Световна седмица по предприемачество в I ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Световна седмица по предприемачество в I ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище

  През последните години I ОУ „Христо Ботев“ превърна в традиция участието в една глобална инициатива – Световната седмица по предприемачество. За  пореден път Фондация Джуниър Ачийвмънт България е организацията домакин на тази инициатива за нашата страна. Седмицата се проведе в периода 16-22 ноември 2015 г. В нейните рамки милиони млади хора по света участват в инициативи, насърчаващи предприемаческо мислене и поведение.
 На 19 ноември открит урок по програмите на Джуниър Ачийвмънт България представиха учениците от III г клас. Техен класен ръководител е г-жа Румяна Колева /ст. учител в начален етап/, която работи активно по този проект в продължение на няколко години. Тя е и обучител по предприемаческите програми.
На изявата присъстваха много гости – представители на РИО – Търговище, ръководството на I ОУ, преподаватели от училището домакин и от други училища в област Търговище. Откритият урок е част от Плана за квалификационна дейност на РИО – Търговище, като пример за добра педагогическа практика.
Темата на урока беше: „На самотен остров – с пари или с умения“.След актуализация на понятията „нужди“ и „желания“, чрез ситуативна игра с отправна точка изходен текст за оцеляването на самотен остров, учениците изразяваха мнения по казус, свързан със съдържанието на текста. Екипната работа беше важен компонент от дейностите в урока. Чрез излъчване на говорител от всяка група децата формират умения за аргументиране на позиция пред аудитория.
  Третокласниците работиха по творчески задачи за разпознаване на определена професия, месторабота, средства на труда и работно облекло. Коментираха как различните професии помагат на хората и от какви личностни качества се определя изборът на професия. Учениците показаха умения за бърза и правилна ориентация в ситуация с използване на флаш карти.
 В дискусията се включиха и гости от РПУ гр. Търговище – К. Кирилов и Ат. Димитров, които вече дълги години упражняват отговорната професия на полицаи. Г-н Димитров /районен инспектор към РПУ – Търговище/ запозна децата със своите мотиви да избере тази реализация. Демонстрира пред учениците елементи от работно облекло /полицейска униформа/ и оръдие на труда /стоп палка/.
 За участието в Световната седмица по предприемачество третокласниците бяха поздравени от г-н В. Витов – ст. експерт Начално образование в РИО – Търговище. Той изрази благодарност към г-жа Колева, че за пореден път тя и нейните ученици се включват в глобалната инициатива.
 Важно послание прозвуча в края на урока: „Всеки успешен предприемач работи усърдно. Работете много!“. Около тази идея се обединиха малките ботевци, защото те вече знаят, че в съвременния живот придобитите познания за реалния свят на бизнеса и икономиката ще бъдат изключително полезни.
Галина Станчева – главен учител по БЕЛНА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Световна седмица по предприемачество в I ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище