Първи дейности по проект “Да открием, обикнем и пазим природата заедно“ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Първи дейности по проект “Да открием, обикнем и пазим природата заедно“

От м. май 2014 г.  Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг започва реализирането на проект “Да открием, обикнем и пазим природата заедно“ след участие в конкурс по Националната кампания „За чиста околна среда – 2014 г.” на тема: „Обичам природата – и аз участвам”. Проектът е финансиран от Предприятие за управление на дейностите  по опазване на околната среда-ПУДООС.
Проектът бе представен пред ученици, учители, родители.
Във връзка с дейностите по проекта учениците подредиха  изложба –„Изкуство от отпадъци”. Всички участници се представиха с оригинални изделия от отпадъчни материали.
По проекта се проведе и открит урок на тема «Защитени растения и животни в България» Учениците  се запознаха с различни защитени растителни и животински видове в България, работиха по групи - решаваха кръстословици, намираха думи, подреждаха изречения, показаха усвоеното в урока.
Ученици и учители се включват с ентусиазъм и желание в проекта, целящ да направи живота в училище по-интересен и ориентиран към възпитаване в любов към природата.
 
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Първи дейности по проект “Да открием, обикнем и пазим природата заедно“