Проект  „Семействата се учат” обединява учители, родители, ученици във ІІ СОУ Търговище РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Проект „Семействата се учат” обединява учители, родители, ученици във ІІ СОУ Търговище

          Второ СОУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище се включва като партньор в проект „Семействата се учат” по покана на Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество. Целта е да се засили връзката между родителите и училището. Активно в дейностите по проекта ще участват ІІІ в, V б, ІХ в клас, както и други класове. На родителски срещи техните класни ръководители В. Василева, Г. Димитрова, П. Грудева разясниха същността на проекта. Вече тече първият етап на изпълнението му -  провежда се проучване за нагласите на родителите и училищата по отношение на работата им заедно. Заинтересованите страни попълват онлайн анкети за директори, учители, родители.
          Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество започва от ноември 2015 г. своята работа като партньор по проект „Семействата се учат”, 2015-1-UK01-KA201-013815, с водеща организация Selby Trust (Великобритания). Проектът включва организации от 5 страни – България, Великобритания, Италия, Полша и  Румъния.
Йорданка Филева – главен учител
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Проект „Семействата се учат” обединява учители, родители, ученици във ІІ СОУ Търговище