911310
 10.08.2016  Професионална гимназия  по транспорт и лека промишленост гр.Омуртаг  Заместник-директор по учебната дейност  чл. 68, ал.1 и във връзка с чл. 70 от КТ  до 29.08.2016г.  0877911310
 08.08.2016  Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров -гр.Попово  Старши учител по физика, астрономия и математика  Чл.68,ал.1,т.от КТ  до 16.00 часа на 12.08.2016г.  0879060090
 05.08.2016г. Професионална техническа гимназия Цар Симеон Велики -гр. Търговище  Учител по английски език Чл. 68, ал.1, т. от КТ до 12.00 часа на 29.08.2016г.  0601/6 38 12
29.07.2016г. Първо СОУ "Св.Седмочисленици" - Търговище чистач/хигиенист - 2 работни места чл.68, ал.1,т.2 от КТ до 05.08.2016г. до 16.00 часа
0601/6 30 70
29.07.2016г. Второ СОУ "Проф.Н.Маринов"- Търговище възпитател/старши възпитател в начален етап чл. 68, ал.1, т.1 от КТ до 18.08.2016г. до 12.00 часа 0601/6 49 60
29.07.2016г. Второ СОУ "Проф.Н.Маринов"- Търговище учител/старши учител по български език и литература - 3 работни места чл. 68, ал.1, т.1 от КТ до 18.08.2016г. до 12.00 часа 0601/6 49 60
 29.07.2016г. Второ СОУ "Проф.Н.Маринов"- Търговище учител/старши учител по биология и химия чл. 68, ал.1, т.1 от КТ до 18.08.2016г. до 12.00 часа  0601/6 49 60
 25.07.2016г. Второ ОУ "Никола Й. Вапцаров" - Търговище  огняр-работник поддръжка чл.68, ал.1,т.2 от КТ  до 27.07.2016г.  0893349240
 12.07.2016г. ПГ по селско стопанство - гр. Попово  Чистач/хигиенист чл. 68, ал.1 и във връзка с чл. 70 от КТ  до 14.07.2016г.  0879060093
 12.07.2016г. ОУ "Св.Кл.Охридски"-Попово Учител в подготвителна група чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  до 25.08.2016г. до 15.00 часа  0608/4 34 18
 12.07.2016г. 1 СОУ "Св.Седмочисленици" -гр. Търговище  Учител по история и цивилизация чл. 68, ал.1, т.1 от КТ до 18.07.2016г. до 16.00 часа   0601/6 30 70
 08.07.2016г.  Второ СОУ "Проф. Никола Маринов"-Търговище  учител/старши учителпо български език и литература чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  до 22.07.2016г. до 12.00 часа  0601/6 49  60
 07.07.2016г. Първо ОУ "Христо Ботев" - гр.Търговище Възпитател в прогимназиален етап- 3 места чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  до 02.09.2016г.  0601/6 25 29
 04.07.2016г.  1 СОУ "Св.Седмочисленици" -гр. Търговище  старши учител по английски език чл. 67, ал.1, т.1 от КТ  до 13.07.2016г.  0601/6 30 70
 01.07.2016г.  1 СОУ "Св.Седмочисленици" -гр. Търговище Старши учител по човекът и природата чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ  до 08.07.2016г.   0601/6 30 70
 01.07.2016г. 1 СОУ "Св.Седмочисленици" -гр. Търговище Учител по български език и литература  чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ  до 08.07.2016г.  0601/6 30 70
 02.06.2016г.  ОДЗ "Пчелица"-Търговище  Учител, детска градина  чл. 67,ал.1, т.1 от КТ до 13.00 часа на 09.06.2016г.  0601/6 39 72
  27.04.2016г.  ОУ - с. Вардун  Възпитател в прогимназиален етап  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 12.00 часа на 03.05.2016г.  0897817102
  25.04.2016г.  ОУ - с. Врани кон  Учител по английски език чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  28.04.2016г.  0899128388
 21.04.2016г.  ОУ - с. Беломорци  Учител по химия и ООС, физика и астрономия и човекът и природата - на 4 часа чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  26.04.2016г.  0887163547
 19.04.2016г. ОУ "Л.Каравелов" - гр. Попово  Счетоводител  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  27.04.2016г.  0608/4 27 74
15.04.2016г. Професионална гимназия по земеделие - Търговище Учител по биология, с допълване на часове по физическа култура и спорт, животновъдство и икономика чл. 68 от КТ до 12,00 ч. на 15.04.2016 г. 0601/6 42 84
15.04.2016г. ЦДГ №9 "Приказка" - Търговище Учител във филиал с. Лиляк чл. 67, ал.1, т.1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ до 16,00 ч. на 20.04.2016 г. 0601/3 06 54,
0894451230
 05.04.2016г. Професионална техническа гимназия "Цар Симеон Вллики" - Търговище Старши учител практическо обучение-"Електроника, автоматика, козмуникационна и компютърна техника" чл. 68, ал.1, т.2 от КТ  до 10.00 часа на 08.04.2016г.
 0601/6 38 12
 01.04.2016г. ОДЗ - Пчелица - Търговище  учител в детска градина чл. 68, ал.1, т.1 от КТ до 13.00 часа на 05.04.2016г.  0601/6 39 72
30.03.2016г.  Прогимназия - Омуртаг  Учител по английски език чл. 68, ал.1,    т. 3 от КТ  07.04.2016г.  0605/6 36 38
29.03.2016г.  Прогимназия - Омуртаг Учител по музика чл. 68, ал.1,    т. 3 от КТ 01.04.2016г. 0605/6 36 38
 29.03.2016г.  Прогимназия - Омуртаг  Възпитател  чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  01.04.2016г.  0605/6 36 38
 25.03.2016г. Първо СОУ - Търговище Ресурсен учител чл. 68, ал.1,    т. 3 28.03.2016г. 0601/ 6 30 70
 25.03.2016г.  ПГСС - Попово  Портиер  чл. 68, ал. 1  05.04.2016г.  0879060093
 10.03.2016г.  ОУ - с. Драгановец  Учител в начален етап чл. 68 ал. 1  т. 3 от КТ до 12.03.2016г.  0894688265
  09.03.2016г.  ОУ - с. Руец  Завеждащ административна служба- на 4 часа  чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  11.03.2016г.  0899317318
 08.03.2016г.  Професионална гимназия по земеделие- гр. Търговище  Учител по биология чл. 68 ал. 1  от КТ  до 12.00 часа на 10.03.2016г.  0601/6 42 84
  07.03.2016г.  Ресурсен център - гр. Търговище  Рехабилитатор на 4 часа  чл. 68 ал. 1  т. 3 от КТ  до 14.00 часа на 11.03.2016г.  0601/6 44 64
 07.03.2016г.  ЦДГ - с. Врани кон  Учител в детска градина в група в с. Веренци чл. 68 ал. 1  т. 1 от КТ   до 9.03.2016г.  0884384352
 02.03.2016г.  СОУ - гр. Антоново Лектор по философия-60 учебни
часа- 5 часа седмично
чл. 68, ал.1, т. 2 от КТ  до 10.03.2016г.  06071/22 73
 29.02.2016г.  ОУ - с. Врани кон  Учител в начален етап в първи клас с  часове по английски език чл. 68 т. 1 от КТ  до 17.00 часа на 02.03.2016г.  0899128388
 26.02.2016г.  СОУ - гр. Антоново   Шофьор на училищен автобус чл. 68, ал.1, т.2 от КТ  02.03.2016г.  06071/22  73
  19.02.2016г.  СОУ - гр. Антоново  Шофьор на училищен автобус чл. 68, ал.1, т.2 от КТ  25.02.2016г.  06071/22  73
 16.02.2016г.  ПГТЛП - гр. Попово Учител по теория в професионално направление "Лека промишленост"-текстилен инженер чл. 68, ал.1, т.2 от КТ 10.00 часа на 19.02.2016г. 0879956305
0888913277
 11.02.2016г.  СОУ - гр. Опака  Възпитател в начален етап чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  до 12.00 часа на 16.02.2016г.  0879267038
 10.02.2016г. ПГ по туризъм и хранително-вкусови технологии - гр. Търговище  Чистач чл. 67, ал. 1 от КТ до 12.00 часа  на 12.02.2016г.
