Среща на министъра на образованието и науката в Търговище РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Среща на министъра на образованието и науката в Търговище

На 24 февруари 2018 г. министърът на образованието и науката Красимир Вълчев  се срещна с директори на училища и детски градини, представители на синдикатите и местната власт в област Търговище. Работната среща се проведе по инициатива на областния управител Митко Стайков, който сподели с аудиторията, че в лицето на г-н Вълчев и министерството на образованието и науката областните образователни политики винаги срещат разбиране и подкрепа. В конферентната зала на хотел "Терра Европа", където се проведе срещата, присъстваха повече от 120 участници. Бяха засегнати въпроси от целия спектър на организацията и финансирането на образователната система -  целодневната организация на учебния ден, транспорта на учениците, предучилищното образование, материалната база на професионалните гимназии, средствата за стипендии на учениците и др. "Стремим се да обезпечим с учители и малките и отдалечени детски градини и училища, затова вече няма ограничения и предвиждаме възстановяване на транспортните разходи на всички пътуващи, както и на наемите на онези, които работят в друго населено място" - каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Той отбеляза, че ще продължат да се увеличават средствата за допълнително финансиране на различни политики за подобряване на образователната среда – за назначаване на психолози и педагогически съветници в повече образователни институции, както и средствата за малките детски градини и училища. Бяха засегнати въпроси, свързани с обхвата на учениците и междуинституционалното взаимодействие за целите на превенцията от ранно напускане на образователната система. Стана ясно, че МОН няма да стимулира закриването на училища чрез национални програми, тъй като оптимизирането на училищната мрежа е достигнало предела си.

РУО-Търговище
 

 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Среща на министъра на образованието и науката в Търговище