Външно оценяване РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Външно оценяване

ЗАПОВЕД № РД09-1130/04.09.2013 г.

за определяне на дати за провеждане на НВО в IV клас, в VII клас и в VIII клас с интензивно изучаване на чужд език през учебната 2013/2014 година

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Външно оценяване