Първо СОУ „Свети Седмочисленици” вдъхновява бъдещите учители на „Заедно в час” РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Първо СОУ „Свети Седмочисленици” вдъхновява бъдещите учители на „Заедно в час”

Програмата „Заедно в час” цели преодоляването на образователното неравенство, така че  всички деца да имат възможността да реализират напълно своя потенциал. За тази цел са необходими обещаващи учители-лидери с вяра и умения да работят в тази посока. „Заедно в час” привлича и подготвя способни и изявени млади хора от различни сфери да работят като високоефективни учители на учениците с най-голяма нужда от подкрепа за подобряване на мотивацията и техните постижения.
В процеса на подготовката на бъдещите учители на „Заедно в час” се осъществява т.нар. „хоспетиране” – посещения на уроци, наблюдение и обсъждане на добри практики. През изминалата учебна година програмата започна партньорство с Първо СОУ „Свети Седмочисленици”, където бъдещите учители  черпят вдъхновение за творческа и иновативна дейност. Учителите от училището са отворени и с удоволствие си взаимодействат с младите хора, избрали своята професия-мисия, за да могат те да поставят в центъра целите и интересите на учениците, да ги разбират, подкрепят и мотивират.
Партньорското взаимодействие на „Заедно в час” и иновативното търговищко училище ще продължи и през следващата учебна година.НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Първо СОУ „Свети Седмочисленици” вдъхновява бъдещите учители на „Заедно в час”