0601/6 31 17
0601/6 20 37
 
  10.02.2016г. Второ ОУ "Н. Вапцаров" - гр. Търговище  Възпитател в начален етап  чл. 68 от КТ  до 10.00 часа  на 12.02.2016г.  0601/ 6 49 36
 09.02.2016г. ОУ - с. Голямо Ново  Старши учител по математика чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  до 12.02.2016г. 06064/22 73
09.02.2016г. ОУ - с. Стеврек Домакин - на 2 часа чл. 68, ал.1, т.1 от КТ до 9.00 часа на 15.02.2016г. 0885398414
  09.02.2016г.  ОУ - с. Стеврек  Работник в кухня - на 4 часа чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  до 9.00 часа на 15.02.2016г.  0885398414
 08.02.2016г.  Прогимназия "Акад. Даки Йорданов" - гр. Омуртаг  Младши възпитател чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  до 13.00 часа на 11.02.2016г.  0605/6 36 38
 01.02.2016г. Второ основно училище "Никола Вапцаров" - гр. Търговище  Възпитател в прогимназиален етап чл. 68, ал.1, т.2 от КТ  до 12.00 часа на 03.02.2016г.  0601/6 49 36
 01.02.2016г.  ПГ с изучаване на чужди езици "Митрополит Андрей" - гр. Търговище Лектор по география и икономика - 5 часа седмично чл. 68, ал.1, т.2 от КТ  до 12.00 часа на 03.02.2016г.  0601/6 49 86
 28.01.2016г.  ОУ - с. Буйново  Начален учител с английски език чл. 68, ал.1, т.3  02.02.2016г.  0896581630
28.01.2016г.  Първо ОУ "Христо Ботев" - гр. Търговище  Работник поддръжка чл. 68, ал.1, т.3  до 01.02.2016г.  0601/6 23 70
  27.01.2016г.  ОУ - с. Ломци  Чистач - хигиенист  чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  до 29.01.2016г.  060385/271
 25.01.2016г.  ОУ - с. Драгановец  Учител по история и цивилизация чл. 68, ал.1, т.3 от КТ   до 26.01.2016г.  0894688265
 20.01.2016г.  ОДЗ"Слънце" - гр. Попово  Чистач-хигиенист чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  до 22.01.2016г.  0608/4 27 63
 20.01.2016г.  ОУ"Св.Кл.Охридски" - Попово Учител по физическо възпитание и спорт чл. 68, ал.1, т.2 от КТ  до 25.01.2016г.  0608/4 34 18
 11.01.2015г. ОУ"Н.Вапцаров" - гр. Попово  Учител по химия и опазване на околната среда чл. 68, ал.1, т.2 от КТ  до 14.01.2015г.  0608/4 23 42
 07.01.2016г.  ЦДГ3-гр.Попово, група в с. Ломци  домакин-чистач-хигиенист чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  до 11.01.2015г.  0608/4 25 48
 06.01.2016г. ІІ ОУ "Никола Вапцаров" - Търговище  Възпитател в прогимназиален етап  чл. 68, ал.1, т.2 от КТ  до 08.01.2016г.  0601/6 49 36
05.01.2016г. ОДЗ "Слънце" - гр. Попово детски учител в група в с. Медовина чл. 68, ал.1, т.3 от КТ до 07.01.2016г. 0608/4 27 63
04.01.2016г. ОУ"Св.Св. Кирил и Методий" с. Драгановец Учител начален етап чл. 68, ал.1, т.1 от КТ до 07.01.2016г. 0894688265/
0879393444
28.12.2015г. ОУ "Антон Страшимиров"              с. Светлен Учител начален етап чл. 68, ал.1, т.3 от КТ във връзка с чл.70 от КТ до 14,00 ч. на 04.01.2016г. 06030/2438
28.12.2015г. Ресурсен център гр. Търговище Ресурсен учител за община Омуртаг чл. 68, ал.1, т.2 от КТ до 14,00 ч. на 30.12.2015г. 0601/64464
28.12.2015г. Ресурсен център гр. Търговище Ресурсен учител за община Опака чл. 68, ал.1, т.2 от КТ до 14,00 ч. на 30.12.2015г. 0601/64464
28.12.2015г. Ресурсен център гр. Търговище Психолог за община Опака чл. 68, ал.1, т.3 от КТ до 14,00 ч. на 30.12.2015г. 0601/64464
28.12.2015г. Трето ОУ "Петко Р. Славейков" гр. Търговище Възпитател начален етап чл. 68, ал.1, т.1 от КТ до 10,00 ч. на 30.12.2015г. 0601/65439
28.12.2015г.  ОУ "Отец Паисий" с. Водица Възпитател начален етап чл. 68, ал.1, т.3 от КТ до 12,00 ч. на 30.12.2015г.  0879393478
22.12.2015г. ОУ "Св.Климчент Охридски" - гр. Попово Ресурсен учител чл. 68, ал.1, т.1 от КТ 05.01.2016г. 0608/4 26 63
 22.12.2015г.  ІІ СОУ "Проф. Никола Маринов" - гр. Търговище Учител по  български език и литература чл. 68, ал.1, т.1 от КТ 06.01.2015г.  0601/6 48 93
 21.12.2015г.  І НУ "Христо Смирненски" -гр. Омуртаг  Готвач чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  23.12.2015г.  0605/6 25 28
 15.12.2015г.  ОУ - с. Ломци  Учител по английски език  чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  до 17.12.2015г.  060385/271
04.12.2015г.  ОДЗ "Слънце" - гр. Попово  Учител в детска градина - група в с. Медовина чл. 68, ал.1, т.3 от КТ 08.12.2015г.  0608/427 63
 04.12.2015г.  ОУ - с. Дралфа   възпитател в начален етап чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  до 13.00 часа на 07.12.2015г.  0893349239
 04.12.2015г.  ОУ - с. Зараево  възпитател в начален етап  чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  до 10.00 часа на 07.12.2015г.  0877175588
 30.11.2015г.  ЦДГ № 6 - гр. Попово  детски учител  чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  до 16.00 часа на 03.12.2015г.  0608/4 35 22
23.11.2015г.  СОУ- Опака Учител по ФВС  чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  до 11,00 ч. на 26.11.2015г.  0876599704
 23.11.2015г.  СОУ- Опака  лектор по география и икономика  чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  до 11,00 ч. на 26.11.2015г.  0876599704
 17.11.2015г.  СОУ "В. Левски" - гр. Опака  Учител по ФВС чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  до 11,00 ч. на 20.11.2015г.  0876599704
16.11.2015г. ОУ - с. Плъстина Възпитател в начален етап чл. 68, ал.1, т.3 от КТ 18.11.2015г. 0885246860
 16.11.2015г.  ОУ - с. Ломци  Младши възпитател/възпитател/старши възпитател в начален етап чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  30.11.2015г.  060385/271
 12.11.2015г.  О Д К - Търговище  Учител по танцово изкуство чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  13.11.2015г.  0601/6 45 38
09.11.2015г. ОУ -с. Камбурово Шофьор на училищен автобус чл. 68, ал.1, т.3 от КТ 13.11.2015г. 0877611905
 09.11.2015г.  ПГ по икономическа информатика - гр. търговище  чистач-хигиенист чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  12.11.2015г.  06016 43 09
  03.11.2015г.  ОУ - с. Дралфа  Шофьор на училищен автобус чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  до 14.00 часа на 06.11.2015г.  0893349239
 03.11.2015г.  ЦДГ - с. Руец с филиали Учител в детска градина - филиал с. Кралево чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  05.11.2015г.  0894451233
 03.11.2015г.  ОУ - с. Водица Възпитател в начален етап чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  05.11.2015г.  060386/272
 30.10.2015г.  СОУ "В. Левски" - гр. Опака  Огняр на котел с дизелово гориво чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  до 11,00 ч. на 02.11.2015 г.  0876599704
  29.10.2015г.  ОУ - с. Зелена Морава  Младши възпитател в начален етап чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  03.11.2015г.  06047/22 31
 29.10.2015г.  ПГ по туризъм и хранително-вкусови технологии - Търговище Възпитател чл. 68, ал.1, т.1 от КТ до 10,00 ч. на  30.10.2015г.  
