Заповед за утвърждаване на ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ за организацията и провеждането на ДЗИ 2017 г. РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Заповед за утвърждаване на ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ за организацията и провеждането на ДЗИ 2017 г.

 Заповед №РД 09-7/04.01.2017 г. на министъра на образованието и науката

ДОКУМЕНТИ:

1. ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до ДЗИ 

2. СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА за подадено заявление за допускане до ДЗИ

3. СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА за допускане до ДЗИ

4. СПРАВКА от директора за всички зрелостници, заявили желание да бъдат допуснати до ДЗИ

5. СПРАВКА от директора за зрелостници със СОП, заявили желание да бъдат допуснати до ДЗИ

6. СПРАВКА от РКОПДЗИ за всички зрелостници, заявили желание да бъдат допуснати до ДЗИ

7. СПРАВКА от РКОПДЗИ за зрелостниците със СОП, заявили желание да бъдат допуснати до ДЗИ

8. СПРАВКА от директора за учениците, които не са допуснати до ДЗИ

9. СПРАВКА от РКОПДЗИ за учениците, които не са допуснати до ДЗИ

10.  СПРАВКА от РКОПДЗИ за разпределението на зрелостниците по сгради и зали

11. Декларация по чл. 4 от Наредба №3 за организацията и провеждането на ДЗИ

12. Декларация по чл. 29, ал. 4 и 5 от Наредба №3 за организацията и провеждането на ДЗИНА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Заповед за утвърждаване на ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ за организацията и провеждането на ДЗИ 2017 г.