За да го има и след нас... РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
За да го има и след нас...

Училището в с. Голямо ново, община Търговище отдавна се е превърнало в център на общността. Тук децата се обучават и възпитават, осмислят свободното си време и получават възможност да развиват и изявяват своите умения и таланти. Стремежът на учителите е да създадат условия, при които всеки ученик да се чувства успяващ и можещ в своята област. Вратите на училището са отворени и за родителите. Често те се консултират по различни важни за тях и децата им въпроси, организират се различни лектории.
Идеята е ученици, родители и учители да бъдат един екип. За да се случи това е необходимо децата и техните родители да бъдат овластени и да им се възлагат определени отговорности. В училището успешно работят Училищен парламент и Родителски клуб, които все по-често инициират различни училищни събития.
По искане на Родителския клуб на 18 март 2015 г. в Основно училище „Георги Стойков Раковски” с. Голямо ново се проведе среща във връзка с назряващ проблем - зачестилите случаи на нарушения и рушене на училищната база в неучебно време. Целта беше да се набележат мерки за подобряване на външната естетическа учебна среда и за по-добро координаране на взаимодействието между всички заинтересовани страни.
На срещата присъстваха: г-жа Станянка Петкова – гл. експерт ОСО в Община Търговище, полицейски инспектор Власова – РПУ – Търговище, г-жа Нилюфер Хамди – кмет на селото, педагогическият и непедагогическият състав на училището, Родителският клуб, Училищният парламент, представители на общността в селото.
Бяха обсъдени определени случаи на нарушения и бяха дадени конкретни идеи за отстраняването им.
В края на срещата всички бяха единодушни: ЗА ДА ИМА УЧИЛИЩЕ И СЛЕД НАС, ТРЯБВА ДА СЕ ГРИЖИМ ЗА НЕГО СЕГА.

Славка Георгиева – старши учител по БЕЛ, координатор на Училищния парламент

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
За да го има и след нас...