0601/6 31 17
 27.10.2015г.  ЦДГ № 8 "Слънце" - гр. Търговище  Детски учител чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  30.10.2015г.  0894451229
 .19.10.2015г..  ЦДГ № 3 "Лястовичка" - гр. Попово  Детски учител чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  22.10.2015г.  0608/4 25 48
 14.10.2015г. ПГ по селско стопанство -гр. Попово  Монтьор земеделски машини чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  21.10.2015г.  0879060093
12.10.2015г. ОУ - с. Буйново Учител по ФВС чл. 68, ал.1, т.2 от КТ 14.10.2015г. 06066/2232
 08.10.2015г. ОДЗ "Пчелица" - гр. Търговище Учител в детска градина чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  09.10.2015г.  0601/6 39 72
  05.10.2015г.  ПГ по техника и лека промишленост - гр. Попово  Завеждащ административна служба чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  07.10.2015г. 0879956305
 05.10.2015г. Прогимназия - Омуртаг  Младши възпитател чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  07.10.2015г.  0605/6 36 38
 02.10.2015г.  ОУ - с. Надарево Възпитател в прогимназиален етап-КОО Природни науки и екология чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  07.10.2015г. до 12.00 часа
0896649179
  01.10.2015г.  ОУ - с. Вардун  Младши учител по математика чл. 68, ал.1, т.3 от КТ   05.10.2015г.  0897817102
 01.10.2015г.  ЦДГ № 7 "Снежанка" - Търговище  Учител в детска градина чл. 68, ал.1, т.1 от КТ   06.10.2015г.  0601/6 48 19
 01.10.2015г.  ЦДГ - с. Дралфа  домакин-чистач в с. Дралфа чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  05.10.2015г. 0894451234
 30.09.2015г. ЦДГ № 3 "Здравец"-Търговище  Учител в детска градина чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  02.10.2015г. 0601/6 32 98
 30.09.2015г.  ОДЗ "Пчелица" - Търговище  Учител в детска градина Чл.67, ал.1, т. 1 от КТ  02.10.2015г.  0601/6 39 72
 29.09.2015г.  І СОУ - Търговище  Чистач-хигиенист чл. 68, ал.1, т.2 от КТ   30.09.2015г.  0601/6 30 70
28.09.2015г. ЦДГ с. Руец с филиали домакин-чистач в с. Баячево чл.67 от КТ  30.09.2015г. 0608/4 79 58
 28.09.2015г.  ЦДГ с. Руец с филиали  готвач-чистач в с. Кралево чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  30.09.2015г.  0608/4 79 58
 28.09.2015г.  ЦДГ № 1 "Люляче" - гр. Попово  Чистач - хигиенист  чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  30.09.2015г.  0608/4 79 58
 17.09.2015г.  ОУ - с. Ломци  Младши учител по английски език чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  23.09.2015г.  060385/271
16.09.2015г. СОУ - Опака Чистач - хигиенист чл. 68, ал.1, т.3 от КТ 17.09.2015г. 087926703
16.09.2015г.  ОУ - с. Голямо ново  Старши учител по ФВС чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  18.09.2015г.  06064/22  73
 16.09.2015г.  І СОУ - Търговище  Чистач - хигиенист чл. 68, ал.1, т.3 от КТ 18.09.2015г.до 16.00 часа  0601/6 30 70
16.09.2015г. Ресурсен център - Търговище Ресурсен учител - община Антоново чл. 68, ал.1, т.1 от КТ 18.09.2015г.до 15.00 часа 0601/6 44 64
16.09.2015г. Ресурсен център - Търговище Психолог - община Опака чл. 68, ал.1, т.1 от КТ 18.09.2015г.до 15.00 часа 0601/6 44 64
 16.09.2015г.  Ресурсен център - Търговище  Ресурсен учител - община Търговище чл. 68, ал.1, т.3 от КТ 18.09.2015г.до 15.00 часа  0601/6 44 64
 15.09.2015г.  ОУ - с. Крепча  Огняр чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  18.09.2015г.  0899745861
14.09.2015г.  ОУ - с. Плъстина Лектор по история и цивилизация - 238 часа чл. 68, ал.1, т.1 от КТ 16.09.2015г. 0885246860
14.09.2015г.  ОУ - с. Плъстина Възпитател в прогимназиален етап чл. 68, ал.1, т.3 от КТ 16.09.2015г. 0885246860
14.09.2015г.  ОУ - с. Плъстина Младши учител по Физическо възпитание и спорт чл. 68, ал.1, т.1 от КТ 16.09.2015г. 0885246860
 14.09.2015г.  ОУ - с. Плъстина  Учител по български език и литература чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  16.09.2015г.  0885246860
 14.09.2015г. Спортно училище -гр. Търговище Учител по спортна подготовка /вдигане на тежести/ чл. 68, ал.1, т.1 от КТ 16.09.2015г. до 10.00 часа  0601/6 56 02
 14.09.2015г.  ОУ - с. Славяново  Учител по Български език и литература чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  17.09.2015г.  06034/2225
14.09.2015г. Обединен детски комплекс - Търговище Старши учител по музика - диригент-4 часа чл. 68, ал.1, т.1 от КТ 18.09.2015г. до 12.00 часа 0601/6 45 38
14.09.2015г. Обединен детски комплекс - Търговище Корепетитор-на 4 часа чл. 68, ал.1, т.1 от КТ 29.09.2015г. до 12.00 часа 0601/6 45 38
14.09.2015г. ЦДГ - Антоново Домакин  - с. Изворово чл. 68, ал.1, т.1 от КТ 15.09.2015 г.  06071/2335
14.09.2015г. ЦДГ - Антоново Помощник възпитател чл. 68, ал.1, т.1 от КТ 15.09.2015 г.  06071/2335
14.09.2015г. ЦДГ - Антоново Детски учител чл. 68, ал.1, т.1 от КТ 15.09.2015 г.  06071/2335
14.09.2015г. ЦДГ - Антоново Детски учител -с. Стеврек чл. 68, ал.1, т.1 от КТ 15.09.2015 г.  06071/2335
 14.09.2015г.  ЦДГ - Антоново  Детски учител -с. Трескавец чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  15.09.2015 г.  06071/2335
11.09.2015г.  IV ОУ "Иван Вазов" - Търговище Шофьор на училищен автобус - 1/2 щат чл. 68, ал.1, т.2 от КТ  14.09.2015 г.  0601/64985
11.09.2015г.  ПГИЧЕ - Търговище Лектор по английски език - 186 часа чл. 68, ал.1, т.2 от КТ 12.00 ч. на 14.09.2015 г.  0601/64986
11.09.2015г II СОУ "Проф. Н. Маринов" - Търговище Учител по музика чл. 68, ал.1, т.3 от КТ 12.00 ч. на 14.09.2015 г. 0601/64894
11.09.2015г Първо ОУ "Христо Ботев" - Търговище Лектор по физика - 306 часа чл. 68, ал.1, т.2 от КТ 12.00 ч. на 14.09.2015 г.  0601/62529
 11.09.2015г. Първо ОУ "Христо Ботев" - Търговище  Възпитател в начален етап чл. 68, ал.1, т.1 от КТ 14.00 ч. на 14.09.2015 г.  0601/62529
 10.09.2015г.  ПГСС "Н. Пушкаров" - Попово  Касиер чл. 68, ал.1, т.1 и във връзка с чл. 70 от КТ  14.09.2015 г.  0879060093
  10.09.2015г. Първо ОУ "Христо Ботев" - Търговище  Педагогически съветник чл. 67 ал.1, т.1 от КТ 12.00 ч. на 14.09.2015 г.  0601/62529
 10.09.2015г.  ОУ - с. Макариополско  Учител по математика чл. 68, ал. 1, т.1 и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ 12.00 ч. на 12.09.2015 г.  0893349265
 09.09.2015г.  IV ОУ "Иван Вазов" - Търговище  Младши учител по музика - 1/2 щат чл. 68, ал.1, т. 2 от КТ  11.09.2015 г.  0601/64985
 09.09.2015г.  ПГСС "Н. Пушкаров" - Попово  Учител по английски език чл. 68, ал. 1, т.1 и във връзка с чл. 70 от КТ  до 12.00 ч. на 12.09.2015 г.  0879060093
 08.09.2015г  ЦДГ - с. Врани кон  Учител в ДГ в група в с. Зелена морава  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  11.09.2015г.  0898232424
 08.09.2015г  Ресурсен център - Търговище  Рехабилитатор - на 4 часа чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  12.09.2015г.  060186 44 64060186 44 64
 08.09.2015г ІІІ ОУ  "П.Славейков" - Търговище Младши учител по български език и литература чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 11.09.2015г. 0601/6 65 74
 08.09.2015г ІІІ ОУ  "П.Славейков" - Търговище Младши учител по музика - 1/2 щат чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 11.09.2015г. 0601/6 65 74
 08.09.2015г ІІІ ОУ  "П.Славейков" - Търговище Старши възпитател в прогимназиален етап чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 11.09.2015г. 0601/6 65 74
 08.09.2015г  ІІІ ОУ  "П.Славейков" - Търговище  Старши възпитател в начален етап   чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  11.09.2015г.  0601/6 65 74
 08.09.2015г ОУ - с. Зараево Младши възпитател в начален етап - 2 места чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 14.09.2015г. 0877175588
  08.09.2015г  ІІ ОУ "Н.Вапцаров" - Търговище  чистач  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  12.09.2015г.  0601/6 49 36
 08.09.2015г  ЦДГ 2 "Пролет" - Попово  Учител в ДГ  чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ   10.09.2015г.  0608/4 23 57
 07.09.2015г.  ОУ - с. Руец  Младши учител по английси език чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  11.09.2015г. 06024/22 32
 07.09.2015г. ЦДГ № 1 "Люляче" - гр. Попово  Детски учител в група в с. Сеячи чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  11.09.2015г.  0608/4 79 58
  07.09.2015г.  СОУ - гр. Антоново  Младши възпитател /спец. История/ чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ 09.09.2015г.  06071/22 73
 07.09.2015г.  ОДК - Търговище  Учител по танцово изкуство чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  29.09.2015г.  0601/6 45 38
 04.09.2015г.  ЦДГ 1  "Веселушко" - Търговище  Учител в ДГ  чл. 67 от КТ 12.09.2015г.  0601/6 35 38
 04.09.2015г.  Гимназия - гр. Омуртаг Учител по информатика и информационни технологии чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  10.09.2015г. 0605/6 25 38
 04.09.2015г.  ОУ - с. Садина Учител по английски език - НУПЧЕ, Български и английски език, Английски филология  чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ 10.09.2015г.  0885499495
04.09.2015г. ПГТЛП - Попово Чистач чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 07.09.2015г. 0879956305
 04.09.2015г.  ЦДГ № 2 - Попово  учител ДГ - група в с. Глогинка чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  04.09.2015г.  0608/4 23 57
 03.09.2015г.   ОУ - с. Водица  Лектор по биология и ЗО, Химия и ООС, Човекът и природата - 323 часа  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  08.09.2015г.   060386/272
 03.09.2015г.  ОУ - с. Водица  Възпитател в начален етап  чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  08.09.2015г.  060386/272
 03.09.2015г.  ІІІ ОУ "П.Р.Славейков" - Търговище  Старши учител по математика чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  09.09.2015г.  0894659414
 03.09.2015г.  ОУ -с. Зелена Морава  Счетоводител - на 4 часа чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  07.09.2015г.  06048/22 31
03.09.2015г. Гимназия - Попово Учител по изобразително изкуство - 108 часа чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 07.09.2015г. 0608/ 4 40 05
03.09.2015г.  ЦДГ № 6 "Пролет"- Търговище  Младши учител в ДГ чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  07.09.2015г. 0605/6 38 95
02.09.2015г.  ПТГ- Търговище Учител по Физика и астрономия - на 4 часа чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 07.09.2015г. 0601/6 38 12
 02.09.2015г.  ПТГ- Търговище  Учител по ФВС - на 4 часа  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ   07.09.2015г.  0601/6 38 12
02.09.2015г. ОУ - с. Крепча Възпитател в прогимназиален етап чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  07.09.2015г. 0899745861
 02.09.2015г.  ОУ - с. Крепча  Възпитател в прогимназиален етап чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  07.09.2015г.  0899745861
02.09.2015г. ОУ - с. Макариополско Младши учител по английски език чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 04.09.2015 06026/22 41
0887172486
