Свободни работни места РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Свободни работни места

 
Дата Училище / Детска градина/ Звено Длъжност Договор Срок за подаване
на документи
Контакти за
допълнителна информация
           
 21.07.2017г. Профилирана гимназия "Симеон Велчев" - Омуртаг Учител по история и цивилизация чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ до 31.08.2017г. 0605/6 25 38
 21.07.2017г. Профилирана гимназия "Симеон Велчев" - Омуртаг Учител по английски език чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ до 31.08.2017г. 0605/6 25 38
 21.07.2017г.  Профилирана гимназия "Симеон Велчев" - Омуртаг Учител по руски език с допълване по изобразително изкуство чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ  до 31.08.2017г.  0605/6 25 38
 05.07.2017г.  ОУ"Св.Кл.Охридски"-Попово  Шофьор на училищен автобус  чл. 67 от КТ до 15.00 часа на 10.08.2017г.  0608/4 34  18
 30.06.2017г.  Първо СУ-Търговище Учител по Български език и литература чл. 67,ал.1, т.1 от КТ  до 07.07.2017г.  0601/6 30 70
28.06.2017г. Първо СУ-Търговище Учител по Физическо възпитание и спорт чл. 67,ал.1, т.1 от КТ до 05.07.2017г.  0601/6 30 70
 28.06.2017г.  Първо СУ-Търговище  Учител по Английски език чл. 67,ал.1, т.1 от КТ  до 05.07.2017г.  0601/6 30 70
 19.06.2017г.  ДГ "Зарайск"-с. Зараево  Електротехник поддръжка на сгради  чл. 68, ал.1, т.1 във връзка с чл. 70 от КТ  до 23.06.2017г.
 0879208864
19.06.2017г. ОУ-с.Трескавец  Главен счетоводител-на 4 часа чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ до 23.06.2017 г. 0885398406
 19.06.2017г.  ОУ - с. Стеврек  Главен счетоводител-на 4 часа чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ до 23.06.2017 г.  0885398406
16.06.2017г.  НУ - Изворово  Главен счетоводител - на 2 часа  чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ до 23.06.2017 г. 0885398412
 07.06.2017г. НУ - . Изворово Главен счетоводител-на 2 часа чл.68, ал.1, т. 3 от КТ до 15.06.2017г. 0885398412
 07.06.2017г. ОУ - с. Стеврек Главен счетоводител-на 4 часа чл.68, ал.1, т. 3 от КТ до 12.00 часа на 15.06.2017г. 0885398406
 07.06.2017г.  ОУ-с.Трескавец  Главен счетоводител-на 4 часа чл.68, ал.1, т. 3 от КТ  до 12.00 часа на 15.06.2017г.  0885398406
15.05.2017г. Детска градина-с. Руец Помощник-възпитател в ДГ, група в с. Овчарово чл. 67, ал.1, т.1 във връзка с чл. 70 от КТ до 12.00 часа на 19.05.2017г. 06024/22 25
0894451233
 15.05.2017г.  Детска градина-с. Руец  Учител в ДГ,в група в с. Овчарово чл.68, ал.1, т. 2 от КТ във връзка с чл. 70  до 12.00 часа на 18.05.2017г. 06024/22 25
0894451233
 
  26.04.2017г.  Четвърто ОУ "Иван Вазов" - Търговище Секретар чл. 67, ал.1, т.1 от КТ във връзка с чл. 70  до 28.04.2017г.  
0601/6 49 92
 26.04.2017г.  ДГ"Лястовичка"-Попово  готвач-помощник-възпитател чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ  до 05.05.2017г.  0608/4 25 48
 25.04.2017г.  Първо СУ-Търговище  ст.учител по английски език чл. 67, ал.1, т.1 от КТ до 12.00 часа на 05.05.2017г.  0601/6 30 70
 21.04.2017г.  ОУ - с. Беломорци  учител по руски език чл. 68, ал.1, т. 3от КТ  до 24.04.2017г. 0605/648 47
0887163547
 
 12.04.2017г.  ДГ "Слънце" - град Попово  Завеждащ административна служба чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ  до 20.04.2017г.  
 10.04.2017г.  ПГ по транспорт и лека промишленост - гр. Омуртаг  Касиер чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ  до 18.04.2017г.  0877911310
  07.04.2017г.   Първо СУ "Св.Седмочисленици" - Търговище Учител в начален етап  чл. 67, ал.1, т. 1 от КТ до 12.00 часа на 13.04.2017г.  0601/ 6 30 70
   07.04.2017г.    Първо СУ "Св.Седмочисленици" - Търговище  Старши учител по математика   чл. 67, ал.1, т. 1 от КТ  до 12.00 часа на 13.04.2017г.  0601/ 6 30 70
  06.04.2017г.  Второ начално училище "Васил Левски" - гр.Омуртаг  Учител по английски език  чл. 68, ал. 1, т.3 от КТ  до 12.00 часа на 13.04.2017г.  0888910146
   04.04.2017г.   ОУ - с. Голямо ново  Учител по математика   чл. 68, ал.1, т.2 от КТ  до 07.04.2017г.  06064 2273
  03.04.2017г.  ПГ "Симеон Велчев"-гр.Омуртаг  Старши възпитател в общежитие  чл.68,ал.2 от КТ- до 30.06.2017г.  до 06.04.2017г.  0605/62538
 03.04.2017г.  ОУ - с. Стеврек Готвач - на 6 часа чл. 68, ал.1, т.1 от КТ във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ до 12.00 часа на 07.04.2017г.  088539814
 03.04.2017г.   ОУ - с. Стеврек  Домакин - на 4 часа  чл. 68, ал.1, т.1 от КТ във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ  до 12.00 часа  на 07.04.2017г.  088539814
   31.03.2017г.  Първо ОУ"Христо Ботев"-Търговище  Чистач чл. 68, ал.1, т.3 от КТ до 10.00 часа на 04.04.2017г.  0601/6 23 70
  29.03.2017г. Основно училище "Васил Левски" - с. Славяново  Завеждащ административна служба /ЗАС/ чл. 68, ал. 1, т.1 от КТ  03.04.2017г.  06034/2225
 28.03.2017г.  ОУ"Св.Климент Охридски"-Попово  Ресурсен учител  чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ  до 15.00 часа на 30.03.2017г  0608/4 34 18
  24.03.2017г. Второ ОУ "Н.Вапцаров" - Търговище  Логопед- на 2 часа дневно  чл. 68, ал.1, т.1  от КТ  от 28.03.2017г. до 30.03.2017г.  0893349240
 10.03.2017г. Второ ОУ "Н.Вапцаров" - Търговище  Ресурсен учител чл. 68, ал.1, т.1 от КТ във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ от 20.03.2017г. до 30.03.2017г.  
0893349240
 09.03.2017г.  СУ"Св.св.Кирил и Методий" - гр. Антоново  Ст.учител в цДО - прогимназиален етап чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ  до 13.03.2017г.  06071/22 73
 07.03.2017г. ОУ-с. Лиляк  Чистач-хигиенист чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ до 12.30 часа на 09.03.2017г.  0894451266
 06.03.2017г. Първо ОУ "Христо Ботев" - Търговище  Старши учител ЦДО в начален етап чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ до 10.00 часа на 08.03.2017г.  0893349255
 01.03.2017г. ДГ "1 юни"-с. Руец Детски учител чл. 68, ал.1, т.1 от КТ във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ до 12.00 часа на 06.03.2017г. 0894451233
06024/22 25
 01.03.2017г.  ОУ-с.Трескавец Учител по физическо възпитание и спорт чл. 68, ал.1, т.2 от КТ във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ до 12.00 часа на 06.03.2017г.  
0885398406
 27.02.2017г.  ПГИИ-Търговище  Учител по биология чл. 67, ал.1, т. 3 от КТ до 02.03.2017г.  0601/6 36 59
  24.02.2017г. Първо ОУ "Хр.Ботев" - Търговище  Завеждащ административна дейност  чл. 67, ал.1, т. 1 от КТ  до 10.00 часа на 28.02.2017г.  0601/62370
 23.02.2017г. ОУ - с. Зелена Морава  Учител по английски език чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ  до 10.00 часа на 28.02.2017г.  06047/22 31
22.02.2017г. ОУ - с. Надарево  Счетоводител-на 4 часа чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ и във връзка с чл. 70 до 12.00 часа на 27.02.2017г.
0896649179
 13.02.2017г.  ОУ-с. Светлен  лектор по музика - 105 часа  чл. 68, ал.1, т.2 от КТ до 12.00 часа на 15.02.2017г.  06030/2438
 09.02.2017г.  ПГТЛП - Омуртаг  Шофьор - 0.5 работно място чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ  до 14.02.2017г.  0877911310
 01.02.2017г.  Първо ОУ "Хр.ботев" - гр. Търговище  учител ЦДО в начален етап чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ  до 12.00 часа на 03.02.2017г.  0601/6 23 70
  18.01.2017г.  ОУ - с.Светлен   Учител в група за целодневна   организация на учебния ден в прогимназиален етап чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ и във връзка с чл. 70,  от КТ  до 13.00 часа на 23.01.2017г.  0896658667
06030 2438
 17.01.2017г.   Детска градина "1 юни"
- с. Руец
 Учител в детска градина - група в с.Дългач  Чл. 67, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 70 от КТ  до 11.00 часа на 20.01.2017г.  06024 2225
0894451233
 
   16.01.2017г.  Детска градина "Здравец"- гр.Попово  Помощник възпитател чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  до 16.00 часа на 18.01.2017г.  0608 43522
  16.01.2017г.  Второ начално училище "Васил Левски" - гр.Омуртаг  Учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап   чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ  до 12.00 часа на 19.01.2017г.  0888910146
 12.01.2017г.  Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров -гр.Попово  Главен счетоводител   чл. 68, ал. 1 и във връзка с чл. 70  до 18.01.2017г.  0879060090
 0879060093
  05.01.2017г.  Първо ОУ "Хр.Ботев" - Търговище  Лектор по английски език - 120 часа годишно чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  до 12.00 часа на 09.01.2017г.  0889152455
 04.01.2017г.  Детска градина № 3 "Здравец" - Търговище Помощник-възпитател  чл. 67, ал. 1 и във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ  до 12.00 часа на 09.01.2017г.  0877632987
03.01.2017г. РЦПППО - Търговище Кинезитерапевт- 4 часа чл. 68, ал.1, т. 2 от КТ до 14.00 часа на 12.01.2017г.  0601/6 44 64
 03.01.2017г.  РЦПППО - Търговище  Старши учител ресурсен чл. 68, ал.1, т. 2 от КТ до 14.00 часа на 12.01.2017г.  0601/6 44 64
03.01.2017г. ОУ "Л.Каравелов" - Попово Учител по математика чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ и във връзка с чл. 70 от КТ до 04.01.2017г.
0888283667
 27.12.2016  ОУ - с. Камбурово  Учител по ФВС  чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ  до 06.01.2017г.  0877611905
 21.12.2016г Детска градина "Слънце"-гр. Попово  Готвач детска кухня-1/2 щат  чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ до 12.00 часа на 23.12.2016г.  0886126945
19.12.2016г Трето ОУ "П.Р.Славейков"-Търговище Учител по английски език чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ до 29.12.2016г. 0601/6 54 39
 19.12.2016г  Второ ОУ "Н.Вапцаров" - Търговище  Чистач чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ до 21.12.2016г.  0893349240
 19.12.2016г  ПГ по земеделие - гр. Търговище  Електротехник - на 4 часа чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ до 12.00 часа на 21.12.2016г.  0878657313
 15.12.2016г.  ОУ - с.Стеврек  Шофьор на училищен автобус  Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ, във връзка с чл. 70,ал.1 от КТ  до 21.12.2016г.  088539814
 06.12.2016г.  Първо СУ "Св.Седмочисленици"-гр.Търговище  Работник поддръжка  чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ до 20.12.2016г.  
0601/6 30 70
 28.11.2016г.  ДГ "Слънце" - гр. Попово  Учител в детска градина чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ  до 30.11.2016г.  0608/4 27 63
 28.11.2016г.  ЦПЛР-Обединен детски комплекс Учител по музика-на 4 часа чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ  до 12.00 часа на 30.11.2016г.  0893377037
 22.11.2016г.  ДГ "Зарайск" - с. Зараево  Домакин-помощник-възпитател  чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ  до 24.11.2016г.  0879208864
    21.11.2016г.  ОУ- с.Трескавец  Учител по ФВС Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ, във връзка с чл. 70,ал.1 от КТ  до 12.00 часа на 23.11.2016г.  0885398406
   15.11.2016г.  Средно училище - "Васил Левски" -  гр. Опака   Огняр чл. 68, ал.1, т. 2 от КТ  до 12.00 часа на 18.11.2016г.   0879267038
  14.11.2016г.  Второ начално училище "Васил Левски" - гр.Омуртаг   Учител в начален етап - ФВС чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ   до 12.00 часа на 18.11.2016г.   0888910146
   10.11.2016г. Второ начално училище "Васил Левски" - гр.Омуртаг  Учител в начален етап   чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ  до 12.00 часа на 14.11.2016г.  0888910146
   09.11.2016г.  Второ ОУ "Н.Вапцаров" - гр. Търговище  Огняр - работник поддръжка  чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ  до 15.11.2016г.  0893349240
  08.11.2016г. ОУ"Св.Св.Кирил и Методий" - с. Зараево   ЗАТС  чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ  до 14:30 часа на 11.11.2016г.  0877175588
 08.11.2016г.  ДГ - с. Зараево Учител детска градина чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ  до 10.11.2016г.  0879208864
  07.11.2016г.  ДГ-с. Камбурово  Помощник-възпитател-на 4 часа чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ  до 09.11.2016г.  0898232424
 03.11.2016г.  Профилирана гимназия с изучаване на чужди езици - гр. Търговище  Учител по немски език - 0,5 щат чл. 67, ал.1, т.1 от КТ  до 12.00 часа на 07.11.2016г.  0878322650
 03.11.2016г. Средно училище - "Васил Левски" - гр. Опака  Огняр чл. 68, ал.1, т. 2 от КТ до 12.00 часа на 08.11.2016г.  0879267038
  27.10.2016г.  Детска градина "Зарайск" - с. Зараево  Учител/старши учител в детска градина - група в с.Светлен чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ  до 31.10.2016г.  0879 208 864
 25.10.2016г.  ОУ - с. Обител  огняр чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ до  27.10.2016г.  060451/991
 24.10.2016г.  Първо ОУ "Христо Ботев" -гр. Търговище  Учител по английски език чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ до  28.10.2016г.  0601/6 25 29
 14.10.2016г.  Първо ОУ "Христо Ботев" -гр. Търговище  Портиер чл. 68, ал.1, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ до 17.10.2016г.  0601/6 25 29
  10.10.2016г.  ПГЕС-Търговище  Огняр  чл. 68, ал.1, т. 1  до 24.10.2016г.  0601/6 49 41
 04.10.2016г.  Второ ОУ "Н.Вапцаров" - гр. Търговище  Огняр - работник поддръжка чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ до 07.10.2016г.  0893349240
 04.10.2016г.  ОУ "Св.Кл.Охридски" - гр. Попово  Шофьор на автобус  чл. 67 от КТ  до 15.00 часа на 25.10.2016г.  0608/4 34 18
 30.09.2016г.  Второ ОУ "Никола Йонков Вапцаров" - гр.Търговище  Учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап  Чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  до 10.00 часа на 03.10.2016г.  0893 349 240
 27.09.2016г. Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - област Търговище  Рехабилитатор/кинезетерапевт/-на 4 часа Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  до 14.00 часа на 30.09.2016г.  
060186 44 64
26.09.2016г. ОУ - с.Ломци Лектор по информационни технологии / информатика - 136 часа годишно Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 26.09.2016г  060385 / 271
26.09.2016г. ОУ - с.Ломци Лектор по български език и литература - 136 часа годишно   Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 26.09.2016г  060385 / 271
 26.09.2016г.  ОУ - с.Ломци Учител по изобразително изкуство -0,5 щат   Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 26.09.2016г  060385 / 271
 20.09.2016г.   ДГ "Слънце" - гр.Попово  Домакин/чистач-хигиенист  Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 12.00 часа на  26.09.2016г   0608/ 4 27 63
20.09.2016г. ОУ "Н.Вапцаров" - гр. Попово Учител в група за целодневна организация на учебния ден в прогимназиален етап Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ до 27.09.2016г
0608/4 23 42
20.09.2016г. ОУ "Н.Вапцаров" - гр. Попово Учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ до 27.09.2016г
0608/4 23 42
  20.09.2016г.  ОУ "Кл.Охридски"-гр. Попово  Ресурсен учител  Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 15.00 часа на 28.09.2016г.  0608/4 34 18
 20.09.2016г.  ОУ - с. Буйново Учител по Математика и информатика - прогимназиален етап Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 10.00 часа на 26.09.2016г.  0893349251
 19.09.2016г.  ОУ - с. Обител Учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап  Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  до 21.09.2016г.  060451/991
 19.09.2016г.  Детска градина "Зарайск" - с. Зараево Завеждащ административна служба Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ и във връзка с чл. 70 до 21.09.2016г.  0879208864
 19.09.2016г.  ОУ - с. Дралфа  Учител по ФВС-0,5 щат Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  до 12.30 часа на 21.09.2016г.  0893349239
 19.09.2016г.  Детска градина - гр. Антоново  Учител в детска градина - група в гр. Антоново Чл. 68, ал. 1, т. 3от КТ във връзка с чл. 70 от КТ  до 21.09.2016г.  0885398401
  19.09.2016г.   Първо СУ "Св.Седмочисленици" - Търговище   Чистач/хигиенист  Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ   до 12.00 часа на 28.09.2016г.  0601/6 30 70
  19.09.2016г.   ДГ "Слънце" - гр.Попово  Перач/чистач-хигиенист  Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ -  до 31.05.2017г.  до12.00 часа на 21.09.2016г.  0608/ 4 27 63
 19.09.2016г.  ДГ "Здравец" - гр.Попово  Учител/старши учител   Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  -  до 31.05.2017г.  до12.00 часа на 21.09.2016г.  0608/4 35 22
 19.09.2016г.  ДГ "Лястовичка" - гр.Попово   Учител/старши учител  Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ във връзка с чл. 70 от КТ - до 31.05.2017г.  до 12.00 часа на 21.09.2016г.  0608/4 25 48
 17.09.2016г.  Първо ОУ "Христо Ботев" - Търговище  работник поддръжка  Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 10.00 часа на 21.09.2016г.  0601/6 25 29
  16.09.2016г.  Първо СУ "Св.Седмочисленици" - Търговище  Чистач/хигиенист Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 12.00 часа на 21.09.2016г.  0601/6 30 70
 15.09.2016г.  ОУ - с. Руец Учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап  Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 14.00 часа на 17.09.2016г.  0893349249
 15.09.2016г.  ОУ - с. Крепча  Прислужник Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ във връзка с чл. 70 от КТ  до 17.00 часа на 19.09.2016г.  0899745861
 15.09.2016г.  ОУ - с.Водица  Чистач Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до12.00 часа на 19.09.2016г.  06038 62 72
  14.09.2016г.  ДГ № 11 "Звънче" - гр.Търговище  Ресурсен учител   чл. 68, ал.1, т. 2 - до 31.08.2017г.  до 12.00 часа на 17.09.2016г.  0894 451 231
 14.09.2016г.  ДГ № 3 - гр. Търговище  Учител в ДГ  Чл. 67, ал. 1, т. от КТ и във връзк а с чл. 70 от КТ  до 13.00 часа на 16.09.2016г. 0601/6 32 98
0894451238
 
