Работна среща по проект РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Работна среща по проект "КПРПС", финансиран по ОП НОИР 2014-2020 година

       На 11.04.2019 г. се проведе работна среща с директорите на образователните институции от област Търговище по проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти", финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г. На участниците беше предоставена презентация относно предстоящите дейности и технологията на провеждане на обученията по Кампания 2 за изпълнение на Дейност 1 „Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита” и  Дейност 2 „Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен“ по проекта. 
       Обсъдиха се актуални въпроси и се проведе дискусия по конкретни казуси във връзка с организиране, изпълнение и отчитане на обученията с педагогическите специалисти.
 
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Работна среща по проект "КПРПС", финансиран по ОП НОИР 2014-2020 година