 02.09.2015г.  ОУ - с. Макариополско Учител по български език и литература  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  04.09.2015  06026/22 41
0887172486
 
 02.09.2015г. ІІ СОУ - Търговище Учител по изобразително изкуство чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ 08.09.2015г. 0601/6 48 94
 02.09.2015г. ІІ СОУ - Търговище Учител по музика - цигулка и пиано чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ 08.09.2015г. 0601/6 48 94
  02.09.2015г.  ЦДГ- с. Камбурово  Учител в ДГ-група в с. Презвитер Козма чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  04.09.2015  0884384493
 02.09.2015г.  ЦДГ 3 "Осми март" - Търговище  Младши учител в ДГ

 
 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  04.09.2015  0601/ 6 24 60
02.09.2015г. ПГ по електротехника и строителство- гр. Търговище Учител - философски цикъл - 238 часа чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ 04.09.2015 0601/6 49 41
02.09.2015г. ПГ по електротехника и строителство- гр. Търговище Учител по физика и астрономия - 213 часа чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ 04.09.2015 0601/6 49 41
02.09.2015г. ПГ по електротехника и строителство- гр. Търговище Учител по руски език - 256 часа чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ 04.09.2015 0601/6 49 41
 02.09.2015г.  ОУ - с. Водица  Възпитател в прогимназиален етап чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  08.09.2015г.  060386/272
02.09.2015г. ОДЗ "Слънце" - Попово Учител в ДГ- група в с. Славяново чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 03.09.2015г. 0608/4 27 63
 02.09.2015г.  ОДЗ "Слънце" - Попово  Детегледачка чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  03.09.2015г.  0608/4 27 63
 01.09.2015г.  ОУ - с. Беломорци  Учител по химия и ООС, физика и астрономия, човекът и природата-374 часа  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  11.09.2015г.  0605/6 48 47
  01.09.2015г.  ЦДГ № 4 "Славейче" - гр. Попово  учител в ДГ - с. Априлово чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ   04.09.2015  0608/4 67 94
 01.09.2015г.  ЦДг - с. Обител  Учител в ДГ  чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  04.09.2015  0884384502
01.09.2015г. ОУ - с. Буйново Младши възпитател в прогимназиален етап чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 04.09.2015 06066/2232
01.09.2015г. ОУ - с. Буйново Младши възпитател в начален етап   чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 04.09.2015 06066/2232
 01.09.2015г.  ОУ - с. Драгановец  Учител по математика   чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  11.09.2015г.  0894688265
01.09.2015г.  ОУ - с. Драгановец  Учител по история и цивилизация чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  11.09.2015г.  0894688265
01.09.2015г. ЦДГ - с. Макариополско Учител в детска градина - група в с. Пробуда  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 04.09.2015г. 06026/22 40
 01.09.2015г.  Гимназия - гр. Омуртаг  Младши учител по биология и ЗО   чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  07.09.2015г.  0605/6 25 38
01.09.2015г. ЦДГ - с. Врани кон Детски учител в с. Могилец  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 04.09.2015г. 0884384352
 01.09.2015г.  ПГЗ - Търговище  Лектор по физика и астрономия  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  03.09.2015г.  0601/6 42 84
01.09.2015г. СОУ- гр. Опака Учител по английски език - 1/2 щат чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ 03.09.2015г.  0876599704
 01.09.2015г.  СОУ- гр. Опака  Учител по предмети от философския цикъл в гимназиален етап - 1/2 щат чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  03.09.2015г.  0876599704
 01.09.2015г.  НУ - с. Изворово  Младши възпитател в начален етап  чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  07.09.2015г. 0885398412
31.08.2015г. ЦДГ - с. Руец Детски учител - 2 места филиал с.Кралево и с. Овчарово чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 04.09.2015г. 0894451233
31.08.2015г. ЦДГ - с. Руец Детски учител - филиал с.Кралево чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ 04.09.2015г. 0894451233
 31.08.2015г.  ЦДГ - с. Дралфа Детски учител в с. Росина чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  04.09.2015г.  0894451234
31.08.2015г. ОУ - с. Крепча Учител по ФВС - 1/2 щат на 4 часа  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  03.09.2015г. 0899745861
31.08.2015г. ОУ - с. Крепча Учител по английски език - 1/2 щат на 4 часа  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  03.09.2015г. 0899745861
31.08.2015г. ОУ - с. Крепча Учител по история и география - 1/2 щат на 4 часа  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  03.09.2015г. 0899745861
 31.08.2015г.  ОУ - с. Светлен  Учител по ФВС-443 часа годишно чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  03.09.2015г.  06030/24 38
  31.08.2015г.  ОУ - с. Трескавец  Лектор по Биология и ЗО, Химия и ООС, човекът и природата - 323 часа  чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  10.09.2015г.  0885398406
 31.08.2015г.  ОДЗ "Пчелица"-Търговище  Младши учител, детска градина  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  03.09.2015г.  0601/6 39 72
 28.08.2015г. ОУ - с. Зелена Морава Лектор по география и икономика-204 часа чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ 02.09.2015г. 06047/22 31
  28.08.2015г.  ОУ - с. Зелена Морава  Младши учител по английски език чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ   02.09.2015г.  06047/22 31
 28.08.2015г.  ОУ - с. Славяново  Учител/Старши учител по български език и литература чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  02.09.2015г.  06034/2225
28.08.2015г.  ОУ - с. Камбурово Домакин чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 31.08.2015г. 0877611905
28.08.2015г.  ОУ - с. Камбурово Учител в начален етап чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ 31.08.2015г. 0877611905
 28.08.2015г.  ОУ - с. Камбурово  Учител ПИГ чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ   31.08.2015г.  0877611905
 27.08.2015г.  ОУ - с. Ломци Младши учител по информационни технологии/информатика-136 часа  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  31.08.2015г.  060385/271
27.08.2015г. ОУ - с. Ломци Младши учител по изобразително изкуство-242 часа чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 31.08.2015г. 060385/271
27.08.2015г. ОУ - с. Ломци Младши учител по ФВС-357 часа чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 31.08.2015г. 060385/271
27.08.2015г. ОУ - с. Ломци Младши учител по български език и литература-170 часа чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 31.08.2015г. 060385/271
 27.08.2015г. ПГ по транспорт и лека промишленост - гр. Омуртаг Учител по история и цивилизация чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 08.09.2015г.  0605/6 22 17
 27.08.2015г. ОУ - с. Садина Учител/старши учител по български език и литература чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 04.09.2015г. 0885499495
  27.08.2015г.  ОУ - с. Садина  Учител/старши учител в начален етап чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  04.09.2015г.  0885499495
 27.08.2015г.  Спортно училище - Търговище  Учител по английски език чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  31.08.2015г.  0601/ 6 56 02
 27.08.2015г.  ПГИЧЕ "Митрополит Андрей" - Търговище Лектор по физика и астрономия - 206 часа чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ 02.09.2015г. 0601/6 49 86
  27.08.2015г.  ПГИЧЕ "Митрополит Андрей" - Търговище Лектор по география и икономика - 170 часа чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  02.09.2015г.  0601/6 49 86
 27.08.2015г.  ОДЗ - "Слънце" - Попово  детегледачка чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  28.08.2015г.  0608/4 35 65
27.08.2015г. ОУ - с. Стеврек Работник в кухня - на 6 часа чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 03.09.2015г. 0885398414
27.08.2015г. ОУ - с. Стеврек Учител в начален етап чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 03.09.2015г. 0885398414
27.08.2015г. ОУ - с. Стеврек Възпитател в нначален етап чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 03.09.2015г. 0885398414
27.08.2015г. ОУ - с. Стеврек Учител по математика чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 03.09.2015г. 0885398414
 27.08.2015г.  ЦДГ № 6 - гр. Попово Логопед чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ 04.09.2015г. 0608/4 35 22
 27.08.2015г.  ЦДГ № 6 - гр. Попово  чистач - хигиенист чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  31.08.2015г.  0608/4 35 22
26.08.2015г ОУ - с. Голямо Градище старши учител по математика-непълно работно време - 7 часа чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 31.08.2015г. 0888396689
26.08.2015г ОУ - с. Голямо Градище Учител/Старши учител по биология и ЗО-непълно работно време - 3 часа дневно  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 31.08.2015г. 0888396689
26.08.2015г ОУ - с. Голямо Градище Старши учител по география и икононмика  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 31.08.2015г. 0888396689
26.08.2015г ОУ - с. Светлен Възпитател в начален етап - 2 места  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 03.09.2015г. 06030/24 38
 26.08.2015г  ОУ - с. Светлен Лектор по информатика - 136 часа чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  03.09.2015г.  06030/24 38
 26.08.2015г І НУ - Омуртаг  Чистач  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  28.08.2015г.  0605/6 25 28
26.08.2015г.  ІV ОУ - Търговище Учител/ст.учител по физика и астрономия чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ 04.09.2015г.  0601/6 49 85
26.08.2015г.  ІV ОУ - Търговище Възпитател/старши възпитател - прогимназиален етап чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ 01.09.2015г.  0601/6 49 85
 26.08.2015г.  ІV ОУ - Търговище  Учител/старши учител І - ІV клас чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  01.09.2015г.  0601/6 49 85
 26.08.2015г. ПГСС - Попово Животновъд чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ 01.09.2015г. 0879060093
  26.08.2015г.  ПГСС - Попово  Ст.учител по руски език чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  02.09.2015г. 0879060093
 26.08.2015г.  Спортно училище - Търговище  Учител про спортна подготовка /спортна борба/ - на 4 часа  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  31.08.2015г.  060186 56 02060186 56 02
  26.08.2015г. ІІ СОУ"Проф.Н.Маринов" - Търговище  Учител по изобразително изкуство чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ 31.08.2015г.  0601/6 48 94
 26.08.2015г.  ЦДГ 1"Люляче" - Попово  Младши/Старши учител  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТвъв връзка с чл. 70 от КТ  
28.08.2015г.