14.09.2016г. ОУ - с. Голямо Градище Старши учител по география и икономика Чл. 67, ал. 1, т. 1от КТ до 16.09.2016г. 0888396689
0877396690
 14.09.2016г. Професионална техническа гимназия - гр. Търговище   Учител по руски език  чл. 68, ал.1, т. 3 - до 30.09.2016г.  до 10.00 часа на 16.09.2016г.  0601/6 38 12
 14.09.2016г.  ДГ № 9 "Приказка" -гр Търговище  Помощник-възпитател в група в  с. Лиляк - 0,5 щат  Чл. 67, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 70 от КТ  до 17.09.2016г.  0601/3 06 54
0894451230
 
 13.09.2016г.  ОУ - с. Стеврек  Лектор по математика - 170 часа годишно Чл. 68, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 70 от КТ  до 15.09.2017г.  0885398414
  13.09.2016г.  ОУ - с. Зелена Морава  Домакин  Чл. 68, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 70 от КТ  до 10.00 часа на 15.09.2016г.   06047/22 31
 13.09.2016г.   Първо ОУ "Христо Ботев" - гр.Търговище  Учител в група за целодневна организация на учебния ден - начален етап  чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  до 10.00 часа на 15.09.2016г.    0601/6 23 70
12.09.2016г. Средно училище - гр. Антоново Учител в начален етап Чл. 68, ал. 1, т. 2 и във връзка с чл. 70 от КТ до 14.09.2016г. 06071/ 2273
10.09.2016г.  ОУ - с.Дралфа  Учител по ФВС - 0.5 щат  чл. 68, ал.1, т.2 от КТ  до 12.30 часа на 14.09.2016г.  0893 349 239
  10.09.2016г.  ОУ - с.Дралфа   Учител в ПИГ - начален етап  чл. 68, ал.1, т.2 от КТ  до 12.30 часа на 14.09.2016г.  0893 349 239
  10.09.2016г.  ІІІ ОУ  "П.Славейков" - Търговище  Учител в ПИГ - начален етап чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  до 10.00 часа на 14.09.2016г.  0601 6 65 74
 10.09.2016г.  Първо средно училище "Св. Седмочисленици" - гр. Търговище  Логопед по проект "Подкрепа за равен достъп и личностно развитие" чл. 68, ал.1, т.2 от КТ  до 16.00 часа на 13.09.2016г.  0601/ 6 30 70
  09.09.2016г.  ОУ - с. Надарево  Учител в ПИГ - начален етап до 12.чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  до 12.00 часа на 13.09.2016г.  0896649179
 09.09.2016г.  ОУ - с. Беломорци  Учител по Химия и ООС, Физика и астрономия и ЧП - 0,5 щат  чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  до 14.09.2016г.  0605/6 48 47,
0887163547
 
09.09.2016г. Второ ОУ "Н.Вапцаров" - гр. Търговище лектор по биология и ЗО и Химия и ООС - 391 часа годишно  чл. 68, ал.1, т.2 от КТ до 12.09.2016г. 0893349240
09.09.2016г. Второ ОУ "Н.Вапцаров" - гр. Търговище Начален учител в ПИГ чл. 68, ал.1, т.1 от КТ до 12.00ч. на 12.09.2016г. 0893349240
09.09.2016г. Второ ОУ "Н.Вапцаров" - гр. Търговище Начален учител в ПИГ чл. 68, ал.1, т.3 от КТ до 12.00ч. на 12.09.2016г. 0893349240
 09.09.2016г. Второ ОУ "Н.Вапцаров" - гр. Търговище Учител в подготвителна група чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  до 12.09.2016г.  0893349240
 09.09.2016г. ОУ - с.Плъстина Лектор по  история и цивилизации - 238 часа годишно чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  до13.09.2016г.  0885 246 860
  09.09.2016г.  ОУ - с.Плъстина  Учител в ПИГ-прогимназиален етап-2 места    чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  до13.09.2016г.  0885 246 860
 09.09.2016г. ПГ "Хр. Ботев" - гр. Попово  Учител по ФВС - 0.5 щат   чл. 68, ал.1, т.1 от КТ до 14.09.2016г. 0608 4 40 05
0878310303
  09.09.2016г.  ОУ - с.Ломци  Учител по ФВС - 0.5 щат    чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  до 10.00 часа на 12.09.2016г.  0603 8 52 71
 09.09.2016г.  Основно училище "Акад. Даки Йорданов" - гр. Омуртаг  Учител по музика   чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  до 12.00 часа на 14.09.2016г.  0605 6 36 38
 08.09.2016г.  Основно училище "Н.Вапцаров" - Попово  Лектор по история и цивилизации - 255 часа годишно  чл. 68, ал.1, т.2 от КТ  до 13.09.2016г.   0608/4 23 42
 08.09.2016г.  Основно училище "Н.Вапцаров" - Попово  Лектор по биология и ЗО - 272 часа годишно чл. 68, ал.1, т.2 от КТ  до 13.09.2016г.   0608/4 23 42
 08.09.2016г.  Основно училище "Н.Вапцаров" - Попово  Лектор по физика и астрономия - 153 часа годишно чл. 68, ал.1, т.2 от КТ  до 13.09.2016г.   0608/4 23 42
 08.09.2016г.  Основно училище "Н.Вапцаров" - Попово  Учител по химия и ООС   чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  до 13.09.2016г.  0608/4 23 42
  08.09.2016г.  Спортно училище "Никола Симов" - гр.Търговище  Старши учител по биология и ЗО   чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  до 11.09.2016г.  0601 65 602
 08.09.2016г. ОУ - с. Дралфа  Учител в ПИГ в прогимназиален етап чл. 68, ал.1, т.2 от КТ  до 12.30 часа на 12.09.2016г.  0893349239
08.09.2016г. Средно училище - гр. Антоново Шофьор на училищен автобус  чл. 68, ал.1, т.1 от КТ до 10.09.2016г.  06071/22 73
 08.09.2016г. Средно училище - гр. Антоново Учител в начален етап с английски език  чл. 68, ал.1, т.2 от КТ  до 13.09.2016г.  06071/22 73
 08.09.2016г.  ОУ - с. Голямо ново  Учител в ПИГ - прогимназиален етап чл. 68, ал.1, т.2 от КТ  до 12.09.2016г.  06064/22 73
 08.09.2016г.  СУ - гр.Опака  Учител по информационни технологии чл. 68, ал.1, т.2 от КТ  до 12.00 часа на 09.09.2016г.  0876 599 704
  08.09.2016г.    Първо СУ "Св.Седмочисленици" - Търговище Учител в начален етап  чл.67, ал.1 ,т.1 от КТ  до 16.00 часа на 12.09.2016г.  0601 6 30 70
 08.09.2016г.  ДГ "Приказка" - гр.Търговище Помощник - възпитател в група с.Подгорица - 0.5 щат чл.67, ал.1 ,т.1 във връзка с чл.70 от КТ до 12.00 часа на 10.09.2016г. 0601 3 06 54
0894 451 230
  08.09.2016г.  ДГ "Приказка" - гр.Търговище  Помощник - възпитател в група с.Лиляк - 0.5 щат  чл.67, ал.1 ,т.1 във връзка с чл.70 от КТ  до 12.00 часа на 10.09.2016г.  0601 3 06 54
0894 451 230
 
 08.09.2016г.  ОУ - с.Драгановец  Старши учител в начален етап  чл.68, ал.1 ,т.1  от КТ  до 12.00 часа на 12.09.2016г.  0894 688 265
 07.09.2016г. ОУ "Св.Климент Охридски" - гр.Попово  Лектор по физкултура,треньор   чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  до 15.00 часа на 12.09.2016г.  06084 34 18
07.09.2016г. ДГ - гр.Антоново Учител в ДГ - за група с.Изворово чл.68,ал.1,т.1 във връзка с чл.70 от КТ  до 13.09.2016г. 0885 398 401
07.09.2016г. ДГ - гр.Антоново Учител в ДГ - за група с.Трескавец- 2 места чл.68,ал.1,т.1 във връзка с чл.70 и чл.68,ал.1,т.3 от КТ  до 13.09.2016г. 0885 398 401
 07.09.2016г.  ДГ - гр.Антоново  Учител в ДГ- за група с.Стеврек чл.68,ал.1,т.1 във връзка с чл.70 от КТ  до 13.09.2016г.  0885 398 401
 07.09.2016г.   СУ - гр.Антоново   Учител учител ПИГ - прогимназиален етап  чл.67,ал.1,т.1 от КТ  до 09.09.2016г.  06071 22 73
07.09.2016г.  НУ - с.Изворово  Учител в ПИГ - начален етап  чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  до 14.09.2016г.  0885 398 412
07.09.2016г.  СУ - гр.Антоново  Старши учител в ПИГ - прогимназиален етап  чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  до 09.09.2016г.  06071 22 73
07.09.2016г. СУ - гр.Опака Учител в ПИГ - начален етап чл. 68, ал.1, т.2 от КТ до 12.00 часа на 09.09.2016г. 0876 599 704
07.09.2016г. СУ - гр.Опака Лектор по География и икономика - 323 часа годишно чл. 68, ал.1, т.2 от КТ до 12.00 часа на 09.09.2016г. 0876 599 704
07.09.2016г. СУ - гр.Опака Учител по Български език и литература чл. 68, ал.1, т.3 от КТ до 12.00 часа на 09.09.2016г. 0876 599 704
 07.09.2016г. ОУ - с. Камбурово  Учител/старши учител ПИГ - прогимназиален етап  чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  до 12.09.2016г.  0877 611 905
07.09.2016г. ОУ - с. Трескавец Готвач-0.75 щат  чл.68,ал.1,т.2 във връзка с чл.70 от КТ до 10.09.2016г. 0885 398 406
07.09.2016г.  ОУ - с.Руец  Учител/старши учител ПИГ - прогимназиален етап  чл.68,ал.1,т.2  от КТ  до 12.00 часа на 12.09.2016г.  0893 349 249
07.09.2016г.  ОУ - с.Руец  Учител/старши учител по Английски език - 0.5 щат  чл.68,ал.1,т.2  от КТ  до 12.00 часа на 12.09.2016г.  0893 349 249
07.09.2016г.  ОУ - с.Руец  Учител/старши учител по Български език и литература  чл.68,ал.1,т.2  от КТ  до 12.00 часа на 12.09.2016г.  0893 349 249
 07.09.2016г.  ОУ - с.Руец  Учител/старши учител по Математика с допълване на преподавателска норма с часове по Физика и Информационни технологии  чл.68,ал.1,т.2  от КТ  до 12.00 часа на 12.09.2016г.  0893 349 249
 07.09.2016г. ОУ - с.Буйново Учител в ПИГ - прогимназиален етап чл.68,ал.1,т.3  от КТ до 12.00 часа на 10.09.2016г.  0893 349 251
  07.09.2016г.  ОУ - с.Буйново  Лектор по Английски език - 442 часа годишно   чл.68,ал.1,т.3  от КТ  до 12.00 часа на 10.09.2016г.  0893 349 251
 07.09.2016г. ДГ № 11 "Звънче" - гр.Търговище  Учител в ДГ на ул."Скопие"  чл.68,ал.1,т.3 във връзка с чл.70 от КТ  до 12.00 часа на 10.09.2016г.  0894 451 231
 07.09.2016г.  ОУ - с.Зараево Учител по История и цивилизация и География и икономика - 0.5 щат чл. 68, ал.1, т.1 от КТ до 10.00 часа на 12.09.2016г. 0877 175 588
 07.09.2016г.  ОУ - с.Зараево Учител по ФВС - 0.5 щат чл. 68, ал.1, т.1 от КТ до 10.00 часа на 12.09.2016г.  0877 175 588
 07.09.2016г.  ОУ - с.Зараево Учител в ПИГ - начален етап чл. 68, ал.1, т.1 от КТ до 10.00 часа на 12.09.2016г.  0877 175 588
  07.09.2016г.  ОУ - с.Зараево  Учител в ПИГ - прогимназиален етап чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  до 10.00 часа на 12.09.2016г.  0877 175 588
 07.09.2016г.  Второ начално училище - гр. Омуртаг Учител/старши учител в подготвителна група чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  до 12.00 часа на 10.09.2016г.  0888910146
07.09.2016г. ОУ - с. Крепча Учител в начален етап - 2 места чл. 68, ал.1, т.1 от КТ до 9.00 часа на 10.09.2016г. 0899745861
07.09.2016г. ОУ - с. Крепча Учител по ФВС чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  до 9.00 часа на 10.09.2016г. 0899745861
07.09.2016г. ОУ - с. Крепча Учител по английски език чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  до 9.00 часа на 10.09.2016г. 0899745861
07.09.2016г. ОУ - с. Крепча Учител в ПИГ - начален етап чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  до 9.00 часа на 10.09.2016г. 0899745861
 07.09.2016г.  ОУ - с. Крепча  Учител по история и цивилизация и География и икономика-0,5 щат чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  до 9.00 часа на 10.09.2016г.  0899745861
07.09.2016г.  ОУ - с. Водица Лектор по биология и ЗО,Химия и ООС-119 часа годишно чл. 68, ал.1, т.1 от КТ до 12.00 часа на 10.09.2016г. 0879393478
07.09.2016г.  ОУ - с. Водица  Учител в ПИГ -прогимназиален етап чл. 68, ал.1, т.3 от КТ до 12.00 часа на 10.09.2016г. 0879393478
  07.09.2016г.  ОУ - с. Водица  Учител в ПИГ - начален етап чл. 68, ал.1, т.1 от КТ до 12.00 часа на 10.09.2016г.  0879393478
  07.09.2016г.  ОУ - с. Стеврек  Технически изпълнител - 0,5 щат  чл. 68, ал.1, т.1 и във връзка с чл. 70 от КТ  до 10.00 часа на 10.09.2016г.  0885398414
 07.09.2016г.  ОУ - с. Врани кон  Лектор по английски език - 442 часа годишно  чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ  до 16.09.2016г.  0899128388
02.09.2016  ПГ по електротехника и строителство - гр. Търговище Лектор, практическо обучение - геодезия - 383 часа годишно чл. 144 от КТ  до 12.00 часа на 09.09.2016г. 0601/6 49 83
02.09.2016  ПГ по електротехника и строителство - гр. Търговище Лектор, теория и практика - строителство - 234 часа годишно чл. 144 от КТ  до 12.00 часа на 09.09.2016г. 0601/6 49 83
02.09.2016  ПГ по електротехника и строителство - гр. Търговище Лектор, теоретично обучение - строителство - 128 часа годишно чл. 144 от КТ  до 12.00 часа на 09.09.2016г. 0601/6 49 83
02.09.2016  ПГ по електротехника и строителство - гр. Търговище Лектор, практическо обучение - строителство - 124 часа годишно чл. 144 от КТ  до 12.00 часа на 09.09.2016г. 0601/6 49 83
02.09.2016  ПГ по електротехника и строителство - гр. Търговище Учител, теоретично обучение - строителство - 0,5 щат чл. 68, ал.1,т. 1 от КТ  до 12.00 часа на 09.09.2016г. 0601/6 49 83
02.09.2016  ПГ по електротехника и строителство - гр. Търговище Лектор, практическо обучение - електротехника - 400 часа годишно чл. 68, ал.1,т. 1 от КТ  до 12.00 часа на 09.09.2016г. 0601/6 49 83
02.09.2016  ПГ по електротехника и строителство - гр. Търговище Лектор по физика и астрономия - 177 часа годишно чл. 144 от КТ  до 12.00 часа на 09.09.2016г. 0601/6 49 83
 02.09.2016  ПГ по електротехника и строителство - гр. Търговище Лектор по руски език - 256 часа годишно  чл. 144 от КТ  до 12.00 часа на 09.09.2016г.  0601/6 49 83
02.09.2016  ЦПЛР-Обединен детски комплекс - гр. Търговище Учител по музика на 4 часа чл. 68, ал.1,т. 1 от КТ до 16.09.2016г.  0601/6 45 38
 02.09.2016  ЦПЛР-Обединен детски комплекс - гр. Търговище  Корепетитор на 4 часа  чл. 68, ал.1,т. 1 от КТ  до 12.00 часа на 16.09.2016г.  0601/6 45 38
 02.09.2016  ОУ - с. Обител  Домакин на 4 часа чл. 68, ал.1,т. 1 от КТ  до 09.09.2016г.  060451/991
 02.09.2016 Второ СУ "Проф.Н.Маринов" - гр. Търговище  Учител в ПИГ - начален етап  чл.68,ал.1,т.3 от КТ  до 12.00 часа на 09.09.2016г.  0601/6 49 60
 02.09.2016  Спортно училище -гр. Търговище  Учител по спортна подготовка /свободна борба/ - 2 места  чл. 68, ал.1,т. 1 от КТ  до 12.00 часа на 06.09.2016г.  0601/6 56 02
 02.09.2016  ПГ с изучаване на чужди езици "Митрополит Андрей" - гр. Търговище Лектор по физика и астрономия - 103 часа  чл. 68, ал.1,т. 2 от КТ до12.00 часа на 10.09.2016г.  0601/6 49 86
 02.09.2016  ПГ с изучаване на чужди езици "Митрополит Андрей" - гр. Търговище Лектор по български език и литература - 108 часа  чл. 68, ал.1,т. 2 от КТ до12.00 часа на 10.09.2016г.  0601/6 49 86
 02.09.2016  ПГ с изучаване на чужди езици "Митрополит Андрей" - гр. Търговище Лектор по география и икономика - 85 часа  чл. 68, ал.1,т. 2 от КТ до12.00 часа на 10.09.2016г.  0601/6 49 86
 02.09.2016  ПГ с изучаване на чужди езици "Митрополит Андрей" - гр. Търговище Лектор по химия и ООС и биология и ЗО - 144 часа  чл. 68, ал.1,т. 2 от КТ до12.00 часа на 10.09.2016г.  0601/6 49 86
 02.09.2016  ПГ с изучаване на чужди езици "Митрополит Андрей" - гр. Търговище Лектор по ФВС - 134 часа  чл. 68, ал.1,т. 2 от КТ до12.00 часа на 10.09.2016г.  0601/6 49 86
 02.09.2016   ПГ с изучаване на чужди езици "Митрополит Андрей" - гр. Търговище  Учител/ст.учител по немски език-0,5 щат  чл. 68, ал.1,т. 1 от КТ  до12.00 часа на 10.09.2016г.   0601/6 49 86
01.09.2016 Професионална техническа гимназия "Цар Симеон Велики" - гр. Търговище Учител по Английски език чл.68,ал.1,т.3 от КТ до 10.00. часа на 08.09.2016г.  0601/6 38 12
01.09.2016 Професионална техническа гимназия "Цар Симеон Велики" - гр. Търговище Старши учител по Физика и астрономия- 0,5 щат чл. 68, ал.1,т. 1 от КТ  до 10.00. часа на 08.09.2016г.  0601/6 38 12
 01.09.2016 Професионална техническа гимназия "Цар Симеон Велики" - гр. Търговище  Старши учител по ФВС - 0,5 щат  чл. 68, ал.1,т. 1 от КТ  до 10.00. часа на 08.09.2016г.  0601/6 38 12
  01.09.2016  Четвърто ОУ "Иван Вазов" - гр. Търговище  Шофьор на училищен автобус - 0,5 щат чл.68,ал.1,т.2 от КТ  до 09.09.2016г.  0601/6 49 92
 01.09.2016 Първо СУ "Св.Седмочисленици" - Търговище  Учител/ст.учител в група за целодневна организация на учебния ден-прогимназиален етап чл.68,ал.1,т.3 от КТ  до 16.00 часа на 07.09.2016г.  0601/6 30 70
 01.09.2016   Първо СУ "Св.Седмочисленици" - Търговище  Учител/ст.учител в група за целодневна организация на учебния ден-начален етап  чл.68,ал.1,т.3 от КТ  до 16.00 часа на 09.09.2016г.  0601/6 30 70
   01.09.2016  ПГ "Симеон Велчев" - гр.Омуртаг  Учител по биология и ЗО  чл.68,ал.1,т.3 от КТ  до 08.09.2016г.  0605/ 6 25 38
  01.09.2016   Основно училище "Акад. Даки Йорданов" - гр. Омуртаг Учител по английски език и история   чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ  до 12.00 часа на 09.09.2016г.  0605/6 36 38
 01.09.2016  ПГ по транспорт и лека промишленост - гр. Омуртаг  Чистач Хигиенист - 2 места  чл. 68, ал.1, т.1 и във връзка с чл. 70 от КТ  до 10.09.2016г.  0877911310
 31.08.2016 ПГ по техника и лека промишленост - гр. Попово Лектор по биология и химия - 315 часа чл.68,ал.1,т.2 от КТ до 06.09.2016г.  0879956305
0888913277
 31.08.2016  ОУ - с. Надарево Учител по география и икономика, с допълване на часове по история и цивилизации чл.68,ал.1,т.2 от КТ до 09.09.2016г.
 0896649179
31.08.2016  Детска градина - с. Руец Помощник-възпитател ДГ-с.Овчарово чл. 67, ал.1, т.1 и във връзка с чл. 70 от КТ до 09.09.2016г.
0894451233
 31.08.2016  Детска градина - с. Руец Помощник-възпитател ДГ-с. Кралево чл. 68, ал.1, т. 3 и във връзка с чл. 70 от КТ  до 09.09.2016г.  
0894451233
  30.08.2016  ПГ "Хр. Ботев" - гр. Попово  Учител по английски език  чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ  до 14.09.2016г.  0608/4 40 05
 30.08.2016  ЦПЛР-Обединен детски комплекс- гр. Търговище  Старши учител по хуманитарни и обществени дисциплини  чл.68,ал.1,т.1 от КТ  до 13.09.2016г.  0601/6 45 38
  30.08.2016  ОУ - с. Лиляк  Лектор по биология и ЗО,Химия и ООС и Човекът и природата - 376 часа годишно чл.68,ал.1,т.2 от КТ  до 134.30 часа на 10.09.2016г.  0894463897
 30.08.2016  Първо ОУ "Христо Ботев" - гр.Търговище  Лектор по химия и биология - 255 часа годишно  чл.68,ал.1,т.2 от КТ  до 12.00 часа на 02.09.2016г.   0601/6 23 70
 29.08.2016  ОУ - с. Камбурово Учител/ст.учител в начален етап ПИГ чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ  02.09.2016г. 0877611905
 29.08.2016 ОУ - с. Вардун  Учител по руски език чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ  до 12.30 часа на 02.09.2016г.  0897817102
29.08.2016 Четвърто ОУ "Иван Вазов"-гр. Търговище Чистач - 0,5 щат чл. 68, ал.1, т. 2 от КТ до 15.30 часа на 31.08.2016г. 0601/6 49 85
29.08.2016 Четвърто ОУ "Иван Вазов"-гр. Търговище Учител/ст.учител по ФВС чл. 68, ал.1, т.1 от КТ до 15.30 часа на 31.08.2016г. 0601/6 49 85
29.08.2016 Четвърто ОУ "Иван Вазов"-гр. Търговище Учител/ст.учител в начален етап ПИГ-3 места чл. 68, ал.1, т. 2 от КТ до 12.00 часа на 02.09.2016г. 0601/6 49 85
29.08.2016 Четвърто ОУ "Иван Вазов"-гр. Търговище Учител/ст.учител по Биология и химия и ООС чл. 68, ал.1, т. 2 от КТ до 12.00 часа на 02.09.2016г. 0601/6 49 85
29.08.2016 Четвърто ОУ "Иван Вазов"-гр. Търговище Учител/ст.учител по история и цивилизация - 0,5 щат чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ до 12.00 часа на 02.09.2016г. 0601/6 49 85
29.08.2016 Четвърто ОУ "Иван Вазов"-гр. Търговище Учител по музика - 0,5 щат чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ до 12.00 часа на 02.09.2016г. 0601/6 49 85
29.08.2016 Четвърто ОУ "Иван Вазов"-гр. Търговище Учител/ст.учител прогимназиален етап ПИГ чл.68,ал.1,т.2 от КТ до 12.00 часа на 02.09.2016г. 0601/6 49 85
 29.08.2016 Четвърто ОУ "Иван Вазов"-гр. Търговище  Лектор по физика и астрономия - 153 часа годишно чл.68,ал.1,т.2 от КТ  до 12.00 часа на 10.09.2016г.  0601/6 49 85
 29.08.2016  ПГ по транспорт и лека промишленост - гр. Омуртаг Лектор по философия-216 лекторски часа  чл. 114 от КТ  до 10.09.2016г.
0605/6 22 17
0877911310
 
 29.08.2016  Второ ОУ "Н.Вапцаров" - Търговище  чистач  чл.68,ал.1,т.3 от КТ  до 10.00 часа на 31.08.2016г.  0893349240
 29.08.2016  ОУ - с.Славяново   Шофьор на автобус  чл.68,ал.1,т.1 от КТ  до 12.09.2016г.  0899724182
 26.08.2016 ОУ - с. Надарево учител в ПИГ,прогимназиален етап чл.68,ал.1,т.2 от КТ до 09.09.2016г.  0896649179
  26.08.2016  ОУ - с. Надарево  Учител по български език и литература чл.68,ал.1,т.1 от КТ  до 09.09.2016г.  0896649179
 26.08.2016  ОУ - с. Вардун Учител по български език и литература чл.68,ал.1,т.3 от КТ  до 02.09.2016г.  0897817102
  26.08.2016 Професионална гимназия по земеделие - гр.Търговище Учител по български език и литература чл.68,ал.1,т.1 от КТ  до 13.00 часа на 30.08.2016г. 0601/6 42 84
 26.08.2016 Основно училище "Никола Йонков Вапцаров" - с.Трескавец Лектор по химия и ООС и биология и ЗО - 120 часа годишно чл.68,ал.1,т.2 от КТ до 05.09.2016г. 0885 398 406
 26.08.2016 Основно училище "Христо Ботев"- с.Ломци Учител/старши учител по математика и информатика чл.68,ал.1,т.1 от КТ  до 30.08.2016г.  06038/52 71
25.08.2016 Средно училище - гр. Антоново Лектор по философия - 224 часа годишно чл.68,ал.1,т.2 от КТ  до 31.09.2016г. 06071/22 73
 25.08.2016 Средно училище - гр. Антоново Лектор по химия и ООС-421 часа годишно чл.68,ал.1,т.2 от КТ  до 31.09.2016г.  06071/22 73
25.08.2016  Професионална гимназия по техника и лека промишленост - гр.Попово Лектор по английски език - 260 часа годишно чл.68,ал.1,т.1 от КТ до 01.09.2016г.  0879 95 63 05
0888 91 32 77
25.08.2016  Професионална гимназия по техника и лека промишленост - гр.Попово Учител/старши учител по практика в професионално направление "Производствени технологии - текстил,облекло,обувки и кожи" чл.68,ал.1,т.1 от КТ  до 29.08.2016г.  0879 95 63 05
0888 91 32 77
 25.08.2016  Професионална гимназия по техника и лека промишленост - гр.Попово  Учител/старши учител по математика  чл.68,ал.1,т.1 от КТ  до 29.08.2016г.  0879 95 63 05
0888 91 32 77
 
25.08.2016 ОУ - с. Стеврек Лектор по математика -170 часа чл.68,ал.1,т.1 от КТ до 14.00 часа на 01.09.2016г. 0885398414
25.08.2016 ОУ - с. Стеврек Възпитател в начален етап чл.68,ал.1,т.1 от КТ и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ  до 14.00 часа
на 30.08.2016г.
0885398414
 25.08.2016 ОУ - с. Стеврек  Начален учител чл.68,ал.1,т.1 от КТ и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ  до 14.00 часа
на 30.08.2016г.
 0885398414
 24.08.2016  Детска градина № 3 - Търговище  Учител ДГ  чл.68,ал.1,т.3 от КТ  до 12.00 часа на 26.08.2016г.  0894451238
0601/ 6 32 98
 24.08.2016  Основно училище "Акад. Даки Йорданов" - гр. Омуртаг Учител по български език и литература чл.68,ал.1,т.3 от КТ до 12.00 часа на 30.08.2016г. 0605/6 36 38
 24.08.2016  Основно училище "Акад. Даки Йорданов" - гр. Омуртаг Учител и ПИГ-2 места чл.68,ал.1,т.1 от КТ до 12.00 часа на 30.08.2016г. 0605/6 36 38
  24.08.2016  Основно училище "Акад. Даки Йорданов" - гр. Омуртаг  Учител по английски език и история  чл.68,ал.1,т.3 от КТ  до 12.00 часа на 30.08.2016г.  0605/6 36 38
 24.08.2016  Второ средно училище "Проф.Н.Маринов" - Търговище Учител/старши учител по музика чл.68,ал.1,т.3 от КТ  до 12.00 часа на 29.08.2016г.
0601/ 6 49 60
 24.08.2016  Второ средно училище "Проф.Н.Маринов" - Търговище  Учител по немски език - 72 лекторски часа чл.68,ал.1,т.2 от КТ  до 12.00 часа на 29.08.2016г.  0601/ 6 49 60
23.08.2016 ОУ - с. Славяново Учител по математика чл.68,ал.1,т.1 от КТ до 12.00 часа на 30.08.2016г. 0899724182
 23.08.2016  ОУ - с. Славяново  Лектор по български език и литература-204 часа чл.68,ал.1,т.2 от КТ  до 12.00 часа на 30.08.2016г.  0899724182
23.08.2016 ОУ - с. Зелена Морава Учител/старши учител по английски език чл.68,ал.1,т.1 от КТ до 10.00 часа на 07.09.2016г. 06047/22 31
23.08.2016 ОУ - с. Зелена Морава Лектор по география - 204 часа годишно чл.68,ал.1,т.2 от КТ до 10.00 часа на 02.09.2016г. 06047/22 31
 23.08.2016  ОУ - с. Зелена Морава  Учител/старши учител-ПИГ в начален етап чл.68,ал.1,т.3 от КТ до 10.00 часа на 07.09.2016г.  06047/22 31
23.08.2016  Помощно училище - интернат - гр. Търговище Учител-филиал Омуртаг
начална педагогика, с доп.квалификация специална педагогика
чл.68,ал.1,т.2 от КТ до 02.09.2016г. 0898663993
0894695279
 23.08.2016  Помощно училище - интернат - гр. Търговище  ЗАТС чл.68,ал.1,т.3 от КТ и във връзка с чл.70  до 31.08.2016г. 0898663993
0894695279
23.08.2016  ОУ - с. Светлен Учител по математика и информатика чл.68,ал.1,т.1 от КТ  до 12.00 часа на 29.08.2016г. 06030/24 38
 23.08.2016  ОУ - с. Светлен  Лектор по музика-238 часа годишно  чл.68,ал.1,т.2 от КТ  до 12.00 часа на 29.08.2016г.  06030/24 38
 23.08.2016  Първо СУ "Св.Седмочисленици" - Търговище Учител/Старши учител в ПИГ-начален етап  чл.68,ал.1,т.3 от КТ  до 30.08.2016г.  
0601/6 30 70
 22.08.2016  Детска Градина 7 "Снежанка" - Търговище  Учител в детска градина  чл.67,ал.1,т.1 от КТ и във връзка с чл.70  до 02.09.2016г.  0601/6 48 19
0894 451 228
 
22.08.2016  Първо СУ "Св.Седмочисленици" - Търговище Чистач/хигиенист чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ до 16.00часа на 30.08.2016г.  0601/6 30 70
 22.08.2016  Първо СУ "Св.Седмочисленици" - Търговище  Портиер  чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ  до 16.00 часа на 08.09.2016г.  0601/6 30 70
 18.08.2016  Професионална гимназия по земеделие - гр. Търговище  Учител по български език и литература - 0,75 щат  чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ  до 13.00 часа на 24.08.2016г.  0601/6 42 84
 18.08.2016 ОУ "Любен Каревелов"- гр.Попово  Учител в ПИГ трети клас чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ  26.08.2016г.  0608/4 27 74
17.08.2016 ПГ по туризъм и хранително-вкусови технологии - гр. Търговище Учител по професионална подготовка - ресторантьорство - теоретично обучение чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ  до 12.00 часа на 26.08.2016г.  0601/6 31 17, 0601/6 34 19, 0601/6 20 37
 17.08.2016 ПГ по туризъм и хранително-вкусови технологии - гр. Търговище Учител по професионална подготовка - ресторантьорство - практическо обучение чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ  до 12.00 часа на 26.08.2016г.  0601/6 31 17, 0601/6 34 19, 0601/6 20 37
 17.08.2016 ПГ по туризъм и хранително-вкусови технологии - гр. Търговище  Учител по английски език чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ  до 12.00 часа на 26.08.2016г.  0601/6 31 17, 0601/6 34 19, 0601/6 20 37
 16.08.2016  Първо СУ "Св.Седмочисленици" - Търговище Учител/Старши учител в ПИГ- прогимназиален етап чл.68,ал.1,т.2 от  КТ  до 16.00 часа на 30.08.2016г.  0601/6 30 70
 10.08.2016 Професионална гимназия  по транспорт и лека промишленост гр.Омуртаг Учител по теория на професията,професионално направление "Електротехника и енергетика" чл.67,ал.1,т.1 от КТ  до 29.08.2016г.  0877911310
 10.08.2016 Професионална гимназия  по транспорт и лека промишленост гр.Омуртаг Учител по практика на професията,професионално направление"Моторни превозни средства и въздухоплавателни апарати" чл. 68, ал.1 и във връзка с чл. 70 от КТ  до 29.08.2016г.  0877911310
 10.08.2016  Професионална гимназия  по транспорт и лека промишленост гр.Омуртаг  Заместник-директор по учебната дейност  чл. 68, ал.1 и във връзка с чл. 70 от КТ  до 29.08.2016г.  0877911310
 08.08.2016  Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров -гр.Попово  Старши учител по физика, астрономия и математика  Чл.68,ал.1,т.от КТ  до 16.00 часа на 12.08.2016г.  0879060090
 05.08.2016г. Професионална техническа гимназия Цар Симеон Велики -гр. Търговище  Учител по английски език Чл. 68, ал.1, т. от КТ до 12.00 часа на 29.08.2016г.  0601/6 38 12
29.07.2016г. Първо СОУ "Св.Седмочисленици" - Търговище чистач/хигиенист - 2 работни места чл.68, ал.1,т.2 от КТ до 05.08.2016г. до 16.00 часа
0601/6 30 70
29.07.2016г. Второ СОУ "Проф.Н.Маринов"- Търговище възпитател/старши възпитател в начален етап чл. 68, ал.1, т.1 от КТ до 18.08.2016г. до 12.00 часа 0601/6 49 60
29.07.2016г. Второ СОУ "Проф.Н.Маринов"- Търговище учител/старши учител по български език и литература - 3 работни места чл. 68, ал.1, т.1 от КТ до 18.08.2016г. до 12.00 часа 0601/6 49 60
 29.07.2016г. Второ СОУ "Проф.Н.Маринов"- Търговище учител/старши учител по биология и химия чл. 68, ал.1, т.1 от КТ до 18.08.2016г. до 12.00 часа  0601/6 49 60
 25.07.2016г. Второ ОУ "Никола Й. Вапцаров" - Търговище  огняр-работник поддръжка чл.68, ал.1,т.2 от КТ  до 27.07.2016г.  0893349240
 12.07.2016г. ПГ по селско стопанство - гр. Попово  Чистач/хигиенист чл. 68, ал.1 и във връзка с чл. 70 от КТ  до 14.07.2016г.  0879060093
 12.07.2016г. ОУ "Св.Кл.Охридски"-Попово Учител в подготвителна група чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  до 25.08.2016г. до 15.00 часа  0608/4 34 18
 12.07.2016г. 1 СОУ "Св.Седмочисленици" -гр. Търговище  Учител по история и цивилизация чл. 68, ал.1, т.1 от КТ до 18.07.2016г. до 16.00 часа   0601/6 30 70
 08.07.2016г.  Второ СОУ "Проф. Никола Маринов"-Търговище  учител/старши учителпо български език и литература чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  до 22.07.2016г. до 12.00 часа  0601/6 49  60
 07.07.2016г. Първо ОУ "Христо Ботев" - гр.Търговище Възпитател в прогимназиален етап- 3 места чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  до 02.09.2016г.  0601/6 25 29
 04.07.2016г.  1 СОУ "Св.Седмочисленици" -гр. Търговище  старши учител по английски език чл. 67, ал.1, т.1 от КТ  до 13.07.2016г.  0601/6 30 70
 01.07.2016г.  1 СОУ "Св.Седмочисленици" -гр. Търговище Старши учител по човекът и природата чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ  до 08.07.2016г.   0601/6 30 70
 01.07.2016г. 1 СОУ "Св.Седмочисленици" -гр. Търговище Учител по български език и литература  чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ  до 08.07.2016г.  0601/6 30 70
 02.06.2016г.  ОДЗ "Пчелица"-Търговище  Учител, детска градина  чл. 67,ал.1, т.1 от КТ до 13.00 часа на 09.06.2016г.  0601/6 39 72
  27.04.2016г.  ОУ - с. Вардун  Възпитател в прогимназиален етап  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 12.00 часа на 03.05.2016г.  0897817102
  25.04.2016г.  ОУ - с. Врани кон  Учител по английски език чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  28.04.2016г.  0899128388
 21.04.2016г.  ОУ - с. Беломорци  Учител по химия и ООС, физика и астрономия и човекът и природата - на 4 часа чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  26.04.2016г.  0887163547
 19.04.2016г. ОУ "Л.Каравелов" - гр. Попово  Счетоводител  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  27.04.2016г.  0608/4 27 74
15.04.2016г. Професионална гимназия по земеделие - Търговище Учител по биология, с допълване на часове по физическа култура и спорт, животновъдство и икономика чл. 68 от КТ до 12,00 ч. на 15.04.2016 г. 0601/6 42 84
15.04.2016г. ЦДГ №9 "Приказка" - Търговище Учител във филиал с. Лиляк чл. 67, ал.1, т.1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ до 16,00 ч. на 20.04.2016 г. 0601/3 06 54,
0894451230
 05.04.2016г. Професионална техническа гимназия "Цар Симеон Вллики" - Търговище Старши учител практическо обучение-"Електроника, автоматика, козмуникационна и компютърна техника" чл. 68, ал.1, т.2 от КТ  до 10.00 часа на 08.04.2016г.
 0601/6 38 12
 01.04.2016г. ОДЗ - Пчелица - Търговище  учител в детска градина чл. 68, ал.1, т.1 от КТ до 13.00 часа на 05.04.2016г.  0601/6 39 72
30.03.2016г.  Прогимназия - Омуртаг  Учител по английски език чл. 68, ал.1,    т. 3 от КТ  07.04.2016г.  0605/6 36 38
29.03.2016г.  Прогимназия - Омуртаг Учител по музика чл. 68, ал.1,    т. 3 от КТ 01.04.2016г. 0605/6 36 38
 29.03.2016г.  Прогимназия - Омуртаг  Възпитател  чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  01.04.2016г.  0605/6 36 38
 25.03.2016г. Първо СОУ - Търговище Ресурсен учител чл. 68, ал.1,    т. 3 28.03.2016г. 0601/ 6 30 70
 25.03.2016г.  ПГСС - Попово  Портиер  чл. 68, ал. 1  05.04.2016г.  0879060093
 10.03.2016г.  ОУ - с. Драгановец  Учител в начален етап чл. 68 ал. 1  т. 3 от КТ до 12.03.2016г.  0894688265
  09.03.2016г.  ОУ - с. Руец  Завеждащ административна служба- на 4 часа  чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  11.03.2016г.  0899317318
 08.03.2016г.  Професионална гимназия по земеделие- гр. Търговище  Учител по биология чл. 68 ал. 1  от КТ  до 12.00 часа на 10.03.2016г.  0601/6 42 84
  07.03.2016г.  Ресурсен център - гр. Търговище  Рехабилитатор на 4 часа  чл. 68 ал. 1  т. 3 от КТ  до 14.00 часа на 11.03.2016г.  0601/6 44 64
 07.03.2016г.  ЦДГ - с. Врани кон  Учител в детска градина в група в с. Веренци чл. 68 ал. 1  т. 1 от КТ   до 9.03.2016г.  0884384352
 02.03.2016г.  СОУ - гр. Антоново Лектор по философия-60 учебни
часа- 5 часа седмично
чл. 68, ал.1, т. 2 от КТ  до 10.03.2016г.  06071/22 73
 29.02.2016г.  ОУ - с. Врани кон  Учител в начален етап в първи клас с  часове по английски език чл. 68 т. 1 от КТ  до 17.00 часа на 02.03.2016г.  0899128388
 26.02.2016г.  СОУ - гр. Антоново   Шофьор на училищен автобус чл. 68, ал.1, т.2 от КТ  02.03.2016г.  06071/22  73
  19.02.2016г.  СОУ - гр. Антоново  Шофьор на училищен автобус чл. 68, ал.1, т.2 от КТ  25.02.2016г.  06071/22  73
 16.02.2016г.  ПГТЛП - гр. Попово Учител по теория в професионално направление "Лека промишленост"-текстилен инженер чл. 68, ал.1, т.2 от КТ 10.00 часа на 19.02.2016г. 0879956305
0888913277
 11.02.2016г.  СОУ - гр. Опака  Възпитател в начален етап чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  до 12.00 часа на 16.02.2016г.  0879267038
 10.02.2016г. ПГ по туризъм и хранително-вкусови технологии - гр. Търговище  Чистач чл. 67, ал. 1 от КТ до 12.00 часа  на 12.02.2016г.
0601/6 31 17
0601/6 20 37
 
