Проектно-базираното обучение и математиката РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Проектно-базираното обучение и математиката

Проектното обучение е един от иновативните методи за формиране на знания и умения на учениците. То е включено в плана на методическото обединение на преподавателите по математика във II СОУ „Проф. Никола Маринов” Търговище. Основните му предимства пред традиционните методи са следните:повишена атрактивност на обучението; практическо прилагане на знания, умения и компетенции за постигане на определени цели; съответствие на актуалните нужди от повишаване качеството на обучението по математика.
Във връзка с това учителите подготвиха и представиха следните уроци:

  • Лазарина Стоянова - „Правоъгълна координатна система” –  VІ клас
  • Светлана Косева - „Тригонометрични функции и тяхното приложение” – Х клас
  • Виолета Драганова - „Ръбести тела и тяхното приложение” – VІ клас
  • Васил Василев - „Изработка на проект за домашен басейн” – VІ клас
  • Рафи Ахмедов - „Приложение на лица и обеми на геометрични фигури и тела в практиката” – V клас
  •  

Преподавателите предварително актуализираха теоретичните си знания за този метод, информираха се за опита на учители от страната и чужбина, избраха темите на проектите.
Изработването на ученическите проекти премина през следните етапи: подготовка, планиране, вземане на решения, изпълнение, оценка на резултатите, защита на проектите, обратна връзка.
В часовете присъстваха Маргарита Гаджовска - старши експерт по математика, информатика и ИТ, Галя Панайотова – директор на училището, Галя Йорданова, Пламен Иванов и Елеонора Панайотова – помощник директори. Те дадоха висока оценка на професионализма на преподавателите и на стремежа им за повишаване на квалификацията.

Виолета Драганова
главен учител по математика

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Проектно-базираното обучение и математиката