Успешно участие на учители от ОУ „Любен Каравелов” град Попово в V Есенен научно-образователен форум РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Успешно участие на учители от ОУ „Любен Каравелов” град Попово в V Есенен научно-образователен форум

„Съвременното училище и квалификацията на учителите” бе темата на V Есенен научно-образователен форум, организиран от Софийския университет ”Св. Климент Охридски”, Департамента за информация и усъвършенствуване на учителите и Синдиката на българските учители, и   проведен на 20-21 ноември 2015г. в ДИУУ гр.София. Работата бе организирана в три секции - Квалификацията на учителите, Визия на съвременното българско училище и Българското образование и европейското образователно пространство.
Екип от двама учители от ОУ „Любен Каравелов” гр.Попово – г-жа Елка Кръстева, главен учител по история и цивилизация, и г-жа Магдалена Петрова, старши учител по английски език, взеха участие в престижния национален форум, с доклад на тема „Приложение  на облачните технологии в обучението в прогимназиален етап  (от практиката в обучението по история и цивилизация и английски език)”. Те презентираха приложението на иновативните облачни технологии.и Office 365 в обучението по история и цивилизация и английски език. Представени атрактивно, подготовката, етапите на реализация, резултатите и изведените предимства на облачните технологии, предизвикаха интерес и… безспорно са част от визията на съвременното българско училище.
В дните на форума се споделиха добри практики и много нови идеи  за е-обучение и постигане на качествено обучение.

Елка Кръстева
         Главен учител по история и цивилизация
         ОУ „Л. Каравелов” гр. Попово

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Успешно участие на учители от ОУ „Любен Каравелов” град Попово в V Есенен научно-образователен форум