Резултати от областния етап на ХIV –ти национален конкурс „Бог е любов” РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Резултати от областния етап на ХIV –ти национален конкурс „Бог е любов”

І. ПРОЗА (разказ или есе):
1. І – ІІ клас – няма участници;
2. ІІІ – ІV клас – няма участници;
3. V – VІ клас
І място:
Любов и милосърдие - Вилина Деянова Димитрова – Vа клас, ОУ „Любен Каравелов” гр. Попово, обл. Търговище;
ІІ място:
Любов и милосърдие – Теодора Радостинова Евгениева – VI а клас, ОУ „Любен Каравелов” гр. Попово, обл. Търговище;
Любов и милосърдие – Яница Свилeнова Цанкова – VI а клас, ОУ „Любен Каравелов” гр. Попово, обл. Търговище;
ІІІ място:
Любов и милосърдие – Николeта Емилова Добрева – VIа клас, ОУ „Любен Каравелов” гр. Попово, обл. Търговище;
Любов и милосърдие – Адриана Роснова Ангелова – VI б клас, ОУ „Любен Каравелов” гр. Попово, обл. Търговище;

4. VІІ – VІІІ клас
І място:
Любов и милосърдие – Алев Левентова Хасанова -  VII г клас, I ОУ „Христо Ботев” гр. Търговище, обл. Търговище;
ІІ място:
Любов и милосърдие – Рузие Кенанова Ниязиева – VIII б клас, ОУ „Любен Каравелов” гр. Попово, обл. Търговище;
Любов и милосърдие – Рени Тошкова Борисова – VIII а клас, ОУ „Любен Каравелов” гр. Попово, обл. Търговище;
ІІІ място:
Любов и милосърдие – Моника Пенева Станева – VIII а клас, ОУ „Любен Каравелов” гр. Попово, обл. Търговище;

5. ІХ – Х клас – няма участници;
6. ХІ – ХІІ клас – няма участници;


ІІ. ПОЕЗИЯ:
1. І – ІІ клас – няма участници;
2. ІІІ – ІV клас:
І място:
Бог е любов - Сибел Халилова Шефкетова – IVв клас, ОУ „Любен Каравелов” гр. Попово, обл. Търговище

3. V – VІ клас:
І място:
Бог, светът, любовта и милосърдието - Петя Ивайлова Димова – VI а клас, ОУ „Любен Каравелов” гр. Попово, обл. Търговище;

4. VІІ – VІІІ клас:
І място:
Бездомник - Емануела Емилова Николаева - VIII б клас, ОУ „Любен Каравелов” гр. Попово, обл. Търговище;
ІІ място:
Любов и милосърдие – Николай Ивов Иванов – VII г клас,  I ОУ „Христо Ботев” гр. Търговище, обл. Търговище;
Любов и милосърдие – Ангел Василев Ангелов – VII г клас,  I ОУ „Христо Ботев” гр. Търговище, обл. Търговище;

5. ІХ – Х клас– няма участници;
6. ХІ – ХІІ клас – няма участници;

ІІІ. РИСУНКА
1. І – ІІ клас
І място:
Десислава Андрианова Диянова – ІІ клас, Школа за изобразителни изкуства към ОДК – Търговище;
ІІ място: няма класиран

ІІІ място: няма класиран
2. ІІІ – ІV клас
І място:
Андрея Станчева Ганчева – ІІI клас, Школа за изобразителни изкуства към ОДК – Търговище;
ІІ място:
Александра Цанкова Димитрова – IV клас, Школа за изобразителни изкуства към ОДК – Търговище;
ІІІ място:
Ивайла Здравкова Георгиева - ІІI клас, Школа за изобразителни изкуства към ОДК – Търговище;
Вивиян Янкова Стоянова - ІІI клас, Школа за изобразителни изкуства към ОДК – Търговище;

3. V – VІ клас
І място:
Александра Петрова Господинова – VI клас, ОУ „Христо Ботев”, гр. Търговище, обл. Търговище;
ІІ място:
Симона Михайлова Тодорова – VI клас, ОУ „Христо Ботев”, гр. Търговище, обл. Търговище;
ІІІ място – няма участници;
 
4. VІІ – VІІІ клас
 І място - няма класиран
ІІ място:
Зюлбие Билчинова Мустафова – VII клас, ОУ „Христо Ботев”, гр. Търговище, обл. Търговище;
5. ІХ – Х клас – няма участници;
6. ХІ – ХІІ клас – няма участници;

ІV. ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА
1. І – ІІ клас– няма участници;
2. ІІІ – ІV клас – няма участници;
3. V – VІ клас– няма участници;

4. VІІ – VІІІ клас
І място:
Димана Стелиянова Стойчева – „ Св. Харалампи”, VІІ клас, Клуб „Батик” към Младежки дом гр. Търговище;
ІІ място – няма класирани;
ІІІ място – няма класирани;

5. ІХ – Х клас
I място:
Мариела Мариянова Петкова – „Св. Стефан”, X клас, Клуб „Батик” към Младежки дом гр. Търговище;
ІІ място:
Мариела Мариянова Петкова – „Св. Варвара”, X клас, Клуб „Батик” към Младежки дом гр. Търговище;

6. ХІ – ХІІ клас – няма участници;

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Резултати от областния етап на ХIV –ти национален конкурс „Бог е любов”