Работни срещи на ТЕУОП с директорите на детските градини и училищата от област Търговище, които участват в проект „АПСПО” РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Работни срещи на ТЕУОП с директорите на детските градини и училищата от област Търговище, които участват в проект „АПСПО”

       На 10 и 11 октомври 2019 г. се проведоха поредните срещи на ТЕУОП с директорите на детските градини и училищата от област Търговище, които участват в проект „АПСПО”. На тях бяха окончателно разяснени въпросите, набелязани на предходната работна среща с колегите от РУО-Габрово във Варна /3-5 септември 2019г./ относно организацията, провеждането и отчитането на обучителните пакети по Дейност 1 в училището/детската градина. Директорите предоставиха информация за сформиране на нови групи и техните ръководители за допълнително обучение по български език за деца от уязвимите групи. Относно отчитането на вече приключилите пакети получиха указания за коректното водене на документацията.
Разпределена беше квотата за област Търговище за назначаване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, според подадените от детските градини данни за брой групи и брой деца  със СОП. Обмислени бяха и възможностите за оптимално разпределение на педагогическите специалисти /психолози, логопеди и ресурсни учители/ между детските градини. С това стартира работата по  Дейност 2 на Проекта.
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Работни срещи на ТЕУОП с директорите на детските градини и училищата от област Търговище, които участват в проект „АПСПО”