Състезание с Kahoot „Разходка из читанката“ в ОУ „Л. Каравелов“, гр. Попово РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Състезание с Kahoot „Разходка из читанката“ в ОУ „Л. Каравелов“, гр. Попово

Учениците от четвърти клас на ОУ „Л. Каравелов“, гр. Попово, включени в групите за занимания по интереси с учители Р. Божкова и Е. Иванов, проведоха интересно литературно състезание с Kahoot -  „Разходка из читанката“. За разлика от другите часове, за да участват в състезанието, четвъртокласниците трябваше да използват телефоните си.  Въпросите и отговорите в  Kahoot бяха подготвени от г-жа Росица Божкова – учител на I ГЦОУД -  IV клас. Състезанието предизвика голям интерес сред четвъртокласниците, които трябваше много бързо да дават своите отговори. Благодарение на г-жа Божкова всички се разходихме из читанката за четвърти клас и си припомнихме произведения, автори и герои.

Антоанета Йорданова - библиотекар

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Състезание с Kahoot „Разходка из читанката“ в ОУ „Л. Каравелов“, гр. Попово