Първо средно училище „Свети Седмочисленици“ е предложено от МОН за иновативно училище РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Първо средно училище „Свети Седмочисленици“ е предложено от МОН за иновативно училище

Иновативните училища са училищата на бъдещето. Те ще извършват целенасочена промяна чрез въвеждане на иновативни практики, с която ще се решават организационни и съдържателни проблеми в образователния процес.
Предлаганата иновация на търговищкото училище е с цел усъвършенстване на методите на преподаване, които да поставят ученика в активна позиция, при които учителят излиза от традиционната си роля на източник на знания, той става медиатор и консултант, а учениците учат чрез опит, правене, преживяване. Предвижда се по-широко използване на информационните и комуникационните технологии, което да направи ученето интересно за съвременното дигитално поколение. Тези методи ще доведат до развитие на т.нар. ключови компетентности у учениците, залегнали в новия закон за образованието, ще способстват за развитието на важни умения на 21 век, повишаване на функционалната грамотност, ще изгонят скуката от часа и ще изграждат нагласата за учене през целия живот.
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Първо средно училище „Свети Седмочисленици“ е предложено от МОН за иновативно училище