Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма "а" от ЗОП с предмет "Ремонт на 2 /два/ броя парни котли с преустройство във водогреен тип в ПГТЛП, град Омуртаг"

Документация - ТУКНА ВНИМАНИЕТО НА:
Да направим училището
привлекателно!


Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма "а" от ЗОП с предмет "Ремонт на 2 /два/ броя парни котли с преустройство във водогреен тип в ПГТЛП, град Омуртаг"