Стипендия за талантлив ученик от Второ СУ Търговище РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Стипендия за талантлив ученик от Второ СУ Търговище

 Димо Радостинов Русев от Х в клас, профил „Хуманитарен“, на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище ще получава стипендия по Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2017 г., приета с ПМС № 46 от 8 март 2017 година.
          Ученикът има много награди в областта на литературата. Само през учебната 2016/2017 година със свои литературни есета той спечели І място в Националния конкурс „Бог е любов“, І място в Националния литературен конкурс "Земята наш дом" Силистра, ІІІ място в Националния ученически журналистически конкурс „Григор Попов“ Разград.  
          Размерът на стипендията на Димо е 135 лв. месечно за период от 12 месеца. Ученикът работи в екип със своя преподавател Йорданка Филева – главен учител по български език и литература.
          Поздравления за Димо, за неговите родители и за учителите му!

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Стипендия за талантлив ученик от Второ СУ Търговище