  10.02.2016г. Второ ОУ "Н. Вапцаров" - гр. Търговище  Възпитател в начален етап  чл. 68 от КТ  до 10.00 часа  на 12.02.2016г.  0601/ 6 49 36
 09.02.2016г. ОУ - с. Голямо Ново  Старши учител по математика чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  до 12.02.2016г. 06064/22 73
09.02.2016г. ОУ - с. Стеврек Домакин - на 2 часа чл. 68, ал.1, т.1 от КТ до 9.00 часа на 15.02.2016г. 0885398414
  09.02.2016г.  ОУ - с. Стеврек  Работник в кухня - на 4 часа чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  до 9.00 часа на 15.02.2016г.  0885398414
 08.02.2016г.  Прогимназия "Акад. Даки Йорданов" - гр. Омуртаг  Младши възпитател чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  до 13.00 часа на 11.02.2016г.  0605/6 36 38
 01.02.2016г. Второ основно училище "Никола Вапцаров" - гр. Търговище  Възпитател в прогимназиален етап чл. 68, ал.1, т.2 от КТ  до 12.00 часа на 03.02.2016г.  0601/6 49 36
 01.02.2016г.  ПГ с изучаване на чужди езици "Митрополит Андрей" - гр. Търговище Лектор по география и икономика - 5 часа седмично чл. 68, ал.1, т.2 от КТ  до 12.00 часа на 03.02.2016г.  0601/6 49 86
 28.01.2016г.  ОУ - с. Буйново  Начален учител с английски език чл. 68, ал.1, т.3  02.02.2016г.  0896581630
28.01.2016г.  Първо ОУ "Христо Ботев" - гр. Търговище  Работник поддръжка чл. 68, ал.1, т.3  до 01.02.2016г.  0601/6 23 70
  27.01.2016г.  ОУ - с. Ломци  Чистач - хигиенист  чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  до 29.01.2016г.  060385/271
 25.01.2016г.  ОУ - с. Драгановец  Учител по история и цивилизация чл. 68, ал.1, т.3 от КТ   до 26.01.2016г.  0894688265
 20.01.2016г.  ОДЗ"Слънце" - гр. Попово  Чистач-хигиенист чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  до 22.01.2016г.  0608/4 27 63
 20.01.2016г.  ОУ"Св.Кл.Охридски" - Попово Учител по физическо възпитание и спорт чл. 68, ал.1, т.2 от КТ  до 25.01.2016г.  0608/4 34 18
 11.01.2015г. ОУ"Н.Вапцаров" - гр. Попово  Учител по химия и опазване на околната среда чл. 68, ал.1, т.2 от КТ  до 14.01.2015г.  0608/4 23 42
 07.01.2016г.  ЦДГ3-гр.Попово, група в с. Ломци  домакин-чистач-хигиенист чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  до 11.01.2015г.  0608/4 25 48
 06.01.2016г. ІІ ОУ "Никола Вапцаров" - Търговище  Възпитател в прогимназиален етап  чл. 68, ал.1, т.2 от КТ  до 08.01.2016г.  0601/6 49 36
05.01.2016г. ОДЗ "Слънце" - гр. Попово детски учител в група в с. Медовина чл. 68, ал.1, т.3 от КТ до 07.01.2016г. 0608/4 27 63
04.01.2016г. ОУ"Св.Св. Кирил и Методий" с. Драгановец Учител начален етап чл. 68, ал.1, т.1 от КТ до 07.01.2016г. 0894688265/
0879393444
28.12.2015г. ОУ "Антон Страшимиров"              с. Светлен Учител начален етап чл. 68, ал.1, т.3 от КТ във връзка с чл.70 от КТ до 14,00 ч. на 04.01.2016г. 06030/2438
28.12.2015г. Ресурсен център гр. Търговище Ресурсен учител за община Омуртаг чл. 68, ал.1, т.2 от КТ до 14,00 ч. на 30.12.2015г. 0601/64464
28.12.2015г. Ресурсен център гр. Търговище Ресурсен учител за община Опака чл. 68, ал.1, т.2 от КТ до 14,00 ч. на 30.12.2015г. 0601/64464
28.12.2015г. Ресурсен център гр. Търговище Психолог за община Опака чл. 68, ал.1, т.3 от КТ до 14,00 ч. на 30.12.2015г. 0601/64464
28.12.2015г. Трето ОУ "Петко Р. Славейков" гр. Търговище Възпитател начален етап чл. 68, ал.1, т.1 от КТ до 10,00 ч. на 30.12.2015г. 0601/65439
28.12.2015г.  ОУ "Отец Паисий" с. Водица Възпитател начален етап чл. 68, ал.1, т.3 от КТ до 12,00 ч. на 30.12.2015г.  0879393478
22.12.2015г. ОУ "Св.Климчент Охридски" - гр. Попово Ресурсен учител чл. 68, ал.1, т.1 от КТ 05.01.2016г. 0608/4 26 63
 22.12.2015г.  ІІ СОУ "Проф. Никола Маринов" - гр. Търговище Учител по  български език и литература чл. 68, ал.1, т.1 от КТ 06.01.2015г.  0601/6 48 93
 21.12.2015г.  І НУ "Христо Смирненски" -гр. Омуртаг  Готвач чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  23.12.2015г.  0605/6 25 28
 15.12.2015г.  ОУ - с. Ломци  Учител по английски език  чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  до 17.12.2015г.  060385/271
04.12.2015г.  ОДЗ "Слънце" - гр. Попово  Учител в детска градина - група в с. Медовина чл. 68, ал.1, т.3 от КТ 08.12.2015г.  0608/427 63
 04.12.2015г.  ОУ - с. Дралфа   възпитател в начален етап чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  до 13.00 часа на 07.12.2015г.  0893349239
 04.12.2015г.  ОУ - с. Зараево  възпитател в начален етап  чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  до 10.00 часа на 07.12.2015г.  0877175588
 30.11.2015г.  ЦДГ № 6 - гр. Попово  детски учител  чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  до 16.00 часа на 03.12.2015г.  0608/4 35 22
23.11.2015г.  СОУ- Опака Учител по ФВС  чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  до 11,00 ч. на 26.11.2015г.  0876599704
 23.11.2015г.  СОУ- Опака  лектор по география и икономика  чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  до 11,00 ч. на 26.11.2015г.  0876599704
 17.11.2015г.  СОУ "В. Левски" - гр. Опака  Учител по ФВС чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  до 11,00 ч. на 20.11.2015г.  0876599704
16.11.2015г. ОУ - с. Плъстина Възпитател в начален етап чл. 68, ал.1, т.3 от КТ 18.11.2015г. 0885246860
 16.11.2015г.  ОУ - с. Ломци  Младши възпитател/възпитател/старши възпитател в начален етап чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  30.11.2015г.  060385/271
 12.11.2015г.  О Д К - Търговище  Учител по танцово изкуство чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  13.11.2015г.  0601/6 45 38
09.11.2015г. ОУ -с. Камбурово Шофьор на училищен автобус чл. 68, ал.1, т.3 от КТ 13.11.2015г. 0877611905
 09.11.2015г.  ПГ по икономическа информатика - гр. търговище  чистач-хигиенист чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  12.11.2015г.  06016 43 09
  03.11.2015г.  ОУ - с. Дралфа  Шофьор на училищен автобус чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  до 14.00 часа на 06.11.2015г.  0893349239
 03.11.2015г.  ЦДГ - с. Руец с филиали Учител в детска градина - филиал с. Кралево чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  05.11.2015г.  0894451233
 03.11.2015г.  ОУ - с. Водица Възпитател в начален етап чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  05.11.2015г.  060386/272
 30.10.2015г.  СОУ "В. Левски" - гр. Опака  Огняр на котел с дизелово гориво чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  до 11,00 ч. на 02.11.2015 г.  0876599704
  29.10.2015г.  ОУ - с. Зелена Морава  Младши възпитател в начален етап чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  03.11.2015г.  06047/22 31
 29.10.2015г.  ПГ по туризъм и хранително-вкусови технологии - Търговище Възпитател чл. 68, ал.1, т.1 от КТ до 10,00 ч. на  30.10.2015г.  
0601/6 31 17
 27.10.2015г.  ЦДГ № 8 "Слънце" - гр. Търговище  Детски учител чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  30.10.2015г.  0894451229
 .19.10.2015г..  ЦДГ № 3 "Лястовичка" - гр. Попово  Детски учител чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  22.10.2015г.  0608/4 25 48
 14.10.2015г. ПГ по селско стопанство -гр. Попово  Монтьор земеделски машини чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  21.10.2015г.  0879060093
12.10.2015г. ОУ - с. Буйново Учител по ФВС чл. 68, ал.1, т.2 от КТ 14.10.2015г. 06066/2232
 08.10.2015г. ОДЗ "Пчелица" - гр. Търговище Учител в детска градина чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  09.10.2015г.  0601/6 39 72
  05.10.2015г.  ПГ по техника и лека промишленост - гр. Попово  Завеждащ административна служба чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  07.10.2015г. 0879956305
 05.10.2015г. Прогимназия - Омуртаг  Младши възпитател чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  07.10.2015г.  0605/6 36 38
 02.10.2015г.  ОУ - с. Надарево Възпитател в прогимназиален етап-КОО Природни науки и екология чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  07.10.2015г. до 12.00 часа
0896649179
  01.10.2015г.  ОУ - с. Вардун  Младши учител по математика чл. 68, ал.1, т.3 от КТ   05.10.2015г.  0897817102
 01.10.2015г.  ЦДГ № 7 "Снежанка" - Търговище  Учител в детска градина чл. 68, ал.1, т.1 от КТ   06.10.2015г.  0601/6 48 19
 01.10.2015г.  ЦДГ - с. Дралфа  домакин-чистач в с. Дралфа чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  05.10.2015г. 0894451234
 30.09.2015г. ЦДГ № 3 "Здравец"-Търговище  Учител в детска градина чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  02.10.2015г. 0601/6 32 98
 30.09.2015г.  ОДЗ "Пчелица" - Търговище  Учител в детска градина Чл.67, ал.1, т. 1 от КТ  02.10.2015г.  0601/6 39 72
 29.09.2015г.  І СОУ - Търговище  Чистач-хигиенист чл. 68, ал.1, т.2 от КТ   30.09.2015г.  0601/6 30 70
28.09.2015г. ЦДГ с. Руец с филиали домакин-чистач в с. Баячево чл.67 от КТ  30.09.2015г. 0608/4 79 58
 28.09.2015г.  ЦДГ с. Руец с филиали  готвач-чистач в с. Кралево чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  30.09.2015г.  0608/4 79 58
 28.09.2015г.  ЦДГ № 1 "Люляче" - гр. Попово  Чистач - хигиенист  чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  30.09.2015г.  0608/4 79 58
 17.09.2015г.  ОУ - с. Ломци  Младши учител по английски език чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  23.09.2015г.  060385/271
16.09.2015г. СОУ - Опака Чистач - хигиенист чл. 68, ал.1, т.3 от КТ 17.09.2015г. 087926703
16.09.2015г.  ОУ - с. Голямо ново  Старши учител по ФВС чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  18.09.2015г.  06064/22  73
 16.09.2015г.  І СОУ - Търговище  Чистач - хигиенист чл. 68, ал.1, т.3 от КТ 18.09.2015г.до 16.00 часа  0601/6 30 70
16.09.2015г. Ресурсен център - Търговище Ресурсен учител - община Антоново чл. 68, ал.1, т.1 от КТ 18.09.2015г.до 15.00 часа 0601/6 44 64
16.09.2015г. Ресурсен център - Търговище Психолог - община Опака чл. 68, ал.1, т.1 от КТ 18.09.2015г.до 15.00 часа 0601/6 44 64
 16.09.2015г.  Ресурсен център - Търговище  Ресурсен учител - община Търговище чл. 68, ал.1, т.3 от КТ 18.09.2015г.до 15.00 часа  0601/6 44 64
 15.09.2015г.  ОУ - с. Крепча  Огняр чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  18.09.2015г.  0899745861
14.09.2015г.  ОУ - с. Плъстина Лектор по история и цивилизация - 238 часа чл. 68, ал.1, т.1 от КТ 16.09.2015г. 0885246860
14.09.2015г.  ОУ - с. Плъстина Възпитател в прогимназиален етап чл. 68, ал.1, т.3 от КТ 16.09.2015г. 0885246860
14.09.2015г.  ОУ - с. Плъстина Младши учител по Физическо възпитание и спорт чл. 68, ал.1, т.1 от КТ 16.09.2015г. 0885246860
 14.09.2015г.  ОУ - с. Плъстина  Учител по български език и литература чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  16.09.2015г.  0885246860
 14.09.2015г. Спортно училище -гр. Търговище Учител по спортна подготовка /вдигане на тежести/ чл. 68, ал.1, т.1 от КТ 16.09.2015г. до 10.00 часа  0601/6 56 02
 14.09.2015г.  ОУ - с. Славяново  Учител по Български език и литература чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  17.09.2015г.  06034/2225
14.09.2015г. Обединен детски комплекс - Търговище Старши учител по музика - диригент-4 часа чл. 68, ал.1, т.1 от КТ 18.09.2015г. до 12.00 часа 0601/6 45 38
14.09.2015г. Обединен детски комплекс - Търговище Корепетитор-на 4 часа чл. 68, ал.1, т.1 от КТ 29.09.2015г. до 12.00 часа 0601/6 45 38
14.09.2015г. ЦДГ - Антоново Домакин  - с. Изворово чл. 68, ал.1, т.1 от КТ 15.09.2015 г.  06071/2335
14.09.2015г. ЦДГ - Антоново Помощник възпитател чл. 68, ал.1, т.1 от КТ 15.09.2015 г.  06071/2335
14.09.2015г. ЦДГ - Антоново Детски учител чл. 68, ал.1, т.1 от КТ 15.09.2015 г.  06071/2335
14.09.2015г. ЦДГ - Антоново Детски учител -с. Стеврек чл. 68, ал.1, т.1 от КТ 15.09.2015 г.  06071/2335
 14.09.2015г.  ЦДГ - Антоново  Детски учител -с. Трескавец чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  15.09.2015 г.  06071/2335
11.09.2015г.  IV ОУ "Иван Вазов" - Търговище Шофьор на училищен автобус - 1/2 щат чл. 68, ал.1, т.2 от КТ  14.09.2015 г.  0601/64985
11.09.2015г.  ПГИЧЕ - Търговище Лектор по английски език - 186 часа чл. 68, ал.1, т.2 от КТ 12.00 ч. на 14.09.2015 г.  0601/64986
11.09.2015г II СОУ "Проф. Н. Маринов" - Търговище Учител по музика чл. 68, ал.1, т.3 от КТ 12.00 ч. на 14.09.2015 г. 0601/64894
11.09.2015г Първо ОУ "Христо Ботев" - Търговище Лектор по физика - 306 часа чл. 68, ал.1, т.2 от КТ 12.00 ч. на 14.09.2015 г.  0601/62529
 11.09.2015г. Първо ОУ "Христо Ботев" - Търговище  Възпитател в начален етап чл. 68, ал.1, т.1 от КТ 14.00 ч. на 14.09.2015 г.  0601/62529
 10.09.2015г.  ПГСС "Н. Пушкаров" - Попово  Касиер чл. 68, ал.1, т.1 и във връзка с чл. 70 от КТ  14.09.2015 г.  0879060093
  10.09.2015г. Първо ОУ "Христо Ботев" - Търговище  Педагогически съветник чл. 67 ал.1, т.1 от КТ 12.00 ч. на 14.09.2015 г.  0601/62529
 10.09.2015г.  ОУ - с. Макариополско  Учител по математика чл. 68, ал. 1, т.1 и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ 12.00 ч. на 12.09.2015 г.  0893349265
 09.09.2015г.  IV ОУ "Иван Вазов" - Търговище  Младши учител по музика - 1/2 щат чл. 68, ал.1, т. 2 от КТ  11.09.2015 г.  0601/64985
 09.09.2015г.  ПГСС "Н. Пушкаров" - Попово  Учител по английски език чл. 68, ал. 1, т.1 и във връзка с чл. 70 от КТ  до 12.00 ч. на 12.09.2015 г.  0879060093
 08.09.2015г  ЦДГ - с. Врани кон  Учител в ДГ в група в с. Зелена морава  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  11.09.2015г.  0898232424
 08.09.2015г  Ресурсен център - Търговище  Рехабилитатор - на 4 часа чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  12.09.2015г.  060186 44 64060186 44 64
 08.09.2015г ІІІ ОУ  "П.Славейков" - Търговище Младши учител по български език и литература чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 11.09.2015г. 0601/6 65 74
 08.09.2015г ІІІ ОУ  "П.Славейков" - Търговище Младши учител по музика - 1/2 щат чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 11.09.2015г. 0601/6 65 74
 08.09.2015г ІІІ ОУ  "П.Славейков" - Търговище Старши възпитател в прогимназиален етап чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 11.09.2015г. 0601/6 65 74
 08.09.2015г  ІІІ ОУ  "П.Славейков" - Търговище  Старши възпитател в начален етап   чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  11.09.2015г.  0601/6 65 74
 08.09.2015г ОУ - с. Зараево Младши възпитател в начален етап - 2 места чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 14.09.2015г. 0877175588
  08.09.2015г  ІІ ОУ "Н.Вапцаров" - Търговище  чистач  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  12.09.2015г.  0601/6 49 36
 08.09.2015г  ЦДГ 2 "Пролет" - Попово  Учител в ДГ  чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ   10.09.2015г.  0608/4 23 57
 07.09.2015г.  ОУ - с. Руец  Младши учител по английси език чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  11.09.2015г. 06024/22 32
 07.09.2015г. ЦДГ № 1 "Люляче" - гр. Попово  Детски учител в група в с. Сеячи чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  11.09.2015г.  0608/4 79 58
  07.09.2015г.  СОУ - гр. Антоново  Младши възпитател /спец. История/ чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ 09.09.2015г.  06071/22 73
 07.09.2015г.  ОДК - Търговище  Учител по танцово изкуство чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  29.09.2015г.  0601/6 45 38
 04.09.2015г.  ЦДГ 1  "Веселушко" - Търговище  Учител в ДГ  чл. 67 от КТ 12.09.2015г.  0601/6 35 38
 04.09.2015г.  Гимназия - гр. Омуртаг Учител по информатика и информационни технологии чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  10.09.2015г. 0605/6 25 38
 04.09.2015г.  ОУ - с. Садина Учител по английски език - НУПЧЕ, Български и английски език, Английски филология  чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ 10.09.2015г.  0885499495
04.09.2015г. ПГТЛП - Попово Чистач чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 07.09.2015г. 0879956305
 04.09.2015г.  ЦДГ № 2 - Попово  учител ДГ - група в с. Глогинка чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  04.09.2015г.  0608/4 23 57
 03.09.2015г.   ОУ - с. Водица  Лектор по биология и ЗО, Химия и ООС, Човекът и природата - 323 часа  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  08.09.2015г.   060386/272
 03.09.2015г.  ОУ - с. Водица  Възпитател в начален етап  чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  08.09.2015г.  060386/272
 03.09.2015г.  ІІІ ОУ "П.Р.Славейков" - Търговище  Старши учител по математика чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  09.09.2015г.  0894659414
 03.09.2015г.  ОУ -с. Зелена Морава  Счетоводител - на 4 часа чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  07.09.2015г.  06048/22 31
03.09.2015г. Гимназия - Попово Учител по изобразително изкуство - 108 часа чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 07.09.2015г. 0608/ 4 40 05
03.09.2015г.  ЦДГ № 6 "Пролет"- Търговище  Младши учител в ДГ чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  07.09.2015г. 0605/6 38 95
02.09.2015г.  ПТГ- Търговище Учител по Физика и астрономия - на 4 часа чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 07.09.2015г. 0601/6 38 12
 02.09.2015г.  ПТГ- Търговище  Учител по ФВС - на 4 часа  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ   07.09.2015г.  0601/6 38 12
02.09.2015г. ОУ - с. Крепча Възпитател в прогимназиален етап чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  07.09.2015г. 0899745861
 02.09.2015г.  ОУ - с. Крепча  Възпитател в прогимназиален етап чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  07.09.2015г.  0899745861
02.09.2015г. ОУ - с. Макариополско Младши учител по английски език чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 04.09.2015 06026/22 41
0887172486
 02.09.2015г.  ОУ - с. Макариополско Учител по български език и литература  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  04.09.2015  06026/22 41
0887172486
 
