Участници в Проект РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Участници в Проект "Учeнически практики - фаза I"

Съобразно чл. 6 от Правила за изпълнение на дейностите по Проект „Ученически практики – Фаза 1“ за целите на проекта включването на учениците в ученическа практика става на
квотен принцип по региони на база на регистрираните училища в системата на проекта и след издадена Заповед на министъра на образованието и науката.
От област Търговище са одобрени за участие 7 професионални гимназии със 141 ученици:


Училище Град Ученици
1 Професионална гимназия   по транспорт и лека промишленост Омуртаг                26   
2 Професионална гимназия   по селско стопанство "Никола Пушкаров" Попово                20
3 Професионална гимназия по техника и лека промишленост Попово                20
4 Професионална гимназия   по земеделие Търговище                20 
5 Професионална гимназия  по икономическа информатика  "Джон Атанасов" Търговище                20  
6 Професионална гимназия по туризъм и   хранително-вкусови технологии "Алеко Константинов" Търговище                28
7 Професионална гимназия   по електротехника и строителство Търговище                  7

Невяна Захариева
Регионален координатор
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Участници в Проект "Учeнически практики - фаза I"