Административни услуги от              образователни институции РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Административни услуги от образователни институции

 Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


НА ВНИМАНИЕТО НА:
АНКЕТА


Да направим училището
привлекателно!


Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.


2019, Всички права запазени.
Административни услуги от образователни институции