Възможност за споделяне на добри практики РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Възможност за споделяне на добри практики

Проект „EDU21 – Образователни политики в 21ви век“ / №535904-LLP-1-2012-1-BG-KA1-KA1ECETA2/ се развива с подкрепата на Европейската комисия и се осъществява с партньори ДИПКУ – Стара Загора, РИО – София-град и Център за творческо развитие.
В периода от 12 до 14 март 2014 г. в град София, в Интер Експо Център беше проведена Международната конференция “Образователни политики в 21 век”. Сборникът с докладите можете да откриете и изтеглите от сайта на проекта "Образователни политики в 21 век", в подсекция "Ресурси":
http://www.edu21project.eu/page/1254/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8/ или да използвате директно тази връзка:
http://edu21project.eu/files/download/EDU21-ConferenceProceedings-isbn.pdf
Шаблонът ще бъде активен да събира и други добри практики до 30.09.2014 г. Подадените практики ще имат статут на публикации.
В рамките на проекта „Образователни политики в 21 век“, от лятото на 2013 г., стартира събиране на успешни образователни практики и политики.
Връзка към шаблона за публикуване и разглеждане на добри практики на български или английски език:
http://www.edu21project.eu/ext/
Линк към последния бюлетин по проекта "Образователни политики в 21 век":
http://edu21project.eu/files/download/Newsletter%203.pdf

Невяна Захариева
Ст. експерт по ОСО

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Възможност за споделяне на добри практики