Проект ”Ученически практики” в ПГЕС гр. Търговище РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Проект ”Ученически практики” в ПГЕС гр. Търговище

На 06.03.2018г. в ПГЕС гр. Търговище стартираха дейностите по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.006 „Ученически практики” . Участват 7 ученика от 10 клас, които се обучават по професия „Електротехник”, специалност „Електроенергетика”. Дейностите по проекта се провеждат във фирма „Ел Ремо” ЕООД гр. Търговище, с основна дейност –ремонт и пренавиване на ел. мотори. 
Интересът на учениците е голям, наученото в производствени условия им дава по-голямо самочувствие на знаещи и можещи хора! 
 
Инж. Иваничка Дянкова
Директор на ПГЕС гр. Търговище
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Проект ”Ученически практики” в ПГЕС гр. Търговище