Стипендии за талантливите ученици на Второ СОУ Търговище РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Стипендии за талантливите ученици на Второ СОУ Търговище

             Община Търговище присъди месечни стипендии за период от пет месеца в размер на 1/5 от минималната работна заплата на 7 ученици от Второ СОУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище:

1. Нети Светославова Иванова V б клас
2. Христиан Петров Христов ІV в клас
3. Диана Дианова Петрова V г клас
4. Борислава Росенова Бончева ХІІ  а клас
5. Калоян Петров Атанасов VІ а клас
6. Хелин Шакироглу ІV д клас
7. Сесил Алпер Сабри ІІІ г клас

Талантливите ученици са спечелили през годината много награди в национални и международни конкурси и състезания в областта на музиката, изобразителното изкуство, литературата, гражданското образование. Поздравления за упоритостта и амбицията на стипендиантите, на техните учители и родители!
Стипендиите са отпуснати на основание чл. 5, ал. 2 и чл. 11 от Наредбата за условията и реда за стимулиране на децата и младежите с изявени дарби от Община Търговище.

Йорданка Филева – главен учител

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Стипендии за талантливите ученици на Второ СОУ Търговище