Преходът от детската градина към училище – важен акцент за педагогическия екип на I ОУ „Христо Ботев“ – Търговище РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Преходът от детската градина към училище – важен акцент за педагогическия екип на I ОУ „Христо Ботев“ – Търговище

На 11.11.2015 г. в ЦДГ №1 „Веселушко“ се проведе среща на психолози, педагози и родители по проблемите на прехода на детето от детската градина към първи клас.
Валентина Георгиева, педагогически съветник в I ОУ „Христо Ботев“ – Търговище, насочи родителите към същността на развитието в последния период от детството – времето от подготвителната група до постъпването в първи клас. Акцентира и върху значимата роля на родителя – да бъде авторитет за детето.
Петя Владева, логопед в I ОУ, разясни проблеми на развитието, съпътстващи ранното детство. Индивидуалните нарушения /заекване, дисграфия, дислексия, акалкулия/ се дължат на различни причини и имат разнообразна симптоматика. Всеки един логопедичен проблем може да бъде преодолян, преди да остави траен отпечатък върху личността, психиката и самооценката на детето, като се търси своевременен компетентен съвет.
Димитър Алексиев, директор на I ОУ „Христо Ботев“, очерта приоритетите на институцията, която представлява: осигуряване на равен достъп до качествено образование за всяко дете; развитие на личностния потенциал на всеки ученик чрез отчитане на неговата уникалност; приложение на ефективни  модели на партньорства и работа с родителската общност.

Галина Станчева – главен учител по БЕЛ

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Преходът от детската градина към училище – важен акцент за педагогическия екип на I ОУ „Христо Ботев“ – Търговище