 
0608/4 79 58
25.08.2015г. ІІ СОУ - Търговище Учител по немски език - 72 лекторски часа чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ 28.08.2015г. 0601/6 48 94
25.08.2015г. ОУ - Голямо ново Лектор по физика и астрономия - 102 часа - 3 ч. седмично чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ 31.08.2015г.  06064/ 22 73
 25.08.2015г.  ОУ - Голямо ново Лектор по история и цивилизация - 238 часа - 7 ч. седмично чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  31.08.2015г.  06064/ 22 73
25.08.2015г. ЦДГ 2 "Пролет" - Попово Огняр чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТвъв връзка с чл. 70 от КТ
26.08.2015г.

0608/4 23 57
 
 25.08.2015г.  ЦДГ 2 "Пролет" -Попово  ЗАС чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТвъв връзка с чл. 70 от КТ  
26.08.2015г.
 
0608/4 23 57
 24.08.2015г.  Оу - с. Славяново  Учител по математика чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ непълно работно време  28.08.2015г.  06034/22 25
24.08.2015г.  ПГ по електротехника и строителство - Търговище Учител - теоретично обучение - строителен инженер по водоснабдяване чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ, непълно работно време 04.09.2015г.  0601/6 49 41
24.08.2015г.  ПГ по електротехника и строителство - Търговище Учител - теоретично обучение - строителен инженер по промишлено и гражданско строителство чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ, непълно работно време 04.09.2015г.  0601/6 49 41
 24.08.2015г.  ПГ по електротехника и строителство - Търговище Учител - теоретично обучение - архитект - 220 лекторски часа    04.09.2015г.  0601/6 49 41
 24.08.2015г.  ІІ СОУ "Проф. Н.Маринов" - Търговище  Учител по ФВС  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  28.08.2015г.  0601/6 48 94
24.08.2015г. Прогимназия - Омуртаг Старши възпитател чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 31.08.2015г. 0605/6 36 38
24.08.2015г. Прогимназия - Омуртаг Младши възпитател чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 31.08.2015г. 0605/6 36 38
24.08.2015г. Прогимназия - Омуртаг Старши учител по история и цивилизация чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 31.08.2015г. 0605/6 36 38
24.08.2015г. Прогимназия - Омуртаг Старши учител по физика и астрономия чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ 31.08.2015г. 0605/6 36 38
24.08.2015г. Прогимназия - Омуртаг Младши/Старши учител по изобразително изкуство чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 31.08.2015г. 0605/6 36 38
24.08.2015г. ПГ по техника и лека промишленост - Попово Младши учител по теория в професионално направление "Лека промишленост"-текстилен инженер чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 28.08.2015г. 0879956305
24.08.2015г. ПГ по техника и лека промишленост - Попово Лектор по немски език - 72 часа чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ 28.08.2015г. 0879956305
 24.08.2015г. ПГ по техника и лека промишленост - Попово Лектор по английски език - 216 часа чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  28.08.2015г.  0879956305
21.08.2015г.  ІІ СОУ"Проф.Н.Маринов" - Търговище Учител по труд и техника - 51 лекторски часа чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ 28.08.2015г. 0601/6 48 94
21.08.2015г.  ІІ СОУ"Проф.Н.Маринов" - Търговище Старши учител по английски език чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ 28.08.2015г. 0601/6 48 94
21.08.2015г.  ІІ СОУ"Проф.Н.Маринов" - Търговище Учител по български език и литература чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 28.08.2015г. 0601/6 48 94
21.08.2015г.  ІІ СОУ"Проф.Н.Маринов" - Търговище Учител по математика чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 28.08.2015г. 0601/6 48 94
21.08.2015г.  ІІ СОУ"Проф.Н.Маринов" - Търговище Възпитател в начален етап чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 28.08.2015г. 0601/6 48 94
  21.08.2015г.  ІІ СОУ"Проф.Н.Маринов" - Търговище  Възпитател в начален етап чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  28.08.2015г.  0601/6 48 94
 21.08.2015г. ПГ по техника и лека промишленост - Попово  Учител по математика и физика чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  24.08.2015г.  0879956305
 20.08.2015г.  ІІ ОУ "Н.Вапцаров" - Търговище  Възпитател в начален етап чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  24.08.2015г.  0601/6 49 36
20.08.2015г. ПГ по туризъм и хранително-вкусови технологии-Търговище Чистач чл. 67, ал. 1,във връзка с чл. 70 от КТ до 12.00ч. на 28.08.2015г. 0601/6 31 17
20.08.2015г. ПГ по туризъм и хранително-вкусови технологии-Търговище Учител по туризъм-теоретично обучение чл. 67, ал. 1,във връзка с чл. 70 от КТ до 12.00ч. на 28.08.2015г. 0601/6 31 17
20.08.2015г. ПГ по туризъм и хранително-вкусови технологии-Търговище Учител по ресторантьорство-теоретично обучение чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 12.00ч. на 28.08.2015г. 0601/6 31 17
20.08.2015г. ПГ по туризъм и хранително-вкусови технологии-Търговище Ст. учител по физика чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 12.00ч. на 28.08.2015г. 0601/6 31 17
 20.08.2015г. ПГ по туризъм и хранително-вкусови технологии-Търговище  Ст. учител по немски език чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 12.00ч. на 28.08.2015г.  0601/6 31 17
19.08.2015г. ПГ по електротехника и строителство - Търговище Учител по английски език чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ 04.09.2015г. 0601/6 49 41
 19.08.2015г.  ПГ по електротехника и строителство - Търговище Учител по геодезия - 450 лекторски часа    04.09.2015г. 0601/6 49 41
19.08.2015г. ПГТЛП - гр. Омуртаг Учител по география и икономика - 216 лекторски часа чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ 04.09.2015г. 0605/6 22 17
19.08.2015г. ПГТЛП - гр. Омуртаг Учител по психология и логика, етика и право - 216 лекторски часа чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ 04.09.2015г. 0605/6 22 17
 19.08.2015г.  ОУ -с. Камбурово Учител по физическо възпитание и спорт  чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  31.08.2015г.  0877611905
 18.08.2015г.  І СОУ "Св.Седмочисленици" - Търговище Учител по техника и технологии - 442 лекторски часа чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ до 16.00 часа на 24.08.2015г. 0601/6 30 70
 18.08.2015г.   І СОУ "Св.Седмочисленици" - Търговище  Учител по човекът и природата - 255 лекторски часа чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ до 16.00 часа на 24.08.2015г.  0601/6 30 70
 17.08.2015г.  І СОУ "Св.Седмочисленици" - Търговище  Възпитател начален етап  чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  до 16.00 часа на 221.08.2015г.  0601/6 30 70
17.08.2015г. ОУ "Св.Кл.Охридски" -Попово Чистач чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 21.08.2015г. 0601/4 26 63
17.08.2015г. ОУ "Св.Кл.Охридски" -Попово възпитател-начален етап чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ 24.08.2015г. 0601/4 26 63
17.08.2015г. ІІ ОУ "Н.Вапцаров" - Търговище огняр - работник поддръжка чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ 21.08.2015г.  0601/6 49 36
 17.08.2015г.  ІІ ОУ "Н.Вапцаров" - Търговище  учител в ПГ чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  21.08.2015г.  0601/6 49 36
13.08.2015 ОУ "Паисий Хилендарски" - с. Надарево младши възпитател/възпитател в прогимназиален етап чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ от 09,00 до 12,00 до 18.08.2015г. 0894542756-ЗАТС
12.08.2015г. ЦДГ № 3 - Омуртаг - за групата в село Долно Козарево детски учител чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 21.08.2015г.  0605/6 25 59
03.08.2015г.  І СОУ - Търговище възпитател в начален етап - 2 места чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 16.00 ч. на 13.08.2015г. 0601/6 30 70
03.08.2015г.  І СОУ - Търговище старши учител по български език и литература чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 16.00 ч. на 13.08.2015г. 0601/6 30 70
03.08.2015г.  І СОУ - Търговище старши учител по математика и информационни технологии чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 16.00 ч. на 13.08.2015г. 0601/6 30 70
 03.08.2015г.  І СОУ - Търговище  учител по английски език чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  до 16.00 ч. на 13.08.2015г. 0601/6 30 70
