left-shadow
РУО - структура РИО Търговище

down-shadow
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище

РУО - структура

 
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ТЪРГОВИЩЕ


       ЕЛКА СТАНЧЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО - Търговище
стая № 201, тел. 0601/62834
rio_targovishte@mon.bg
                        

ОТДЕЛ "АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО, ФИНАНСОВО-СТОПАНСКО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ"                   

СВЕТЛАНА САВОВА
НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ АПФСИО         
стая № 215, тел. 0601/62837, вътр. 115   
e-mail: rio_targovishte@mon.bg

СВЕТЛАНА ДОБРЕВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ       
стая № 212, тел. 0601/62835, вътр. 112   
e-mail: rio_targovishte@mon.bg
       
ВИОЛЕТА МИХАЙЛОВА
СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПО ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
стая № 214, тел. 0601/62837, вътр. 114       
e-mail: rio_targovishte@mon.bg

ВИОЛИНА ВОЙНОВА
СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПО АНАЛИЗ НА ИНФОРМАЦИЯТА
стая № 214, тел. 0601/62837, вътр. 114       
e-mail: rio_targovishte@mon.bg

ЦВЕТАНКА СИМЕОНОВА
ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ-ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ       
стая № 213, тел. 0601/62835, вътр. 113   
e-mail: rio_targovishte@mon.bg

ДИАНА ЦВЕТАНОВА
ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК-КАСИЕР
стая № 201, тел. 0601/62837   
e-mail: rio_targovishte@mon.bg

ДАНЧО ДАНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛ ШОФЬОР-ДОМАКИН
стая № 212, тел. 0601/62835, вътр. 112   
e-mail: rio_targovishte@mon.bg
            
ОТДЕЛ "ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ И КОНТРОЛ"

СТЕФАН СТАНЧЕВ 
НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ ОМДК
стая № 202, тел. 0601/62837, вътр. 102   
e-mail: rio_targovishte@mon.bg

НЕВЯНА ЗАХАРИЕВА
СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПО ОРГАНИЗАЦИЯ НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
стая № 204, тел. 0601/62836, вътр. 104
e-mail: rio_targovishte@mon.bg

ГАЛИНА ДИМИТРОВА
СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПО ОРГАНИЗАЦИЯ НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
стая № 204, тел. 0601/62836, вътр. 104
e-mail: rio_targovishte@mon.bg

ЕМИЛИЯ ИВАНОВА
СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПО ОРГАНИЗАЦИЯ НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
стая № 205, тел. 0601/62836, вътр. 105
e-mail: rio_targovishte@mon.bg

СИМЕОН СИМЕОНОВ
СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
стая № 205, тел. 0601/62836, вътр. 105
e-mail: rio_targovishte@mon.bg

ЛЮБА КОЛЕВА
СТАРШИ ЕКСПЕРТ ЗА ОБУЧЕНИЕТО В НАЧАЛЕН ЕТАП
стая № 203, тел. 0601/62837, вътр. 103
e-mail: rio_targovishte@mon.bg

СИМОНА ПАНОВА
СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
стая № 206, тел. 0601/62836, вътр. 106
e-mail: rio_targovishte@mon.bg

МАРГАРИТА ГАДЖОВСКА
СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПО МАТЕМАТИКА
стая № 208, тел. 0601/62836, вътр. 108
e-mail: rio_targovishte@mon.bg

МАРИАНА ПЕТКОВА
СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ   
стая № 208, тел. 0601/62836, вътр. 108
e-mail: rio_targovishte@mon.bg

МАРИЯ ВЪЛЧЕВА
СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ, ГРАЖДАНСКО 
ОБРАЗОВАНИЕ И РЕЛИГИЯ
стая № 207, тел. 0601/62836, вътр. 107
e-mail: rio_targovishte@mon.bg

МАРИЯНА СТЕФАНОВА
СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
стая № 207, тел. 0601/62836, вътр. 107
e-mail: rio_targovishte@mon.bg
                      down-shadow
down-shadow 

  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
down-shadow2
2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
РУО - структура
right-shadow