 02.09.2015г. ІІ СОУ - Търговище Учител по изобразително изкуство чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ 08.09.2015г. 0601/6 48 94
 02.09.2015г. ІІ СОУ - Търговище Учител по музика - цигулка и пиано чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ 08.09.2015г. 0601/6 48 94
  02.09.2015г.  ЦДГ- с. Камбурово  Учител в ДГ-група в с. Презвитер Козма чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  04.09.2015  0884384493
 02.09.2015г.  ЦДГ 3 "Осми март" - Търговище  Младши учител в ДГ

 
 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  04.09.2015  0601/ 6 24 60
02.09.2015г. ПГ по електротехника и строителство- гр. Търговище Учител - философски цикъл - 238 часа чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ 04.09.2015 0601/6 49 41
02.09.2015г. ПГ по електротехника и строителство- гр. Търговище Учител по физика и астрономия - 213 часа чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ 04.09.2015 0601/6 49 41
02.09.2015г. ПГ по електротехника и строителство- гр. Търговище Учител по руски език - 256 часа чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ 04.09.2015 0601/6 49 41
 02.09.2015г.  ОУ - с. Водица  Възпитател в прогимназиален етап чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  08.09.2015г.  060386/272
02.09.2015г. ОДЗ "Слънце" - Попово Учител в ДГ- група в с. Славяново чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 03.09.2015г. 0608/4 27 63
 02.09.2015г.  ОДЗ "Слънце" - Попово  Детегледачка чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  03.09.2015г.  0608/4 27 63
 01.09.2015г.  ОУ - с. Беломорци  Учител по химия и ООС, физика и астрономия, човекът и природата-374 часа  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  11.09.2015г.  0605/6 48 47
  01.09.2015г.  ЦДГ № 4 "Славейче" - гр. Попово  учител в ДГ - с. Априлово чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ   04.09.2015  0608/4 67 94
 01.09.2015г.  ЦДг - с. Обител  Учител в ДГ  чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  04.09.2015  0884384502
01.09.2015г. ОУ - с. Буйново Младши възпитател в прогимназиален етап чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 04.09.2015 06066/2232
01.09.2015г. ОУ - с. Буйново Младши възпитател в начален етап   чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 04.09.2015 06066/2232
 01.09.2015г.  ОУ - с. Драгановец  Учител по математика   чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  11.09.2015г.  0894688265
01.09.2015г.  ОУ - с. Драгановец  Учител по история и цивилизация чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  11.09.2015г.  0894688265
01.09.2015г. ЦДГ - с. Макариополско Учител в детска градина - група в с. Пробуда  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 04.09.2015г. 06026/22 40
 01.09.2015г.  Гимназия - гр. Омуртаг  Младши учител по биология и ЗО   чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  07.09.2015г.  0605/6 25 38
01.09.2015г. ЦДГ - с. Врани кон Детски учител в с. Могилец  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 04.09.2015г. 0884384352
 01.09.2015г.  ПГЗ - Търговище  Лектор по физика и астрономия  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  03.09.2015г.  0601/6 42 84
01.09.2015г. СОУ- гр. Опака Учител по английски език - 1/2 щат чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ 03.09.2015г.  0876599704
 01.09.2015г.  СОУ- гр. Опака  Учител по предмети от философския цикъл в гимназиален етап - 1/2 щат чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  03.09.2015г.  0876599704
 01.09.2015г.  НУ - с. Изворово  Младши възпитател в начален етап  чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  07.09.2015г. 0885398412
31.08.2015г. ЦДГ - с. Руец Детски учител - 2 места филиал с.Кралево и с. Овчарово чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 04.09.2015г. 0894451233
31.08.2015г. ЦДГ - с. Руец Детски учител - филиал с.Кралево чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ 04.09.2015г. 0894451233
 31.08.2015г.  ЦДГ - с. Дралфа Детски учител в с. Росина чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  04.09.2015г.  0894451234
31.08.2015г. ОУ - с. Крепча Учител по ФВС - 1/2 щат на 4 часа  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  03.09.2015г. 0899745861
31.08.2015г. ОУ - с. Крепча Учител по английски език - 1/2 щат на 4 часа  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  03.09.2015г. 0899745861
31.08.2015г. ОУ - с. Крепча Учител по история и география - 1/2 щат на 4 часа  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  03.09.2015г. 0899745861
 31.08.2015г.  ОУ - с. Светлен  Учител по ФВС-443 часа годишно чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  03.09.2015г.  06030/24 38
  31.08.2015г.  ОУ - с. Трескавец  Лектор по Биология и ЗО, Химия и ООС, човекът и природата - 323 часа  чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  10.09.2015г.  0885398406
 31.08.2015г.  ОДЗ "Пчелица"-Търговище  Младши учител, детска градина  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  03.09.2015г.  0601/6 39 72
 28.08.2015г. ОУ - с. Зелена Морава Лектор по география и икономика-204 часа чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ 02.09.2015г. 06047/22 31
  28.08.2015г.  ОУ - с. Зелена Морава  Младши учител по английски език чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ   02.09.2015г.  06047/22 31
 28.08.2015г.  ОУ - с. Славяново  Учител/Старши учител по български език и литература чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  02.09.2015г.  06034/2225
28.08.2015г.  ОУ - с. Камбурово Домакин чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 31.08.2015г. 0877611905
28.08.2015г.  ОУ - с. Камбурово Учител в начален етап чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ 31.08.2015г. 0877611905
 28.08.2015г.  ОУ - с. Камбурово  Учител ПИГ чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ   31.08.2015г.  0877611905
 27.08.2015г.  ОУ - с. Ломци Младши учител по информационни технологии/информатика-136 часа  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  31.08.2015г.  060385/271
27.08.2015г. ОУ - с. Ломци Младши учител по изобразително изкуство-242 часа чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 31.08.2015г. 060385/271
27.08.2015г. ОУ - с. Ломци Младши учител по ФВС-357 часа чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 31.08.2015г. 060385/271
27.08.2015г. ОУ - с. Ломци Младши учител по български език и литература-170 часа чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 31.08.2015г. 060385/271
 27.08.2015г. ПГ по транспорт и лека промишленост - гр. Омуртаг Учител по история и цивилизация чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 08.09.2015г.  0605/6 22 17
 27.08.2015г. ОУ - с. Садина Учител/старши учител по български език и литература чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 04.09.2015г. 0885499495
  27.08.2015г.  ОУ - с. Садина  Учител/старши учител в начален етап чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  04.09.2015г.  0885499495
 27.08.2015г.  Спортно училище - Търговище  Учител по английски език чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  31.08.2015г.  0601/ 6 56 02
 27.08.2015г.  ПГИЧЕ "Митрополит Андрей" - Търговище Лектор по физика и астрономия - 206 часа чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ 02.09.2015г. 0601/6 49 86
  27.08.2015г.  ПГИЧЕ "Митрополит Андрей" - Търговище Лектор по география и икономика - 170 часа чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  02.09.2015г.  0601/6 49 86
 27.08.2015г.  ОДЗ - "Слънце" - Попово  детегледачка чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  28.08.2015г.  0608/4 35 65
27.08.2015г. ОУ - с. Стеврек Работник в кухня - на 6 часа чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 03.09.2015г. 0885398414
27.08.2015г. ОУ - с. Стеврек Учител в начален етап чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 03.09.2015г. 0885398414
27.08.2015г. ОУ - с. Стеврек Възпитател в нначален етап чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 03.09.2015г. 0885398414
27.08.2015г. ОУ - с. Стеврек Учител по математика чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 03.09.2015г. 0885398414
 27.08.2015г.  ЦДГ № 6 - гр. Попово Логопед чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ 04.09.2015г. 0608/4 35 22
 27.08.2015г.  ЦДГ № 6 - гр. Попово  чистач - хигиенист чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  31.08.2015г.  0608/4 35 22
26.08.2015г ОУ - с. Голямо Градище старши учител по математика-непълно работно време - 7 часа чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 31.08.2015г. 0888396689
26.08.2015г ОУ - с. Голямо Градище Учител/Старши учител по биология и ЗО-непълно работно време - 3 часа дневно  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 31.08.2015г. 0888396689
26.08.2015г ОУ - с. Голямо Градище Старши учител по география и икононмика  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 31.08.2015г. 0888396689
26.08.2015г ОУ - с. Светлен Възпитател в начален етап - 2 места  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 03.09.2015г. 06030/24 38
 26.08.2015г  ОУ - с. Светлен Лектор по информатика - 136 часа чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  03.09.2015г.  06030/24 38
 26.08.2015г І НУ - Омуртаг  Чистач  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  28.08.2015г.  0605/6 25 28
26.08.2015г.  ІV ОУ - Търговище Учител/ст.учител по физика и астрономия чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ 04.09.2015г.  0601/6 49 85
26.08.2015г.  ІV ОУ - Търговище Възпитател/старши възпитател - прогимназиален етап чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ 01.09.2015г.  0601/6 49 85
 26.08.2015г.  ІV ОУ - Търговище  Учител/старши учител І - ІV клас чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  01.09.2015г.  0601/6 49 85
 26.08.2015г. ПГСС - Попово Животновъд чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ 01.09.2015г. 0879060093
  26.08.2015г.  ПГСС - Попово  Ст.учител по руски език чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  02.09.2015г. 0879060093
 26.08.2015г.  Спортно училище - Търговище  Учител про спортна подготовка /спортна борба/ - на 4 часа  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  31.08.2015г.  060186 56 02060186 56 02
  26.08.2015г. ІІ СОУ"Проф.Н.Маринов" - Търговище  Учител по изобразително изкуство чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ 31.08.2015г.  0601/6 48 94
 26.08.2015г.  ЦДГ 1"Люляче" - Попово  Младши/Старши учител  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТвъв връзка с чл. 70 от КТ  
28.08.2015г.
 
0608/4 79 58
25.08.2015г. ІІ СОУ - Търговище Учител по немски език - 72 лекторски часа чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ 28.08.2015г. 0601/6 48 94
25.08.2015г. ОУ - Голямо ново Лектор по физика и астрономия - 102 часа - 3 ч. седмично чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ 31.08.2015г.  06064/ 22 73
 25.08.2015г.  ОУ - Голямо ново Лектор по история и цивилизация - 238 часа - 7 ч. седмично чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  31.08.2015г.  06064/ 22 73
25.08.2015г. ЦДГ 2 "Пролет" - Попово Огняр чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТвъв връзка с чл. 70 от КТ
26.08.2015г.

0608/4 23 57
 
 25.08.2015г.  ЦДГ 2 "Пролет" -Попово  ЗАС чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТвъв връзка с чл. 70 от КТ  
26.08.2015г.
 
