Конкурси РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Конкурси

С П И С Ъ К на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността  „директор” на неспециализирано училище на територията на област Търговище, съгласно Заповед № РД 06-138/16.04.2018 г. на началника на РУО – Търговище


ЗАПОВЕД   № РД 06-138/16.04.2018 г.
 
На основание чл. 90, ал. 2 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, О Б Я В Я В А М  конкурс за заемане на длъжността „директор” на следните училища на територията на област Търговище:

1.    Основно училище "Христо Ботев"                               село Вардун                    Търговище
2.    Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"            село Дралфа                   Търговище
3.    Основно училище "Христо Ботев"                               село Камбурово            Омуртаг
4.    Основно училище "Любен Каравелов"                        град Попово                   Попово
5.    Професионална гимназия по техника и лека промишленост Попово               Попово

                                СПИСЪК
на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на центровете за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми трябва да познават и прилагат

 
НА ВНИМАНИЕТО НА:
АНКЕТА


Да направим училището
привлекателно!


Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.


2018, Всички права запазени.
Конкурси