 29.07.2015г.  І ОУ - Търговище  чистачка  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 12,00 ч. на 31.07.2015г.  0604/6 23 70
 20.07.2015г.  І СОУ - Търговище  Старши начален учител  Чл.67, ал.1, т. 1 от КТ  24.07.2015г.  0601/6 30 70
 23.06.2015г.  ОУ - с. Водица Чистач - 2 места на 6 часа работно време Чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  до 26.06.2015г. 060386/272
 18.06.2015г.  ПГСС - Попово  Касиер Чл. 68 от КТ  до 19.06.2015г.  0608/4 65 51
 02.06.2015г.  І СОУ - гр. Търговище  ЗАТС  Чл. 67, ал.1, т.1 от КТ  до 05.06.2015г.  0601/6 30 70
0.05.2015г.  ОУ-Голямо Градище  старши учител по география и икономика  Чл. 68, ал.1, т.1  до 25.05.2015г.  0888396689
 19.05.2015г.  Обединен детски комплекс-Търговище  чистач  Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 12,00 ч. на 21.05.2015г.  0601/6 45 38
 07.05.2015г.  ОУ - с. Руец  Младши учител по Английски език прогимназиален етап  Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  до 12,00 ч. на 11.05.2015г.  06024/2232
  04.07.2015г.  ЦДГ № 11 - гр. Търговище Детски учител в ЦДГ - с. Голямо Соколово Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ   07.05.2015г. 0894451231
087913192
 04.07.2015г.  ОУ - с. Камбурово  Учител ПИГ-прогимназиален етап Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  07.05.2015г.  0887644003
 27.04.2015г.  ОУ - с. Макариополско  Младши учител по английски език Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ 30.04.2015г.  0887172486
 27.04.2015г.  І СОУ - гр. Търговище  Старши начален учител Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  30.04.2015г.  0894659400
 22.04.2015г.  ОУ - с. Лиляк  Учител по немски език Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  04.05.2015г.  0895509185
 20.04.2015  ОУ - с. Обител  Шофьор на автобус Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  24.04.2015г.  060451/430
 17.04.2015  ОУ - с. Врани кон  Възпитател в начален етап  Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  20.04.2015г.  0899128388
 07.04.2015г.  ОУ - с. Плъстина Учител по български език и литература Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ 09.04.2015г.  0885246860
01.04.2015г.  ПГТЛП - гр. Омуртаг Учител по български език и литература  Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  16.04.2015г.  0605/6 22 17; 0877911310
 01.04.2015г.  ПТГ "Цар симеон Велики" - гр. Търговище  Учител по английски език Чл. 68,ал. 1, т. 3 от КТ  06.04.2015г.  0601/6 38 12
 30.03.2015г.  ПГ с изучаване на чужди езици "Митрополит Андрей" - гр. Търговище  Учител по физика и астрономия  Чл. 68,ал. 1, т. 3 от КТ  07.04.2015г.  0601/6 49 86
 16.03.2015г.  ІІІ ОУ - ІІІ ОУ - гр. Търговище  Психолог  Чл. 68, т.1, ал.1  18.03.2015г.  0601/6 65 74
 13.03.2015г.  ПТГ - гр. Търговище младши учител по Информационни технологии  Чл. 68,ал. 1, т. 3 от КТ  16.03.2015г.  0501/6 38 12
 12.03.2915г.  ІV ОУ "Иван Вазов" - гр. Търговище  шофьор на автобус  Чл. 68, ал.1, т.2 от КТ  16.03.2015г.  0601/6 49 85
10.03.2015 г. ЦДГ №4 гр. Попово младши учител/учител/старши учител в група Водица Чл. 68,ал. 1, т. 3 от КТ 11.03.2015 г. 0608/42547
 10.03.2015г.  ЦДГ - гр. Антоново  Помощник възпитател  Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  12.03.2015г.  06071/23 35
09.03.2015г. Първо ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище Шофьор на училищен автобус чл. 68, ал.1, т.1 от КТ до 12.00 ч. на 12.03.2015 г. 0601/62529
 05.03.2015г.  ОУ - с. Светлен  Възпитател прогимназиален етап  Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  11.03.2015г.  06030/24 38
 04.03.2015г.  ЦДГ № 3 - гр. Търговище  Чистач  Чл. 68, ал. 3 от КТ  06.03.2015г.  0601/6 32 98
 27.02.2015г.  ЦДГ - гр. Антоново  Готвач  Чл. 68, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 70 от КТ  05.03.2015г.  06071/23 35
 26.02.2015г.  ОУ - с. Крепча  Учител по биология и здравно образование  Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  04.03.2015г.  060372/229
 25.02.2015г.  ОУ - с. Руец  Младши учител начален етап  Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  27.02.2015г.  06024/2232
 25.02.2015г.  І СОУ "Свети Седмочисленици" - гр. Търговище  Старши учител по английски език  Чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ  до 16,00 ч. на 27.02.2015г.  0601/6 30 70
23.02.2015г.  Обединен детски комплекс - гр. Търговище  Учител по танцово изкуство - лектор  Чл. 68, ал. 1, ал. 1 от КТ  до 12 ч. на 25.02.2015 г.  0601/6 45 38
 19.02.2015г.  СОУ - гр. Антоново Младши учител по история и цивилизация Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  23.02.2015г  06071/22 73
 18.02.2015г.  ІІ СОУ "Проф. Никола Маринов"-Търговище Старши учител по български език и литература Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  24.02.2015г.   0601/6 48 93
 18.02.2015г.  ІІ СОУ "Проф. Никола Маринов"-Търговище  Чистач Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  23.02.2015г.  0601/6 48 93
 16.02.2015г.  Професионална гимназия по земеделие - гр. Търговище  учител по химия и ООС  Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  20.02.2015г.  0601/6 42 84
13.02.2015г. РЦПИОВДУСОП - гр. Търговище Учител ресурсен Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ до 14.00 ч. на 20.02.2015г. 0601/6 44 64
 13.02.2015г.  РЦПИОВДУСОП - гр. Търговище  Учител ресурсен  Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  до 14,00 ч. на 20.02.2015г.  0601/6 44 64
 13.02.2015г.  ОУ "Св. Кл. Охридски" - гр. Попово  Възпитател - начален етап  Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  18.02.2015 г.  0608/4 26 63
 13.02.2015г.  І СОУ "Свети Седмочисленици" - гр. Търговище Възпитател в общежитие  Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ до 16,00 часа на 20.02.2015 г.  0601/6 30 70
 10.02.2015г.  СОУ - Антоново  учител по химия и ООС  Чл. 68, ал. 1, т. 3  13.02.2015г.  06071/ 22 73
 04.02.2015г.  ОУ - с. Светлен  Възпитател в начален етап  Чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ  06.02.2015г.  06030/2225
 02.02.2015г.  ОУ - с. Беломорци  учител по история и цивилизация Чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ  03.02.2015г.  0605/6 48 47
 23.01.2015г.  І СОУ "Св.Седмочисленици" - гр. Търговище  Ст. учител по информатика и информационни технологии  Чл. 67, ал.1, т.1 от КТ  29.01.2015г.  0601/6 30 70
 22.01.2015г.  Спортно училище - гр. Търговище  Учител по спортна подготовка - борба  Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  30.01.2015г.  0601/656 02
 21.01.2015г.  ОУ - с. Славяново  Учител по български език и литература-на 5 часов работен ден  Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  26.01.2015г.  06034/2225
 21.01.2015г.  ОУ - с. Дралфа  Възпитател в начален етап  Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  23.01.2015т.  06027/373
 20.01.2015г.  І СОУ "Свети Седмочисленици"- гр. Търговище  Ст.учител по биология и ЗО Чл. 67, ал.1, т. 1 от КТ   27.01.2015г.  0601/6 30 70
 16.01.2015г.  Ресурсен център - гр. Търговище Ресурсен учител- община Опака Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  23.01.2015г.  0601/6 44 64
  14.01.2015г.  ОУ - с. Трескавец  Учител по физическо възпитание и спорт  Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  16.01.2015г.  060453/338
 14.01.2015г.  Начално училище - с. Изворово  Възпитател в начален етап  Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  20.01.2015г.  06048/22 88
 14.01.2015г.  ІІ СОУ - гр. Търговище  старши учител по английски език  Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  20.01.2015г.  0601/6 48 93
 12.01.2015г.  ЦДГ - с. Руец  Учител в ДГ  Чл. 67 от КТ  16.01.2015г.  0894451233
 09.01.2015г  ЦДГ № 11 - гр. Търговище  Учител в ДГ - в ЦДГ с. Г.Соколово Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 14.01.2015г.  0894451231
 07.01.2015г  ОУ - с. Славяново  старши учител в начален етап Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  09.01.2015г.  06034/22 25
 06.01.2015г.  Прогимназия - Омуртаг  възпитател Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  08.01.2015г.  0605/6 35 50
 06.01.2015г.  ЦДГ - с.Дралфа - група в с. Голямо Ново  Учител в ДГ Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  09.01.2015г.  0885171365