0608/4 23 57
 24.08.2015г.  Оу - с. Славяново  Учител по математика чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ непълно работно време  28.08.2015г.  06034/22 25
24.08.2015г.  ПГ по електротехника и строителство - Търговище Учител - теоретично обучение - строителен инженер по водоснабдяване чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ, непълно работно време 04.09.2015г.  0601/6 49 41
24.08.2015г.  ПГ по електротехника и строителство - Търговище Учител - теоретично обучение - строителен инженер по промишлено и гражданско строителство чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ, непълно работно време 04.09.2015г.  0601/6 49 41
 24.08.2015г.  ПГ по електротехника и строителство - Търговище Учител - теоретично обучение - архитект - 220 лекторски часа    04.09.2015г.  0601/6 49 41
 24.08.2015г.  ІІ СОУ "Проф. Н.Маринов" - Търговище  Учител по ФВС  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  28.08.2015г.  0601/6 48 94
24.08.2015г. Прогимназия - Омуртаг Старши възпитател чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 31.08.2015г. 0605/6 36 38
24.08.2015г. Прогимназия - Омуртаг Младши възпитател чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 31.08.2015г. 0605/6 36 38
24.08.2015г. Прогимназия - Омуртаг Старши учител по история и цивилизация чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 31.08.2015г. 0605/6 36 38
24.08.2015г. Прогимназия - Омуртаг Старши учител по физика и астрономия чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ 31.08.2015г. 0605/6 36 38
24.08.2015г. Прогимназия - Омуртаг Младши/Старши учител по изобразително изкуство чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 31.08.2015г. 0605/6 36 38
24.08.2015г. ПГ по техника и лека промишленост - Попово Младши учител по теория в професионално направление "Лека промишленост"-текстилен инженер чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 28.08.2015г. 0879956305
24.08.2015г. ПГ по техника и лека промишленост - Попово Лектор по немски език - 72 часа чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ 28.08.2015г. 0879956305
 24.08.2015г. ПГ по техника и лека промишленост - Попово Лектор по английски език - 216 часа чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  28.08.2015г.  0879956305
21.08.2015г.  ІІ СОУ"Проф.Н.Маринов" - Търговище Учител по труд и техника - 51 лекторски часа чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ 28.08.2015г. 0601/6 48 94
21.08.2015г.  ІІ СОУ"Проф.Н.Маринов" - Търговище Старши учител по английски език чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ 28.08.2015г. 0601/6 48 94
21.08.2015г.  ІІ СОУ"Проф.Н.Маринов" - Търговище Учител по български език и литература чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 28.08.2015г. 0601/6 48 94
21.08.2015г.  ІІ СОУ"Проф.Н.Маринов" - Търговище Учител по математика чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 28.08.2015г. 0601/6 48 94
21.08.2015г.  ІІ СОУ"Проф.Н.Маринов" - Търговище Възпитател в начален етап чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 28.08.2015г. 0601/6 48 94
  21.08.2015г.  ІІ СОУ"Проф.Н.Маринов" - Търговище  Възпитател в начален етап чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  28.08.2015г.  0601/6 48 94
 21.08.2015г. ПГ по техника и лека промишленост - Попово  Учител по математика и физика чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  24.08.2015г.  0879956305
 20.08.2015г.  ІІ ОУ "Н.Вапцаров" - Търговище  Възпитател в начален етап чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  24.08.2015г.  0601/6 49 36
20.08.2015г. ПГ по туризъм и хранително-вкусови технологии-Търговище Чистач чл. 67, ал. 1,във връзка с чл. 70 от КТ до 12.00ч. на 28.08.2015г. 0601/6 31 17
20.08.2015г. ПГ по туризъм и хранително-вкусови технологии-Търговище Учител по туризъм-теоретично обучение чл. 67, ал. 1,във връзка с чл. 70 от КТ до 12.00ч. на 28.08.2015г. 0601/6 31 17
20.08.2015г. ПГ по туризъм и хранително-вкусови технологии-Търговище Учител по ресторантьорство-теоретично обучение чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 12.00ч. на 28.08.2015г. 0601/6 31 17
20.08.2015г. ПГ по туризъм и хранително-вкусови технологии-Търговище Ст. учител по физика чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 12.00ч. на 28.08.2015г. 0601/6 31 17
 20.08.2015г. ПГ по туризъм и хранително-вкусови технологии-Търговище  Ст. учител по немски език чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 12.00ч. на 28.08.2015г.  0601/6 31 17
19.08.2015г. ПГ по електротехника и строителство - Търговище Учител по английски език чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ 04.09.2015г. 0601/6 49 41
 19.08.2015г.  ПГ по електротехника и строителство - Търговище Учител по геодезия - 450 лекторски часа    04.09.2015г. 0601/6 49 41
19.08.2015г. ПГТЛП - гр. Омуртаг Учител по география и икономика - 216 лекторски часа чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ 04.09.2015г. 0605/6 22 17
19.08.2015г. ПГТЛП - гр. Омуртаг Учител по психология и логика, етика и право - 216 лекторски часа чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ 04.09.2015г. 0605/6 22 17
 19.08.2015г.  ОУ -с. Камбурово Учител по физическо възпитание и спорт  чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  31.08.2015г.  0877611905
 18.08.2015г.  І СОУ "Св.Седмочисленици" - Търговище Учител по техника и технологии - 442 лекторски часа чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ до 16.00 часа на 24.08.2015г. 0601/6 30 70
 18.08.2015г.   І СОУ "Св.Седмочисленици" - Търговище  Учител по човекът и природата - 255 лекторски часа чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ до 16.00 часа на 24.08.2015г.  0601/6 30 70
 17.08.2015г.  І СОУ "Св.Седмочисленици" - Търговище  Възпитател начален етап  чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  до 16.00 часа на 221.08.2015г.  0601/6 30 70
17.08.2015г. ОУ "Св.Кл.Охридски" -Попово Чистач чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 21.08.2015г. 0601/4 26 63
17.08.2015г. ОУ "Св.Кл.Охридски" -Попово възпитател-начален етап чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ 24.08.2015г. 0601/4 26 63
17.08.2015г. ІІ ОУ "Н.Вапцаров" - Търговище огняр - работник поддръжка чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ 21.08.2015г.  0601/6 49 36
 17.08.2015г.  ІІ ОУ "Н.Вапцаров" - Търговище  учител в ПГ чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  21.08.2015г.  0601/6 49 36
13.08.2015 ОУ "Паисий Хилендарски" - с. Надарево младши възпитател/възпитател в прогимназиален етап чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ от 09,00 до 12,00 до 18.08.2015г. 0894542756-ЗАТС
12.08.2015г. ЦДГ № 3 - Омуртаг - за групата в село Долно Козарево детски учител чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 21.08.2015г.  0605/6 25 59
03.08.2015г.  І СОУ - Търговище възпитател в начален етап - 2 места чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 16.00 ч. на 13.08.2015г. 0601/6 30 70
03.08.2015г.  І СОУ - Търговище старши учител по български език и литература чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 16.00 ч. на 13.08.2015г. 0601/6 30 70
03.08.2015г.  І СОУ - Търговище старши учител по математика и информационни технологии чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 16.00 ч. на 13.08.2015г. 0601/6 30 70
 03.08.2015г.  І СОУ - Търговище  учител по английски език чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  до 16.00 ч. на 13.08.2015г. 0601/6 30 70
 29.07.2015г.  І ОУ - Търговище  чистачка  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 12,00 ч. на 31.07.2015г.  0604/6 23 70
 20.07.2015г.  І СОУ - Търговище  Старши начален учител  Чл.67, ал.1, т. 1 от КТ  24.07.2015г.  0601/6 30 70
 23.06.2015г.  ОУ - с. Водица Чистач - 2 места на 6 часа работно време Чл. 68, ал.1, т.1 от КТ  до 26.06.2015г. 060386/272
 18.06.2015г.  ПГСС - Попово  Касиер Чл. 68 от КТ  до 19.06.2015г.  0608/4 65 51
 02.06.2015г.  І СОУ - гр. Търговище  ЗАТС  Чл. 67, ал.1, т.1 от КТ  до 05.06.2015г.  0601/6 30 70
0.05.2015г.  ОУ-Голямо Градище  старши учител по география и икономика  Чл. 68, ал.1, т.1  до 25.05.2015г.  0888396689
 19.05.2015г.  Обединен детски комплекс-Търговище  чистач  Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 12,00 ч. на 21.05.2015г.  0601/6 45 38
 07.05.2015г.  ОУ - с. Руец  Младши учител по Английски език прогимназиален етап  Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  до 12,00 ч. на 11.05.2015г.  06024/2232
  04.07.2015г.  ЦДГ № 11 - гр. Търговище Детски учител в ЦДГ - с. Голямо Соколово Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ   07.05.2015г. 0894451231
087913192
 04.07.2015г.  ОУ - с. Камбурово  Учител ПИГ-прогимназиален етап Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  07.05.2015г.  0887644003
 27.04.2015г.  ОУ - с. Макариополско  Младши учител по английски език Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ 30.04.2015г.  0887172486
 27.04.2015г.  І СОУ - гр. Търговище  Старши начален учител Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  30.04.2015г.  0894659400
 22.04.2015г.  ОУ - с. Лиляк  Учител по немски език Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  04.05.2015г.  0895509185
 20.04.2015  ОУ - с. Обител  Шофьор на автобус Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  24.04.2015г.  060451/430
 17.04.2015  ОУ - с. Врани кон  Възпитател в начален етап  Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  20.04.2015г.  0899128388
 07.04.2015г.  ОУ - с. Плъстина Учител по български език и литература Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ 09.04.2015г.  0885246860
01.04.2015г.  ПГТЛП - гр. Омуртаг Учител по български език и литература  Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  16.04.2015г.  0605/6 22 17; 0877911310
 01.04.2015г.  ПТГ "Цар симеон Велики" - гр. Търговище  Учител по английски език Чл. 68,ал. 1, т. 3 от КТ  06.04.2015г.  0601/6 38 12
 30.03.2015г.  ПГ с изучаване на чужди езици "Митрополит Андрей" - гр. Търговище  Учител по физика и астрономия  Чл. 68,ал. 1, т. 3 от КТ  07.04.2015г.  0601/6 49 86
 16.03.2015г.  ІІІ ОУ - ІІІ ОУ - гр. Търговище  Психолог  Чл. 68, т.1, ал.1  18.03.2015г.  0601/6 65 74
 13.03.2015г.  ПТГ - гр. Търговище младши учител по Информационни технологии  Чл. 68,ал. 1, т. 3 от КТ  16.03.2015г.  0501/6 38 12
 12.03.2915г.  ІV ОУ "Иван Вазов" - гр. Търговище  шофьор на автобус  Чл. 68, ал.1, т.2 от КТ  16.03.2015г.  0601/6 49 85
10.03.2015 г. ЦДГ №4 гр. Попово младши учител/учител/старши учител в група Водица Чл. 68,ал. 1, т. 3 от КТ 11.03.2015 г. 0608/42547
 10.03.2015г.  ЦДГ - гр. Антоново  Помощник възпитател  Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  12.03.2015г.  06071/23 35
09.03.2015г. Първо ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище Шофьор на училищен автобус чл. 68, ал.1, т.1 от КТ до 12.00 ч. на 12.03.2015 г. 0601/62529
 05.03.2015г.  ОУ - с. Светлен  Възпитател прогимназиален етап  Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  11.03.2015г.  06030/24 38
 04.03.2015г.  ЦДГ № 3 - гр. Търговище  Чистач  Чл. 68, ал. 3 от КТ  06.03.2015г.  0601/6 32 98
 27.02.2015г.  ЦДГ - гр. Антоново  Готвач  Чл. 68, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 70 от КТ  05.03.2015г.  06071/23 35
 26.02.2015г.  ОУ - с. Крепча  Учител по биология и здравно образование  Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  04.03.2015г.  060372/229
 25.02.2015г.  ОУ - с. Руец  Младши учител начален етап  Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  27.02.2015г.  06024/2232
 25.02.2015г.  І СОУ "Свети Седмочисленици" - гр. Търговище  Старши учител по английски език  Чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ  до 16,00 ч. на 27.02.2015г.  0601/6 30 70
23.02.2015г.  Обединен детски комплекс - гр. Търговище  Учител по танцово изкуство - лектор  Чл. 68, ал. 1, ал. 1 от КТ  до 12 ч. на 25.02.2015 г.  0601/6 45 38
 19.02.2015г.  СОУ - гр. Антоново Младши учител по история и цивилизация Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  23.02.2015г  06071/22 73
 18.02.2015г.  ІІ СОУ "Проф. Никола Маринов"-Търговище Старши учител по български език и литература Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  24.02.2015г.   0601/6 48 93
 18.02.2015г.  ІІ СОУ "Проф. Никола Маринов"-Търговище  Чистач Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  23.02.2015г.  0601/6 48 93
 16.02.2015г.  Професионална гимназия по земеделие - гр. Търговище  учител по химия и ООС  Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  20.02.2015г.  0601/6 42 84
13.02.2015г. РЦПИОВДУСОП - гр. Търговище Учител ресурсен Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ до 14.00 ч. на 20.02.2015г. 0601/6 44 64
 13.02.2015г.  РЦПИОВДУСОП - гр. Търговище  Учител ресурсен  Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  до 14,00 ч. на 20.02.2015г.  0601/6 44 64
 13.02.2015г.  ОУ "Св. Кл. Охридски" - гр. Попово  Възпитател - начален етап  Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  18.02.2015 г.  0608/4 26 63
 13.02.2015г.  І СОУ "Свети Седмочисленици" - гр. Търговище Възпитател в общежитие  Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ до 16,00 часа на 20.02.2015 г.  0601/6 30 70
 10.02.2015г.  СОУ - Антоново  учител по химия и ООС  Чл. 68, ал. 1, т. 3  13.02.2015г.  06071/ 22 73
 04.02.2015г.  ОУ - с. Светлен  Възпитател в начален етап  Чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ  06.02.2015г.  06030/2225
 02.02.2015г.  ОУ - с. Беломорци  учител по история и цивилизация Чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ  03.02.2015г.  0605/6 48 47
 23.01.2015г.  І СОУ "Св.Седмочисленици" - гр. Търговище  Ст. учител по информатика и информационни технологии  Чл. 67, ал.1, т.1 от КТ  29.01.2015г.  0601/6 30 70
 22.01.2015г.  Спортно училище - гр. Търговище  Учител по спортна подготовка - борба  Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  30.01.2015г.  0601/656 02
 21.01.2015г.  ОУ - с. Славяново  Учител по български език и литература-на 5 часов работен ден  Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  26.01.2015г.  06034/2225
 21.01.2015г.  ОУ - с. Дралфа  Възпитател в начален етап  Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  23.01.2015т.  06027/373
 20.01.2015г.  І СОУ "Свети Седмочисленици"- гр. Търговище  Ст.учител по биология и ЗО Чл. 67, ал.1, т. 1 от КТ   27.01.2015г.  0601/6 30 70
 16.01.2015г.  Ресурсен център - гр. Търговище Ресурсен учител- община Опака Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  23.01.2015г.  0601/6 44 64
  14.01.2015г.  ОУ - с. Трескавец  Учител по физическо възпитание и спорт  Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  16.01.2015г.  060453/338
 14.01.2015г.  Начално училище - с. Изворово  Възпитател в начален етап  Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  20.01.2015г.  06048/22 88
 14.01.2015г.  ІІ СОУ - гр. Търговище  старши учител по английски език  Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  20.01.2015г.  0601/6 48 93
 12.01.2015г.  ЦДГ - с. Руец  Учител в ДГ  Чл. 67 от КТ  16.01.2015г.  0894451233
 09.01.2015г  ЦДГ № 11 - гр. Търговище  Учител в ДГ - в ЦДГ с. Г.Соколово Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 14.01.2015г.  0894451231
 07.01.2015г  ОУ - с. Славяново  старши учител в начален етап Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  09.01.2015г.  06034/22 25
 06.01.2015г.  Прогимназия - Омуртаг  възпитател Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  08.01.2015г.  0605/6 35 50
 06.01.2015г.  ЦДГ - с.Дралфа - група в с. Голямо Ново  Учител в ДГ Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  09.01.2015г.  0885171365
 06.01.2015г.  ОУ - с. Подгорица  Младши възпитател-НУП Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  08.01.2015г.  0894688261
05.01.2015г. ЦДГ - с. Врани кон Помощник-възпитател в ДГ Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 16.01.2015г. 0884384352
05.01.2015г.  ОУ "Св. Климент Охридски" - гр. Попово  Възпитател в начален етап Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ 08.01.2015г.  0608/4 26 63
