left-shadow
Проект АПСПО РИО Търговище

down-shadow




  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище

Проект АПСПО

Детските градини и училищата с подготвителни групи в област Търговище подновиха дейностите по проект АПСПО Детските градини и училищата с подготвителни групи в област Търговище подновиха дейностите по проект АПСПО


2020-06-24 16:14:52

Баба Марта във Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг Баба Марта във Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг


2020-03-05 10:12:00

Ден на розовата фланелка в групата по проект BG05M2ОP001-3.005-0004 във II НУ „Васил Левски“ гр. Омуртаг Ден на розовата фланелка в групата по проект BG05M2ОP001-3.005-0004 във II НУ „Васил Левски“ гр. Омуртаг


2020-02-27 10:16:55

Информационна среща с родители във връзка с Проект BG05M2OP001-3.005-0004 в ДГ „Усмивка“  гр.Опака Информационна среща с родители във връзка с Проект BG05M2OP001-3.005-0004 в ДГ „Усмивка“ гр.Опака


2020-02-27 09:40:30

Работна среща на териториалния екип за управление на проект BG05M2ОP001-3.005 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ към РУО-Търговище Работна среща на териториалния екип за управление на проект BG05M2ОP001-3.005 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ към РУО-Търговище

с директори на детски градини и училища с подготвителни групи от област Търговище
2019-11-07 14:26:04

Териториалният екип за управление на проект BG05M2ОP001-3.005 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ към РУО-Търговище взе участие Териториалният екип за управление на проект BG05M2ОP001-3.005 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ към РУО-Търговище взе участие

в организираната от Екипа за организация и управление на проекта работна среща на 30 и 31 октомври 2019 г. в гр. Пловдив.
2019-11-01 15:41:44

Работни срещи на ТЕУОП с директорите на детските градини и училищата от област Търговище, които участват в проект „АПСПО” Работни срещи на ТЕУОП с директорите на детските градини и училищата от област Търговище, които участват в проект „АПСПО”


2019-10-15 09:38:53

Стартира изпълнението на проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, Стартира изпълнението на проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”,

финансиран от ОП НОИР, съфинансиран от Европейския социален фонд.
2019-08-29 09:49:48



Страница: 1 от 1
1

down-shadow
down-shadow

календар

 

  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
down-shadow2
2021, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Проект АПСПО
right-shadow