Във  Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг приключиха дейностите по реализирането на проект BG051PO001-4.3-01-Ограмотяване на възрастни РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Във Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг приключиха дейностите по реализирането на проект BG051PO001-4.3-01-Ограмотяване на възрастни

      Във  Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг приключиха дейностите по реализирането на проект BG051PO001-4.3-01-Ограмотяване на възрастни „Нов шанс за успех“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Това е третият етап на този проект. 
      Обучаемите, успешно положили изпит под формата на финални тестове върху учебния материал по Български език и литература, Математика, Човекът и обществото и Човекът и природата, получиха Удостоверения за завършен курс по ограмотяване на възрастни по проект „Нов шанс за успех“.

Изготвил съобщението:Т. Петрова - директор

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Във Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг приключиха дейностите по реализирането на проект BG051PO001-4.3-01-Ограмотяване на възрастни