Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг започна работа  по Национална програма РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг започна работа по Национална програма

 Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг започна работа  по Национална програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор  в училищния живот”
 
           На 14 септември 2020 г. бе реализирана първата дейност по Национална програма
„Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот”. Тема на срещата бе „За бъдещите първокласници“.
          Лекторът Силвия Станчева- регионален координатор за Североизточна България в ЦМЕДТ „АМАЛИПЕ“ гр. Велико Търново и обучител към Тръст за социална алтернатива в беседа с родителите насочи вниманието им към необходимостта от образование на децата им и обобщи, че изграждането на партньорство между родителя, училището като институция и учителя като най-близък до децата в този период е от съществена необходимост всяко дете да развие своя потенциал.
         С проведената родителска среща бе поставено началото на осъществяването на основната цел на училището  по Националната програма, а именно: Привличането на родителите в училищния живот на децата им за допринасяне на по-лесната адаптация и социализация на учениците в училищната среда; за превръщането на училището в подкрепяща, приемна, безопасна и желана среда за преживявания и учене на учениците; за развиване на положително им отношение към ученето и редовното им посещение в училище.
Татяна Петрова - директор 
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг започна работа по Национална програма