Във  Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг приключиха дейностите по реализирането на проект BG051PO001-4.3-01-Ограмотяване на възрастни РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Във Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг приключиха дейностите по реализирането на проект BG051PO001-4.3-01-Ограмотяване на възрастни

      Във  Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг приключиха дейностите по реализирането на проект BG051PO001-4.3-01-Ограмотяване на възрастни „Нов шанс за успех“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Това е третият етап на този проект. 
      Обучаемите, успешно положили изпит под формата на финални тестове върху учебния материал по Български език и литература, Математика, Човекът и обществото и Човекът и природата, получиха Удостоверения за завършен курс по ограмотяване на възрастни по проект „Нов шанс за успех“.

Изготвил съобщението:Т. Петрова - директор

НА ВНИМАНИЕТО НА:
Да направим училището
привлекателно!


Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.


2019, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Във Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг приключиха дейностите по реализирането на проект BG051PO001-4.3-01-Ограмотяване на възрастни