Първо СУ „Св. Седмочисленици” представи добре работеща процедура за осъществяване на вътрешно-институционална квалификация на педагогическите специалисти РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Първо СУ „Св. Седмочисленици” представи добре работеща процедура за осъществяване на вътрешно-институционална квалификация на педагогическите специалисти

     Начините за планиране и реализиране на вътрешно-институционална квалификация на педагогическите специалисти бяха представени на работна среща с директори на училища и детски градини от община Търговище. Методическата сбирка е част от годишния план на Регионалния методически съвет към Регионалното управление на образованието в Търговище. Целта е създаване на оптимални условия за оказване на методическа подкрепа на директорите на детските градини и училища във връзка с реализирането на държавната политика в областта на образованието на регионално ниво.
     По време на срещата бе обърнато внимание на нормативните изисквания за осъществяване на вътрешно-институционалната квалификация. Петранка Ангелова – зам.-директор в Първо СУ „Св. Седмочисленици” представи подробно как се осъществява този процес в училището, както и документите, които се разработват в процеса на работа. Директорът Севдалина Зафирова онагледи процедурата с конкретен пример от проведена квалификация с педагогическите специалисти.
     До края на учебната 2019/2020 година се предвижда да се проведат още  срещи за оказване на методическа подкрепа на директорите на образователните институции - планиране и организиране на дейностите по ЦОУД в средищните училища, водене и съхраняване на задължителната документация в детската градина, добри практики и опит в осъществяването на стопанска дейност и др. 
 
Галина Димитрова
Ст. експерт по ОСО в РУО - Търговище
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Първо СУ „Св. Седмочисленици” представи добре работеща процедура за осъществяване на вътрешно-институционална квалификация на педагогическите специалисти