Урок-практикум в 4 ПИГ в ОУ „Христо Ботев” с. Зелена морава РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Урок-практикум в 4 ПИГ в ОУ „Христо Ботев” с. Зелена морава

На 17.03.2015 г. в обзаведената стая по Проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ беше изнесен открит урок в часа по занимания по интереси при старши възпитател Янко Борисов на тема: „Пролетен пейзаж. Рисунка или апликация”.
Чрез представената презентация учениците се запознаха със символите на пролетта, материалите и техниките за изпълнение. Бяха разгледани рисунки и творби на известни художници. За доброто пролетно настроение и благоприятната атмосфера допринесоха песните за пролетта.
С помощта на възпитателя и с голямото желание на учениците бяха изработени красиви апликации рисунки, с които беше подредена училищната изложба по случай Първа пролет.

Емилия Стефанова
Директор

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Урок-практикум в 4 ПИГ в ОУ „Христо Ботев” с. Зелена морава