 05.01.2015г.  ОУ - с. Светлен  Шофьор на автобус Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  12.01.2015г. 0879480592
 29.12.2014г.  ОУ - с. Садина  Шофьор на автобус Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  30.12.2014г.  06036/2289
 23.12.2014г. ПГТЛП - гр. Попово Касиер - на 2 часа Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ 29.12.2014г. 0879956305
 23.12.2014г.  ПГТЛП - гр. Попово Ръководител на учебна дейност в учебен център за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС - на 4 часа Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  29.12.2014г.  0879956305
 22.12.2014г.  ОУ - с. Надарево Възпитател - прогимназиален етап чл.  68, ал. 1, т. 2  до 05.01.2014г.  06029/23 25
22.12.2014г. ОУ - с. Лиляк Учител по биология и здравно образование Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 30.12.2014г. 06020/2325
 22.12.2014г. Ресурсен център - гр. Търговище Ккинезетерапевт на 4 часа Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  до 30.12.2014г.  0601/6 44 64
 18.12.2014г.  ІV ОУ "Иван Вазов" - гр. Търговище  Шофьор на автобус  Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  до 22.12.2014 г. 0601/6 49 85
 18.12.2014г.  ІІІ ОУ "П. Р. Славейков" - гр. Търговище възпитател-прогимназиален етап Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ до 10,00 ч. на 23.12.2014г.  0601/6 65 74, 0601/6 54 39
18.12.2014г. ОДЗ "Слънце" - гр. Попово Чистач-хигиенист - 1/2 щатна бройка Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 15,30 ч. до 23.12.2014г. 0608/4 35 65
18.12.2014г. ЦДГ № 2 "Пролет" - гр. Попово чистач-хигиенист Чл. 68, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 70 от КТ до 17,00 ч. на 23.12.2014 г. 0608/4 23 57
 18.12.2014г.  ЦДГ № 1 "Люляче" - гр. Попово  работник в кухня -1/2 щатна бройка за група в с . Зараево  Чл. 68, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 70 от КТ  до 17,00 ч. на 23.12.2014 г.  0608/4 79 58
 15.12.2014г.  СОУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Антоново  Автобусен шофьор на ученически автобус  Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 17,00 ч. на 19.12.2014г.  06071/22 73
 15.12.2014г. І СОУ "Св. Седмочисленици" - Търговище  чистач/хигиенист  Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  до 19.12.2014г.  0601/6 30 70
12.12.2014г. ЦДГ № 5 "Червената шапчица" - гр. Търговище Завеждащ административна служба Чл. 67 от КТ до 19.12.2014г. 0601/6 49 42
12.12.2014г. ЦДГ № 5 "Червената шапчица" - гр. Търговище Учител в детска градина  Чл. 67 от КТ до 19.12.2014г. 0601/6 49 42
 10.12.2014г.  ЦДГ № 1 "Веселушко" - гр. Търговище  Учител в детска градина  Чл. 67 от КТ  до 12.12.2014г.  0601/6 35 38
 08.12.2014г.  ІV ОУ "Иван Вазов" - гр. Търговище  Учител-лектор по музика Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  до 11.12.2014г.  06901/64992
 08.12.2014г.  СОУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Антоново Автобусен шофьор на ученически автобус Чл. 68, ал. 1, т. 1, чл. 70 от КТ до 17,00 ч. на 12.12.2014г.  06071/2273
 03.12.2014г.  ОУ "Г. Бенковски" - с. Беломорци Учител/старши учител по български език и литература Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  до 12,30 ч. на 04.12.2014 г.  0605/64847
 03.12.2014г. Трето основно училище "П. Р. Славейков" - гр. Търговище Възпитател - прогимназиален етап Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ до 12,00 ч. на 05.12.2014г.  0601/65439
 26.11.2014г.  Помощно училище-интернат "Д-р Петър Берон" - гр. Търговище  Готвач  Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  до 30.11.2014г. 0601/6 72 78, 0601/6 34 83
 24.11.2014г. Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности - гр. Търговище  Учител ресурсен  чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 12,00 ч. на 28.11.2014 г.  0601/6 44 64
 24.11.2014г. ПГСС "Никола Пушкаров" - гр. Попово  Готвач  чл.68, ал.1, т. 1 от КТ  до 26.11.2014г.  0879060093
21.11.2014 ЦДГ "Шестте ястребинчета" - Антоново Работник кухня чл. 68, ал. 1, т. 1, чл. 70 от КТ до 25.11.2014г. 06071/ 23 35
21.11.2014г. ЦДГ "Шестте ястребинчета" - Антоново Помощник възпитател чл. 68, ал. 1, т. 1, чл. 70 от КТ до 25.11.2014г. 06071/23 35
21.11.2014г. ЦДГ "Шестте ястребинчета" - Антоново Младши учител, детска градина - 2 чл. 68, ал. 1, т. 1, чл. 70 от КТ до 25.11.2014г. 06071/23 35
 21.11.2014г.  ЦДГ "Шестте ястребинчета" - Антоново Учител, детска градина - група Изворово  чл. 68, ал. 1, т. 1, чл. 70 от КТ  до 25.11.2014г.  06071/23 35
 21.11.2014г.  ОДЗ "Пчелица" - гр. Търговище  Детегледачка  Чл. 67, ал. 1, т. 1, чл. 70, ал. 1 от КТ до 16.00 ч. на 27.11.2014г. 0601/ 6 39 72
 19.11.2014г.  ОУ "Хр. Ботев" - с. Руец Младши учител по Английски език прогимназиален етап чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  до 21.11.2014г.  06024/22 32
 17.11.2014г.  ЦДГ - с. Обител  Учител в ДГ Чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ  до 19.11.2014г.  0884 384 5020884 384 502
 14.11.2014г.  ОУ - Врани кон  Възпитател в ПИГ - начален етап  Чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ  до 17.11.2014г.  052/070554052/070554
 12.11.2014г.  ОУ - с. Руец  Младши учител в начален етап Чл. 68, ал.1, т. 2 от КТ  до 14.11.2014г.  06024/22 32
 11.11.2014г.  ПГ по електротехника и строителство- гр. Търговище  Чистач Чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ до 14.11.2014г.  0601/ 6 49 83
 05.11.2014г.  І СОУ - гр. Търговище  Технически секретар Чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ  до 07.11.2014 г.  0601/6 30 70
 03.11.2014г. Помощно училище - интернат гр. Търговище  Чистач Чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ  до 07.11.2014 г. 0601/6 34 83
 29.10.2014  ПТГ "Цар Симеон Велики" - гр. Търговище  Учител по ФВС с допълване на норматив по физика и астрономия-198 часа Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 11.11.2014г.  0601/6 38 12
 29.10.2014  ЦДГ № 3 "Здравец" - гр. Търговище  Готвач  Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  до 31.10.2014 г.  0601/6 32 98
 29.10.2014  ІІ ОУ "Н. Й. Вапцаров" - гр. Търговище  Възпитател в начален етап  Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 31.10.2014 г.  0601/6 49 36
 28.10.2014  ОУ "Отец Паисий" - с. Водица  Възпитател - прогимназиален етап  Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  до 31.10.2014 г.  060386/272
 23.10.2014  ІІІ ОУ "П. Р. Славейков" - гр. Търговище  Възпитател - прогимназиален етап  Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 14,00 ч. на 30.10.2014 г.  0601/ 6 65 74
 23.10.2014 Прогимназия "Акад. Даки Йорданов" - гр. Омуртаг  Възпитател Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 28.10.2014 г.  0605/6 35 50
 22.10.2014  ОУ "Хр. Ботев" - с. Вардун  Чистач Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 29.10.2014 г.  06028/2225
 21.10.2014  ПГ по земеделие - гр. Търговище  Учител по български език и литература  Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  до 14,00 ч. на 24.10.2014г.  0601/62806
  16.10.2014г.  ОУ - с. Беломорци  Възпитател в начален етап Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 17.10.2014г.  0605/6 48 47
 15.10.2014г.  ОУ - с. Крепча  Огняр Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до15.10.2014г.  0899745861
  14.10.2014г. ОУ - с. Голямо Градище  Учител по математика Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ   до 17.10.2014г.  0888396689
 14.10.2014г. ОУ - с. Дралфа  Възпитател в начален етап Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  до 16.10.2014г.  06027/373
 10.10.2014г.  Спортно училище-гр.Търговище  старши учител по руски език Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ   до 13.10.2014г.  0601/6 56 02
 08.10.2014г.  ІІ СОУ "Проф. Н. Маринов"- гр. Търговище  възпитател в начален етап Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  до 13.10.2014г.  0601/6 48 93
06.10.2014г.  ЦДГ № 1 "Люляче"- гр. Попово  учител в ДГ - за група в с. Зараево Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ до 09.10.2014г.  0608/4 79 58
 02.10.2014г.  ОУ - с. Подгорица  Учител по математика и информатика Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ до 12.00 часа на 07.10.2014г.  06023/2225
 29.09.2014г.  ПТГ "Цар Симеон Велики" - гр. Търговище  Учител теоретично обучение-Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника  Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  до 10.00 часа на 03.10.2014г. 0601/6 48 83
 24.09.2014г. Ресурсен център - гр. Търговище Ресурсен учител-на територията на община Омуртаг Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ до 30.09.2014г. 0601/6 44 64
 24.09.2014г. Ресурсен център - гр. Търговище Ресурсен учител-на територията на община Опака Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  до 30.09.2014г.  0601/6 44 64
 19.09.2014г  ОУ"Св.Кл.Охридски" - гр. Попово  Възпитател в прогимназиален етап Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 24.09.2014г.  0608/ 4 26 63
 18.09.2014г  ОДЗ "Пчелица"- гр. Търговище  Чистач Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 23.09.2014г.  0601/6 29 72
 17.09.2014г  ОУ - с. Беломорци  Учител в начален етап Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  до 19.09.2014г.  0605/6 48 47
 16.09.2014г  ОУ - с. Крепча  Ввъзпитател в прогимназиален етап Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  до 19.09.2014г. 060372/229
15.09.2014г  ОУ - с. Садина Общ работник- на 4 часа Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 17.09.2014г. 06036/22 89
 15.09.2014г.  ОУ - с. Садина  Чистач/хигиенист- на 4 часа  Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 17.09.2014г.  06036/22 89
15.09.2014г.  ЦДГ № 9 - гр. Търговище Помощник-готвач Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 17.09.2014г. 0601/3 06 54
 15.09.2014г.  ЦДГ № 9 - гр. Търговище  Чистач Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 17.09.2014г.  0601/3 06 54
 12.09.2014г. ОУ - с. Руец  Мл.учител по английски език Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 15.09.2014г.  06024/2232
12.09.2014г. ОУ"Св.Кл.Охридски"-гр. Попово Възпитател в начален етап-2 места Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 16.09.2014г. 0608/4 26 63
 12.09.2014г.  І НУ "Христо Смирненски" - гр. Омуртаг   Възпитател в начален етап   Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 16.09.2014г.  0605/6 25 28
 11.09.2014г.  І ОУ "Хр.Ботев" - гр. Търговище  Възпитател в начален етап  Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 12.09.2014г.  0601/6 25 29
10.09.2014г. ОУ - с. Плъстина Лектор по история и цивилизация-238 часа Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 12.09.2014г.  060451/487
 10.09.2014г.  ОУ - с. Плъстина  Лектор по музика - 221 часа Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 12.09.2014г.  060451/487
10.09.2014г. ЦДГ - гр. Антоново Учител в детска градина-група в с. Стеврек Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 12.09.2014г. 06071/23 35
 10.09.2014г.  ЦДГ - гр. Антоново  Учител в детска градина Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  до 12.09.2014г.  06071/23 35
 10.09.2014г.  Спортно училище - гр. търговище  Учител по спортна подготовка /баскетбол/ Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 12.09.2014г.  0601/6 56 02
 10.09.2014г.  ОУ - с. Крепча  Учител по биология и ЗО и химия и ООС  Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  до 12.09.2014г.  060372/229
10.09.2014г.  І ОУ - "Христо Ботев" - гр.Търговище Лектор по немски език-136 часа Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 12.09.2014г 0601/6 25 29
 10.09.2014г.  І ОУ - "Христо Ботев" - гр.Търговище  Възпитател в начален етап Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 12.09.2014г.  0601/6 25 29
 10.09.2014г.  ЦДГ - с. Врани кон  Учител в детска градина Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 15.09.2014г.  0884384352
09.09.2014г. ОУ "Н. Й. Вапцаров" - гр. Попово Учител по химия и физика Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ до 12.09.2014г. 0608/4 23 42
 09.09.2014г.  ОУ "П. Хилендарски" - с. Надарево  шофьор  Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  до 12.09.2014г.  0893349266
 09.09.2014г.  ІІІ ОУ "П. Р. Славейков" - гр. Търговище  Лектор по български език и литература - 204 часа  граждански договор  до 10,30 часа на 12.09.2014г.  0601/6 65 74
 09.09.2014г.  ІІ ОУ "Н. Й. Вапцаров" - гр. Търговище  огняр-работник поддръжка  Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  до 11.09.2014г.  0601/6 49 36
 09.09.2014г.  ЦДГ - с. Макариополско  Учител в детска градина   Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 12.09.2014г.  06026/22 40
 09.09.2014г.  ІVОУ "Иван вазов"- гр. Търговище  Лектор по физика и астрономия-204 часа  Чл. 68, ал. 1, т.2 от КТ  до 12.09.2014г.  0601/6 49 85
 09.09.2014г.  ОУ - с. Светлен  Лектор по информатика и математика  Чл. 68, ал. 1, т.2 от КТ  до 12.09.2014г.  06030/24 38
09.09.2014г. ІІ НУ "Васил левски" - гр. Омуртаг  Мл./старши начален учител Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ до 11.09.2014г. 0605/ 6 22 58
 09.09.2014г.  ІІ НУ "Васил левски" - гр. Омуртаг  Мл. начален учител  Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  до 11.09.2014г.  0605/ 6 22 58
09.09.2014г. ІІ ОУ "Н.Вапцаров" - гр. Търговище Възпитател в прогимназиален етап Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ до 10.09.2014г. 0601/6 49 36
 09.09.2014г. ІІ ОУ "Н.Вапцаров" - гр. Търговище  Възпитател в прогимназиален етап  Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ   до 10.09.2014г.  0601/6 49 36
 09.09.2014г. ОУ - с. Врани кон  Лектор по физика и астрономия  Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ   до 12.09.2014г.  0899128388
08.09.2014г. ОУ - с. Надарево Мл. учител по Български език и литература Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 11.09.2014г. 06029/2325
 08.09.2014г.  ОУ - с. Надарево  Възпитател в прогимназиален етап  Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  до 11.09.2014г.  06029/2325
 08.09.2014г. Спортно училище - гр. Търговище  Учител по спортна подготовка - свободна борба  Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 10.09.2014г.  0601/ 6 56 02
08.09.2014г. ОУ - с. Макариополско Възпитател в начален етап Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 12.09.2014г. 06026/22 41
 08.09.2014г.  ОУ "Св.Кл. Охридски" - Попово  Чистач  Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 13.09.2014г.  0608/4 26 63
08.09.2014г. ПГТЛП-Попово Лектор по английски език - 234 часа Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ до 12.09.2014г. 0608/4 65 46
08.09.2014г. ПГТЛП-Попово Лектор по немски език-72 часа Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ до 12.09.2014г. 0608/4 65 46
08.09.2014г. ПГТЛП-Попово Лектор по теория-314часа - инженер по текстилна техника и технологии Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ до 12.09.2014г. 0608/4 65 46
08.09.2014г. ПГТЛП-Попово Учител по математика и физика Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 12.09.2014г. 0608/4 65 46
08.09.2014г. ОУ - с. Буйново Учител по английски език Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ до 10.09.2014г. 06066/2232
08.09.2014г. ОУ - с. Буйново Мл.възпитател в начален етап Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ до 10.09.2014г. 06066/2232
08.09.2014г. ОУ - с. Буйново Мл.възпитател в прогимназиален етап Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ до 10.09.2014г. 06066/2232
 08.09.2014г.  ОУ - с. Буйново  Учител по физика и астрономия  Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  до 10.09.2014г.  06066/2232
08.09.2014г. ОУ - с. Ломци Възпитател в прогимназиален етап Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 10.09.2014г  060385/271
  08.09.2014г.  ОУ - с. Ломци  Лектор по ФВС-541 часа   Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  до 10.09.2014г.  060385/271
НА ВНИМАНИЕТО НА:
АНКЕТА


Да направим училището
привлекателно!


Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.


2017, Всички права запазени.
Свободни работни места