left-shadow
Втори междуинституционален мост за сътрудничество осъществиха Регионалните управления на образованието в Търговище, Монтана и Хасково РИО Търговище

down-shadow
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище

Втори междуинституционален мост за сътрудничество осъществиха Регионалните управления на образованието в Търговище, Монтана и Хасково

     Днес, 27.04.2021 г., се проведе Втория междуинституционален мост за обмяна на добри практики между регионалните управления на образованието в Търговище, Монтана и Хасково. Учители от Професионалната гимназия по селско стопанство и икономика „Христо Ботев“ - гр. Свиленград представиха в електронна среда бинарен урок, който бе наблюдаван от експерти, директори, учители и ученици от трите области на страната. Целта на междуинституционалния мост е да се изгради полезно сътрудничество и взаимодействие както между регионалните управления, така и между професионалните гимназии от трите области на страната. 
     Старшите учители Стефана Узунова и Розалина Паунова представиха бинарен урок в VIII клас, специалност „Механизация на селското стопанство“ по учебните предмети растениевъдство и математика на тема „Методи за борба срещу плевелите“. След урока се проведе дискусия, по време на която учителите от трите области обсъдиха идеи, практики и методи на преподаване.
     В сряда (28.04.2021 г.) предстои втора част на Междуинституционалния мост, по време на която учители от същото училище ще представят комбиниран урок по теория и учебна практика по учебния предмет „Организация и функциониране на сектор „Храни и напитки“. 
 
Галина Димитрова
Ст. експерт по ОСО в РУО – Търговище 
 

down-shadow
down-shadow

календар

 

  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
down-shadow2
2021, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Втори междуинституционален мост за сътрудничество осъществиха Регионалните управления на образованието в Търговище, Монтана и Хасково
right-shadow