ЗАЯВЛЕНИЕ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
ЗАЯВЛЕНИЕ

 Заявленията се подават в периода 1 - 10 февруари и 1 - 10 юли.
 Към заявлението се прилага копие от документи, удостоверяващи повишаване на квалификацията, от които са видни съдържанието, продължителността на проведеното обучение или участието в квалификационни форми по чл. 46, т. 1, буква "д" от Наредба №15 от 22.07.2019 г. с   доклад, съобщение, презентация или публикация.
 При подаване на заявлението лицето представя за сверяване на данните лична карта, както и оригиналите на горните документи. 
 Началникът на РУО-Търговище признава преминатат квалификация като издава Удостоверение за признаване на квалификационни кредити - в 7-дневен срок от подаване на заявлението.

 ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
ЗАЯВЛЕНИЕ