ЗАСЛУЖЕНО ПРИЗНАНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ I ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
ЗАСЛУЖЕНО ПРИЗНАНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ I ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“

В последните няколко години стана традиция активното участие на ученици и учители от I ОУ „Христо Ботев“ – Търговище в Световната седмица по предприемачество /за миналата календарна година – от 17.11. до 21.11.2014 г./.
Със специално подготвени открити уроци на теми, свързани с ценността на труда, различните професии, избора и себепознанието, се представиха ученици от II, III и VII клас. Идеите в рамките на инициативата бяха успешно реализирани от техните преподаватели – Р. Колева, В. Петрова и Н. Божилова, работещи по програмите на Джуниър Ачийвмънт България. В началото на 2015 г. учителите получиха сертификати като признание за инициативността и креативността си.
I ОУ е първото училище на територията на община Търговище, което се включи в реализацията на програмите по предприемачество още при самото им стартиране.
Галина Станчева – ръководител пресцентър на I ОУ „Христо Ботев” – Търговище
НА ВНИМАНИЕТО НА:
Да направим училището
привлекателно!


Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
ЗАСЛУЖЕНО ПРИЗНАНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ I ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“