Учениците и родители вече могат да проверяват резултатите от националните външни оценявания след VII клас по български език и литература и по математика РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Учениците и родители вече могат да проверяват резултатите от националните външни оценявания след VII клас по български език и литература и по математика

 Учениците и родители вече могат да проверяват резултатите от националните външни оценявания след VII клас 
 
Проверката става с входящ номер и код за достъп на адрес: http://priem.mon.bg 
 
Обявяването на резултатите по-рано осигурява на учениците и родителите достатъчно време, за да направят избор на училище, профил или на специалност от професия според получения бал на ученика.
 
Срокът за подаване на заявленията за класиране е от 3 юли до 7 юли 2020 г.
 
Учениците могат да кандидатстват за прием в неограничен брой училища. Кандидатстването е електронно, но се запазва възможността за подаване на заявление и на хартия. Това може да стане в определените от регионалните управления на образованието училища-гнезда. Като отделно желание трябва да се записва всяка избрана паралелка, а не само избраното училище.
 
Обявяването на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране е до 13 юли.
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Учениците и родители вече могат да проверяват резултатите от националните външни оценявания след VII клас по български език и литература и по математика