Ученическо самоуправление в деня на Европа РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Ученическо самоуправление в деня на Европа

Денят на Европа е празник на Европейските общности, на единството и мира на стария континент. На 9 май учениците от Четвърто основно училище “Иван Вазов” проведоха Ден на ученическото самоуправление. Децата влязоха в ролята на педагози и с помощта на учителите организираха учебния процес. Денят започна с работна среща на ръководството на училището-директор Никола Цанов от 6-а клас  и заместник- директор Айнур Сафетова от 7-б клас. Те разпределиха задачите на административния персонал: секретар, домакин и счетоводител, както и на педагогическия съветник-Янис Валентинов и медицинското лице-Ачелия Мустафа . Осигурен бе и пропускателния режим на училището от осмокласника Иван Цветанов. Ученици проведоха часове по български език и литература, математика, английски език, човек и природа , биология,  география и икономика , домашен бит и техника ,музика и физическо възпитание и спорт. Директорът и заместник -директорът посетиха учебни часове и наблюдаваха работата на своите колеги, като им дадоха ценни съвети. Те се запознаха и с малките ученици от начален етап, от които второкласниците на г-жа Ахмедова също бяха поели ролята на учители на своите съученици. Г-н Цанов проведе разговори с учители и ученици, които споделиха мнението си какви промени могат да се направят в училище, за да стане то по- привлекателно за всички.  В края на учебните занятия г-жа Сотирова- директор  на училището благодари на  младите  колеги за старанието и обеща  да бъдат разгледани  предложенията, които   бяха обобщени от  директора Никола Цанов. С тях ще се запознаят и учениците от ученическия съвет и ще се изпълнят тези, които са по възможностите на училището. Целта на ученическото самоуправление  е учениците да погледнат от друг ъгъл на живота в училище, да почустват колко важно и отговорно е всяко излизане пред дъската за преподаване на уроците. В края на деня  децата споделиха, че са научили някои от тайните на професията учител и гледат с други очи на педагогическия труд.

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Ученическо самоуправление в деня на Европа