ПРИКЛЮЧИ ПЪРВАТА МОБИЛНОСТ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПГСС „НИКОЛА ПУШКАРОВ“ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
ПРИКЛЮЧИ ПЪРВАТА МОБИЛНОСТ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПГСС „НИКОЛА ПУШКАРОВ“

 Ученици от ПГСС „Никола Пушкаров“, професия „Техник-растениевъд“, специалност „Растителна защита и агрохимия“ успешно приключиха мобилност по проект „Устойчиво цветопроизводство и модерно фермерство на бъдещето“. По време на мобилността учениците имаха възможност да се запознаят с организацията на учебния процес и провеждането на учебни практики в ПГ „Фатма Алийе“, работата в Института по селекция за създаване на нови видове и сортове растения, както и организацията на производството в частни земеделски фирми. Мобилността се проведе в периода 29.03.2019 – 04.04.2019г. в град Мерсин, Турция. С участието си в мобилността учениците подобриха както професионалните знания, умения и компетенции, така и ключовите компетентности. По проекта ще се реализират още две мобилности на ученици от гимназията, които ще се проведат в Германия и Италия. 
 
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
ПРИКЛЮЧИ ПЪРВАТА МОБИЛНОСТ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПГСС „НИКОЛА ПУШКАРОВ“