Ден на розовата фланелка в групата по проект BG05M2ОP001-3.005-0004 във II НУ „Васил Левски“ гр. Омуртаг РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Ден на розовата фланелка в групата по проект BG05M2ОP001-3.005-0004 във II НУ „Васил Левски“ гр. Омуртаг

Децата от групата за  допълнително обучение по български език по проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, обучаващи се в подготвителната група във Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг взеха участие в Ден на розовата фланелка – 26 февруари 2020 г.  НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Ден на розовата фланелка в групата по проект BG05M2ОP001-3.005-0004 във II НУ „Васил Левски“ гр. Омуртаг