 06.01.2015г.  ОУ - с. Подгорица  Младши възпитател-НУП Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  08.01.2015г.  0894688261
05.01.2015г. ЦДГ - с. Врани кон Помощник-възпитател в ДГ Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 16.01.2015г. 0884384352
05.01.2015г.  ОУ "Св. Климент Охридски" - гр. Попово  Възпитател в начален етап Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ 08.01.2015г.  0608/4 26 63
 05.01.2015г.  ОУ - с. Светлен  Шофьор на автобус Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  12.01.2015г. 0879480592
 29.12.2014г.  ОУ - с. Садина  Шофьор на автобус Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  30.12.2014г.  06036/2289
 23.12.2014г. ПГТЛП - гр. Попово Касиер - на 2 часа Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 29.12.2014г. 0879956305
 23.12.2014г.  ПГТЛП - гр. Попово Ръководител на учебна дейност в учебен център за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС - на 4 часа Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  29.12.2014г.  0879956305
 22.12.2014г.  ОУ - с. Надарево Възпитател - прогимназиален етап чл.  68, ал. 1, т. 2  до 05.01.2014г.  06029/23 25
22.12.2014г. ОУ - с. Лиляк Учител по биология и здравно образование Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 30.12.2014г. 06020/2325
 22.12.2014г. Ресурсен център - гр. Търговище Ккинезетерапевт на 4 часа Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  до 30.12.2014г.  0601/6 44 64
 18.12.2014г.  ІV ОУ "Иван Вазов" - гр. Търговище  Шофьор на автобус  Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  до 22.12.2014 г. 0601/6 49 85
 18.12.2014г.  ІІІ ОУ "П. Р. Славейков" - гр. Търговище възпитател-прогимназиален етап Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ до 10,00 ч. на 23.12.2014г.  0601/6 65 74, 0601/6 54 39
18.12.2014г. ОДЗ "Слънце" - гр. Попово Чистач-хигиенист - 1/2 щатна бройка Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 15,30 ч. до 23.12.2014г. 0608/4 35 65
18.12.2014г. ЦДГ № 2 "Пролет" - гр. Попово чистач-хигиенист Чл. 68, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 70 от КТ до 17,00 ч. на 23.12.2014 г. 0608/4 23 57
 18.12.2014г.  ЦДГ № 1 "Люляче" - гр. Попово  работник в кухня -1/2 щатна бройка за група в с . Зараево  Чл. 68, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 70 от КТ  до 17,00 ч. на 23.12.2014 г.  0608/4 79 58
 15.12.2014г.  СОУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Антоново  Автобусен шофьор на ученически автобус  Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 17,00 ч. на 19.12.2014г.  06071/22 73
 15.12.2014г. І СОУ "Св. Седмочисленици" - Търговище  чистач/хигиенист  Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  до 19.12.2014г.  0601/6 30 70
12.12.2014г. ЦДГ № 5 "Червената шапчица" - гр. Търговище Завеждащ административна служба Чл. 67 от КТ до 19.12.2014г. 0601/6 49 42
12.12.2014г. ЦДГ № 5 "Червената шапчица" - гр. Търговище Учител в детска градина  Чл. 67 от КТ до 19.12.2014г. 0601/6 49 42
 10.12.2014г.  ЦДГ № 1 "Веселушко" - гр. Търговище  Учител в детска градина  Чл. 67 от КТ  до 12.12.2014г.  0601/6 35 38
 08.12.2014г.  ІV ОУ "Иван Вазов" - гр. Търговище  Учител-лектор по музика Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  до 11.12.2014г.  06901/64992
 08.12.2014г.  СОУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Антоново Автобусен шофьор на ученически автобус Чл. 68, ал. 1, т. 1, чл. 70 от КТ до 17,00 ч. на 12.12.2014г.  06071/2273
 03.12.2014г.  ОУ "Г. Бенковски" - с. Беломорци Учител/старши учител по български език и литература Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  до 12,30 ч. на 04.12.2014 г.  0605/64847
 03.12.2014г. Трето основно училище "П. Р. Славейков" - гр. Търговище Възпитател - прогимназиален етап Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ до 12,00 ч. на 05.12.2014г.  0601/65439
 26.11.2014г.  Помощно училище-интернат "Д-р Петър Берон" - гр. Търговище  Готвач  Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  до 30.11.2014г. 0601/6 72 78, 0601/6 34 83
 24.11.2014г. Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности - гр. Търговище  Учител ресурсен  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 12,00 ч. на 28.11.2014 г.  0601/6 44 64
 24.11.2014г. ПГСС "Никола Пушкаров" - гр. Попово  Готвач  чл.68, ал.1, т. 1 от КТ  до 26.11.2014г.  0879060093
21.11.2014 ЦДГ "Шестте ястребинчета" - Антоново Работник кухня чл. 68, ал. 1, т. 1, чл. 70 от КТ до 25.11.2014г. 06071/ 23 35
21.11.2014г. ЦДГ "Шестте ястребинчета" - Антоново Помощник възпитател чл. 68, ал. 1, т. 1, чл. 70 от КТ до 25.11.2014г. 06071/23 35
21.11.2014г. ЦДГ "Шестте ястребинчета" - Антоново Младши учител, детска градина - 2 чл. 68, ал. 1, т. 1, чл. 70 от КТ до 25.11.2014г. 06071/23 35
 21.11.2014г.  ЦДГ "Шестте ястребинчета" - Антоново Учител, детска градина - група Изворово  чл. 68, ал. 1, т. 1, чл. 70 от КТ  до 25.11.2014г.  06071/23 35
 21.11.2014г.  ОДЗ "Пчелица" - гр. Търговище  Детегледачка  Чл. 67, ал. 1, т. 1, чл. 70, ал. 1 от КТ до 16.00 ч. на 27.11.2014г. 0601/ 6 39 72
 19.11.2014г.  ОУ "Хр. Ботев" - с. Руец Младши учител по Английски език прогимназиален етап чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  до 21.11.2014г.  06024/22 32
 17.11.2014г.  ЦДГ - с. Обител  Учител в ДГ Чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ  до 19.11.2014г.  0884 384 5020884 384 502
 14.11.2014г.  ОУ - Врани кон  Възпитател в ПИГ - начален етап  Чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ  до 17.11.2014г.  052/070554052/070554
 12.11.2014г.  ОУ - с. Руец  Младши учител в начален етап Чл. 68, ал.1, т. 2 от КТ  до 14.11.2014г.  06024/22 32
 11.11.2014г.  ПГ по електротехника и строителство- гр. Търговище  Чистач Чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ до 14.11.2014г.  0601/ 6 49 83
 05.11.2014г.  І СОУ - гр. Търговище  Технически секретар Чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ  до 07.11.2014 г.  0601/6 30 70
 03.11.2014г. Помощно училище - интернат гр. Търговище  Чистач Чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ  до 07.11.2014 г. 0601/6 34 83
 29.10.2014  ПТГ "Цар Симеон Велики" - гр. Търговище  Учител по ФВС с допълване на норматив по физика и астрономия-198 часа Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 11.11.2014г.  0601/6 38 12
 29.10.2014  ЦДГ № 3 "Здравец" - гр. Търговище  Готвач  Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  до 31.10.2014 г.  0601/6 32 98
 29.10.2014  ІІ ОУ "Н. Й. Вапцаров" - гр. Търговище  Възпитател в начален етап  Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 31.10.2014 г.  0601/6 49 36
 28.10.2014  ОУ "Отец Паисий" - с. Водица  Възпитател - прогимназиален етап  Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  до 31.10.2014 г.  060386/272
 23.10.2014  ІІІ ОУ "П. Р. Славейков" - гр. Търговище  Възпитател - прогимназиален етап  Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 14,00 ч. на 30.10.2014 г.  0601/ 6 65 74
 23.10.2014 Прогимназия "Акад. Даки Йорданов" - гр. Омуртаг  Възпитател Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 28.10.2014 г.  0605/6 35 50
 22.10.2014  ОУ "Хр. Ботев" - с. Вардун  Чистач Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 29.10.2014 г.  06028/2225
 21.10.2014  ПГ по земеделие - гр. Търговище  Учител по български език и литература  Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  до 14,00 ч. на 24.10.2014г.  0601/62806
  16.10.2014г.  ОУ - с. Беломорци  Възпитател в начален етап Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 17.10.2014г.  0605/6 48 47
 15.10.2014г.  ОУ - с. Крепча  Огняр Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до15.10.2014г.  0899745861
  14.10.2014г. ОУ - с. Голямо Градище  Учител по математика Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ   до 17.10.2014г.  0888396689
 14.10.2014г. ОУ - с. Дралфа  Възпитател в начален етап Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  до 16.10.2014г.  06027/373
 10.10.2014г.  Спортно училище-гр.Търговище  старши учител по руски език Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ   до 13.10.2014г.  0601/6 56 02
