Тренинг-игра проведоха учителите от МО-прогимназиален етап РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Тренинг-игра проведоха учителите от МО-прогимназиален етап

Съгласно плана за работа на МО-учители прогимназиален етап, в Четвърто основно училище “Иван Вазов” беше проведено обучение и тренинг на тема “Мястото на неформалното във формалното обучение и ролята и качествата на неформалния лидер”. Членовете на методическото обединение разделени на два екипа, участваха в играта “Деветте диаманта”, чиято цел е да се открият положителните и отрицателните качества на лидера в учителския и ученическия колектив.

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Тренинг-игра проведоха учителите от МО-прогимназиален етап