За формиране на правна грамотност у учениците на ІІ СОУ Търговище РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
За формиране на правна грамотност у учениците на ІІ СОУ Търговище

На 25.03.2016 г. във Второ СОУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище се проведе заключителното занятие от Образователната програма „Съдебната  власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Срещата между съдия А. Николова от Окръжен съд Търговище и учениците от ХІ клас бе на тема „Домашното насилие над малолетни и непълнолетни и мерките за защита. Насилието между деца в училище и извън училище“. В изложението си съдия Николова представи и интересна информация за рисковете, свързани с деца в нашия град – разпространение на наркотици, трафик на хора и др. Единадесетокласниците попълниха анкета, изводите от която са, че занятията по програмата са повишили тяхната правна култура и са им помогнали да осмислят ролята на съдебната институция за утвърждаване принципа за върховенството на закона.
Йорданка Филева – главен учител

 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
За формиране на правна грамотност у учениците на ІІ СОУ Търговище