Учители, родители и ученици от ОУ „Георги Бенковски“ с. Беломорци  участваха в изнесено обучение  по  проект „Поглед към бъдещето“. РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Учители, родители и ученици от ОУ „Георги Бенковски“ с. Беломорци участваха в изнесено обучение по проект „Поглед към бъдещето“.

        На 11 и 12 януари 2020 година учители, родители и ученици от Основно училище „Георги Бенковски“ с. Беломорци  участваха в изнесено обучение  по  проект „Поглед към бъдещето“, конкурсна процедура 33.18-2019, Договор № БС33.18-2-023/29.10.2019 г., сключен с Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ)  на тема „Преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различните етнически групи“. Обучението е по Дейност 3  Конференции, обучения, семинари, кръгли маси  и се проведе в хотел  „Одисей“ в  гр. Свищов. Лектор на обучението беше г-жа Силвия Станчева,  регионален координатор в Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ гр. В. Търново.
С обучението се цели да се постигне промяна на негативните стереотипи и приемане на другите. Обучението засегна важни теми като: отхвърлянето и други причини за ранното отпадане на учениците, мотивация на ученици, родители и учители за учене, откриване на силните страни на учениците, какво представлява стереотипът, какво са предразсъдъците, формиране на позитивно отношение и подкрепа у родителите и учителите към децата и други важни теми свързани с преодоляването на негативните стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различните етнически групи.
В рамките на двудневното обучение се създадоха по-близки отношения между участниците, подобри се доверието помежду им, както и взаимното уважение. Това се постигна чрез участието им в различни игри: „Историята на моето име“, „Какво обичам да правя?“, „Мечтите на нашите деца“.
Всички участници заявиха задоволство от участието им в лекторията и  получиха сертификати, споделиха своето мнение за ползите от проведеното обучение и заявиха готовност за бъдещи участия в дейности по проект „Поглед към бъдещето“.
 
 
Диана Стоянова
Ръководител на проект „Поглед към бъдещето“
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Учители, родители и ученици от ОУ „Георги Бенковски“ с. Беломорци участваха в изнесено обучение по проект „Поглед към бъдещето“.