 08.10.2014г.  ІІ СОУ "Проф. Н. Маринов"- гр. Търговище  възпитател в начален етап Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  до 13.10.2014г.  0601/6 48 93
06.10.2014г.  ЦДГ № 1 "Люляче"- гр. Попово  учител в ДГ - за група в с. Зараево Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ до 09.10.2014г.  0608/4 79 58
 02.10.2014г.  ОУ - с. Подгорица  Учител по математика и информатика Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ до 12.00 часа на 07.10.2014г.  06023/2225
 29.09.2014г.  ПТГ "Цар Симеон Велики" - гр. Търговище  Учител теоретично обучение-Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника  Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  до 10.00 часа на 03.10.2014г. 0601/6 48 83
 24.09.2014г. Ресурсен център - гр. Търговище Ресурсен учител-на територията на община Омуртаг Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ до 30.09.2014г. 0601/6 44 64
 24.09.2014г. Ресурсен център - гр. Търговище Ресурсен учител-на територията на община Опака Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  до 30.09.2014г.  0601/6 44 64
 19.09.2014г  ОУ"Св.Кл.Охридски" - гр. Попово  Възпитател в прогимназиален етап Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 24.09.2014г.  0608/ 4 26 63
 18.09.2014г  ОДЗ "Пчелица"- гр. Търговище  Чистач Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 23.09.2014г.  0601/6 29 72
 17.09.2014г  ОУ - с. Беломорци  Учител в начален етап Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  до 19.09.2014г.  0605/6 48 47
 16.09.2014г  ОУ - с. Крепча  Ввъзпитател в прогимназиален етап Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  до 19.09.2014г. 060372/229
15.09.2014г  ОУ - с. Садина Общ работник- на 4 часа Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 17.09.2014г. 06036/22 89
 15.09.2014г.  ОУ - с. Садина  Чистач/хигиенист- на 4 часа  Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 17.09.2014г.  06036/22 89
15.09.2014г.  ЦДГ № 9 - гр. Търговище Помощник-готвач Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 17.09.2014г. 0601/3 06 54
 15.09.2014г.  ЦДГ № 9 - гр. Търговище  Чистач Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 17.09.2014г.  0601/3 06 54
 12.09.2014г. ОУ - с. Руец  Мл.учител по английски език Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 15.09.2014г.  06024/2232
12.09.2014г. ОУ"Св.Кл.Охридски"-гр. Попово Възпитател в начален етап-2 места Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 16.09.2014г. 0608/4 26 63
 12.09.2014г.  І НУ "Христо Смирненски" - гр. Омуртаг   Възпитател в начален етап   Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 16.09.2014г.  0605/6 25 28
 11.09.2014г.  І ОУ "Хр.Ботев" - гр. Търговище  Възпитател в начален етап  Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 12.09.2014г.  0601/6 25 29
10.09.2014г. ОУ - с. Плъстина Лектор по история и цивилизация-238 часа Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 12.09.2014г.  060451/487
 10.09.2014г.  ОУ - с. Плъстина  Лектор по музика - 221 часа Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 12.09.2014г.  060451/487
10.09.2014г. ЦДГ - гр. Антоново Учител в детска градина-група в с. Стеврек Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 12.09.2014г. 06071/23 35
 10.09.2014г.  ЦДГ - гр. Антоново  Учител в детска градина Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  до 12.09.2014г.  06071/23 35
 10.09.2014г.  Спортно училище - гр. търговище  Учител по спортна подготовка /баскетбол/ Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 12.09.2014г.  0601/6 56 02
 10.09.2014г.  ОУ - с. Крепча  Учител по биология и ЗО и химия и ООС  Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  до 12.09.2014г.  060372/229
10.09.2014г.  І ОУ - "Христо Ботев" - гр.Търговище Лектор по немски език-136 часа Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 12.09.2014г 0601/6 25 29
 10.09.2014г.  І ОУ - "Христо Ботев" - гр.Търговище  Възпитател в начален етап Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 12.09.2014г.  0601/6 25 29
 10.09.2014г.  ЦДГ - с. Врани кон  Учител в детска градина Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 15.09.2014г.  0884384352
09.09.2014г. ОУ "Н. Й. Вапцаров" - гр. Попово Учител по химия и физика Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ до 12.09.2014г. 0608/4 23 42
 09.09.2014г.  ОУ "П. Хилендарски" - с. Надарево  шофьор  Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  до 12.09.2014г.  0893349266
 09.09.2014г.  ІІІ ОУ "П. Р. Славейков" - гр. Търговище  Лектор по български език и литература - 204 часа  граждански договор  до 10,30 часа на 12.09.2014г.  0601/6 65 74
 09.09.2014г.  ІІ ОУ "Н. Й. Вапцаров" - гр. Търговище  огняр-работник поддръжка  Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  до 11.09.2014г.  0601/6 49 36
 09.09.2014г.  ЦДГ - с. Макариополско  Учител в детска градина   Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 12.09.2014г.  06026/22 40
 09.09.2014г.  ІVОУ "Иван вазов"- гр. Търговище  Лектор по физика и астрономия-204 часа  Чл. 68, ал. 1, т.2 от КТ  до 12.09.2014г.  0601/6 49 85
 09.09.2014г.  ОУ - с. Светлен  Лектор по информатика и математика  Чл. 68, ал. 1, т.2 от КТ  до 12.09.2014г.  06030/24 38
09.09.2014г. ІІ НУ "Васил левски" - гр. Омуртаг  Мл./старши начален учител Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ до 11.09.2014г. 0605/ 6 22 58
 09.09.2014г.  ІІ НУ "Васил левски" - гр. Омуртаг  Мл. начален учител  Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  до 11.09.2014г.  0605/ 6 22 58
09.09.2014г. ІІ ОУ "Н.Вапцаров" - гр. Търговище Възпитател в прогимназиален етап Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ до 10.09.2014г. 0601/6 49 36
 09.09.2014г. ІІ ОУ "Н.Вапцаров" - гр. Търговище  Възпитател в прогимназиален етап  Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ   до 10.09.2014г.  0601/6 49 36
 09.09.2014г. ОУ - с. Врани кон  Лектор по физика и астрономия  Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ   до 12.09.2014г.  0899128388
08.09.2014г. ОУ - с. Надарево Мл. учител по Български език и литература Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 11.09.2014г. 06029/2325
 08.09.2014г.  ОУ - с. Надарево  Възпитател в прогимназиален етап  Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  до 11.09.2014г.  06029/2325
 08.09.2014г. Спортно училище - гр. Търговище  Учител по спортна подготовка - свободна борба  Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 10.09.2014г.  0601/ 6 56 02
08.09.2014г. ОУ - с. Макариополско Възпитател в начален етап Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 12.09.2014г. 06026/22 41
 08.09.2014г.  ОУ "Св.Кл. Охридски" - Попово  Чистач  Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 13.09.2014г.  0608/4 26 63
08.09.2014г. ПГТЛП-Попово Лектор по английски език - 234 часа Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ до 12.09.2014г. 0608/4 65 46
08.09.2014г. ПГТЛП-Попово Лектор по немски език-72 часа Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ до 12.09.2014г. 0608/4 65 46
08.09.2014г. ПГТЛП-Попово Лектор по теория-314часа - инженер по текстилна техника и технологии Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ до 12.09.2014г. 0608/4 65 46
08.09.2014г. ПГТЛП-Попово Учител по математика и физика Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 12.09.2014г. 0608/4 65 46
08.09.2014г. ОУ - с. Буйново Учител по английски език Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ до 10.09.2014г. 06066/2232
08.09.2014г. ОУ - с. Буйново Мл.възпитател в начален етап Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ до 10.09.2014г. 06066/2232
08.09.2014г. ОУ - с. Буйново Мл.възпитател в прогимназиален етап Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ до 10.09.2014г. 06066/2232
 08.09.2014г.  ОУ - с. Буйново  Учител по физика и астрономия  Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  до 10.09.2014г.  06066/2232
08.09.2014г. ОУ - с. Ломци Възпитател в прогимназиален етап Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 10.09.2014г  060385/271
  08.09.2014г.  ОУ - с. Ломци  Лектор по ФВС-541 часа   Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 10.09.2014г.  060385/271
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Свободни работни места