Светът е малък РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Светът е малък

На 4.06.2015г. в ОУ „Г. Раковски", с. Голямо ново гостува екип от Международен център за култура и обучение - Иво Иванов (управител на българското представителство), д-р Сабира Сталберг (полиглот, който говори 30 езика, писател с около 20 издадени заглавия, пише в оригинал на над 5 езика, включително и български ), Мариан от Финландия, поетеса на хайку (кратки стихотворения в японски стил) и Суинг от Швеция, музикант - свири на акордеон и традиционен шведски инструмент nyckelharpa, в превод "цигулка с клавиши".
Близо два часа гостите разговаряха с учениците от 4 до 8 клас - разказваха им за себе си и своите държави, питаха ги за живота в селото, за училището, за нещата, които обичат, за мечтите им.... През цялото време д-р Сталберг води диалога с децата на т.н. лесен английски език...Всички бяха изненадани от факта, че учениците разбираха смисъла, отговаряха на въпроси и все по-рядко търсеха помощ. Децата се мотивираха да отделят повече внимание на обучението по английски език в училище. За да им покаже, че владеенето на чужди езици е истинско богатство и прави човека свободен, Сабира Сталберг разшири езиковите параметри - обяви, че може да си говорят на всякакви езици. Така в стаята се чуваха думи от различни европейски езици - престрашиха се някои деца, които са живели известно време в чужбина, също така в многоезичния диалог помагаха младежи от Български младежки червен кръст, които са партньори и приятели на училището от няколко години. Сабира Сталберг и Иво Иванов прочетоха откъси от двуезична книга за гората, която дариха на училищната библиотека. А учениците представиха своя УЧЕБНИК ПО ДОБРОТА и го подариха на всеки от гостите. Финландската поетеса Мариан също отговори на много въпроси и рецитира свои стихове. Впечатляващо беше присъствието на шведския музикант Суинг, който разказа за себе си, свири на характерен шведски инструмент и пя. Децата го аплодираха и ...танцуваха през цялото време! Така учениците разшириха своите знания по география и английски език, запознаха се с културата на други страни, чрез пряк контакт с техни представители. Гостите също обогатиха представата си за социално-икономическото състояние и културно-историческото наследство на района, за традициите на ромската общност в селото. Представителите на културния център бяха силно впечатлени от работа на Училищното ателие по приложни изкуства "Амалипе"- много им допаднаха идеите за производство на ръчна хартия, рециклиране, реставрация, експериментиране с различни техники и материали...И разбира се получиха специални подаръци. Децата от училищната Детска ромска танцово-театрална трупа "Чавале ромале" показаха мини спектакъл "Корени", който подготвят за Детски ромски фестивал "Отворено сърце"- гр. Велико Търново. Скандинавските гости получиха символичен ключ от училището, защото по стара традиция всеки прекрачил прага му се счита за негов приятел и винаги е добре дошъл. Близо два часа продължи и втората част от срещата - разговор с педагогическия екип. Обсъждаха се положителните и отрицателните страни на финландското образование, наболелите проблеми в българската образователна система, д-р Сталберг предложи иновативни методи на работа с деца със специални образователни потребности и на преподаване на български език на билингви. Бяха набелязани поредица от бъдещи общи дейности, проекти и събития.
Срещата с екипа на Международния център за култура и обучение беше иновативна, мотивираща, вдъхновяваща и за учениците, и за учителите. Тя беше важно събитие и за училището, и за селото. Всички за пореден път се убедиха, че СВЕТЪТ Е МАЛЪК и хората могат да живеят спокойно и щастливо само, ако полагат усилия да се опознават взаимно.

Славка Георгиева – старши учител по БЕЛ

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Светът е малък