left-shadow
Баба Марта във Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг РИО Търговище

down-shadow
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище

Баба Марта във Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг

           Децата от групата за допълнително обучение по български език по проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, обучаващи се в подготвителната група във Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг съвместно с родителите си изработиха мартеници и с радост посрещнаха Баба Марта.
down-shadow
down-shadow 

  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
down-shadow2
2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Баба Марта във Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг
right-shadow