Резултатите от ДЗИ - майска сесия'2018 година  могат да се проверят на адрес: http://rezultati.zamaturite. РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО




Резултатите от ДЗИ - майска сесия'2018 година могат да се проверят на адрес: http://rezultati.zamaturite.

Резултатите от ДЗИ - майска сесия'2018 година  могат да се проверят на адрес: http://rezultati.zamaturite.bg. Проверката се осъществява с входящия номер и код за достъп от служебната бележка за допускане до изпити.






НА ВНИМАНИЕТО НА:




 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Резултатите от ДЗИ - майска сесия'2018 година могат да се проверят на адрес: http://rezultati.zamaturite.